FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf Årsredovisning – år 2011 Fakulteten för biokemiska vetenskaper - [PDF-dokument] (2023)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (1)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

OMRÅDET KLINISKT BIOKEMI

1.1 EXAMEN UNDERVISNING:

Ämnen:

- Klinisk biokemi och fysiopatologi, obligatoriskt ämne kvartalsdiktat, motsvarande första kvartalet 5:an. år i biokemi, plan 97.

- Klinisk biokemi och fysiopatologi, obligatoriskt ämne för årlig diktamen, motsvarande 5:an. år av biokemiexamen, plan 2006.

- Diagnostisk metodik: obligatoriskt ämne för kvartalsdiktering, motsvarande andra kvartalet av den 5:e. år av biokemiexamen, plan 97. Den undervisas i samarbete med professorer från området klinisk analytisk kemi.

- Cytogenetik: valbart ämne kvartalsdiktat, motsvarande andra kvartalet av 5:an. år i biokemi, plan 97.

Lärare: Professorer: Docent (sedan 10/01/12): Dr. Sergio Ghersevich (D/Semi) Adjungerad Prof. (01/01/11 till 09/30/11): Dr. Sergio Ghersevich (D/E) ) Adjungerad prof.: Dr Adriana Almará (D/E) Adjungerad prof.: Med. Atilio Castelli (D/Simple) Chefer för praktiskt arbete: Dr Sandra Arriaga (D/E) Dr Fabián Pelusa (D/E) Dra Stella M. Daniele (D/Semi) Dra María José Munuce (D/Semi) ) Lic Adriana Caille (D/Semi) Med. Carlos Castelli (D/Singel) Med. Emilia Caraballo (D/Simple) Bioq. Raúl Supersaxco (D/Singel) Bioq. Carlos Zumoffen (sedan juni/11) (D/enkel)

1:a hjälpmedel: Bioq. María de los Angeles Valdés (h’ 30/11/11) (D/E) Dra Cecilia Basiglio (Ad-honorem) Icke-lärare:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (2)

Doktor Cecilia Torrent Utför administrativa uppgifter och undervisningsstöd. Organisation och verksamhet av lärostolen: - Planering av teoretiska klasser, praktiskt arbete, kollokvier, presentation av kliniska fall. - Tidsplan och tematisk samordning med korrelativa och kompletterande ämnen. - Löpande och delutvärderingar. - Konsultationsklasser och slutprov. - Utarbetande av studiehandledningar och urval av uppdaterad bibliografi. Förberedelse av didaktiskt material:

- "Guide till kliniska historier för diskussionsgrupper", författare: Dr. Adriana Almará, Dr. Stella Daniele, Dr. Sandra Arriaga, Dr. Fabián Pelusa, Bioq. María de los Ángeles Valdés, Dr S. Ghersevich, Lic A Caille, Med C. Torrent, Med E. Caraballo, Med. Carlos Castelli. (med årlig uppdatering). - Studiehandledning: "Study of the Patophysiology of Autoimmune Diseases", författare: Pelusa F. (med årlig uppdatering). - Studiehandledning: "Study of Female Reproductive Physiopathology", författare: Ghersevich, S. (med årlig uppdatering). - Studiehandledning: "Study of Male Reproductive Physiopathology", författare: Caille, A. (med årlig uppdatering). - Studiehandledning: "Study of Renal Physiopathology", författare: Arriaga, S. (med årlig uppdatering). - Studiehandledning: "Study of Phosphocalcic Metabolism Patophysiology", författare: Ghersevich, S. (med årlig uppdatering). - "Ordlista över medicinska termer", författare: Bioq. Maria de los Angeles Valdes. (med årlig uppdatering). Aktivitetsprogram: - Plan för klinisk biokemi och fysiopatologi 97. Fyra månaders undervisning: 14 veckor (28/03/11 till 07/01/11). Totalt antal studenter: 10 Antal teoretiska klasser: 26 av 2 timmar. varje Totalt: 52 timmar. Antal konsultationslektioner: 9 av 2 timmar. varje Totalt: 18 timmar. Antal partier: 2 Återhämtning: 2 - Praktiska aktiviteter:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (3)

- Samtal: 9/student i 2 timmar. varje Totalt: 18 timmar. Antal provisioner: 1

- Praktiskt laboratoriearbete:

11/elev på 3,5 timmar. varje Totalt: 39,5 timmar. Antal uppdrag: 1 - Studie av kliniska fall: 1/student på 20 timmar. Totalt: 20 timmar.

- Presentation av kliniska fall: 4/student på 1,5 timmar. varje Totalt: 6 timmar. - Plan för klinisk biokemi och fysiopatologi 2006. Fyra månaders undervisning: 28 veckor (28/03/10 till 11/08/11). Totalt antal studenter: 12 Antal teoretiska klasser: 33 om 1,5 timmar. varje Totalt: 46,5 timmar. Antal konsultationslektioner: 15 av 2 timmar. varje Totalt: 30 timmar. Antal partier: 3 Återhämtning: 3 - Praktiska aktiviteter:

- Samtal: 12/student på 2 timmar. varje Totalt: 24 timmar. Antal provisioner: 1

- Praktiskt laboratoriearbete:

12/elev på 3,5 timmar. varje Totalt: 42 timmar. Antal uppdrag: 1 - Studie av kliniska fall: 2/student på 15 timmar. Totalt: 30 timmar.

- Presentation av kliniska fall: 6/student på 1,5 timmar. varje Totalt: 9 timmar. - Månadstentamen (sista kursämnet) med dubbelkallelse i månaderna mars, juli

och december. Totalt: 13 skift Diagnostisk metodplan 97. Fyra månaders undervisning: 14 veckor (20/09/11 till 15/12/11). Totalt antal elever: 10

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (4)

- Praktiska aktiviteter: - Laboratorieövningar:

21/student på 3 timmar. varje Totalt: 63 timmar. Antal provisioner: 12

Studenter roterar genom följande sektioner av Centrallaboratoriet på Provincial Hospital del Centenario: - Kemisk automationssektion. - Urologisk sektion. - Endokrinologisk sektion. - Punktera vätskor. - Syra bas. - Andrologiskt laboratorium. - Matavdelning

Alla aktiviteter koordineras av professorerna inom områdena klinisk biokemi och klinisk analytisk kemi.

Cytogenetik Fyramånadersundervisning: 1 vecka (10/20/11 till 16/12/11). Totalt antal elever: 13 Antal teoretiska klasser: 14 kl. 13:30. varje Totalt: 21 timmar. - Praktiska aktiviteter:

- Seminarieförberedelse: 1/student på 10 timmar. Totalt: 10 timmar. - Seminarier: 4/student à 45 min vardera. Totalt: 3 timmar. Antal grupper: 4

- Praktiskt laboratoriearbete:

2/student på 4 timmar. varje Totalt: 8 timmar. Antal provisioner: 2

- Godkännande: presentation av slutgiltigt monografiskt arbete.

1.2 FORSKANDE UNDERVISNING - Forskarutbildning: "Specialisering i klinisk biokemi: endokrinologi". Skapad av resolution C.S. 613/2002 av U.N.R, 11/05/2002. Ackrediterad genom resolution. CONEAU nr 213/08. Regissör: Dr S. Gersevich. Lärare: Drs. A. Almará, F Pelusa och MJ Munuce, Bioq. C. Zumoffen och R. Supersaxco och Lic A. Caille.. - Direktör och lärare för distanskursen: "Laboratoriet i autoimmuna sjukdomar", Anordnad av forskarskolan vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Varaktighet: 60 timmar, från 2011-08-04 till 2011-08-12. Fabian Fluff

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (5)

- Andra workshopen för latinamerikanska experter för standardisering av seminalanalys (PLEAS)”. Sponsras av Världshälsoorganisationen (WHO) och av Latin American Association of Human Reproduction Researchers (ALIRH). 10 och 11 oktober 2011. Arrangör och lärare: MJ Munuce. Lärare: A. Caille. - Blandad kurs ”Klinisk endokrinologisk biokemi (4:e nivå). Arrangerad av den naturvetenskapliga fakultetens doktorandsekreterare. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. (Resolution CD /11). Biokemisk cirkel i Paraná, Paraná, Entre Ríos. maj/2011 till mars/2012. Direktör och lärare: Dr S. Gersevich. Lärare: Dr A Almará. 1.3 RIKTNING FÖR DOKTORAVHANDLINGAR, EXABEHANDLINGAR OCH AVSLUTANDE SPECIALISERINGSPROJEKT - Handledning av doktorsavhandlingar. Titel: "Studie av mänskliga äggledarproteiner". Doktorand: C. Zumoffen. Regissör: Dr S. Gersevich. - Handledning av doktorsavhandling. Titel: "Effekt av osmolalitet på befruktningsförmågan hos mänskliga spermier: en in vitro-studiemodell". Doktorand: A. Caille. Regissör: Dr M.J. Munuce. - REGISSÖR SLUTARBETE. Fördjupningskurs i klinisk biokemi: Endokrinologi. Biokemist Florence Abdala. Arbetets titel: "Utvärdering av nya urinmarkörer för tidig diagnos av diabetisk nefropati". (Pågår) Regissör: Dr. A. Almará - REGISSÖR SLUTVERK. Fördjupningskurs i klinisk biokemi: Endokrinologi. Biokemist Enzo Peralta. Arbetets titel: "Diabetes Mellitus and Atherosclerosis: Role of High Density Lipoproteins". (Pågående). Regissör: Dra A. Almará - REGISSÖR SLUTVERK. Fördjupningskurs i klinisk biokemi: Endokrinologi. Biokemist Gisele Schwab. Arbetets titel: "Clinical utility of the TRH test". (Pågående). Regissör: Dr. S. Ghersevich - REGISSÖR SLUTVERK. Fördjupningskurs i klinisk biokemi: Endokrinologi. Biokemist Rosa Lo Pilato. Verkets titel: "Biokemiska markörer för sköldkörtelpatologi. Avvikelser i blodets tyrotropinvärden”. (Pågående). Handledare: Dr. S. Ghersevich - Handledning av examensarbete i bioteknik. Elev: Gastón Prez (akt P-9937/6). Titel: "Att erhålla rekombinant humant calgranulin B. Effekt på spermiefunktion". Handledare: Dr. S. Ghersevich. Biträdande handledare: Bioq. Carlos Zumoffen. Kvalifikationer: 10 (utmärkt). - Handledning av examensarbete i bioteknik (pågår). Student: Rodrigo Gil (fil G -). Ämne : "Studie av uttrycket av beta-adrenerga receptorer i humana oocyter. Lokalisering av oocytbindningsställen för humant laktoferrin". Pågår. Regissör: Dr. S. Ghersevich. Biträdande direktör: Bioq. Carlos Zumoffen

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (6)

- Hantering av examensarbetet i bioteknik (pågår). Elev: Luciana Filocco (fil F-). Ämne: "Studie av spermieproteiner som interagerar med proteiner av oviduktal sekretion". Pågående. Regissör: Dr S. Gersevich. Biträdande regissör: Bioq. Carlos Zumoffen - Handledning av examensarbete i bioteknik (pågår). Student: Juliana Cicaré, Titel: "Skada på DNA under förvärvet av befruktningsförmåga i mänsklig sperma: en in vitro-studiemodell." Perioden 2010 till idag. Regissör: Dr M.J. Munuce. Medregissör: A. Caille. - Inriktning av CONICET doktorand. Bioq. Stephanie Massa. Arbetsplats: Laboratory of Reproductive Studies, Clinical Biochemistry Area, Institutionen för klinisk biokemi. Sedan 05/2011. Regissör: Dr S. Gersevich.

2.1 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT Projekt PID 2010/UNR och Projekt PICT-2008-1095 SEPCyT, ANPCyT, (FONCyT). Titel: "Biologisk roll för oviduktala proteiner som interagerar med mänskliga spermier". Period: 2010-2013. Regissör: Sergio Gersevich. Medlemmar: Dr M.J. Munuce, Lic. A. Caille, Bioq. Carlos Zumoffen ABSTRAKT En hög andel av mänskliga infertilitetsfall beror på äggledarstörningar och förändringar av fortfarande okänd orsak. Oviduktens aktiva deltagande är väsentligt för transport, lagring och uttryck av befruktningskapaciteten hos båda könscellerna, såväl som för utvecklingen av de första embryonala stadierna. Kunskap om komponenterna i den oviduktala miljön är väsentlig för att förstå dessa processer. Det har föreslagits att oviduktala proteiner skulle kunna modulera spermiefunktion under tubal transit. Våra tidigare resultat indikerar att proteiner från det konditionerade mediet av mänsklig äggledarvävnad är kapabla att modulera interaktionen mellan gameter och processen för spermiekapacitet, som båda är kritiska processer för att befruktning ska äga rum. Baserat på deras förmåga att binda till homologa spermier har vi isolerat proteiner från human oviductal sekretion, som identifierades som laktoferrin och calgranulin B. Med tanke på att spermatozoer kan stanna kvar i den oviductala mikromiljön från timmar till dagar, föreslår detta arbete en studie av påverkan av de ovannämnda oviduktala proteinerna på spermiefunktion, undersöker vitalitet, motilitet, kapacitation, tyrosinfosforylering av spermieproteiner, akrosomal reaktion och interaktion mellan spermier och zona pellucida. Lokaliseringen av laktoferrin och calgranulin B i den oviduktala vävnaden kommer att bestämmas. Dessutom kommer detekteringen av deras bindningsställen på spermatozoerna och identifieringen av de spermieproteiner som är involverade i nämnda förening att utföras. Experiment kommer att utföras för att bestämma signaltransduktionsmekanismerna som är involverade i de biologiska effekterna av proteinerna som studeras. Resultaten som erhålls i denna studie kommer att ge grundläggande kunskap för att klargöra de molekylära mekanismer genom vilka äggledaren påverkar befruktningsprocessen. Ur en socioekonomisk synvinkel skulle bestämningen av rollen för molekyler i den oviduktala mikromiljön som är involverade i reproduktionsprocessen möjliggöra utformningen av nya verktyg som är avsedda att gynna eller förhindra befruktning. Också ur hälsosynpunkt

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (7)

reproduktivt, att känna till dessa molekylers roll kan hjälpa till att fastställa etiologin för vissa patologier som leder till infertilitet och utformningen av lämpliga terapier. PROJEKT: "Utvärdering av N-Acetyl-Beta-D-Glukosaminidas i urin som en tidig indikator på diabetesnefropati hos patienter med typ 2-diabetes mellitus" (PID BIO207). Period: 2009-2012. Regissör: Dr. A. Almará. Sammanfattning: Diabetisk nefropati (DN) är den vanligaste orsaken till kronisk njursvikt och intagning till njurersättningsterapi vid diabetes mellitus (DM). I de tidiga stadierna av ND upptäcks inga kliniska tecken eller symtom på njursjukdom. Den tidiga diagnosen av ND är av grundläggande betydelse för att förhindra försämring av njurfunktionen. Urinärt N-Acetyl-Beta-D-glukosaminidas (NAG), en parameter som indikerar tubulär dysfunktion, har föreslagits som en tidig markör för ND eftersom förhöjda nivåer har observerats före början av mikroalbuminuri. Men kontroverser kvarstår i detta avseende. Målet med detta projekt är att utvärdera användbarheten av urin-NAG som en tidig indikator på ND hos patienter med typ 2 DM (DM2). Typ 2-diabetiker utan proteinuri eller tecken på njursvikt kommer att studeras. Fastande glykemi, uremi och lipidprofil kommer att bestämmas med enzymatiska metoder, serum och urinkreatinin genom kinetisk metod, glykosylerat hemoglobin genom jonbyteskromatografi, urin-NAG-aktivitet genom kolorimetrisk metod och urinalalbuminutsöndring (UAE) med immunoturbidimetrisk metod. Patienter kommer att klassificeras i två grupper enligt EUA: normoalbuminurik (EUA <30 mg/g kreatinin) och mikroalbuminurik (EUA= 30-300 mg/g kreatinin). Urin-NAG-aktivitet kommer att jämföras mellan båda grupperna av patienter och med avseende på en kontrollgrupp av friska icke-diabetiker. Urin-NAG-aktivitet kommer att korreleras med EUA och graden av glykemisk kontroll. Lipidförändringar och deras korrelation med urin-NAG-aktivitet kommer att utvärderas. Flerårigt forsknings- och utvecklingsprojekt (UNR) 1BIO 278 "Karakterisering av cytokinprofilen och utvärdering av den prediktiva kapaciteten hos biokemiska parametrar vid havandeskapsförgiftning", perioden 2011-2014. Medlemmar: María M. Carbonell, Eleonora Pezzarini, María Valdés, Adriana M. Almará, Stella M. Daniele, Carlos M. Zumoffen, Fabián Pelusa (medregissör), Sandra M. Arriaga (regissör). 2.2 PUBLICERADE PAPPERS - Internationella publikationer: 3 - Nationella publikationer: 2 2.3 PUBLICERADE SAMMANFATTNINGAR: 8 2.4 PAPPERS PRESENTERADE PÅ VETENSKAPLIGA MÖTEN - Nationella möten: 10 - Internationella möten: 4 2.6 PAPPERS INKLÄMDA FÖR PUBLICERING 27 PUBLICERINGAR.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (8)

- Utvärderare av vetenskapliga sammanfattningar som presenterades vid Rosario Biology Societys XXXI årsmöte. Rosario Biology Society. Period: år 2011. Drs. Sandra M.M. Arriaga, Stella Maris Daniele, Hector F. Pelusa, MJ Munuce. - Talare vid VI-kongressen, 10:e biokemiska mötet 2011, Rosario, från 7 till 9 september 2011, om ämnet "Celiaki". Fabian Fluff. - Talare "Vision of the Andrologist on the New WHO Manual" Symposium Andrology in the IVF-era. XVI argentinska kongressen för reproduktiv medicin-SAMER 2011. 1 april 2011, Buenos Aires, Argentina. MJ Munuce. - SAEGRE Workshop: deltagande medlem i panelen "Prematur ovariesvikt". Rosario, 5 augusti 2011. S. Gersevich. 2.8 DELTAGANDE I VETENSKAPLIGA MÖTEN - XVI argentinska kongressen för reproduktiv medicin-SAMER 2011. 1 april 2011, Buenos Aires, Argentina. MJ Munuce. - VI kongress och 10:e biokemiska mötet 2011 Rosario, 7 till 9 september 2011 Deltagare: Sandra Arriaga, Héctor F. Pelusa, María de los Ángeles Valdés, S. Ghersevich - 44:e argentinska kongressen för reumatologi. Tredje internationella mötet med tio ämnen. Rosario, 12 till 15 oktober 2011 Deltagare: Sandra Arriaga, Héctor F. Pelusa - XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosario, 1 och 2 december 2011. Drs. Sandra M.M. Arriaga, Stella Daniele, S. Gersevich; F. Pelusa, A. Almará. - XXII biennial Meeting för Latin American Association in Human Reproduction (ALIRH) hölls mellan den 12 och 14 oktober. Drs. S. Ghersevich, MJ Munuce, Mg. A. Caille och Bioq. C. Zumoffen. 2.9 SAMARBETE MED UTBILDNINGS- OCH/ELLER VETENSKAPLIGA ENHETER - Familjeplanering och mänsklig reproduktion.

