Rosuvastatin Polfa Pabianice ✔️ opinie, wskazania, działanie, dawkowanie (2023)

Rosuvastatin Polfa Pabianice należy do grupy leków zwanych statynami.

Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice jest zalecany do stosowania, ponieważ:
– u pacjenta stwierdzono duże stężenie cholesterolu. Oznacza to ryzyko ataku serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru. Rosuvastatin Polfa Pabianice jest stosowany u dorosłych, u młodzieży oraz u dzieci w wieku 6 lat lub starszych w celu leczenia dużego stężenia
cholesterolu.

Lekarz zalecił stosowanie leku, ponieważ dieta i zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych okazały się niewystarczające do uzyskania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Pacjent zażywający Rosuvastatin Polfa Pabianice powinien jednocześnie stosować dietę z obniżoną ilością cholesterolu i ćwiczenia fizyczne.
lub

– Lek jest również zalecany, jeśli pacjent jest obarczony innymi czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia ataku serca (zawału mięśnia sercowego), udaru lub podobnych chorób.

Zawał mięśnia sercowego, udar i inne problemy mogą być spowodowane miażdżycą tętnic.

Miażdżyca tętnic jest wynikiem odkładania się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

Dlaczego ważne jest stałe stosowanie leku Rosuvastatin Polfa Pabianice
Lek jest stosowany w celu uzyskania prawidłowych wartości stężeń substancji tłuszczowych we krwi. Najbardziej powszechną z nich jest cholesterol. We krwi znajdują się różne rodzaje cholesterolu, tzw. „zły” cholesterol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

– Lek może powodować zmniejszenie stężenia „złego” cholesterolu i zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu.

– Działanie leku polega na hamowaniu produkcji „złego” cholesterolu w organizmie. Pomaga on także w usuwaniu „złego” cholesterolu z krwi.

U większości osób zwiększone stężenie cholesterolu nie zmienia samopoczucia, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jeżeli jednak pacjent nie leczy się, dochodzi do odkładania złogów substancji tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych i ich zwężenia.

Czasami może dojść do zablokowania zwężonego naczynia krwionośnego, przerwania dopływu krwi do serca lub mózgu, i w konsekwencji do zawału serca lub udaru. Uzyskanie prawidłowych wartości stężenia cholesterolu we krwi, zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru lub podobnych chorób.

Nawet, jeżeli po zastosowaniu leku stężenie cholesterolu będzie prawidłowe, należy nadal go zażywać. Zapobiega to ponownemu zwiększeniu stężenia cholesterolu, które powoduje odkładanie się substancji tłuszczowych. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli tak zaleci lekarz lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę.

Reklama - promocja marki apo-discounter.pl

Reklama Google Adsense


 • Jaki jest skład Rosuvastatin Polfa Pabianice, jakie substancje zawiera?
 • Dawkowanie preparatu Rosuvastatin Polfa Pabianice - jak stosować ten lek?
 • Przedawkowanie - zastosowanie zbyt dużej dawki
 • Co mogę jeść i pić podczas stosowania Rosuvastatin Polfa Pabianice - czy mogę spożywać alkohol?
 • Czy można stosować Rosuvastatin Polfa Pabianice w okresie ciąży i karmienia piersią?
 • Ulotka leku - do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta
 • Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dle lekarzy i farmaceutów
 • Podobne leki - zamiennik wg substancji czynnej
 • Dostepność Rosuvastatin Polfa Pabianice - znajdź w najbliższej aptece
 • Opinie o leku - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów / napisz własną opinię (forum)

Jaki jest skład Rosuvastatin Polfa Pabianice, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną jest rozuwastatyna. Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice, tabletki powlekane zawiera sól wapniową rozuwastatyny w dawce 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny.

– Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna typ 102, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, magnezu sterynian.
Skład otoczki Opadry II Yellow 31K38097: laktoza jednowodna, hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, żółcień chinolinowa, lak (E104).

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Rozuwastatyna.