Ordförande för gynekologi. Medicinska fakulteten. Centennials provinssjukhus. National University of Rosario. Dr Sergio Ghersevich, Dr María José Munuce och Lic Adriana Caille

- Sektion för bröstpatologi. Ordförande för gynekologi. Medicinska fakulteten. Centennials provinssjukhus. National University of Rosario. Dr. S. Ghersevich, Bioq. C. Zumoffen

- Ordförande för obstetrik, fakulteten för medicinska vetenskaper. Centennials provinssjukhus.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (9)

National University of Rosario. Dr. F. Fluff.

- Institutet för experimentell biologi och medicin (IBYME, CONICET), Buenos Aires Dr Sergio Ghersevich, Dr María José Munuce och Lic Adriana Caille

- Dr. Luis Bahamondes (Institutionen för tokogynekologi, fakulteten för medicinska vetenskaper, State University of Campinas (UNICAMP). Brasilien. Dr. Sergio Ghersevich, Dr. Maria Jose Munuce och Lic. Adriana Caille, Bioq. C. Zumoffen.

2.11 ARBETE I VETENSKAPLIGA ELLER PROFESSIONELLA SAMHÄLLEN - Latin American Association of Human Reproduction Researchers (ALIRH).

Fullständiga medlemmar: Lic. Adriana Caille, Dr. S. Ghersevich och Dr. M. J. Munuce.

- Biologiska samfundet i Rosario. Medlemmar: Drs. Adriana Almará, Sergio Ghersevich, Sandra M. Arriaga, Stella M. Daniele och Fabián Pelusa och Bioq. Maria A. Valdes.

- Argentine Society of Clinical Research. Medlem: Dr. Adriana M. Almará - Argentine Society of Immunology

Medlem: Dr. Adriana M. Almará

- Argentine Society of Reproductive Medicine (SAMER) Medlem: Dr. María José Munuce

- Argentine Society of Andrology, ansluten till International Society of Andrology (SAA) Medlem: Dr. Mary Jose Munuce

- Medlemsförbundet för kemipedagoger i Argentina (ADEQRA). Medlem: Lic. A. Caille.

- Argentine Society of Gynecological and Reproductive Endocrinology (SAEGRE). Ledamot: Dr S. Gersevich.

- College of Biochemists of the 2nd Circumscription, Rosario, Santa Fe. Drs. M. J. Munuce, Sergio Ghersevich, Sandra Arriaga, Adriana M. Almará, Stella Maris Daniele, Fabián Pelusa, Bioq. Maria de los Angeles Valdes och R. Supersaxco.

- Fullständig medlem av Society for the Study of Reproduction (SSR). Dr. S. Ghersevich 3.1 ANNAN AKADEMISK, FORSKNING ELLER LEDNINGSAKTIVITETER - Ordinarie medlemmar i avdelningsrådet vid avdelningen för klinisk biokemi: Drs. :f.

Fluff, S. Gersevich. - Suppleant i institutionsrådet vid institutionen för klinisk biokemi: María de

Los Angeles Valdes

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (10)

- Ledamot av utvärderingskommissionen för biokemiska residenser vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid UNR. Resolution nr 316/2009. Dr Sandra M.M. Arriaga.

- Alternativ akademisk rådgivare för de tjänster som är kopplade till skolan för biokemi före

Akademiska rådet vid Institutionen för biokemi, från 04/01/2006 och för en period av 4 (fyra) år, resolution CD nr 134/06. Dr Hector Fabian Pelusa.

. - Suppleant i styrelsen för Cs-fakulteten. Biokemi och Pharma. av U.N.R.

(04/16/2007 till dags dato) Res nr 108/2007. Dr Hector Fabian Pelusa. - Utvärderare av lärarkarriär, National University of Rosario (Resol. C.S. N° 349/2010). Från

2009. Dr. S. Ghersevich.

- Verkställande rådgivare för fakulteten fram till april/2011. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Dr S. Gersevich.

- Akademisk chef för området klinisk biokemi, fakulteten för biokemiska vetenskaper och

Läkemedel, UNR. Sedan 04/01/10. Dr. S. Ghersevich - Medlem av den rådgivande kommissionen för sekreteraren för vetenskap och teknik, naturvetenskapliga fakulteten

Biokemiska och farmaceutiska, UNR. Period: från 2007 till maj 2011. Dr. S. Ghersevich. - Ledamot av den rådgivande kommissionen för doktorsexamen i biologiska vetenskaper, doktorandsekreterare.

Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Period: från 2006 till maj 2011. Dr. S. Ghersevich.

- Ansvarig för det kliniska biokemiska området för de biokemiska residensen. Naturvetenskapliga fakulteten

Biokemiska och farmaceutiska. A R. sedan oktober 2003 och fortsätter. Resolution nr 244/03. Sandra Arriaga

- Ledamot av Naturvetenskapliga fakultetens utvärderingskommission för biokemiska residenser

Biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid UNR. Resolution nr 316/2009. Sandra Arriaga. - Ledamot av den rådgivande kommissionen för sekreteraren för vetenskap och teknik vid fakulteten för

Biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid UNR. Resolutioner nr 482/2011 och 541/2011. Sandra Arriaga

- Ledamot av Biochemical Residency Advisory Commission vid Naturvetenskapliga fakulteten

Biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid UNR. Resolution nr 610/2011. Sandra Arriaga - utvärderare av det biokemiska residenset för Domecq och Lafage-laboratoriet, beläget på sjukhuset

Tyska från CABA. Sandra Arriaga - utvärderare av Biochemical Residency av Laboratory of Private Community Hospital, plats

i staden Mar del Plata. Sandra Arriaga

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (11)

- Ledamot av institutionsrådet vid institutionen för klinisk biokemi vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid UNR, representant för lärarassistenterna. Innehavare: Stella Daniele, Ersättare: Sandra Arriaga. Resolution nr 685/11

- Suppleant i styrelsen för Cs-fakulteten. Biokemi och Pharma. från U.N.R.

(2007-04-16 till 2011-04-16) Res.nr 108/2007. Fabián Pelusa - Medlem av etik- och forskningskommittén för Hospital Provincial del Centenario, sedan januari

från 2011 till idag. Fabián Pelusa - Medlem av PhD Thesis Commission in Biological Sciences (CONEAU Resolution

418/99), från Emma O'Brien, en examen i bioteknik. Avhandlingsarbetets titel: "Fysiologiska förändringar av spermatozoen hos ryggradsdjur: Molekulära baser för dess aktivering och akrosomala reaktion". Regissör: Dr Silvia Arranz. Sedan 2008. Dr S. Gersevich.

- Ledamot av doktorsavhandlingskommittén i biologiska vetenskaper (CONEAU Resolution

418/99), av kandidatexamen i bioteknik Cecilia Di Prinzio. Uppsatsarbetets titel: "Identifiering och karakterisering av nya medlemmar av familjen av tillväxthormonreceptorer i teleostfisk". Regissör: Dr Silvia Arranz. Sedan 2008. Dr S. Gersevich

- Ledamot av doktorsavhandlingskommittén i biologiska vetenskaper (CONEAU Resolution

418/99), av Lic. in Biotechnology Agostina Arias. Avhandlingsarbetets titel: "Inverkan av modifieringar i uttrycket av ABC-proteiner av kolestatiska östrogener på biotillgängligheten av läkemedel". Regissör: Dr Aldo Mottino. Sedan 2008. Dr S. Gersevich

- Ledamot av doktorsavhandlingskommittén i biologiska vetenskaper (CONEAU Resolution

418/99), av doktoranden Bioq. tyska Perez. Regissör: Dr Adriana Giri. Avhandlingsämne: "Utveckling av en analys för molekylär screening i blodbanker av de cirkulerande stammarna av humant immunbristvirus typ 1 i Argentina". (Pågående). Dr A Almará

- Ledamot av doktorsavhandlingskommittén i biologiska vetenskaper (CONEAU Resolution

418/99), av doktoranden Bioq. Paola Inés Ingaramo, Regissör: Dr Cristina E. Carnovale. Medregissör Dr. María T. Ronco. Avhandlingsämne: "Modulation av pro-inflammatoriska cytokiner och kväveoxid av apoptosbalansen och cellproliferation i tidiga stadier av leverregenereringsprocessen vid diabetes mellitus" (pågår). Dr. A. Almará

- Ledamot av doktorsavhandlingskommittén i biologiska vetenskaper (CONEAU Resolution

418/99), av doktoranden Cecilia Lucía Balaban, kandidatexamen i bioteknik. Regissör: Dr Edgardo Guibert. Avhandlingsämne: "Gasotransmittorer: effekter och mekanismer involverade i det hypotermiska bevarandet av råttlever". (Pågående). Dr A Almará.

- Ledamot i avhandlingskommittén för följande doktorand i biologiska vetenskaper

(CONEAU resolution 418/99), Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Examen i bioteknik Ismael Barosso. "Studie av de intracellulära mekanismerna involverade i långvarig östrogenkolestas". Regissör: Dr. Enrique Sánchez Pozzi. Sedan 2008. Dr Sandra Arriaga.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (12)

- Ledamot i avhandlingskommittén för följande doktorand i biologiska vetenskaper

(CONEAU resolution 418/99), Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Bioq. Ma Alejandra Ensinck. Avhandlingens titel: "Biologiska mekanismer involverade i igenkännandet och fagocytosen av senescenta erytrocyter". Regissör: Amelia Racca. Sedan 2008. Dr Fabián Pelusa

- Ledamot i avhandlingskommittén för följande doktorand i biologiska vetenskaper

(CONEAU resolution 418/99), Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Biokemi: Lorena Roldán. För att få titeln doktor i biologiska vetenskaper. Titel: "Karakterisering av ett porcint spermatozobindande protein, SBG. Dess möjliga inflytande på reproduktionsprocessen“, Regissör: Patricia E. Marini. Sedan november 2010. Dr MJ Munuce.

- Medlem av avhandlingskommissionerna för följande doktorander i naturvetenskap

Biologisk (CONEAU resolution 418/99), Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR: • Bioteknikexamen Ismael Barosso. "Studie av de intracellulära mekanismerna involverade i långvarig östrogenkolestas". Regissör: Dr. Enrique Sánchez Pozzi, medregissör: Dr. Fernando Crocenzi. Sedan 2008. Dr. Sandra Arriaga • Kandidat i bioteknik Brenda L. Fina. "Studie av benegenskaper hos råttor behandlade med natriumfluorid och dess samband med den inflammatoriska processen". Regissör: Dr Alfredo Rigalli. Sedan 2010. Dr Sandra Arriaga

- Titulär ledamot av forskarutbildningskommissionen och chef för specialiseringskursen i

Klinisk biokemi: Endokrinologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR Sedan 2003 och fortsätter. Dr S. Gersevich.

- Ledamot av specialiseringskarriärkommissionen, doktorandsekreterare, fakulteten för

Biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, resol. CD 283/2009. Sedan 2009-. Dr S. Gersevich. - Ledamot av West Central Categorization Regional Commission: Utvärderingar av processen för

2009 års kategorisering av Incitamentsprogrammet. 15-18 mars 2011. Bs As. Dr. S. Ghersevich - Medlem av den vetenskapliga kommissionen för Argentine Society of Gynecological Endocrinology och

Reproductive (SAEGRE) kustnära dotterbolag. Period: från 2009-2011 - MEDLEM i avhandlingskommittén för doktoranden Utexaminerad i bioteknik Cecilia Lucía

De blödde. Regissör: Dr Edgardo Guibert. Avhandlingsämne: "Gasotransmittorer: effekter och mekanismer involverade i det hypotermiska bevarandet av råttlever". (Pågående). Dr A Almará

- Urvalskommitté för medlemmar för unga forskare som representerar UNR i

"XIX konferens för unga forskare från Association of Montevideo Group Universities". Rosario, 17 juni 2011. Dr A Almará

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (13)

- KOORDINATOR V Konferens om vetenskap och teknik. Rosario, 16 november 2011. Dr A Almará

- MEDLEM i utvärderingskommitténs XIII kongress och XXXI årsmöte i Biology Society of

Rosenkrans pärlor. Rosario, 1 och 2 december 2011. Dr. A. Almará - KOORDINATOR XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosenkrans pärlor,

1 och 2 december 2011. Dr. A. Almará - Biträdande rådgivare för fakulteten. Period: 2011-2015. Resolution nr 202/2011. Dra A. Almará - suppleant forskarkommission för specialiseringskursen i klinisk biokemi:

Endokrinologi. Res. C.D. nr 414/2010. Dr A Almará. - 2011- Ledamot av jurykommittén vid Gral San Martín Polytechnic Institute för

tävling av praktikplatser och ersättningar på sekundärnivå. Lic A. Caille. 4.1 VÅRDUPPGIFT:

- Samarbete med ordföranden för gynekologi, Fac. Cs. Läkare, Centennial Provincial Hospital. Dr María José Munuce.

- Bestämning av dysmorfa röda blodkroppar i urin genom faskontrastmikroskopi. Bioq.

Maria de los Angeles Valdes. 4.2 JURY DOKTORAVHANDLINGAR OCH EXAMENSAVHANDLING - Medlem av juryn för avhandlingen med titeln: "Möjliga mekanismer kopplade till den neuroendokrina störningen som produceras av herbiciden 2,4-diklorfenoxiättiksyra." Kandidat i Bioq. Valeria Cholich. Regissör: Dr. Ana María Evangelista de Duffard. 8 april 2011. S. Ghersevich - Medlem av juryn för avhandlingen med titeln: "Fysiologiska förändringar av spermier från ryggradsdjur: molekylära baser för dess aktivering och akrosomala reaktion". Kandidat i bioteknik Emma O`brien. Regissör: Dr Silvia Arranz. 2011. S. Ghersevich - Medlem av juryn för avhandlingen med titeln: "Neuroendokrina störande kapacitet hos herbiciden 2,4-diklorfenoxiättik i råttor exponerade under deras utveckling". Bioq. Aristides Pochettino. Regissör: Dr. Ana María Evangelista de Duffard. December 2011. S. Ghersevich - MEDLEM i avhandlingsjuryn för doktoranden Bioq. Paola Inés Ingaramo, Regissör: Dr Cristina E. Carnovale. Medregissör Dr. María T. Ronco. Avhandlingsämne: "Modulation av pro-inflammatoriska cytokiner och kväveoxid av apoptosbalansen och cellproliferation i tidiga stadier av leverregenereringsprocessen vid diabetes mellitus. Datum: 2011-12-16. Dra A. Almará - Svuren medlem av Avhandling med titeln: "Studie av uttrycket av Aquoporin 8 och dess samband med vattenhalten i suspensioner av råtthepatocyter som utsätts för konservering och efterföljande

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (14)

reoxygenation” av studenten Gisel Sabrina Miszczuk, för att kvalificera sig för titeln Bachelor of Biotechnology, Rosario, 2011. Fabián Pelusa. - Jurymedlem i avhandlingen med titeln: "Släktskapet mellan D-vitaminkonsumtion och risk för bröstcancer. Genomgång” av studenterna: Clara Rolando, Erica Torassa och Sofía Zagaglia, för att kvalificera sig för titeln Bachelor of Nutrition, Fakulteten för kemi, UCEL, Rosario, 2011. Fabián Pelusa. - Jurymedlem i avhandlingen med titeln: "Zebrafisk som modell för studiet av Treacher Collins syndrom". Elev: Nadia Sccampoli. Handledare: Dr Nora Calcaterra. 21 mars 2011. S. Gersevich. - Jurymedlem i avhandlingen med titeln: "Studie av uttrycket av bilitranslokas och den organiska anjontransportören 3 i njurar och lever hos råttor med akut nefrotoxisk njursvikt". Elev: Mara Trebucobich. Handledare: Dr Adriana Torres. 13 december 2011. S. Gersevich. 4.3 ERHÅLLDA UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDE

- Sekreterare för Association of Chemistry Educators of the Argentine Republic (ADEQRA), Rosario-avdelningen, sedan februari 2006. Lic A. Caille.