Dawkowanie preparatu Rosuvastatin Polfa Pabianice – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli
Stosowanie leku w celu obniżenia stężenia cholesterolu
Dawka początkowa
Leczenie Rosuvastatin Polfa Pabianice należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet jeżeli pacjent wcześniej stosował większe dawki innych statyn. Wielkość dawki początkowej zależy od:
• stężenia cholesterolu,
• stopnia ryzyka wystąpienia u pacjenta zawału serca lub udaru,
• występowania u pacjenta czynników zwiększających podatność na działania niepożądane.

Należy zapytać lekarza, jaka dawka początkowa leku Rosuvastatin Polfa Pabianice jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Lekarz może zadecydować o zastosowaniu dawki 5 mg jako dawki początkowej jeżeli:
– pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii),
– pacjent jest w wieku powyżej 70 lat,
– u pacjenta występują umiarkowanie ciężkie choroby nerek,
– pacjent jest narażony na wystąpienie chorób i bólów mięśni (miopatia).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki, tak aby była ona odpowiednia dla potrzeb pacjenta.
Jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 5 mg, lekarz może zdecydować o zwiększeniu do 10 mg, a następnie do 20 mg lub 40 mg, jeśli jest to konieczne. Jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 10 mg, lekarz może zdecydować o zwiększeniu do 20 mg, a następnie do 40 mg, jeśli jest to konieczne. Okres leczenia ustaloną dawką pomiędzy każdorazowym jej zwiększeniem wynosi 4 tygodnie.

Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Polfa Pabianice to 40 mg. Jest ona stosowana u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem zawału lub udaru, u których dawka 20 mg była niewystarczająca do zmniejszenia stężenia cholesterolu.

Stosowanie leku Rosuvastatin Polfa Pabianice w celu zmniejszenia ryzyka zawału lub udaru lub podobnych problemów zdrowotnych
Zalecana dawka to 20 mg, jednak lekarz może zadecydować o jej zmniejszeniu, jeżeli u pacjenta występują czynniki opisane powyżej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę do odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Polfa Pabianice wynosi 10 mg dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz 20 mg dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat. Lek
należy przyjmować jeden raz dziennie. Nie należy stosować dawki 40 mg leku Rosuvastatin Polfa Pabianice u dzieci.

Sposób podawania
Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.
Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice należy przyjmować raz na dobę o dowolnej porze z jedzeniem lub bez jedzenia.
Zaleca się przyjmowanie leku o stałej porze, aby łatwiej o tym pamiętać.

Kontrolne badania cholesterolu
W celu upewnienia się, że stężenie cholesterolu zmniejszyło się i jest prawidłowe należy regularnie odbywać wizyty kontrolne i przeprowadzać badania krwi.

Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki Rosuvastatin Polfa Pabianice w celu dobrania najlepszej dawki dla pacjenta.

Reklama Google Adsense

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Rosuvastatin Polfa Pabianice należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Jeśli pacjent znajduje się w szpitalu lub jest leczony z powodu innej choroby powinien poinformować lekarza lub personel medyczny o stosowaniu leku Rosuvastatin Polfa Pabianice.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Rosuvastatin Polfa Pabianice – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice należy przyjmować raz na dobę o dowolnej porze z jedzeniem lub bez jedzenia.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Rosuvastatin Polfa Pabianice w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Leku Rosuvastatin Polfa Pabianice nie należy stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią. Jeżeli podczas stosowania leku Rosuvastatin Polfa Pabianice pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Polfa Pabianice i skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania leku Rosuvastatin Polfa Pabianice należy unikać ciąży i stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Przed zastosowaniem każdego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Żródła / Bibliografia:

Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Rosuvastatin Polfa Pabianice


Informacje na temat leków pozyskujemy z wiarygodnych źródeł:


1. Publiczne rejestry medyczne Centrum e-Zdrowia / Rejestr Produktów Leczniczych - https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

2. Europejska Agencja Leków - https://www.ema.europa.eu/en/medicines

Ulotka Rosuvastatin Polfa Pabianice – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka Rosuvastatin Polfa Pabianice przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjentów w formacie pdf:

ROSUVASTATIN POLFA PABIANICE, 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg, tabletki powlekane (Rosuvastatinum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Reklama Google Adsense

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Rosuvastatin Polfa Pabianice m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

ROSUVASTATIN POLFA PABIANICE, 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg, tabletki powlekane (Rosuvastatinum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 5 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Zamienniki - powiązane produkty

Lista potencjalnych zamienników - odpowiedniki wg substancji czynnej.

 • Rosuvastatin Teva
  Rosuvastatin Teva należy do grupy leków zwanych statynami. Lek Rosuvastatin Teva został przepisany pacjentowi, ponieważ: – U pacjenta występuje duże stężenie cholesterolu. Oznacza to, że pacjent jest w grupie ryzyka...
 • Rosuvastatin Momaja
  Lek Rosuvastatin Momaja należy do grupy leków zwanych statynami. Lek Rosuvastatin Momaja został przepisany pacjentowi, ponieważ: – pacjent ma wysokie stężenie cholesterolu. Oznacza to, że występuje u niego ryzyko zawału...
 • Rosuvastatin Aurovitas
  Lek Rosuvastatin Aurovitas należy do grupy leków zwanych statynami. Lek Rosuvastatin Aurovitas został przepisany ponieważ: • Pacjent ma wysokie stężenie cholesterolu. Oznacza to, że występuje u niego ryzyko ataku serca...
 • Rosuvastatin Krka
  Rosuvastatin Krka należy do grupy leków zwanych statynami. Lekarz przepisał lek Rosuvastatin Krka, ponieważ: – Pacjent ma wysokie stężenie cholesterolu. Oznacza to, że występuje u niego ryzyko ataku serca lub...
 • Rosuvastatin Hetero
  Lek Rosuvastatin Hetero należy do grupy leków nazywanych statynami. Lek Rosuvastatin Hetero jest zalecany do stosowania ponieważ: • U pacjenta stwierdzono duże stężenie cholesterolu. Oznacza to ryzyko ataku serca (zawału...
 • Rosuvastatin Aurobindo
  Lek Rosuvastatin Aurobindo należy do grupy leków zwanych statynami. Lekarz przepisał lek Rosuvastatin Aurobindo, ponieważ: – Pacjent ma duże stężenie cholesterolu. Oznacza to, że występuje u niego ryzyko ataku serca...
 • Rosuvastatin Ranbaxy
  Lek Rosuvastatin Ranbaxy należy do grupy leków nazywanych statynami. Lek Rosuvastatin Ranbaxy został przepisany, ponieważ: – u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie cholesterolu. Oznacza to, że u pacjenta występuje ryzyko zawału...
 • Rosuvastatin Denk
  Rosuvastatin Denk należy do grupy leków zwanych statynami. Lek Rosuvastatin Denk został przepisany pacjentowi, ponieważ: • pacjent ma wysokie stężenie cholesterolu. Oznacza to, że u pacjenta występuje ryzyko zawału serca...
 • Rosuvastatin/Ezetimibe Teva
  Lek Rosuvastatin/Ezetimibe Teva zawiera dwie różne substancje czynne w jednej tabletce. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna z grupy tak zwanych statyn, a drugą substancją czynną jest ezetymib. Rosuvastatin/Ezetimibe Teva...
 • Rosuvastatin/Ezetimib Aristo
  Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo zawiera dwie różne substancje czynne w jednej tabletce. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna z grupy tak zwanych statyn, a drugą substancją czynną jest ezetymib. Rosuvastatin/Ezetimib Aristo...
 • Rosuvastatin/Ezetimib Genericon
  Lek Rosuvastatin/Ezetimib Genericon zawiera dwie różne substancje czynne w jednej tabletce. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna z grupy tak zwanych statyn, a drugą substancją czynną jest ezetymib. Rosuvastatin/Ezetimib Genericon...
 • Rosuvastatin/Amlodipine Teva
  Rosuvastatin/Amlodipine Teva zawiera dwie substancje czynne – rozuwastatynę i amlodypinę. Rozuwastatyna należy do grupy leków nazywanych statynami, a amlodypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Rozuwastatyna jest stosowana w...
 • Rosuvastatin/Acetylsalicylic acid Teva
  Lek Rosuvastatin/Acetylsalicylic acid Teva zawiera dwie substancje czynne – rozuwastatynę i kwas acetylosalicylowy. • Rozuwastatyna należy do grupy substancji zwanych statynami, które są lekami regulującymi poziom lipidów (tłuszczów), stosowanymi w...
 • Rosuvastatin + Acetylsalicylic acid Adamed
  Rosuvastatin + Acetylsalicylic acid Adamed zawiera dwie substancje czynne – rozuwastatynę i kwas acetylosalicylowy. – Rozuwastatyna należy do grupy substancji zwanych statynami, które są lekami regulującymi poziom lipidów (tłuszczów), stosowanymi...
 • Rozesta
  Lek Rozesta zawiera dwie różne substancje czynne w jednej tabletce. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna, należąca do grupy leków zwanej statynami, drugą substancją czynną jest ezetymib. Lek Rozesta jest...