- Regionchef (Central Region) för Argentine Society of Reproductive Medicine. Sedan 2005. Dr MJ Munuce.

- Sekreterare i styrelsen för Latin American Association of Human Reproduction Researchers (ALIRH), från maj 2009-2013. Dr MJ Munuce.

- Utvärderare av lärarkarriär, National University of Rosario. 2010. Dr S. Gersevich.

- Medlem av Advisory Board för den argentinska och chilenska regionen ALIRH. Sedan oktober 2011. Mg Adriana Caille.

- Medlem av Advisory Board för inkorporering av nya ALIRH-partners. Sedan oktober 2011. Dr S. Gersevich

- Docent semi-exklusiv dedikation, genom tävling, klinisk biokemi, klinisk biokemisk institution, fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Resol. CS 221/2011. Sedan 2011. Dr S. Gersevich.

- Utvärderare av publikationer för reproduktion, fertilitet och utveckling (CSIRO PUBLISHING, Australien). 2011. Dr S. Gersevich

- Granskare av publikationer för Journal of Electron Microscopy (Oxford Journals, Storbritannien). 2011. Dr S. Gersevich

- Utvärderare av publikationer för fertilitet och sterilitet (Elsevier, USA). 2011. Dr S. Gersevich

- Medlem av utvärderingskommissionen för forskningsprojekt för den fjärde ansökningsomgången för 2011 års program för vetenskap, teknologi och innovation, av statssekreteraren för vetenskap, teknologi och innovation i provinsen Santa Fe. 17 och 18 oktober 2011, Santa Fe Fe.

- Chef för specialiseringskurser, doktorandsekreterare, fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, resol. CD /2011. Sedan 2011-. Dr S. Gersevich.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (15)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

HEMATOLOGISKT OMRÅDE

DEPT. FÖR KLINISK BIOCHEMI - OMRÅDE AKADEMISK DIREKTÖR: PROF. DR. ANGELA C MILANI

Milani lärarpersonal. Angela Cristina (Prof. Adj. E) Acosta, Irma (Prof. Adj. S) och (Prof. Adj. S/E) Perez, Susana (Prof. Adj. S/E) Bragos, Irma (JTP E) Spear, Olga (JTP E) Noguera, Nélida (JTP E)- Licens utan lön Detarsio, Germán (JTP, S/E) Pratti, Arianna (JTP. 1:a S/E) och (JTP. 1:a S/E) Voss, Maria Age (JTP S) Raviola, Mariana ( Aux. 1:a tävling, ordinarie, till 2011-03-30, från 2011-04-01, JTP SD) Bioq. Calvo Karina ( Aux. 1:a ersättare DS) Bioq. Stella Maris Mattaloni (Aux. 1:a DS)

Bioteknikstudentuppsats: Zecchinatti, Felipe: sedan juli 2010.

Examensarbete Intern bioteknikstudent: Ulrich Hernán april 2011.

Biochemical Residents Badino, Gabriel från 2011-11-05 till 2011-05-26. Santini. Carlos från 19/07 till 15/08/2011.

Administrativ personal Ríos Artacho, Griselda (mån. till fre. 35 timmar/vecka) fram till mars 2011, går till avdelningssekreterare.

Teknisk personal och omvårdnad Bioq. Castro, Julio César- Kontrakterad

Allmänna tjänster Personal Barjacoba, Claudio (mån. till fre. 35 timmar/vecka) Delas med bakteriologi, immunhematologi och andra tjänster i rum 9.

Fysiska utrymmen (OTRÄCKLIGA)

• Ett laboratorium på 40 kvadratmeter för undervisning, forskning och utbyggnad.

• Två laboratorier på totalt 20 kvadratmeter för studenter.

• Ett 6 kvadratmeter stort laboratorium för molekylärbiologi. Delas med institutionen för klinisk biokemi och kliniska områden för mikrobiologi.

• Korridor och badrum för gemensamt bruk. NOT Sedan 2004 har förbättringar av infrastrukturen och rekonditionering av

laboratorier så att de kan ackrediteras utan att ha fått några resultat hittills. (de är i ett ledsen tillstånd)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (16)

2

a.- EXAMEN UNDERVISNING. a.1.- Första terminen: Hematologiplan 1997. Ansvarig ämne: Prof. Dr. Angela C. Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. Allmän handledning av praktiskt arbete och deltagande i del- och slutvärderingar. Antal elever: 17 Teori: 23 lektioner à 2 timmar. = 46 timmar/student Berörda lärare:

• Milani. Angela (Prof. Asoc. E: 20 h)

• Acosta, Irma (Prof. Adj. S: 12 h)

• Pérez, Susana (Prof. Adj. SE: 10 hs.)

• Professorer i immunhematologi. (4.hs)

Praktisk Teoretisk: 2x2h.= 4h. (Spjut: 2 timmar, Raviola 2 timmar)

Praktiskt arbete: Antal provisioner = 3

a) Diskussion av studiehandledningar = 24 x ½ h. = 12 timmar/student b) Praktiska laborationer: 24 x 2 1/2 timme. = 60 timmar/student

Totalt antal timmar/student Praktiskt arbete = 72 timmar/student Totalt antal timmar. praktiklärare: 216 timmar. Berörda lärare:

• Bragós, Irma (JTP D/E, 13 praktiska lektioner = 39h.)

• Detarsio, Germán (JTP S/E, 10 praktiska lektioner = 30 timmar.)

• Pratti, Arianna (Aux. 1:a S/E, 10 praktiska lektioner = 30h.)

• Lanza, Olga (JTP D/E ), 13 praktiska lektioner = 39 timmar.)

• Voss, María Edda (JTP S), 5 praktiska lektioner = 15 timmar)

• Raviola Mariana (JTP S), 10 praktiska lektioner = 30 timmar)

• Calvo, Karina (Auxiliary of 1st-DS), (5 praktiska lektioner = 15 timmar)

• Immunhematologidok.: (6 praktiska lektioner = 18 timmar)

Partiella utvärderingar:

Teoretiskt: 3 x 2 timmar. = 6 hs/student (Prof. och JTP.) Övningar: 3 x 3 hs. = 9 hs./student (JTP) x 4 com. = 36 timmar. lärare Totalt hs. lärare: 42 undervisningstimmar

Partiell återhämtning utvärderingar: Teoretiskt: 3 x 2 timmar. = 6 timmar/student Övningar: 3 x 3 timmar. = 9 timmar/student Allmänt totalt. utvärderingar: 15 timmar/student Allmänt antal utvärderingar: 57 timmar/lärare Berörda lärare: Teori: Lärare och JTP Praktik: Assistenter och JTP.

Totalt Gr. Ämne: 140 timmar/student, 365 undervisningstimmar.

Konsultationer: 1 timme. veckovis per lärare x 20 veckor 20 timmar/lärare (Prof och JTP).

Tentamen: 7 terminer x 10 timmar. vardera = 70 timmar.

a.2.- Första terminen: Hematology II plan 2006. Ansvarig ämne: Prof. Dra Angela C. Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. Allmän tillsyn. av praktiskt arbete och deltagande i del- och slutvärderingar. Antal elever: 8

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (17)

3

Teori: 12 lektioner à 2 timmar. = 24 timmar/student Berörda professorer:

• Milani. Angela (Prof. Asoc. E: 8 h)

• Acosta, Irma (Prof. Adj. S: 6 h)

• Pérez, Susana (Prof. Adj. SE: 6 h)

• Professorer i immunhematologi. (4.hs)

Praktisk Teoretisk: 2x2h.= 4h. (Spjut: 2 timmar, Raviola 2 timmar)

Praktiskt arbete: Antal provisioner = 1

Praktiskt laborationer: 21 x 2. = 42 timmar/student Totalt antal timmar/student praktiskt arbete = 42 timmar/student Totalt antal timmar. praktiklärare: 42 timmar. Berörda lärare:

• Bragós, Irma (JTP D/E, 4 praktiska lektioner = 6 timmar.)

• Detarsio, Germán (JTP S/E, 3 praktiska lektioner = 6 timmar.)

• Pratti, Arianna (Aux. 1:a S/E, 3 praktiska lektioner = 6 timmar)

• Lanza, Olga (JTP D/E), 4 praktiska lektioner = 8 h.)

• Voss, María Edda (JTP S), 2 praktiska lektioner = 4 timmar)

• Raviola Mariana (JTP S), 2 praktiska lektioner = 4 timmar)

• Immunhematologi doktorand: (4 praktiska lektioner = 8 timmar)

Partiella utvärderingar:

Teoretiskt: 2 x 2 timmar. = 4 t./student (Prof. och JTP.) = 4 h. lärare Övningar: 2 x 2 h. = 4 timmar/student (JTP) x 1 kom. = 4 timmar. lärare Totalt hs. lärare: 8 h. lärare

Delbedömning av återhämtning: Teoretisk: 2x 2 h. = 4 timmar/elev Praktik: 2 x 2 timmar. = 4 hs./elev Total grl. av bedömningar: 8 hs./elev Totalt Gral. bedömningar: 8 h/lärare. Berörda lärare: Teori: Lärare och JTP Praktik: Assistenter och JTP.

Totalt Gr. Ämne: 78 timmar/student, 86 undervisningstimmar.

Konsultationer: 1 timme. veckovis per lärare x 20 veckor 20 timmar/lärare (Prof och JTP).

Tentamen: 7 terminer x 10 timmar. vardera = 70 timmar.

a3: 2:a terminen - Hematologi I (plan 2006)

Ansvarig ämne: Prof. Dra Angela C. Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. Allmän tillsyn. av praktiskt arbete och deltagande i del- och slutvärderingar. Antal elever: 45 Teori: 10 lektioner à 2 timmar. = 20 timmar/student Berörda lärare:

• Milani. Angela (Prof. Asoc. E: 8 h)

• Acosta, Irma (Prof. Adj. S: 6 h)

• Pérez, Susana (Prof. Adj. SE: 6 timmar) Praktisk Teoretisk: 2x2 timmar.= 4 timmar/ student. (Spjut: 2 timmar, Raviola 2 timmar)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (18)

4

Praktiskt arbete: Antal provisioner = 5

Praktiska laborationer: 13 x 2,5. = 32,5 timmar/student Totalt antal timmar/student för praktiskt arbete = 32,5 timmar/student Totalt timmar. praktisk undervisning: 162,5 timmar. Berörda lärare:

• Bragós, Irma (JTP D/E, 14 praktiska lektioner = 35 timmar.)

• Detarsio, Germán (JTP S/E, 8 praktiska lektioner = 20h.)

• Pratti, Arianna (2 JTP DSE, 16 praktiska lektioner = 40 timmar)

• Lanza, Olga (JTP D/E ), 15 praktiska lektioner = 37,5 timmar.)

• Voss, María Edda (JTP DS), 4 praktiska lektioner = 10 timmar)

• Raviola Mariana (JTP SD), 8 praktiska lektioner = 20 timmar) Delutvärderingar:

Teoretiskt: 1x 2 timmar. = 2 h/student (Prof. och JTP.) = 2 h. lärare Övningar: 1 x 2,5 tim. =2,5h/student (JTP) x 1 kom. =12,5 timmar. Lärare Totalt hs. student: 4,5h/ student Totalt hs. lärare: 62,5h lärare

Partiell återhämtning utvärderingar: Teoretiskt: 1x 2 timmar. = 4 timmar/student Övningar: 1 x 2,5 timmar. = 5 timmar/student: 25 timmar. lärare Totalt antal timmar student: 4,5 timmar/ student Totalt antal timmar. lärare: 62, 5 undervisningstimmar Totalt gr. av partiella återhämtningsutvärderingar: 9 timmar/student Allmänt antal utvärderingar: 129 timmar/lärare Berörda lärare: Teori: Lärare och JTP Praktik: Assistenter och JTP.

Totalt Gr. Ämne: 65,5 timmar/student, 315,5 undervisningstimmar.

a.3-Andra terminen: Diagnostisk hematologi Ämnesansvarig Prof. Dr. Angela Cristina Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. allmän tillsyn av praktiska arbeten och deltagande i del- och slutvärderingar Antal studenter: 17 Praktiska arbeten: Antal uppdrag = 3 praktiska laborationer: 16 x 4h. = 64 timmar/student Totalt antal timmar/student Praktiskt arbete = 64 timmar Totalt antal timmar. lärare: 192 Berörda lärare:

• Detarsio, Germán (JTP S/E, 8 praktiska lektioner = 32h.)

• Bragós, Irma (JTP D/E, 8 praktiska lektioner = 32h.

• Lanza, Olga (JTP D/E, 8 praktiska lektioner = 32 timmar.)

• Pratti, Arianna (JTP S/E, 8 praktiska lektioner = 32 timmar.)

• Raviola, Mariana (JTP D/S), 8 praktiska lektioner=32 timmar.

• Voss, María Eda, (JTP D/S), 4 praktiska lektioner=16 timmar.

• Calvo, Karina (Aux, 1:a, DS), 4 praktiska lektioner = 16 timmar.

Slutvärdering med framställning av monografier och presentation av desamma: teoretiska råd för framställning av monografier och muntligt försvar av desamma: Prof. Dra Angela Milani, Dra Susana Pérez, Dra Irma Acosta, Biokemist Germán Detarsio.. Total gral . utvärderingar: 11.00. /studerande

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (19)

5

Totalt antal timmar lärare: 33h. Totalt totalt: 75 timmar/Totalt elev. General av hs. lärare: 225 Konsultationer: 1 tim. veckovis per lärare Kallar till tentamen: 1 termin x 10 timmar = 10 timmar.

a.5-Andra terminen: Yrkespraktik Ansvarig för ämnet Prof. Dra Angela Cristina Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. allmän tillsyn av praktiska arbeten och deltagande i del- och slutvärderingar Antal studenter: 7 Praktiska arbeten: Antal uppdrag = 1 Praktiska laborationer: 16 x 4h. = 64 timmar/student Totalt antal timmar/student Praktiskt arbete = 64 timmar Totalt antal timmar. lärare:64 Berörda lärare:

• Detarsio, Germán (JTP S/E, 2 praktiska lektioner = 8 timmar.)

• Bragós, Irma (JTP D/E, 4 praktiska lektioner = 16h.)

• Lanza, Olga (JTP D/E, 45 praktiska lektioner = 16 timmar.)

• Pratti, Arianna (JTP S/E, 2 praktiska lektioner = 8 timmar.)

• Raviola, Mariana ( JTP SD), 2 praktiska lektioner=8 timmar.

• Voss, María Eda, (JTP DS), 1 praktik=4 timmar.

• CALVO, Karina (Aux. 1:a DS), 1 praktisk klass = 4 tim.

Slutvärdering med framställning av monografier och presentation av desamma: teoretiska råd för framställning av monografier och muntligt försvar av desamma: Prof. Dra Angela Milani, Dra Susana Pérez, Dra Irma Acosta, Biokemist Germán Detarsio.. Total gral . utvärderingar: 11.00. /student Totalt antal timmar lärare: 33h. Totalt totalt: 75 timmar/Totalt elev. General av hs. lärare: 75 Konsultationer: 1 tim. veckovis per lärare Kallar till tentamen: 1 termin x 10 timmar = 10 timmar. .

Övrig undervisningsverksamhet: Utarbetande av bibliografiskt material, utarbetande av Power Point, bibliografi över teoretiska ämnen som ska levereras till studenter, uppdatering av studiehandledningar, årlig genomgång av praktiska arbetshandledningar och studiehandledningar, utarbetande av nya handledningar. Undervisning i uppdateringsuppgifter. Veckoseminarier om fokus, uppdatering och diktering av de olika tematiska enheterna. Förberedelse av didaktiskt material: diabilder, fotografier, patologifil, morfologisk fil m.m.

Instruktion och handledning av grundexamensmonografier

Dr Angela Milani, Irma Acosta, Dr Susana Pérez, Bioq. Esp. Tyska Detarsio. Handledning av monografiska arbeten utförda av studenter i ämnet diagnostisk hematologi. År 2011

Tävlingsjury för assistenter för andra året (2 tävlingar): Prof. Dra Angela Milani; Bioq. Susana Pérez, Bioq. Irma Acosta, Bioq. Detarsio G..

HR-utbildning: Utbildning av lärarassistenter i området: Stella Maris Mattaloni. 1:e assistent Ad-honorem från 04/01/2011 (mån. och tors. från 15 till 18)

Bioteknikstudentuppsats: Zecchinatti, Felipe: sedan juli 2010.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (20)

6

Examensarbete Intern bioteknikstudent: Ulrich Hernán april 2011.

Biochemical Residents Badino, Gabriel från 2011-11-05 till 2011-05-26. Santini. Carlos från 19/07 till 15/08/2011.

b.- Forskarutbildning

b.1 Forskarutbildningskurser: Klinisk biokemi Specialiseringskurs: Hematologi Godkänd av Resol. CS-nr: 742/2002. Ackrediterat projekt av CONEAU Res. /05 och kategoriserat "B" av CONEAU. Resolution nr 361/09 Direktör: Prof. Dr. Angela Milani. Medregissör: Dr Acosta. Fasta lärare: Prof. Dra Angela Milani, Prof.Dra. Acosta, Prof. Dr. Pérez, Dr. Bragos, Bioq. Spec.Dr. Hector Rodriguez, Bioq. Detarsio, biokemistspecialist i hemostas: Dra.Fabiana Alberto, Prof. Dra Amelia Racca, Carlos Cotorruelo. Claudia Biondi och Silvia García Borrás. Lärare inom statistikområdet.

Termin 1: Ämne: Onkohematologi

Utvecklingsperiod: 04/08/11 till 22/07/11. Ansvarig ämne: Prof. Dr. Irma Acosta. Karriärchef: Prof. Dr. Angela Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. allmän tillsyn av praktiskt arbete och deltagande i del- och slutvärderingar. Antal elever: 7 Teori: 10 lektioner, längd 3-5 timmar. = 45 timmar/student Praktiskt arbete: 17 lektioner, längd: 5-7 timmar. = 105 timmar/elev Berörda lärare: Milanilärare. Angela (Prof. Assoc. E: 6 timmar teori och 12 timmar praktik). Acosta, Irma (Prof. Adj. S: 10 timmar och 44 timmar Övningar) Pérez, Susana (Prof. Adj. SE: 44 timmar. Träningar) Racca, Amelia (Prof. Assoc. E: 4 timmar) Rescia, Virginia ( Gäst Hematolog 8 timmar) Dr Pelusa, Fabian (Prof. Adj. 2 timmar) Biokemist Jorge Palazzi (2 timmar) Prof. Adj. Dra García Borras (3h) Biträdande lärare: Bioq. Espec.Rodríguez, José Héctor:40 timmar) Bioq. Spec. Olga Lanza 40 timmar. Bioq. Spec. Arianna Pratti 6 timmar. Bioq. Mariana Raviola 4h Dr Claudia Biondi 3h Practices Dr Carlos Cotorruelo 3hs. Dr Fabian Pelusa- 2 timmar. Bioq praxis. Miguel Taborda 4 timmar. Bioq. Susana Galeazzi: 08.00

Berörda lärare: Teori: Lärare; Praktik: 2 lärare per session, professorer och medarbetare. Totalt antal timmar/student: teori: 45 timmar, praktik: 105 timmar. Totalt antal timmar/lärare: Teori: 45 timmar, Praktik: 210 timmar. Totalt undervisningstimmar: 255 timmar. Utvärderingar: löpande genom diskussionstillfällen, problemlösning, protokollutveckling, diskussion om resultat. Periodiska konceptuella utvärderingar av teoretiska och praktiska ämnen som syftar till att bedöma kritiskt omdöme och vetenskapligt tänkande vid tillämpningen av den inhämtade kunskapen. Individuellt arbete, skriftligt, av integrerad karaktär. Slutlig utvärdering. Antagna metoder för att betrakta ämnet som godkänt: Förhandsreglering och godkännande av skriftliga tentamensfrågor med förslag till svar (mer än ett svar) av olika komplexitet och praktisk tentamen på 3 olika patologier. För att klara provet måste du ha

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (21)

7

7/10 okända godkända både i teoridelen och i praktiken. Slutbetyget är medelvärdet av båda proven. Sluttentamen genomfördes 2011-12-21 enligt protokollet.

Molekylärbiologi: utvecklingsperiod: 04/08/11 till 08/12/11. Ansvarig ämne: Prof. Dr. Irma Bragós. Karriärchef: Prof. Dr. Angela Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. allmän tillsyn av praktiskt arbete och deltagande i del- och slutvärderingar. Antal elever: 7 Teori: 13 lektioner, längd 1-2 timmar. = 25 timmar/student Praktiskt arbete: 14 lektioner, längd: 2 1/2 timme = 35 timmar/student. Lärare som berörs: Professorer

Dr. Bragos, Irma Collaborators Bioq. Esp. Pratti Arianna Bioq. María Edda Voss Kandidat i bioteknik. Maria Ojeda

Berörda lärare: Teori (lärare) och praktik: Lärare och medarbetare: 2 per pass. Totalt antal timmar/student: 60 Totalt antal timmar/lärare: teori: 25, praktik: 70 Totalt antal undervisningstimmar: 95 timmar. Bedömningar: kontinuerligt genom diskussionstillfällen, problemlösning, protokollutveckling, diskussion om resultat. Periodiska konceptuella utvärderingar av teoretiska och praktiska ämnen som syftar till att bedöma kritiskt omdöme och vetenskapligt tänkande vid tillämpningen av den inhämtade kunskapen. Individuellt skriftligt arbete med en integrerad egenskap Slutvärdering. Antagna metoder för att betrakta ämnet som godkänt: Förhandsreglering och godkännande genom skriftlig tentamen För att klara provet måste de ha 7/10 okända godkända. Den slutliga utvärderingen kommer att genomföras under 2012 . Termin 2: Ämne: Erytrocytförändringar. Erytrocytförändringar: utvecklingsperiod: 2011-01-08 till 2011-12-16. Ansvarig för ämne: Prof. Dra Susana Pérez. Karriärchef: Prof. Dr. Angela Milani. Organisation, programmering, planering, körning, allmän handledning. och fördelning av uppgifter. allmän tillsyn av praktiskt arbete och deltagande i del- och slutvärderingar. Antal elever: 7 Teori: 14 lektioner, längd 3-6 timmar. = 60 timmar/student Praktiskt arbete: 21 lektioner, längd: 5 timmar. = 105 timmar/elev Berörda lärare: Lärare

Milani, Angela Cristina Acosta, Irma

Pérez, Susana Racca, Amelia Lärarassistenter:

Bioq. Esp. Tyska Detarsium Bioq. Mariana Raviola Bioq. Esp. Olga Spears

Dr Claudia Biondi Dr Carlos Cotorruelo Gästprofessorer Bioq. Grace Palma

Berörda lärare: Teori: Lärare; Praktik: 2 lärare per session, professorer och medarbetare. Totalt antal timmar/student: 165

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (22)

8

Totalt antal timmar/lärare: teori: 60 timmar, praktik: 210 timmar. Totalt: 375 timmar

Utvärdering: kontinuerligt genom diskussionstillfällen, problemlösning, protokollutveckling, diskussion om resultat. Periodiska konceptuella utvärderingar av teoretiska och praktiska ämnen som syftar till att bedöma kritiskt omdöme och vetenskapligt tänkande vid tillämpningen av den inhämtade kunskapen. Individuellt arbete, skriftligt, av integrerad karaktär.

Slutlig utvärdering. Antagna metoder för att betrakta ämnet som godkänt: Förhandsreglering och godkännande av skriftliga tentamensfrågor med förslag till svar (mer än ett svar) av olika komplexitet och praktisk tentamen på 3 olika patologier. För att klara provet måste de ha 7/10 okända godkända både i den teoretiska och den praktiska delen. Slutbetyget är medelvärdet av båda proven.

Den slutliga utvärderingen kommer att genomföras under 2012.

Ledamot av betygsnämnden för slutprojekt för specialiseringskurser • Dra: Milani: Ledamot av betygsnämnden för slutprojekt för specialiseringskurser

i BC: Galeazzi Biochemistry Hematology. dec 2011

• Dra Acosta: Examinator för slutarbete (specialistnivå) fakulteten för kemivetenskap. UCA (Córdoba) Rectoral Res. 867. 21.06.2011.

• Dra Acosta: Ledamot av nämnden för avslutande arbete (specialistnivå) vid katolska universitetet i Córdoba .07.01.2011.

• Dra Acosta: Ledamot av examensnämnden för slutarbetet av specialiseringskursen i immunhematologi av Hure Biochemistry, Estela Maris. Titel: "Mastceller som antigenpresenterande celler" .2011. Dr Susana Pérez: Fullständig ledamot av examensnämnden för det slutliga arbetet av studenten på Specialization Course in Medicinal Plants of the Buszniez Pharmaceutical, Patricia Andrea med titeln: "Biorheological verkan av Phyllanthus sellowianus Mull. Arg.(Sarandí Blanco) på mänskliga röda blodkroppar”.

Riktning av slutarbetena för klinisk biokemi Specialisering Karriär: Hematologi.

• Prof. Dra Susana Pérez: Biokemi Guevara María Cristina

• Biochemist Spec. I hematologi och hemostas Germán Detarsio: Biokemi Serrano, Claudia och biokemi Sandra Liliana Gauna.

• Dr. Irma del Luján Acosta: Regissör: IRON ANEMIA: Det "dolda ansiktet" av barns undernäring i staden Rosario. Bioq. Susana Galeazzi. Slutarbete av specialiseringsexamen i Bqca Clínica: Hematologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska Cs till dess godkännande i dec. 2011.

Forskarutbildningskurser undervisade:

• Dr Milani, Dr Pérez, Dr Acosta. Prof. distanskurs: grundläggande hematologi. Universitetsinstitutet för det italienska sjukhuset i Rosario (IUNIR). Godkänd av PEN-dekret nr 197/01 och Res. ME 767-768/01. Art 64 inc.C lag 24521. Fortbildningsprogram. Forskarskola från 15/08 till 2011/02/12.

• Dr Milani, Dr Acosta, Dr Perez, Dr Bragós, Dr Noguera. Prof. av distanskursen: Specialiserad hematologi: Diktering av anemimodulen. Universitetsinstitutet för det italienska sjukhuset i Rosario (IUNIR). Godkänd av PEN-dekret nr 197/01 och Res. ME 767-768/01. Art 64 inc.C lag 24521. Fortbildningsprogram. Forskarskolor. Från 15/10 till 2011-12-02.

• Dr. Perez Susana. Föreläsare: Fördjupningskurs i klinisk biokemi: Hematologi. Modul: Hemoglobinopatier. Ämne: Erytrocytpatofysiologi. Fakulteten för Cs. kemikalier. Catholic University of CONEAU nr 279/06. Teoretisk: 6hs.15/04/2011.

• Dr Susana Pérez: Direktör och föreläsare för forskarkursen: "Uppdatering om akut leukemi och myelodysplastiska syndrom." FCByF. A R. 4-07-201. Totalt: 30 timmar.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (23)

9

• Dr Acosta. Föreläsare. "Arteriell hypertoni och graviditet" Wiener Foundation. White Bay. Provinsen Buenos Aires. 9 och 10 september 2011

• Drs. Milani och Perez. Föreläsare. Forskarutbildning: "Anemias" - Anordnad av Wiener Lab Foundation och College of Biochemists of Coronda. Coronda, juli 2011.

• Drs. Milani och Perez. Föreläsare. Forskarutbildning: "Anemias"- Anordnad av Wiener Lab Foundation och sponsrad av Río Grande Regional Laboratory and Teaching Committee och San Jorge Sanatorium Laboratory, i städerna Río Grande respektive Ushuaia. 11 och 12 november 2011.

• Drs. Bragos, Acosta. Föreläsare: Kurs "Uppdatering om akut leukemi och myelodysplastiska syndrom". FCByF. UNR, 4 juli 2011.

• Bioq. Lanza och Raviola. Samarbetspartners. Kurs "Uppdatering om akut leukemi och myelodysplastiska syndrom". FCByF. UNR, 4 juli 2011.

• Bioq. Esp. Detarsio Lärare i distanskursen: Laboratoriet i autoimmuna sjukdomar. Tema Antifosfolipidsyndrom. Årlig kurs 2011. Regissör: Dr. Hector F. Pelusa. FCBYF.UNR.

• Bioq. Esp. Detarsio. Lärare i Socio-Community Research and Intervention Project. Utförs av studenter från Superior School of Commerce N 44. Gálvez. 2011

b.3.- Juryer för lärartävlingar och specialiseringskarriärer

• Drs. Milani och Acosta. Medlemmar av bakgrundsutvärderingskommissionen för undervisningssökande till hematologispecialiseringskursen vid fakulteten för kemiska vetenskaper vid katolska universitetet i Córdoba enligt dekanus resolution nr 16/2011 av 2011-09-27.

• Dr. Susana Pérez- Regelbunden extern medlem: jury för urval av professor för ämnet klinisk analys av biokemiexamen. Fac de Ccias Químicas från det katolska universitetet i Córdoba. 2011-04-14-

• Dra. Milani: Medlem av juryn i Background and Opposition Contest för att täcka positioner som docent DE och adjungerad prof. DE inom området immunologi, Institutionen för klinisk biokemi, 2011.

• Dra. Milani: Jurymedlem i Background and Opposition Contest för att täcka befattningar som docent DE inom Clinical Biochemistry Area, Institutionen för klinisk biokemi, 2011.

C- FORSKNING c.1.- Pågående projekt

1. BIO/232 “FORSKNING OM ICKE-IMMUN HEMOLYTISK ANEMIA” Startade 2010-01-01. Ackrediterad Res. CS. Nº 786/2010, förlängd från 2011-01-01 till 2013-12-31 Res. C.S. 052/2011 subventionerad av SECYT-UNR. Regissör: Milani, Angela Cristina, Medregissör: Acosta Irma del Luján. Medlemmar: Pérez Susana Mabel, Bragós Irma Margarita, Riquelme Bibiana Doris, Lanza Olga, Detarsio Germán Alejandro, Raviola, Mariana Paula, Danielle, Stella Maris. Samarbetspartners: Castro Julio César, Zecchinati Felipe. Pågående.

2. BIO/235 "MOLECULAR HEMATOLOGY". Började 2010-01-01. Ackrediterad av Res. CS. Nº 786/2010, förlängd från 2011-01-01 till 2013-12-31 Res. C.S. 052/2011, subventionerad av SECYT-UNR. . Regissör: Bragos Irma Margarita. Medlemmar: Pratti, Arianna Flavia, Voss, Maria Eda, Ojeda, Mara, Calvo Karina. Pågående.

c.2.- Publikationer. Publikationer i refererade tidskrifter 1. Pérez, S, Noguera N, Acosta I, Calvo K, Bragós I, Rescia V, Milani A. (2010) Compound

heterozygositet av Hb Q Indien (α64 (E13) ASPHIS) och - α 3,7 talassemi. Första rapporten från Argentina. Rev. Cub. Hematolog, Inmunolog. och hemoterapi. 26(1)236-240.

2. Zanotto, Karina Calvo K, Schvartzmanb G, Deanab A, Noguera N, Bragós I, Milani A (2010) Hemolytisk anemi orsakad av Evans hemoglobin i en argentinsk familj Arch Argent Pediatr;108(6):130-133

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (24)

10

3. Korol AM, D´Arrigo M, Foresto P, Pérez, SM, Martín MT, Rosso OA. (2010) "Preliminär karaktärisering av erytrocyters deformerbarhet på entropi-komplexitetsplanet" The Open Medical Informatics J, 4: 164-170.

4. Feliu-Torres A, Eandi Eberle S; Bragos I, Sciuccati G, Ojeda M, Calvo K, Voss, ME, Pratti AF, Milani AC, Bonduel M, Diaz L, Noguera N. (2010) “Hb S-SAN MARTIN: A New Sickling Hemoglobin with Two Amino Acid Substitutions [p6(A3)Glu→Val; β105(G7)Leu→Pro] i en argentinsk familj”. Hemoglobin, 34(5):500–504

5. Raviola M, Pérez S, Zecchinati F, Acosta I, Milani A. (2011). "Test av PAI 1-plasminogenaktivatorhämmarens genpolymorfism och dess samband med plasma PAI-koncentrationer hos normala individer och hos individer med viss trombotisk patologi associerad med neoplasi. Förstudie” Hematol. 15:2, 130-130.

6. Acosta I, Perez S, Ensinck MA, Raviola M; spjut O; Urlich H; Racca A, Milani, A. (2011) "Exponering av fosfatidylserin i erytrocytmembranet hos patienter med hemoglobinopatier. Förstudie". Hematol. 15:2, 81-81.