KtoMaLek.pl - dostepność i cena leku

Dzięki funkcjonalności portalu KtoMaLek.pl możesz sprawdzić dostępność leku w najbliższej aptece, cenę leku, a także czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę i dostepność .

Rosuvastatin Polfa Pabianice opinie, forum o lekach

Stosujesz Rosuvastatin Polfa Pabianice? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

FAQs

Co to za lekarstwo Rosuvastatin? ›

Lek Rosuvastatin Aurovitas jest stosowany w celu uzyskania prawidłowego stężenia we krwi substancji tłuszczowych zwanych lipidami, najczęściej cholesterolu. We krwi występują różne typy cholesterolu, tzw. „zły” cholesterol (LDL-C) oraz „dobry” cholesterol (HDL-C).

Jak działa Rozuwastatyna? ›

Rozuwastatyna obniża stężenie LDL-cholesterolu (tzw. złego cholesterolu), cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów, a jednocześnie zwiększa stężenie frakcji HDL-cholesterolu (dobrego cholesterolu).

Czym jest Rosuwastatyna? ›

Rosuwastatyna jest inhibiorem reduktazy HMG-Co-A – enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu. Lek działa głównie wątrobie. Spadek endogennej produkcji cholesterolu w wątrobie powoduje zwiększenie ilości receptorów dla cząsteczek LDL na organie.

Gdzie kupić lek Pabianice? ›

3 apteki zgłosiły nam, że są właśnie otwarte.
 • 147 m DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE. Pabianice, Grobelna 9. ...
 • 159 m APTEKA OLMED. Pabianice, Grobelna 8. ...
 • 243 m APTEKA MEDICOR. ...
 • 379 m MEDICOR - DUO. ...
 • 387 m EURO APTEKA. ...
 • 491 m APTEKA SŁONECZNA CENTRUM FARMACEUTYCZNE. ...
 • 548 m APTEKA POPULARNA. ...
 • 589 m "MEDICOR" KABZA SP.J.

Dlaczego statyny na noc? ›

Wieczorem warto przyjmować statyny (czyli leki na cholesterol) – zmienia się wtedy metabolizm wątrobowy, więc przyspiesza się synteza cholesterolu, którą statyny hamują. Z kolei wiele leków przeciwalergicznych działa usypiająco, więc warto rozważyć ich branie właśnie na noc.

Która statyną jest najbezpieczniejsza? ›

Statyną, której to nie dotyczy, jest atorwastatyna (2. –4. stadium CKD). Lek ten uznaje się za najbezpieczniej- szy u pacjentów z CKD, ponieważ jest wydalany głównie przez wątrobę.

Po jakim czasie spada poziom cholesterolu? ›

Minimalny czas według brytyjskiej organizacji zdrowia to 2,5 godziny tygodniowo. Badania pokazują, że regularne uprawianie sportu przekłada się na zmniejszenie masy ciała, tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie – efektywne leczenie zaburzeń lipidowych.

Po jakim czasie statyny obniżają cholesterol? ›

Zgodnie z danymi zawartymi w literaturze zawarta w leku Roswera rozuwastatyna zaczyna działać, obniżając stężenie cholesterolu we krwi w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia, jednak osiągnięcie pełnego efektu może zająć nawet miesiąc.