7. Galeazzi, S, Acosta I of the L, Perez S, Anchart E, Martinez G,; Larrambebere M, Bottai E, Milani A. (2011) "Manifest bristanemi och "dold brist" hos Rosario-barn. Jämförande studie av åren 2001 och 2008”. Hematol. 15:2; 69-6

8. Bragos I, Noguera N, Ojeda M, Calvo K, Pratti A, Voss E, Perez S, Milani A, Erramouspe B, Chiappe G, Garcia Rosolen N, Eandi Eberle S, Feliu A. (2011). "Identifiering av onormala hemoglobiner (Hbs) med molekylärbiologiska metoder". Haematol.15:2,134–134

9. Bragos I, Ojeda M, Pratti A, Voss E, Milani A, Raviola M, Cerana S. (2011)” Sammansatt heterozygositet för alfa-thalassemi”. Hematol. 15: 2,134-1

10. Bragós I, Aixalá M, Pratti A, Voss E, Dominguez MP, Bracken MA, Milani A, Ojeda M.(2011).”Beta-thalassemia syndrom och prenatal diagnos: vikten av att bestämma genotypen i ett par som presenterar blodtalsdata liknande” Hematol. 15:2-135-135.

11. Bragós I, Voss E, Ojeda M, Pratti A, Milani A, Murtagh M. (2011). "Dubbel heterozygositet i HFE-genen för ärftlig hemokromatos i ett fall av polyglobuli". Hematol. 15:2,139-139.

12. Zanella L, Pratti A, Bragós I, Agriello E. (2011) "Detektion av Jak2 V617F-mutationen hos patienter med myeloproliferativa neoplasmer med hjälp av ARMS-PCR och allelisk diskriminering". Hematol. 15:2, 76-76.

13. Lagorio, S, Diviani R, Davoli M; Rescia V; Perez S; Acosta I; Lopez, J; Galeazzi, S; Palazzi, J. (2011) "Blastisk dendritisk cell (NBCD) och megakaryoblastisk neoplasi". Hematol. 15:2, 87-8

14. Raviola M, Zecchinati F, Perez S, Acosta I, Milani AC. (2011) "Jämförelse mellan PAI 1 genotyp och dess plasmakoncentration". XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Book of Abstracts 2011, 31: 58-58.

15. Raviola M, Pérez S, Zecchinati, Acosta, I, Milani A. (2011) "Genpolymorfism av PAI 1-genen i två grupper av patienter. Preliminär studie" XIII kongress och XXXI årsmöte för Society of

Rosario biologi. Abstrakt bok. 31:59-59. c.3- Utvärdering av forskningsprojekt

• Dr. Milani. Ämne: Osteonekros i käken: utveckling av en experimentell modell hos får." Sekreterare för forskning, utveckling och tekniköverföring. National University of Rio Negro. juli 2011

c.4.- Granskning av forskningsrapporter. • Drs. Milani, Acosta, Pérez, Bragós - Abstrakt granskningskommission VI kongress och tionde möte

Biokemisk. Rosario, 2011. FCByF. A R.

• Dr. Milani. Sammanfattning granskningskommission. V Konferens om vetenskap och teknik - Sekreterare för vetenskap och teknik UNR - Rosario, 2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (25)

11

c.5.- Kommunikationer till kongresser, möten och symposier. • Raviola Mariana, Zecchinati Felipe, Pérez Susana, Acosta Irma från Luján Milani Angela.

"Jämförelse mellan PAI 1 genotyp och dess plasmakoncentration". VI kongress och tionde biokemiska mötet. Rosario, fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. 2011-09-09 och XIII och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosenkrans pärlor. Santa Fe, Argentina. 1 och 2 december 2011

• Raviola Mariana, Zecchinati Felipe, Pérez Susana, Acosta Irma del Luján Milani Angela “PAI 1-genpolymorfism i två grupper av patienter. Preliminär studie” VI kongress och tionde biokemiska mötet. Rosario, fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. 09 till 2011-11-09. XIII och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosenkrans pärlor. Santa Fe, Argentina. 1 och 2 december 2011.

• Raviola Mariana, Zecchinati Felipe, Pérez Susana, Acosta Irma del Luján, Lanza Olga, Milani Angela. "Test av polymorfismen av PAI 1-genen och dess association med PAI-koncentrationerna i plasma hos normala individer och hos individer med viss trombotisk patologi associerad med neoplasi. Förstudie". XX argentinska kongressen för hematologi och VI kongressen för Inter-American Division av International Society of Hematology, VI Rio de la Plata Congress of Flow Cytometry, VI Congress of Hematology Nursing. Silverhavet. Argentina. 22 oktober 2011.

• Bragós Irma, Noguera Nélida, Ojeda Mara, Calvo K, Pratti Arianna, Voss Eda, Pérez Susana, Milani Angela, Erramouspe B, Chiappe Gustavo, García Rosolen, Eandi Eberle S, Feliz Aurora. "Identifiering av onormala hemoglobiner med molekylärbiologiska metoder". XX argentinska kongressen för hematologi och VI kongressen för Inter-American Division av International Society of Hematology, VI Rio de la Plata Congress of Flow Cytometry, VI Congress of Hematology Nursing. Silverhavet. Argentina. 22 oktober 2011.

• Acosta Irma, Perez Susana, Ensinck Alejandra, Raviola Mariana, Lanza Olga, Urlich H, Racca Amelia, Milani Angela. "Exponering av fosfatidylserin i erytrocytmembranet hos patienter med hemoglobinopatier. Förstudie". XX argentinska kongressen för hematologi och VI kongressen för Inter-American Division av International Society of Hematology, VI Rio de la Plata Congress of Flow Cytometry, VI Congress of Hematology Nursing. Silverhavet. Argentina. 22 oktober 2011.G

• Galeazzi Susana, Acosta Irma del Luján, Pérez Susana, Anchart Eduardo, Martínez G, Larrambebere M, Bottai E, Milani Angela. "Manifest Deficiency Anemia and Hidden Deficiency" hos barn från Rosario. Jämförande studie av åren 2001-2008- XX argentinska kongressen för hematologi och VI kongressen för Inter-American Division av International Society of Hematology, VI Rio de la Plata Congress of Flow Cytometry, VI Congress of Hematology Nursing. Silverhavet. Argentina. 22 oktober 2011.

• Lagorio Sergio, Diviani Romina, Rescia Virginia, Pérez Susana, Acosta Irma, López J, Galeazzi Susana, Palazzi Jorge. "Blastisk neoplasma av dendritiska celler (NBCD) och Megakaryocytic". XX argentinska kongressen för hematologi och VI kongressen för Inter-American Division av International Society of Hematology, VI Rio de la Plata Congress of Flow Cytometry, VI Congress of Hematology Nursing. Silverhavet. Argentina. 22 oktober 2011.

• Ojeda M, Bragos I, Noguera N, Calvo K; Pratti A, Voss E, Perez S, Milani A, Erramouspe B, Chiappe G, García Rosolen N, Eandi Eberle S, Feliú A. “Identifiering av onormala hemoglobiner (Hbs) genom molekylärbiologiska metoder.” 1:a vetenskapliga konferensen. Rosario Centennial Hospital. Rosario, 21 november 2011

c. 6- Deltagande i kongresser, konferenser, symposier, etc.

• Dra Milani- Rundabordssamordnare: "Mekanismer för trombos associerade med hemolytiska anemier" VI kongress och tionde biokemiska mötet 2011. Rosario, 06/09/2011.

• Dr Susana Pérez- Talare vid det runda bordet: "Mekanismer för trombos associerade med hemolytiska anemier" VI kongress och 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 06/09/2011.

• Dr German Detarsio. Föreläsare: Biokemi av trombos vid hemolytisk anemi. VI kongress och 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 2011-09-06.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (26)

12

• Dra Milani - Vetenskapliga kommissionen, affischutvärderare. VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet 2009. VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 2011-09-06.

• Dra.Acosta, Irma- spridningskommission VI kongress och 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 2011-09-06.

• Dr. Milani - Medlem av organisationsforumet, granskare av sammanfattningar och samordnare för presentationen av affischer - V-konferens om vetenskap och teknik. Arrangerad av UNR:s SCYT. 2011-11-16.

• Dra.Acosta- Coordinadora.V-konferens om vetenskap och teknik. Sekreterare för vetenskap och teknik UNR. 16 november 2011.

• Drs Milani och Acosta. Samordnare för affischsessionen för XIII kongressen och XXXI årsmötet

Rosario Biology Society. 1 och 2/12/11. • Dr. Bragós föreläsare. Teoretisk kurs "Introduktion till molekylär diagnostik, tillämpningar i

Hematologi och bakteriologi”. Kustens första biokemiska kongress. Santa Fe, 11 juni 2011.

• Dr. Bragós. Talare "Symposium "Nya kliniska tillämpningar av molekylärbiologi. Thalassemia”. XX argentinska hematologiska kongressen Mar de Plata, 18-22 oktober 2011.

• Dr. Bragós. Föreläsare. Vetenskapligt möte "Kronisk myeloid leukemi" Association of Hematology of Rosario. Rosario den 7 september 2011

c.7.- Handledning av doktorsavhandling • Dr. Irma Margarita Bragós- Ämne: “Clinical Significance of the Jak2V617F Mutation in Patients with

Myeloproliferativa syndrom (PMS) Philadelphia kromosomnegativa och myelodysplastiska syndrom (Mds)”. Biokemist Arianna Flavia Pratti. (pågående)

c.8.-Inriktning för examensarbete

• Dr Susana Pérez- Regissör: Ämne: "Detektion av heterozygoter för erytrocyt G6PD-brist"- Examensstudent: Felipe Zechinatti. 2011. Pågår.

c.9.-Riktning av slutprojekt för specialiseringskarriärer

• Dr. Irma del Luján Acosta: Regissör: IRON ANEMIA: Det "dolda ansiktet" av barns undernäring i staden Rosario. Bioq. Susana Galeazzi. Slutarbete av Specialiseringsexamen

i Bqca Clinic: Hematologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Färdigställd 2011.

• Dr. Irma del Luján Acosta: Regissör "UPPDATERING OM MYELODYSPLASTISKT SYNDROM" Bioq. Hector José Rodríguez. Slutarbete av fördjupningskursen i klinisk biokemi: hematologi.

c.9.- Närvaro vid kongresser, konferenser, symposier m.m.

• Dr. Bragós och Bioq. Pratti Höjdpunkter i ASH i Latinamerika. East Point. Uruguay. 29 – 30 april 2011. American Society of Hematology.

• Drs Milani, Acosta, Pérez, Bragós, Raviola, Detarsio, Lanza, Pratti,. Assistenter. VI kongress och tionde biokemiska mötet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. 2011-09-09.

• Drs. Milani, Acosta, Pérez, Raviola, avhandlingsstudent Zechinatti. Assistenter. XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosenkrans pärlor. Santa Fe, Argentina. 1 och 2 av

December 2011. Assistent. • Drs. Milani, Acosta, Pérez, Bragós, Pratti, Raviola, avhandlingsstudent Zechinatti. Deltagare XX kongressen

Congress of Hematology och VI Congress of Inter-American Division of International Society of Hematology, VI Rio de la Plata Congress of Flow Cytometry, VI Congress of Hematology Nursing. Silverhavet. Argentina. 18 till 22 oktober 2011-.

• Drs. Acosta och Perez. Assistenter. 53:e ASH årsmöte och utställning. American Society of Hematology. San Diego. Kalifornien. EE.UU. 10-13 december

• Dr. Bragós. Assistent "II International Symposium LMC". La Plata, 13 och 14 maj 2011.

• Drs. Bragos, Pratti, Voss, Raviola. Assistenter. "Promyelocytisk leukemi-multipelt myelom". Coastal Hematology Society. Assistent. Paraná, 27 maj 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (27)

13

• Dr. Bragós. Deltagare "GATLA Meeting". Buenos Aires, 8 juli 2011.

• Bioq. Pratti, Bragós, Voss, Calvo. Assistent. Vetenskapligt möte "Kronisk myeloid leukemi" Association of Hematology of Rosario. Assistent. Rosario den 7 september 2011

• Dr. Bragós. Assistent "Invigningskonferens för Argentine Society of Applied Molecular Biology". Assistent. Buenos Aires, 22 september 2011.

• Drs. Bragos, Pratti. Assistenter. "II årsmöte multipelt myelom-akut lymfoblastisk leukemi". Coastal Hematology Society. Rosario den 11 november 2011

• Dr. Bragós, Pratti. Assistent "Meeting Society Hematology of the Coast. GATLA. Argentina Hematology Society”. Assistent. Rosario, 23 september 2011

c.10- Kategorisering av lärare-forskare: • Dr Angela Milani Kat. I - 2004

• Dr Susana Pérez Kat. III-2009

• Dr Irma Acosta Kat. III-2009

• Dr. Nélida valnöt Katt. III - 2004

• Dra. Irma Bragós Kat. III – 2009

• Bioq. Olga Lanza Kat. IV-2004

• Bioq. Arianna Pratti Katt. V – 2009

• Bioq. Mariana Raviola Katt. V – 2004

c.13.- HR-utbildning. • Forskarutbildning: Kontinuerligt utbildningsprogram för ordföranden för hematologi.

Adress: Prof. Dra. Angela C. Milani. Ingredienser: Bioq. I. Acosta, Bioq. S. Perez, Bioq. I. Bragos, Bioq. G. Detachment, Bioq. J. Rodriguez, Bioq. O. Spear, Bioq. M. Raviola.

• Forskarutbildning Dr. Bragós: Karina Calvo, Edda Voss, Mara Ojeda., Pratti, Arianna.

• Examensutbildning: Examensstudenter: Bioteknikstudent: Zecchinatti, Felipe: sedan juli 2010. och Bioteknikstudent Examensarbete Intern: Ulrich Hernán april 2011.

• Diktering av forskningsseminarier i ordförande: Dr. A. Milani. Längd: 2 timmar.; Bioq. Susan Perez. Längd: 2 timmar. ; Bioq. Irma del Lujan Acosta. Längd: 2 timmar.; Bioq. I. Bragos. Längd: 2 timmar.; Bioq. G. Detarsio. Längd: 2 timmar.; Bioq. J. Rodriguez. Längd: 2 timmar.

• Närvaro vid forskningsseminarier som ordförande: Dr. Angela Milani, Bioq. Susana Pérez, Bioq. José Héctor Rodríguez, Bioq. Irma del Luján Acosta, Bioq. Tyska Detarsio, Dr. Nélida Noguera, Bioq. Irma Margarita Bragós, Bioq. Arianna Pratti, Bioq. Olga Lanza, Bioq. Mariana Raviola, ,Bioq. Karina Calvo, Bioq Edda Voss, Bioq. Stella Maris

D.- FÖRLÄNGNING

d.1.-Specialiserad hematologitjänst - Rum IX - Hospital Provincial del Centenario. Avtalslag 22356.- Ansvarig för tjänsten: Prof. Dra Angela Milani

• Lärare: Acosta, Irma; Perez, Susana;; Pratti, Arianna; Detarsio, tyska; Lance, Olga; Bragos, Irma; Raviola, Mariana., Voss, Maria Eda. Skallig Karina.

• Lärarassistenter av 1:a kategorin ad-honorem: Stella Maris,

• Biokemiska invånare: Badino, Gabriel från 2011-11-05 till 2011-05-26 och Santini. Carlos från 19/07 till 15/08/2011. Teknisk personal och vårdpersonal: Bioq. Castro, Julius Caesar

Utförde aktiviteter

• Analys för diagnos av leukemi och andra onkohematologiska sjukdomar.

• Analys för diagnos av anemi.

• Studier av klassificering och diagnostik av hematologiska patologier genom molekylärbiologi.

• Diagnos av koagulopati.

• Hemostasstudier vid mycket komplexa operationer.

• Antikoagulationskontroll.