Czy statyny trzeba brać do końca życia? ›

Minusem statyn jest, że kiedy się już raz zaczęto je brać, trzeba kontynuować leczenie praktycznie do końca życia lub dopóki nie zostanie wynaleziony nowy lek, który je zastąpi. Zaprzestanie ich używania oznacza bowiem bardzo szybki powrót poziomu cholesterolu we krwi w rejony stanów alarmowych.

Co uszkadzają statyny? ›

Mianowicie środki te mają działania toksyczne dla mięśni, uszkadzają nasze mięśnie. Niestety nie tylko mięśni szkieletowe, ale i mięsień sercowy. Dodatkowo statyny uszkadzają również komórki nerwowe.

Co się dzieje po odstawieniu statyn? ›

Odstawienie leku grozi zwiększeniem poziomu cholesterolu we krwi, a więc nasileniem ryzyka wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Kuracja statynami musi być połączona ze stosowaniem właściwej diety oraz aktywnością fizyczną.

Czy po Statynach się chudnie? ›

Statyny, podstawowe leki stosowane do leczenia hiperlipidemii mają, poza korzystnym działaniem, również skutki uboczne. Wśród działań niepożądanych statyn wymienia się biegunkę czy jadłowstręt, których wynikiem może być utrata masy ciała.

Jak sprawdzić czy lek jest dostępny za granicą? ›

W praktyce będzie to polegać na tym, że będąc za granicą i posiadając e-receptę będziemy musieli poszukać apteki połączonej z systemem „Moje zdrowie @ UE” (My Health @ EU). Wystarczające będzie podanie dowodu osobistego, aby farmaceuta mógł odszukać w systemie nasz dokument i wydać potrzebne leki.

Jaka jest najlepsza apteka internetowa? ›

W rankingu Najlepiej Ocenionych Sklepów 2019 dwie e-apteki: AptekaGemini.pl i Apteka-Melissa.pl znalazły się w TOP5 najlepszych sklepów internetowych z całej Polski.

Jak sprawdzić cenę leku w aptece? ›

Cena leku na receptę jest zawsze widoczna na stronie. W przypadku produktów refundowanych, cena zależy od przysługującej odpłatności, zaznaczonej przez lekarza na recepcie.

Jak długo trzeba brać leki na cholesterol? ›

Pacjenci chcą wiedzieć czy leki na obniżenie cholesterolu trzeba brać do końca życia. Najczęściej tak właśnie jest. Z pewnością nie należy odstawiać takich leków samodzielnie, szczególnie jeśli borykamy się z bardzo wysokim cholesterolem.

Od jakiego poziomu cholesterolu brać leki? ›

Preparaty obniżające cholesterol bez recepty

Jeżeli analiza znacznie przewyższa wartość 190-200 mg/dl w przypadku cholesterolu całkowitego, a dodatkowo zła frakcja cholesterolu jest dużo ponad górną granicą normy, czyli powyżej 115-116 mg/dl, może być to podstawa do włączenia przez lekarza odpowiednich leków.

Jakie są skutki uboczne zażywania statyn? ›

W badaniach obserwacyjnych z ostatnich 10 lat opisano wiele działań potencjalnie związanych ze stosowaniem statyn, takich jak: dolegliwości mięśniowo-kostne, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zmęczenie, podwyższenie aktywności aminotransferaz, neuropatia obwodowa, bezsenność, upośledzenie funkcji poznawczych.

Co zamiast statyn na obniżenie cholesterolu? ›

W leczeniu hipercholesterolemii, oprócz statyn, dysponujemy innymi lekami. Należą do nich przede wszystkim: ezetymib, inhibitory PCSK9, żywice jonowymienne oraz kwas bempediowy. Proszę zgłosić się do lekarza, którzy dobierze odpowiedni schemat leczenia.

Która statyną najsilniej obniży LDL? ›

W tym aspekcie najsilniejszą statyną jest rosuwastatyna, która zastosowana w dawce maksymalnej, czyli 40 mg/d, może zmniejszyć stężenie cholesterolu LDL o 55-60 proc.

Czy statyny można odstawić? ›

Najczęściej przepisywane leki obniżające poziom cholesterolu to statyny, takie jak atorwastatyna, rozuwastatyna czy też simwastatyna. Leków z tej grupy nie można odstawiać samodzielnie – nawet jeśli poziom cholesterolu wrócił do normy, konieczna jest konsultacja lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Czy kawa wpływa na poziom cholesterolu? ›

Systematyczne spożywanie kawy, zwłaszcza niefiltrowanej, przyczynia się do wzrostu stężenia: cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości LDL (złego cholesterolu), trójglicerydów.

Czy chodzenie obniża cholesterol? ›

Regularny wysiłek może obniżyć stężenie triacylogliceroli, złego cholesterolu LDL oraz podnieść stężenie dobrego cholesterolu HDL we krwi, przez co zmniejsza się ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Czy picie wody wpływa na obniżenie cholesterolu? ›

Ważnym aspektem diety obniżającej cholesterol jest odpowiednie nawodnienie, które pozwala usunąć z organizmu niebezpieczne toksyny. Woda alkaliczna dodatkowo poprawia poziom glukozy, trawienie, przemianę materii, pracę wątroby i nerek, a tym samym na wiele sposobów działa korzystnie także na poziom cholesterolu.

Jaki powinien być cholesterol w wieku 60 lat? ›

Jak wysoki może być zatem cholesterol całkowity? Norma dla zdrowego, pełnoletniego człowieka wynosi do 190-200 mg/dl. W przypadku osób chorych np. na cukrzycę, miażdżycę, chorobę wieńcową, czy będących w grupie ryzyka za prawidłowy uważa się wynik cholesterolu całkowitego na poziomie do 175 mg/dl.

Jaki wynik cholesterolu jest Niepokojacy? ›

Za niebezpieczny uznaje się poziom cholesterolu całkowitego powyżej 240 mg/dL, a cholesterolu LDL powyżej 160 mg/dL. Groźne dla zdrowia jest także stężenie trójglicerydów powyżej 200 mg/dL. Ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego jest także wyższe przy niskim stężeniu cholesterolu HDL.

Czy po Statynach bolą stawy? ›

Nie każdy ból mięśni jest związany z przyjmowaniem statyny

– Badania z randomizacją nie potwierdzają częstego występowania takich działań niepożądanych. Po rozpoczęciu leczenia statynami mogą wystąpić dolegliwości bólowe, ale są one bardzo rzadkie.

Czy statyny szkodzą na wątrobę? ›

Pełnoobjawowe uszkodzenie wątroby, szczególnie z najpoważniejszym powikłaniem, jakim jest ostra niewydolność wątroby (ONW), występuje u leczonych statynami niezwykle rzadko (3, 12). Ryzyko tego powikłania jest porównywalne do obserwowanego u chorych z ONW bez innej znanej przyczyny.

Czy statyny mogą powodować cukrzycę? ›

Należy dążyć do zastosowania najmniejszej skutecznej dawki statyn, aby osiągnąć docelowe stężenie cholesterolu LDL u pacjentów z cukrzycą – wynika z amerykańskiego badania. Zastosowanie statyn wiąże się ze zwiększeniem insulinooporności, a przez to może zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

Co boli po Statynach? ›

Mialgia, czyli ból mięśni szkieletowych, jest jednym z najistotniejszych działań niepożądanych inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (statyn).

Co pić na obniżenie cholesterolu? ›

Zielona herbata, karczoch, imbir na podwyższony cholesterol

Działa przeciwmiażdżycowo poprzez zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL, agregacji (zlepianiu) płytek krwi, a także poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego.

Czy statyny uszkadzają wzrok? ›

Niestety leki te powodują liczne skutki uboczne takie jak: rak przełyku czy wątroby oraz niewydolność nerek. Najczęściej jednak powodują zaćmę, która w konsekwencji może doprowadzić do ślepoty.

Czy tabletki na cholesterol trzeba brać codziennie? ›

Leki obniżające cholesterol należy przyjmować przewlekle, gdyż przerwanie terapii prowadzi do ponownego wzrostu poziomu cholesterolu w surowicy i ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.