• Trombofili.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (28)

14

• Analys av blödarsjuka patienter från Rosario Branch of Hemophilia Foundation I samtliga fall som ett regionalt referenslaboratorium. Tillhandahållande av tjänster till följande hälsoeffektorer

- Centennials provinssjukhus. - Sjukhus och Assistanscentraler i andra städer. - Assistanscentra i staden och influensområdet.

d.2.- Statistik över studier utförda under 2011 av Specialist Hematology Service. Hematologitjänst - Rum IX - H.P.C. Datum: januari till december 2011

BESTÄMMELSESTYP

Antal BESTÄMMELSER

Typ av blödning Inga lansetter eller Simplate 30

Typ av återkalkad plasma 226

Typ av protrombin 2153

Typ kaolin cefalin 226

Typ av trombin 285

Test av lys av euglobuliner 226

PDF Inget reagens

Koaglavdragning 226

Korrigering med normal plasma 98

Fibrinogendosering 380

Faktor II-dosering 4

Faktor V-dosering 54

Faktor VII 0-dosering

Faktor VIII-dosering 3

Faktor IX 1-dosering

X-faktor dosering 0

ATIII dosering Inget reagens

Dosering av D-D Dimers Det finns inget reagens

Russell test utspädd 126

Exners test 126

Hämmat tromboplastintest 126

Russell PNP 126

Von Willebrand faktor Inget reagens

specialiserat blodvärde

-GR 1185

-GB 1185

-Hto 1185

-HB 1185

-Pq 1185

-Ret 1185

-FLR 1185

Sideremia 55

Transferrin 55

Serumferritin Inget reagens

Tro på urin Inget reagens

Inklusionskroppstest (HbH) 49

Test av sickling (HbS) 49

Heinz kroppstest 49

Methemoglobinreduktionstest 49

Test av hemoglobin instabilt 49

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (29)

15

Test de Kleihauer y Betke 0

Hb F-dosering

Hb A2 dosering 49

Cellulosaacetatelektrofores av Hb 49

Hb-citratagarelektrofores Inga plattor

Röda blodkroppar G6PD-dosering 25

Skinka test med eget serum 2

Skinka test med 6 kompatibla sera 2

Sucrosa test 2

G6PD eryth 0 cellulosaacetatelektrofores

Myeloperoxidas 2

Leukocyt alkaliskt fosfatas 39

PAS 2-reaktion

Fluorhämmade esteraser 2

Esterases 2

Syrafosfatas-tartratresistent 0

Surt fosfatas 0

Osmotisk skörhet (kurva) före och efter 10

Autohemólisis 5

Hemosiderina 0

Cytokemi av heterozygot G6PD 0

Molecular Biology of G6PD (olika varianter) 0

Totalt totalt antal patienter

13157

3291

Sektionen för molekylär hematologi har avtal med Garrahan-sjukhuset och tar emot prover från hela landet och tar inte emot förnödenheter från HPC. Ansvarig: Dr. Irma Margartita Bragós Personal:

• Bioq. Esp. Arianna Pratti

• Bioq. Maria Eda Voss

• Bioq. Skallig Karina

• Graduate in Biotechnology Mara Ojeda Hematology Service - Rum IX - H.P.C. Sektion för molekylär hematologi: Chef Dr. Irma Bragós. Datum: januari till december 2011

BESTÄMMELSESTYP

Antal BESTÄMMELSER

• Rearreglos leucémicos 58

• QRT-PCR 22

• ABL 1-mutationer

• JAK242

• Studier av anemier 66

• Studier av hemokromatos 68

• Studier mol. av hemostas 62

Totalt allmänt 319

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (30)

16

d.3- HR-utbildning:

• Assistansutbildning för biokemiska boende och studenter:

• Utbildning i assistans av lärarassistenter i området: Aux. ad honorem:

d.4-Kunskapsöverföring. d.4.1.-Undervisade kurser.

• Dr. Milani. Prof. för distanskursen: Uppdatering i hematologi och immunhematologi diktering av modul B hematologi. Universitetsinstitutet för det italienska sjukhuset i Rosario (IUNIR). Godkänd av PEN-dekret nr 197/01 och Res. ME 767-768/01. Art 64 inc.C lag 24521. Fortbildningsprogram. Forskarskola från 08/10 till 12/02/2009.

• Dr Milani, Dr Acosta, Dr Perez, Dr Bragós, Dr Noguera. Prof. för distanskursen: Introduktion till molekylärbiologi. Från laboratoriet till klinisk praktik: diktering av anemimodulen. Universitetsinstitutet för det italienska sjukhuset i Rosario (IUNIR). Godkänd av PEN-dekret nr 197/01 och Res. ME 767-768/01. Art 64 inc.C lag 24521. Fortbildningsprogram. Forskarskolor. Från 15/06 till 2009/12/02.

. e.- TRÄNING

e.1- Genomförda kurser • Bioq. Pratti Update Course in Hematology 2011 Titel: Vikten av studier

Genetik i hematologi. Genetikavdelningen National Academy of Medicine i Buenos Aires. "Mariano Castex" Hematology Research Institute Kurstyp: Teoretisk-Praktisk Datum: 9 till 13 maj 2011. 40 timmar föreläsning- Godkänd.

• Dr. Bragós Bioq. Pratti och Bioq. Detarsius - Kontinuerlig utbildning i biologi och medicin: e-HEMATimage Program. Session 2011. Toulouse. Frankrike Samordnare: Prof. Joël X. Corberand.

• Bioq. Esp. Detarsio. 2:a latinamerikanska kursen. 5:e internationella kursen i epidemiologi tillämpad på hemostas och trombos. 11-15 april 2011. Pilar, Buenos Aires. Längd: 50 timmar. slutlig utvärdering: godkänd.

e-2-Forskarutbildning på gång: "PhD i biologiska vetenskaper":

• Pratti, Arianna

• Skallig, Karina

f.-INSTITUTIONELL.

• Prof. Dr. Angela Milani - Peer Evaluator of Graduate Careers. Sammankallat av CONEAU

för betänkande om utvärdering av överklagandet om omprövning inom ramen för den tredje utlysningen för hälsovetenskap. 01/3/2011-

• Prof. Dr. Angela Milani. Akademisk chef för hematologiområdet, avd. Klinisk biokemi från 2005-2011 och fortsätter.

• Prof. Dra Angela Milani Suppleant i kommissionen för akademiska frågor i styrelsen för fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper – år 2010-14

• Prof. Dra Angela Milani Suppleant styrelse för fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper perioden 2010-14.

• Prof. Dra Angela Milani, chef för institutionen för klinisk biokemi Res. CD.685/11 av 2011-09-26, tidigare medlem av institutionsrådet, institutionen för klinisk biokemi.

• Prof. Dra. Acosta: Vikarieprofessor för yrkesutbildningscykeln vid School of Biochemistry av Res CD. nr 733/2011

• Bioq. Susana Pérez, Bioq. Irma Acosta, Bioq. Olga Lanza, Bioq. Germán Detarsio Members Departmental Council, Dto. från Bioq. Klinik. Resolution CD.685/11 av 2011-09-26

• Prof. Dra Angela Milani, chef för specialiseringskursen i klinisk biokemi: hematologi.2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (31)

17

• Prof. Dr. Irma del Luján Acosta Medledare för specialiseringskursen i klinisk biokemi: hematologi. 2011

• Prof. Dra Milani, Dra. Pérez, Dra. Acosta Fullständiga medlemmar av den rådgivande kommissionen för specialiseringskursen i klinisk biokemi: hematologi.2011.

• Drs. Bragós, Detarsio Ersättare i den rådgivande kommittén för specialiseringskursen i klinisk biokemi: hematologi.2011.

• Dr. Susana Pérez- Ledamot av Akademiska rådet vid School of Biochemistry.

• Dr Acosta Irma. – Vice rektor för institutionen för klinisk biokemi. Fac. Cs. Bioq. UNR- till september 2011

• Dr Margarita Bragós Ledamot av styrelsen för Association of Hematology of Rosario sedan 2006.

• Dr. Margarita Bragós Medlem av undervisnings- och forskningskommittén på Hospital Provincial del Centenario. Sedan juli 2008.

• Dr. Bragós-direktör för forskarutbildningar. Fac. CByF. UNR-2011-

• Dr Acosta Irma. Kapitalförvaltare för hematologiområdet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. 2011.

• Dr. Milani Angela, Patrimonial Manager för hematologiområdet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. 2011

-

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (32)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

CENTRALT LABORATORIESJUKHUSKOLA ”EVA PERON”.

PERSONAL: Regissör: Biokemisten Juan Ángel Rossi. UNR Chef: Biokemist Elisa Romero. UNR:s vaktchef: Biokemisten Silvina Molinari. UNR biokemister: López, Norma. UNR Pujato, Maria Laura. Pellicciotta Scholar, Vanina. Provins röd, Claudia. UNR Fernandez, Norma. UNR Morini, Enrique. UNR Raseto, Betina. Pcia, Cecconi, Maria Ester. Pcia, herrar, Claudia. Pcia, Iori, Livia. Pcia, Barreto, Carolina. UNR Orlandoni, Silvina. Provinsens biokemister i tjänst: Tioni, Ana UNR Guastalli, Mirta. UNR Iriarte, Ernesto. UNR Pabon Maciel, Ximena. Pcia Sevlever, Silvina. Lärd person

Jaffré, Gabriela. UNR-kontrakt. Förälder, Lorraine. Lärd person. Castro, Julio. Kontrakt Pcia Rojo, Claudia. Kontrakt Pcia Rateni, Alejandro. Kontrakt Pcia.

Tekniker: Volpe, Verónica. UNR Imperatrice, Adriana. A R

Extraktionister: Brogna, María Angélica. Pcia.

Havregrynsgröt, Gonzalo. Pcia. Crisp, Mary Louise. UNR Fred, Carina. Pcia. Rateni, Alexander. Pcia. Slottet, Adolf. Pcia. Vallone, Christina. UNR-kontrakt. Sekreterare: Tropiano, Mabel. UNR Scarpetta, Liliana. UNR Rosales, Mario. UNR Bonfietti, Leonor. Pcia. Allmänna tjänster: Vega, Fabiana. UNR Bruno, Claudius. UNR Amden Asem, Edward. UNR

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (33)

UTBILDNING AV MÄNNISKA RESURSER

Praktikantstudenter:

Enligt schema som utarbetats av ansvariga lärare. Immunohematology and Serology Laboratory of the Blood Bank - Hormones and Tumor Markers by ECLIA (Electrochemiluminescence). Ansvarig för undervisningsverksamheten: Biokemist Juan Ángel Rossi. Stipendiater - invånare:

Alla avsnitt: från 2011-01-01 till 2011-12-31. Ansvarig för undervisningsassistansverksamhet: Sekreterare, tekniker, extraktorer, biokemister och personal inom allmänna tjänster. Praktikanter - Praxis som motsvarar forskarutbildningskurser: Specifika aktiviteter vid Serologilaboratoriet. Period: enligt årsschema. Blodbanksserologiska laboratoriet. Lärare: Biokemi Vanina Pellicciotta. Biokemist Maria Laura Pujato. Biokemist Juan Angel Rossi. Biokemist Silvina Molinari. Interna biokemister: Extraktionssektionen. Biokemist Monica Almirón. 2 januari 011. UPPDATERING och ÖVRIGA AKTIVITETER Specialiseringskurs i hematologi. Student: Tioni, Ana Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper UNR. april 2011. Forskningsarbete: "Effekt av datorstyrd opioidperfusion på anestesi" Dr. Germán Soto – HEEP-anestesiolog. Juli 2010 till juli 2011. Deltagande i stöd med doser av hemogram, glykemi, laktat, EAB och kortisol. Analys före operation (baslinje), intrakirurgisk och post-intervention. Forskningsarbete: "Värde av prokalcitonin vid diagnos och tidig prognos av sepsis". IV Internationella kongressen för internmedicin. IX Internationell konferens om internmedicin för kusten. XIV konferens om internmedicin för kusten. Drs. Dino Moretti, Claudio Settecase, Daniel Bagilet, HEEP Intensive Care Service. Stöd med doserna av PCT, Bioq. Juan Ángel Rossi, Central HEEP Lab.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (34)

Rosario, 9 till 11 juni 2011. Arbetsmöte: Operativa förändringar i Neonatal Research Network. Cemar Laboratorium. Mamma Martin. 05/03/2011. Uppdatering i Onkohematologi. Praktiska klasser i ämnet onkohematologi, specialisering Karriär i klinisk biokemi och hematologi, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Lärare Prof. Dr. Angela Milani. Student: Bioq. Maria Esther Cecconi. 06/06/2011 till 06/10/2011 – 45 timmar praktiska lektioner. III Nationella kongressen för laboratorienätverk och epidemiologi. XVIII årsmöte 2011. Convention Center Hotel Ariston. Rundabordssamtal om genetiska sjukdomar. Provinciala referensnätverk. Konferencier: Cecilia Luna, Liliana Dain och Liliana Alba. Koordination: Patricia Flaherty. Assistenter: Bioq. Laura Pujato. Bioq. Silvina Molinari. Bioq. Gabriela Jaffre. Bioq. Silvina Sevlever. Rosario, 5,06 och 7 september 2011. Presentation av ärenden. "Laboratoriediagnos genom mikroskopi och molekylära tekniker vid en malariainfektion". III National Congress - XVIII Årsmöte - Laboratorienätverk och epidemiologi. Biokemiska institutionen. Hälsoministeriet i provinsen Santa Fe. ANLIS. Rosario kommun. 5 till 7 september 2011. Biokemister: Ximena Pabón Maciel och Carolina Barreto, HEEP Central Laboratory och andra, HEEP Microbiology Service. Workshop: "Rutin och automatisk inkorporering av det glomerulära filtrationsindexet". Användningen av kreatinin och kostmodifiering vid njursjukdom (MORD). Vikten av att utöka bestämningar av mikroalbuminuri. Villa Hortensia Zelaya 2045. Norra distriktet. Deltagare: Bioq. Silvina Molinari. Bioq Juan Ángel Rossi 2011-09-05.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (35)

VI kongress och tionde biokemiska mötet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. UNR:s regeringshögkvarter. Närvarande: Bioq. Claudia Lores. Bioq. Livia Iori. 7, 8 och 9 september 2011. Dag för reflektion om vården av det för tidigt födda barnet. World Prematur Week. Talare: Servicechef och obstetrikvårdare. Eva Peróns skolsjukhus amfiteater. 2 till 7 oktober 2011. Håller med: Bioq. Alejandro Rateni. Omfattande workshop om celiaki i provinsen Santa Fe”. Nationellt program för upptäckt och kontroll av celiaki. Laboratorieutbildning. Dr Nora Luedicke, Nationell CE-programkoordinering. Dr Silvia Báez Rocha, direktoratet för samhällsmedicin. Rosario den 26 augusti 2011. Håller med: Bioq. Elisa Romero. 44:e argentinska kongressen för reumatologi. Tredje tio ämnen internationellt möte. Argentine Society of Reumatology. Drs. Enrique Soriano och Bernardo Pons Estel. Rosario, 12 till 15 oktober 2011. Håller med: Bioq. Elisa Romero. Workshop: "Användning av information tillgänglig i Sivila - SNVS". Hälsoministeriet i provinsen Santa Fe. Hörnrum – Högkvarteret för Rosario Governorate. 6 oktober 2011. Håller med: Bioq. Laura Pujato. Informativt möte: "Neonatalscreening". Direktoratet för HEEP och socialtjänsten för HEEP. 27 och 31/10/2011. Deltagare: Socialtjänstchef, Estela Garlaschelli och medarbetare; Dr. Ena Richiger, direktör för HEEP. Närvarande: Bioq. Vanina Pelicciotta. Bioq. Laura Pujato. Bioq. Juan Angel Rossi. II Folkhälsokongressen i provinsen Santa Fe XII hälsokongressen i Rosario kommun. "Mot ett enda hälsosystem". Hälsominister i Rosarios kommun. Hälsoministeriet i provinsen Santa Fe. Bernardino Rivadavia Cultural Center. Rosario, 27 och 28 oktober 2011. Assistent: Bioq. Betina Rasetto.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (36)

Kampanj: "World Day to Fight AIDS". Fältarbete. Extraktion av prover, detektion med snabbtest för anti-HIV-antikroppar och rapporter. HEEP vårdcentraler. HEEP Retrovirus Service. Kommunerna Rosario, Granadero Baigorria och Ibarlucea. Håller med: Bioq. Juan Angel Rossi. Plats: Villa Puente Negro Independencia Health Center. Rosario, 1 december 2011. Dagarna för femtioårsdagen av sjukhuset Escuela "Eva Perón". "Sjukhusets profil i nätverket". Information för Regionens Ledning och Diagnostik. Organisation av sjukhuset för progressiv vård. Theatre of the Home School och HEEP Amphitheatre. Talare: Eduardo Gregorini Chef för HEEP Microbiology Service. Juan Ángel Rossi Chef för HEEP Laboratory Service. Hälsoministeriet i provinsen Santa Fe. 8 och 9 april 2011. Informativt möte: "A.R.T. och hälsovård". Videobibliotek på sjukhuset Escuela Eva Perón. 2011-03-17. Distanskurs: "Uppdatering i hematologi och immunhematologi".

Italienska universitetsinstitutet - IUNIR. Adress: Prof. Dra. Edita Solis - Bioq. Sergio Chialina. Juni till november 2011.

Lärare: Bioq. Juan Angel Rossi. Internationell kurs – Serologimodul i blodbank. Italienska universitetsinstitutet - IUNIR. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. april 2011. Lärare: Bioq. Juan Angel Rossi. Expo Biochemical Congress. Rosario, juni 2011. Assistenter: Bioq.

Men. Men.