Jak obniżyć cholesterol bez leków? ›

Tu chodzi przede wszystkim o owoce, warzywa, pełnoziarniste pieczywo, makarony, kasze. Są one pełne nie tylko błonnika, ale również przeciwutleniaczy, które obniżają poziom cholesterolu. Zdrowe oleje roślinne. Sięgaj przede wszystkim po oliwę z oliwek oraz olej słonecznikowy, które są pełne dobrych tłuszczów.

Czy statyny uszkadzają nerki? ›

Przeprowadzone ostatnio badania sugerują, że statyny zmniejszają ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek po zabiegach wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym oraz po zastosowaniu jodowych środków kontrastowych.

Czy statyny wpływają na pamięć? ›

Australijscy naukowcy w trakcie sześcioletnich badań doszli do wniosku, że nie ma związku między zażywaniem statyn a zaburzeniami pamięci.

O jakiej porze dnia brać statyny? ›

Statyny na cholesterol należy zażywać wieczorem, tuż przed snem. Wyjątkiem jest atorwastatyna, którą można stosować o każdej porze dnia.

Czy można pić alkohol jak się bierze statyny? ›

Statyny nie wchodzą bezpośrednio w interakcje z alkoholem, dlatego jego okazjonalne i umiarkowane spożywanie nie jest przeciwwskazane. Należy jednak pamiętać, że zarówno statyny, jak i alkohol w wysokich dawkach mogą uszkadzać komórki wątroby (hepatocyty) i powodować działania niepożądane.

Jak kupić leki w USA? ›

Leki na receptę. W Polsce wypisuje je lekarz na kawałku kartki (mniej wyraźnie lub wcale nie wyraźnie), z taką to kartką idzie się do dowolnej apteki i kupuje się leki w oryginalnych opakowaniach. W USA lekarz może wypisać receptę albo zapytać pacjenta, którą preferuje aptekę i tam zgłosić ją elektronicznie.

Czy można wysłać leki bez recepty za granicę? ›

Firmy kurierskie uwzględniają leki na receptę, bez recepty oraz suplementy diety jako towar zakazany w transporcie międzynarodowym. Nadawca decydując się na wysłanie leków robi to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Czy Polska receptę można zrealizować za granicą? ›

E-recepta może być zrealizowana za granicą na produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności „Rp” (wydawane z przepisu lekarza) lub „OTC„(wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane.

Jaka sieć aptek jest najtansza? ›

Najniższe ceny

Badając ceny leków nasi respondenci uznali, że na wyróżnienie zasługują apteki DR ZDROWIE, Apteka Słoneczna oraz Apteka Gemini.

Czy w aptece internetowej jest taniej? ›

Apteki internetowe są otwarte przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Mogą mieć mniej pracowników, nie jest tutaj także niezbędna tak duża powierzchnia sklepowa i magazynowa. To właśnie powoduje, że apteki internetowe są nawet o 30% tańsze od aptek stacjonarnych.

Jak kupić taniej leki? ›

Tańsze leki to zakupy w kilku aptekach

Ale część producentów nie wprowadziła swoich leków na listy refundacyjne, więc mogą dyktować ceny. Dając rabaty hurtowniom czy sieciom aptek, obniżają ceny i może się zdarzyć, że za lek oryginalny zapłacisz mniej niż za odtwórczy.

Czy leki na receptę mają taką samą cenę? ›

Czy ma znaczenie to, że byłam w innej aptece? Leki refundowane we wszystkich aptekach kosztują tyle samo – apteki nie mogą zmieniać cen leków (wysokości odpłatności jaką ponosi pacjent) ujętych na listach refundacyjnych.

Jak znaleźć najtańszy lek? ›

Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590 Bezpłatna infolinia, na której konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia udzielają informacji o dostępności leku w aptece.

Czy można łączyć te leki? ›

Przyjmowanie kilku leków jednocześnie niesie ze sobą ryzyko wzajemnego oddziaływania między nimi. W efekcie może dojść do odmiennego, niż deklarowane przez producenta, działania na organizm. Im więcej leków pacjent przyjmuje, tym większe ryzyko niekorzystnych interakcji pomiędzy nimi.

Czy Rozuwastatyna jest bezpieczna? ›

Najsilniej działająca hipolipemizująco statyna – rosuwastatyna – jest jednocześnie bardzo bezpiecznym lekiem, co wykazano w niezależnych analizach bezpieczeństwa i tolerancji, a częstość zaprzestawania terapii tym lekiem, wynikająca z występowania działań niepożądanych, jest porównywalna z innymi statynami.

Co Roswera skutki uboczne? ›

Możliwe skutki uboczne: Często mogą się pojawić: cukrzyca, ból głowy, zawroty głowy, zaparcia, nudności, ból brzucha, ból mięśni, osłabienie. Niezbyt często mogą wystąpić świąd, wysypka, pokrzywka.

Czy Roswera jest lekiem bezpiecznym? ›

Wśród najgroźniejszych działań niepożądanych mogących wystąpić podczas terapii lekiem Roswera, jest rabdomioliza, czyli rozkład mięśni oraz miopatie, czyli choroby mięśni. Jeśli pacjent podczas stosowania leku poczuje się źle lub pojawią się u niego jakieś niepokojące objawy, np.

Czy brac leki na wysoki cholesterol? ›

Dieta a poziom cholesterolu

Systematyczne przyjmowanie leków (statyny, inhibitory PCSK9) pozwala obniżyć stężenie cholesterolu o około 50%. Obniżenie poziomu cholesterolu wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zawału serca i udaru mózgu oraz wydłuża życie.

Czy statyny niszczą stawy? ›

Ogólnie stosowanie statyn nie było związane ze zmniejszeniem ryzyka wymiany stawu kolanowego lub biodrowego (HR=0,99; 95% CI: 0,97-1,03). Jednak w przypadku statyn o wysokim potencjale redukującym cholesterol LDL odnotowano ich ujemny związek z ryzykiem wymiany stawów (HR=0,86; 95% CI: 0,75-0,98).

Czy przy wysokim cholesterolu chce się spać? ›

Wysoki poziom cholesterolu we krwi nie daje objawów. Objawy dają powikłania, spowodowane odkładaniem się blaszek miażdżycowych w tętnicach. Jeden z symptomów wysokiego cholesterolu może powodować nocne wybudzanie.

Czy lek Roswera szkodzi na wątrobę? ›

Nie ma konieczności przyjmowania osłony na wątrobę podczas stosowania leku Roswera, aczkolwiek jest to wskazane.

Czy lek Roswera jest na trójglicerydy? ›

Roswera zalicza się do grupy leków zwanych statynami. Działa poprzez zmniejszenie ilości cholesterolu wytwarzanego przez wątrobę. Obniżenie cholesterolu LDL i trójglicerydów, a także podniesienie cholesterolu HDL zmniejsza ryzyko chorób serca i pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom.

Czy Roswera podnosi ciśnienie krwi? ›

Lek Roswera nie podnosi ciśnienia tętniczego krwi.

Czy Roswera podnosi cukier we krwi? ›

Objawy skutków ubocznych przy stosowaniu leku Roswera to: ból głowy, ból brzucha, zaparcia, nudności, ból mięśni, osłabienie, zawroty głowy, zwiększenie stężenia białka w moczu, cukrzyca.

Ile czasu potrzeba na obniżenie cholesterolu? ›

Lekarze przepisują statyny, w aptekach można znaleźć też suplementy diety bez recepty – jedno z badań mówi nawet o skuteczności węgla aktywowanego w walce z cholesterolem. Ale po co? Okazuje się, że wystarczy kilka niewielkich zmian w życiu, by w ciągu 4 tygodni obniżył się poziom "złego" cholesterolu.

Co najbardziej podnosi poziom cholesterolu? ›

Tłusta dieta, nadmiar tłuszczu i alkohol – oto główni winowajcy. Nie bez wpływu jest również brak aktywności fizycznej. Ma on wpływ na spadek poziomu HDL i wzrost LDL. Ogromnym czynnikiem ryzyka sprzyjającym rozwojowi chorób układu krążenia jest również palenie papierosów.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 04/01/2024

Views: 5425

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.