Seminarium: "Tidig varning inom ramen för hälsopolitiken i Argentina". Subregionalt sekretariat för internationella offentliga tjänster - SIP Cono Sur. Buenos Aires, 1 och 2 december 2011. 16 timmars träning. Assistent: Bioq. Betina Rasetto. Workshop: "Biochemistry of Celiac Disease". Direktoratet för laboratorietjänster och klinisk analys.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (37)

Folkhälsoministeriet. Rosario kommun. Biokemiska nätverk. Hälsoministerier i provinsen Santa Fe. 18 november 2011. 4 timmar lång. Håller med: Bioq. Elisa Romero. Uppdateringsdagar. "Denguefeber och leptospiros". Hälsoministeriet i provinsen Santa Fe. Folkhälsominister. Rosario kommun. Cemar Laboratory Auditorium. 12 och 22 december 2011. Håller med: Bioq. Laura Pujato. EXTERNA KVALITETSKONTROLLPROGRAM

Immunhematologisk sektion - Blodbanksserologi: "Kvalitetskontroll i blodbanken - År 2011". Extern kvalitetskontroll vid Chagas sjukdom.

Santa Fe City Central Reference Laboratory Generaldirektoratet för Bioq. och Pharmacy och National Institute of Parasitology "Dr. Mario Fatala Chaben”.

Hälso- och miljöministeriet - undersekreterare för hälsovård. Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Området klinisk kemi. Januari till december 2011.

Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Immunserologiområdet. Januari till december 2011.

Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Instrumentområde. Januari till december 2011. Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Endokrinologiområdet. Januari till december 2011. Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Tumörmarkörsområde. Januari till december 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (38)

Argentine Biochemical Foundation.

Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Hemostasområdet. Januari till december 2011. Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Hematologiområdet. Januari till december 2011.

Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Syratillståndsområde - bas- och blodgaser. Januari till december 2011. Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Urologiområdet. Januari till december 2011. Argentine Biochemical Foundation. Externt kvalitetsutvärderingsprogram – PEEC. Immunologiområdet. Januari till december 2011. Pediatrisk sjukhus Prof. Dr. Juan P Garraham. Externt utvärderingsprogram för prestation vid transfusionsöverförda infektioner. År 2.011. Blodbanksserologiska laboratoriet -Lab. Huvudkontor HEEP.

FRAMSTEG och KOMMENTARER De två Cobas C 311 Autoanalyzers for Clinical Chemistry som införlivades under föregående år bibehålls. Inbyggnad av två manuella Elisa mikroplattläsare. Inbyggnad av två Elisa mikroplattbrickor. ELISA BRIO mikroplatts autoprocessor underhålls för att utföra alla serologiska analyser som utförs i Centrallaboratoriet: HIV-antikroppar och antigenemi, hepatit B och C-markörer, Toxoplasmos, Chagas sjukdom, Brucellos, Syfilis. Doseringen av IgM Anti-Mycoplasma pneumoniae antikroppar, Elisa och Immunoblotting för ENA, övervakning av terapeutiska läkemedel Valproic Acid och Carbamazepin och PTH och Ferritin har lagts till i den långa listan av bestämningar. Snabba HIV-tester ingår under 24-timmarsservicen. Förlängning av remisser via Cemar Laboratorium, både dagligen och på helger. Komplett serologi planeras att genomföras på helgerna om de tillgängliga personalresurserna konsolideras.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (39)

Inrättandet av ett laboratorium för tekniker baserat på molekylärbiologi planeras, tillsammans med HEEP Microbiology Service. Centrallaboratoriet kvarstår som ett samarbetscenter för extern utvärdering av produkter i utvecklingsstadiet av Wienerlab Group Laboratory.

Utvidgning av Anmälan till SIVILA Network av epidemiologiska klagomål samt motsvarande remiss av prover för diagnos. Laboratoriets auktorisation upprätthålls genom Biochemical College of Santa Fe (2nd Circumscription - Rosario; Provincial Law No. 9847) medan ackrediteringen av tjänsten för Laboratory Accreditation Program för Argentine Biochemical Foundation förblir i kraft till dess motsvarande förlängningar.

Byggnadsrenovering som innefattade förbättringar av Internetrummet, Rum för jourhavande biokemister och Utvinningsområdet. Uppdatering av alla datorterminaler som inkluderade byten av PC, monitorer och installation av skrivare för mottagningsstubbarna och indragning av rapporter för varje patient. Renovering av en del av möblerna med inbyggnad av justerbara stolar, skrivbord och bänkskivor för Sekretariat och Serologisektionen. Inbyggnad av ett kylskåp av utställartyp för att ersätta ett ur drift. Total omstrukturering av sekretariatssektionen med utvidgning av kundtjänstfönstren till att fördubbla sin ursprungliga storlek, vilket möjliggör samtidig service från tre terminaler samtidigt. Det var möjligt att öka uppmärksamhetshastigheten, smidigheten i mottagandet av förfrågningar och leveransen av rapporter samtidigt som komforten för sektionspersonalen optimerades. Det gav en märkbar effekt när det gäller att minska köerna under högtrafik. Implementeringen av digitala tittare beräknas för att ringa patienter till var och en av de tre mottagningsingångarna enligt ankomstordningen. Möjliggör en sektor för inmatning av prover och utgång av rapporter som motsvarar brådskande förfrågningar (från 14:00 till 07:00 följande dag). Konsolidering av en sekreterare på kvällstid.

Personalunderskottet fortsätter, vilket har indikerats i detalj i tidigare rapporter.

De fem tjänsterna för Resident Scholars som beviljats ​​i tid är fortfarande inte helt täckta. Bioq. Juan Angel Rossi.

Ansvarig labb. Central HEEP.

GRANADERO BAIGORRIA, 26 juni 2012.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (40)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

IMMUNOLOGISKT OMRÅDE

1. GRUNDLÄRARKARRIÄR: Examen i bioteknik-biokemi. ÄMNEN SOM ANSVARS FÖR OMRÅDET: -Immunologi I -Immunologi II -Immunokemi -Tillämpad immunologi -Obligatorisk yrkesutövning ÄMNEN SOM OMRÅDET DELTAGAR: -Hematologi IMMUNOLOGI I 1:a. Fyra månaders period. Biokemistudenter. 2006 Plan Antal studenter: 50 Antal uppdrag: 5 Antal timmar teoretiska klasser: 40 Saball, Digna 50% Salvarrey, Marcela 40% Biondi, Claudia 5% Cotorruelo, Carlos 5% Examinationsnämnder: Styrelseordförande: Saball , Digna Sång: Racca, Amelia Salvarrey, Marcela Antal klasser undervisade av kommittén:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (41)

Praktik: 8 av 3 timmar Teoretisk-praktisk: 6 av 2 timmar Problemklasser 2 av 2 timmar Berörda lärare: Abrahan, Nidia 17% Brufman, Adriana 10% García Borrás, Silvia 20% Moreno, José 19% Svetaz, María Jose 17 Rossi , Juan 17% Antal timmar teoretiska konsultationer: 4 timmar per vecka Antal timmar praktiska konsultationer: 4 timmar per vecka Partiella utvärderingar: 1 av 3 timmar med motsvarande återhämtning.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (42)

IMMUNOLOGI II 2:a. Semester. Biokemistudenter. Plan 2006. Antal studenter: 40 Antal uppdrag: 5 Antal timmar teoretiska klasser: 24 Racca, Amelia 40% Biondi, Claudia 30% Cotorruelo, Carlos 30% Examinationsnämnd: Styrelseordförande: Racca, Amelia Sång: Biondi, Claudia Cotorruelo, Carlos Antal klasser undervisade av kommittén: Praktiskt: 10 av 2,5 timmar Teoretisk-praktiskt: 3 av 2 timmar Problemklasser 2 av 2,5 timmar Berörda lärare: Abrahan, Nidia 5% Ensinck, María Alejandra 15% Lebensohn, Natalia 15% García Borrás, Silvia 15% Moreno, José 5% Rossi, Juan 5% Svetaz, María José 10% Sciarratta, Patricia 15%

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (43)

Operto, Alejandra 5% Chaingaim, Chantana 5% García Rosasco Marcela 5% Antal timmar teoretiska konsultationer: 4 timmar per vecka Antal timmar praktiska konsultationer: 4 timmar per vecka Delutvärderingar: 1 av 2 timmar med motsvarande återhämtning . IMMUNOKEMI Valbart ämne för examen i bioteknik. Plan 2006. Konsultlektioner gavs och slutproven togs. Granskning av tabeller: Bordsordförande: Salvarrey, Marcela Medlemmar: Racca, Amelia Saball, Digna TILLÄMPAD IMMUNOLOGI 2:a. Semester. Biokemistudenter. Plan 97. Antal elever: 18 Ansvarig lärare: Racca Amelia Antal uppdrag: 3 indelade i 2: Totalt 6 Praktik: 20 av 4 timmar Seminariepass 2 om 2,5 timmar

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (44)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (45)

Granskning av bord: Bordsordförande: Racca, Amelia Sång: Biondi, Claudia Cotorruelo, Carlos Berörda lärare: Biondi, Claudia 10% Brufman, Adriana 8% Cotorruelo, Carlos 10% Garcia Borras, Silvia 16% Ensinck, Maria Alejandra, Livia 12% Iori 4% Jaffré, Gabriela 4% Lebensohn Natalia 8% Sciarrata, Patricia 15% Operto,Alejandra 7% Svetaz, Maria Jose 6% HEMATOLOGI Plan 1997 Antal elever: 17 Antal timmar teoretiska klasser Dikterat: 3 av 2 timmar Racca, Amelia Biondi, Claudia Cotorruelo, Carlos Tables Examinatorer: Sång: Antal uppdrag: 60% 20% 20%

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (46)

Racca, Amelia Biondi, Claudia Cotorruelo, Carlos 4 Antal timmar som undervisas av uppdrag: Praktiskt: Teoretisk-praktiskt: Lärare som berörs: Ensinck, María Alejandra Lebensohn Natalia García Rosasco, Marcela Iori, Livia Jaffré, Gabriela Chaingaim, Chantana 4 av 3 timmar på 2 timmar 30% 20% Sjukskrivning 20% ​​20% 10% Antal teoretiska konsultationstimmar: 2 veckotimmar Antal praktiska konsultationer: 4 veckotimmar Partiella teoretiska utvärderingar: 3 av 3 timmar med motsvarande återhämtning Partiella praktiska utvärderingar : 1 av 2 timmar med motsvarande återhämtning. HEMATOLOGI II Plan 2006

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (47)

Antal studenter: 8 Antal timmar teoretiska klasser som undervisas: 3 av 2 timmar Racca, Amelia 60% Biondi, Claudia 20% Cotorruelo, Carlos 20%

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (48)

Betygsnämnder: Medlemmar: Racca, Amelia Biondi, Claudia Cotorruelo, Carlos Antal uppdrag: 4 Antal timmar undervisade per uppdrag: Praktik: 4 av 3 timmar Teoretisk-praktiskt: 4 av 2 timmar Berörda lärare: Ensinck, María Alejandra 30 % Lebensohn Natalia 20 % García Rosasco, Marcela Sjukskrivning Iori, Livia 20 % Jaffré, Gabriela 20 % Chaingaim, Chantana 10 % Antal teoretiska konsultationstimmar: 2 timmar per vecka Antal praktikkonsulttimmar: 4 timmar per vecka Teoretisk deltid utvärderingar: 3 av 3 timmar med motsvarande återhämtningstid Praktiska delutvärderingar: 1 av 2 timmar med motsvarande återhämtningsperiod. BAKALARSUPPHANDLING I BIOTEKNIK

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (49)

Regissör: Carlos Cotorruelo - Examensstudent Pablo Bianchini. Examen i bioteknik. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper UNR. Prenatal bestämning av den fetala RHD-genen. I utförandestadiet. Regissör: Claudia Biondi - Examensstudent Melissa Valles. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper UNR. "Karakterisering av glykokonjugat och cellmembranmarkörer". I utförandeskedet Regi: Silvia García Borrás - Examensstudent: Ananina Palacios. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR HLA-DRB1 alleler hos patienter diagnostiserade med Hepatit C. I avrättningsstadiet.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (50)

1. B. FORSKARE UNDERVISNING FORSKAFFANDE KARRIÄRER - Specialisering i immunhematologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. National University of Rosario. Lopp nr 2928/07. Kategori A. Res. CONEAU 212/08 Direktör: Prof. Dra Amelia Racca Medlemmar av den rådgivande kommissionen: -Dra. Amelia Racca-Dr. Claudia Biondi-Dr. Carlos Cotorruelo-Prof. Dr Juana Valverde Inblandade lärare: -Dra. Amelia Racca-Dr. Claudia Biondi-Dr. Carlos Cotorruelo-Dr. Silvia García Borrás -Prof. Dr Juana Valverde -Eng. Natalia Lebensohn-Eng. Maria Alexandra Ensinck

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (51)

Ämne: Immunhematologi 1:a nivå. 112 p.m. Antal elever: 6 Ansvarig lärare: Dr. Amelia Racca. Lärare: Dr Claudia Biondi Dr Amelia Racca Dr Carlos Cotorruelo Bioq. Esp. María Alejandra Ensinck - Specialisering i klinisk biokemi: hematologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. National University of Rosario. Ämne: Onkohematologi, Erytropatier (135 timmar). Antal studenter: 7 Direktör: Prof. Dr. Angela Milani Inblandade lärare: -Dra. Amelia Racca-Dr. Claudia Biondi-Dr. Carlos Cotorruelo-Dr. Silvia García Borrás - Klinisk biokemi Specialitet: Endokrinologi. Ämne för klinisk immunologi. 14 elever. 30 timmars jury av slutverk. Dr. M. Salvarrey - Klinisk bakteriologi Specialitetsämne Immunologi Försvar Slutprojekt: Komplementsystemet och bakteriestudenten Gabriela Despuy. Regissör Ester Saball. Jury för slutarbeten. Dr. M. Salvarrey KURS OCH KONFERENSER FÖR UPPDATERING OCH PROFESSIONELL FÖRBÄTTRING I SOM LÄRARE I OMRÅDET DELTAGAR. -Kurs för

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (52)

utbildning av medicinska specialister i hemoterapi och immunhematologi. Dr Juan F. Garrahan Pediatric Hospital. 2011-05-31. Arrangerad av den argentinska föreningen för hemoterapi och immunhematologi. Claudia Biondi. DOKTORAVHANDLING Handledare: Amelia Racca. Medregissör: Claudia Biondi -Biokemist María Alejandra Ensinck. Doktorsavhandling i biologiska vetenskaper. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Ämne: Biologiska mekanismer involverade i igenkänning och fagocytos av senescenta erytrocyter. Nuvarande status: pågår Regissör: Carlos Cotorruelo. Medregissör: Amelia Racca. - Lic Melina Luján Brajovich. Doktorsavhandling i biologiska vetenskaper. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Ämne: Studie av den alleliska variabiliteten i Rh-systemet och dess effekt på det antigena uttrycket av dess proteiner. Aktuell status: körs. Regissör: Claudia Biondi

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (53)

-Bioq. Patricia Ponce de Leon. Doktorsavhandling i biomedicinsk vetenskap. Medicinska fakulteten. UNR, Ämne: Ascaris lumbricoides: kolhydratmolekyler uttryckta eller associerade med erytrocytmembranet (antigener från ABO, P och Glob-Hyaluronic Acid-Sialic Acid Systems). Samband med infektionsmekanismen. Nuvarande status: pågår Medregissör: Claudia Biondi. -Tandläkare Carlos Campi. Doktorsavhandling i tandvård. Fakultet för odontologi. A R. "Ämne: Uttryck av ABO- och Lewis-blodgruppsantigener i oral patologi". Nuvarande status: pågår DIREKTORATET FÖR FONCYT-CONICET-BIDRAG Direktör: Carlos Cotorruelo. Medregissör: A. Racca -Lic. Melina Lujan Brajovich. KONICET. Typ II forskarstipendium. Ämne: Studie av Rh-systemets allelvariabilitet och dess deltagande i biologiska processer. 04/01/10 till 04/01/12. -FONCYT Graduate Scholarship Competition. 2011-05-12. Carolina Trucco Boggione Scholar. Ämne: "Molekylär polymorfism av Rh-systemet: deltagande av dess allelvarianter i transfusionskompatibilitet och immunologiska erytropatier" RIKTNING FÖR AVSLUTNINGSPROJEKTET I IMMUNOHEMATOLOGI Direktör C. Biondi. -Biokemist Natalia Lebensohn. Ämne: Karakterisering av lektiner av vegetabiliskt ursprung: studie av deras agglutinerande och/eller hemolytiska aktivitet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Godkänd april 2011 -Biokemist Silvana Muller. Ämne: Effekt av

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (54)

immunsuppressiva medel på titern av isohemagglutininer i ABO-systemet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. I avrättningsstadiet -Biokemisten Hugo Gilli. Ämne: Autoimmun hemolytisk anemi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. I utförandestadiet. Regissör: S. García Borrás. -Biokemist Estela Hure. Ämne: Studie av mastceller som antigenpresenterande celler. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Godkänd 2011. -Biokemist Alicia Nussbaum. Ämne: HLA-systemets deltagande vid HIV-infektion. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Godkänd 2011. Direktör Carlos Cotorruelo. -Biokemist Gervasutti Cristina. Ämne: Fetoneonatal hemolytisk sjukdom: klassiska tekniker och nya metoder. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. I utförandestadiet. -Biokemist Marcelo Terragno. Ämne: Prenatal RHD-genotypning i moderns plasma. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. I utförandestadiet. RIKTNING FÖR SLUTPROJEKT KARRIÄR SPECIALISERING I KLINISK BIOCHEMI: HEMATOLOGI Direktör A. Racca. -Biokemist Noemí Elgani. Ämne: Neonatala alloimmuna cytopenier. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. I utförandestadiet. DIREKTIV FÖR SLUTPROJEKT KARRIÄR SPECIALISERING I KLINISK BAKTEROLOGI Direktör E. Saball. -Student Gabriela Despuy. Ämne: Komplementsystemet och bakterier. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. på scen

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (55)

av avrättningen.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (56)

BIOKEMISKA BOENDE: Deltagande lärare: Dr. C. Biondi, Dr. C. Cotorruelo, Dr. S. García Borrás, Bioq. P. Sciarratta. Ledning och övervakning av biokemiska invånare i 1st. år beroende av fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. De genomför ett detaljerat program för specialiserade bestämningar i immunohematologiska laboratoriet: ABO och Rh blodgrupp. Direkt antiglobulintest. Bestämning av blodplätts- och antileukocytantikroppar. Bestämning av oregelbundna antikroppar, titel och identifiering. Protokoll för autoimmun hemolytisk anemi. Kvalitetskontroll av immunhematologiska reagenser. Beredning och användning av lektiner. Bosatta biokemister: Carlos Santini, Gabriel Badino, Luciano Verón, Eliana Gonzalez 1:A KATEGORI ASSISTENT: - Lic Biotechnology. Melina Lujan Brajovich. Ansvarig lärare: C. Cotorruelo. 2:A KATEGORI ASSISTENT: -Uppsk. Examen i bioteknik: Alejandra Moreno. Ansvarig lärare: C. Biondi. -Det är t. Examen i bioteknik: Guido Regules. Ansvarig lärare: S. García Borras. PRAKTIK: - Praktikplatser för studenter på den internationella kursen. Ansvariga föreläsare: M. García Rosasco, Claudia Biondi, Bioq. P. Sciarratta. RIKTNING FÖR DEN INTERNATIONELLA KURSENS SLUTVERK: Marcela García Rosasco (1) 2. FORSKNINGSPROJEKT I OMRÅDET

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (57)

- 19/B286 Modifieringar av membranbiomolekyler under senescens av erytrocyter. A R. Incitamentsprogram. Res. C.S. UNR 786/2010. 01/01/10 till 31/12/13. Regissör: Amelia. Racca Medregissör: Claudia.Biondi. Medlemmar: Liliana Racca, Angel Rucci, María Alejandra Ensinck, Silvia García Borrás. - 19/B298 Deltagande av Rh-systemets molekylära polymorfism vid alloimmuna erytropatier. A R. Incitamentsprogram. Res. C.S. UNR 786/2010. 01/01/10 till 31/12/13. Regissör Carlos Cotorruelo. Medregissör: Amelia. racca. Medlemmar. René Di Monaco, Melina Luján Brajovich. - 1ODO129. Analys av uttrycket av blodgruppsantigener och cellmarkörer i orala lesioner. 1ODO129. Res. C.S. UNR 789/2010. 01/01/2010 till 2013/12/21 Direktör Claudia Biondi. Medregissör: Carlos Cotorruelo. Medlemmar: María Alejandra Ensinck, Angel Rucci, Alejandra Moreno. -BIO 247. Effekt av det cellulära och humorala immunsvaret hos infertila par och dess samband med genitala infektioner. A R. Res. C.S. UNR 786/2010. 01/01/10 till 31/12/13. Regissör: Adriana Brufman. Medlemmar: Marcela García Rosasco, Chantana Chaingaim. -BIO 251. Medfödda och förvärvade störningar av glykosylering. A R. Res. C.S. UNR 786/2010. 01/01/10 till 31/12/13. Regissör: Marcela García Rosasco. Medlemmar: Adriana Brufman. - MED215 Analys av associationen av HLA-DRB1-alleler och utvecklingen av autoimmun hepatit. Resolution CD nr 1634/2008. 01/01/08 till 31/12/11.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (58)

Regissör: García Borrás Silvia Estela. Medregissör: Est. Liliana Racca. Medlemmar: Moreno José Francisco, Abraham Nidia - Call 2011. "Prognos och prediktiv potential för tumörmarkörer hos patienter som diagnostiserats med bröstcancer." Sekretariatet för Science Technology and Innovation. Prov. Santa Fe. 01/01/2012 till 06/30/2013. ($30 000). Regissör: Claudia Biondi. Medlemmar: Natalia Lebensohn - Molekylär polymorfism av Rh-systemet: deltagande av dess alleliska varianter i transfusionskompatibilitet och immunologiska erytropatier. FONCYT - Byrå. PICT-201010 70. 05/01/2011 till 04/30/2014. Regissör: Carlos Cotorruelo. Ansvarig grupp: Claudia Biondi, Amelia Racca. Medlemmar: Mellina Luján Brajovich, Silvia García Borrás. PROJEKT I SOM LÄRARE I OMRÅDET DELTAGAR -Reglering av sporbildning och anpassning till stress hos sporbildande Gram-positiva bakterier av kliniskt intresse. Regissör: Dr Roberto Grau. Medlemmar: Dr Marcela Salvarrey, Dr Ester Saball PUBLICERADE VERK: 7 KOMMUNIKATIONER TILL KONFERENS Internationella: 9 Nationella: 8

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (59)

SEMINARIER Deltagande är interna seminarier som anordnas av området veckovis. UTLÄNGNING Samverkan i biståndsarbete relaterat till OMRÅDEsfrågor. Specialiserade bestämningar relaterade till andra discipliner görs: transfusionsmedicin, hematologi, medicinsk klinik, obstetrik, mikrobiologi, rättsmedicin, immunogenetik, gynekologi. Bestämningar som utförs i de olika laboratorier som är beroende av området - Hospital Provincial del Centenario. Immunhematologiskt laboratorium. Centennials provinssjukhus. Res. C.D. 471/88. Regissör: Racca Amelia. Deltagande lärare: C. Biondi, C. Cotorruelo, María Alejandra Ensinck, Natalia Lebensohn. -Planering, koordinering och handledning av följande vårduppgifter: -Röda blodkroppar och leukoplalet immunhematologiska studier. -Hemolytisk sjukdom hos nyfödda, Rh, ABO, andra. -Autoimmun hemolytisk anemi. -Specialiserade studier utförda av lärare: Bestämning av ABH-antigener i normala celler och tumörceller. Funktionsstudier av erytrofagocytos. Bestämning av blodgrupp och sekretorisk karaktär hos obstetriska patienter. kvalitetskontroll av

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (60)

blodklassificerande reagenser, lektiner, erytrocytpaneler och proteolytiska enzymer. Beredning av immunhematologiska reagenser: lektiner, enzymer, klotformiga paneler, antisera. -Råd till medicinska och biokemiska proffs. Antal totala bestämningar: 3815 -Laboratory of Hemorheology Hospital Provincial del Centenario. Ansvarig: Dr. Valverde, Juana P.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (61)

Planering, samordning och handledning av följande vårduppgift: Reologiska parametrar i ledvätska och andra biologiska vätskor. Hemorheologiska protokoll hos hypertensiva patienter, med aterom, med AIHA, diabetiker och med sällsynta fenotyper. -Råd till medicinska och biokemiska proffs. Antal bestämningar: 5 -Histokompatibilitet och immunogenetiklaboratorium -Centenario Provincial Hospital. Kanslers resolution 898/89. Res. C.D. 215/89. Ansvarig: Garcia Borrás, Silvia; Racca, Amelia Deltagande lärare: C. Cotorruelo, C. Biondi Studier utförda av lärare: Klass I HLA-antigentypning med Lymfocytotoxicitetsmikrotest med komplementkonsumtion som beskrivs av Terasaki. Typning av HLA klass II-antigener genom molekylärbiologiska tekniker med oligonukleotider med specifik sekvens. Tillämpning av dessa typer för att fastställa deras koppling till patologier. Immunogenetisk kompatibilitetstest för att fastställa biologiska kopplingar med tillämpning av följande tekniker: Hematologiska undersökningar. erytrocytsystem. Studie av antigenerna i HLA-systemet.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (62)

Deoxiribonukleinsyra (DNA) polymorfismanalys -Titrering av anti-HLA-antikroppar i serum från polytransfunderade, transplanterade, multiparösa och dialyspatienter. Bestämning genom PCR och efterföljande separation genom elektrofores av loci av STR-sekvenser. Bestämning av Rh-systemantigener genom molekylärbiologi i fostervatten och perifert blod. Råd till läkare, biokemister och jurister. Totalt antal bestämningar: 85 - Immunologiska laboratoriet vid Centennial Hospital. Ansvarig: Abraham N, Saball E. Inblandade lärare: N. Abraham, J. Rossi, J. Moreno -Detektion och klassificering av autoantikroppar för extraherbara nukleära antigener (ENA). -Beredning av antigener som används i bestämningarna. -Rening av antikroppar och kontroll av kommersiella antisera och antigener. -Råd till medicinska och biokemiska proffs. Antal totala förmåner: 1152 - Immunserologiska laboratoriet vid Centennial Provincial Hospital. Ansvarig: Dr Juana Valverde

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (63)

- Bioq. Patricia Sciarratta Inblandade lärare: Bioq. Patricia Sciarratta, Alejandra Operto a). Planering, koordinering och handledning av sjukvårdsuppdraget: VDRL, Huddleson, Reumatoid Factor, Rose Ragan, PCR, Antistreptolysin O, Machado Guerreiro, indirekt hemagglutination, Latex och ELISA för Chagas. -Specialiserade studier utförda av lärare: Bekräftande reaktioner av syfilis. - Bekräftande reaktioner av brucellos. -Bekräftande reaktioner för Chagas. Beredning av HAI-reagens med T. cruzi cytoplasmatiskt Ag tillhandahållet av INDIECH. Förberedelse av kontroller för VDRL-testet. Kvalitetskontroll av reagenser och reaktioner. Utarbetande av statistik för provinsen och för INDIECH. Antal årliga förmåner: 26741.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (64)

- Laboratory of Congenital Disorders of Glycosylation (CDG), Institutionen för klinisk biokemi vid FBIOyF. Ansvarig: Dr. M. García Rosasco. -Mottagning av biologiskt material för CDG-diagnostik. Prover tas emot från patienter från Buenos Aires eller från andra argentinska provinser, genom remisser från "Juan Garraham" Pediatric Hospital. -Mottagning av prover från patienter från Rosario eller andra städer, genom remisser från "Víctor J. Vilela" barnsjukhus -Mottagning av prover från patienter genom sociala arbeten som inte har erkänts som tillhandahållare. - Immunologiska laboratoriet vid Eva Perón-polikliniken. Arkiv 950/155 av 19/06/86. Ansvarig: J. Rossi. Deltagande lärare: L. Iori, G. Jaffre. a.- Planering, samordning och handledning av följande vårduppgift: -Röda blodkroppar och leukoplalet immunhematologiska studier. - Hemolytisk sjukdom hos nyfödda. Rh, ABO och andra.- Autoimmuna hemolytiska anemier. Studier av sjukdomar som överförs genom transfusion: HIV, HBV, HCV, HBs, IA, HTLV I och II, Western Blott, Anti-core. HAV, HAV IgM, T3, TSH, IGE, Beta subenhet. Antal årliga förmåner: 4253 DELTAGANDE I VETENSKAPLIGA SAMFUNN - Fullständig medlem av Argentine Society of Immunology. A. Racca, E. Saball, M. Salvarrey, C. Cotorruelo, S. García Borrás, MA. Ensinck. - Titulär medlem av Argentine Society of Rheology. J. Valverde. - Titulär ledamot av styrelsen för den argentinska föreningen för mikrocirkulation och hemorheologi J. Valverde - Titulär ledamot av Argentine Society of Biochemical Research and Molecular Biology. M. Salvarrey.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (65)

- Fullständig medlem av Argentine Society for Clinical Research. E. Annat. - Fast medlem i Rosario Biology Society: J. Valverde, A. Racca, M. Garcia Rosasco, C. Biondi, C. Cotorruelo, S. Garcia Borras, A. Brufman, .E. Saball, M. Salvarrey, N. Abraham, J. Moreno, MA Ensinck, N. Lebensohn. - Ansluten medlem av den argentinska föreningen för hemoterapi och immunhematologi: A. Racca, C. Cotorruelo. - Fullständig medlem av Argentine Society of Histocompatibility: S. García Borrás. - Fullständig medlem av Argentine Society of Sterility and Fertility (SAEF).A.Brufman. - Fullständig medlem av Argentine Society of Andrology (SAA).A. Brufman

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (66)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

KLINISK ANALYTISK KEMI OMRÅDE

ÄMNEN 2:a terminen: KLINISK ANALYTISK KEMI. YRKESUTÖVNING.

OMRÅDE KLINISK ANALYTISK KEMI Akademisk chef Klinisk analytisk kemi Område: Prof. Dr. Mabel D'Arrigo. Professorer: Dr. Mabel D'Arrigo, Esp. Bioq. clin. Endo. Beatriz Bouvet. Chefer för praktiskt arbete: Dra Lioi Susana, Bioqs. Gerrard Gabriela, Paparella Cecilia, Zumoffen Carlos, Turco Miryan, Pavesi Adriana, Basiglio Cecilia, Cerutti Maria Jose, Diviani Romina.

Verksamheten inom området Clinical Analytical Chemistry inkluderar följande ämnen:

• Klinisk analytisk kemi.

• Yrkesutövning.

EXAMEN UNDERVISNING � KLINISK ANALYTISK KEMI 2011

Ämne för fjärde året av den biokemiska karriären. Kvartalsvis modalitet. Ansvarig lärare: Prof. Dra Mabel D'Arrigo Registrerade studenter: 48 (2006-plan) Ordinarie studenter: 40 Fria studenter: 2 Frånvarande studenter: 4 Avhoppade: 2 Teoretiska klasser Lärare: Prof. Dra D'Arrigo Mabel. Prof. Spec. Slutet. Bouvet Beatriz. Praktiska aktiviteter

� Praktiskt arbete (1): Klinisk kemi, Enzymologi, Gastroenterologi, Urologi, Endokrinologi. Antal uppdrag: 5 (8-9 studenter vardera). Timmar per uppdrag: 6 per vecka (2 praktiska uppgifter om 3 timmar vardera) Totalt antal veckor: 10.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (67)

2

Lärare och laster av desarrollo: Gerrard Gabriela, Lioi Susana, Paparella Cecilia, Pavesi Adriana. Turco Miryan, Zumoffen Carlos, Basiglio Cecilia, Cerutti María Jose, Diviani Romina, Federico Paggi

� Praktiskt arbete (2): Syra-basbalans. Antal uppdrag: 10 (2 studenter vardera). Timmar per uppdrag: 4 totalt (2 praktiska projekt på 2 timmar vardera) Ansvarig lärare: Basiglio Cecilia, Cerutti María Jose, Diviani Romina.

� Praktiska arbeten (3): Gastroenterologi. Antal nämnder: 6 (5-8 studenter vardera) Timmar per nämnd: 5:00 i veckan (2 praktiska uppgifter om 2:30 timmar vardera). Ansvariga lärare: Gerrard Gabriela, Lioi Susana, Turco Miryan. Obs: i alla uppdrag är studentens arbete individuellt. Uppdragen för att utföra de praktiska arbetena (1) och (3) var stabila under hela terminen, för de praktiska arbetena (2) bestod de av 3 studenter på grund av egenskaperna hos de instrumentella behoven och de erforderliga proverna. (Arteriellt blod från patienter på Centennial Provincial Hospital, Central Laboratory)

� Integrationsseminarier: Antal kommittéer: 6 (7 till 10 studenter vardera). Timmar i provision: 2 timmar per vecka. Totalt antal veckor: 10 Lärare: D´Arrigo Mabel, Bouvet Beatriz,

� Extraktionsövning: Koordinerande lärare: Susana Lioi. Antal timmar per elev: 2 timmar per dag. (i 3 veckor). Praktikplats: Extraktionssektionen, Centennial Provincial Hospital Central Laboratory och Municipal Hospitals Lab. Utveckling: maj till december 2011

� Mikroskopisk observation av urinsediment: Antal timmar per elev: 2 timmar per dag (under 1 vecka) Timmar per elev: 10 timmar Totalt antal veckor: 1 Lärare: Turco Miryan, Basiglio Cecilia, Cerutti María Jose, Diviani Romina, Federico Paggi Utveckling: juni till november 2011

� Bedömningar:

Teoretiska delmoment: 2 av 2 timmar vardera. Delpraktik: 1 av 3 timmar. Teoretiska partiella återhämtningssessioner: 2 av 2 timmar vardera. Praktisk delvis återhämtning: 1 av 3 timmar.

� Konsultationsklasser: 4 timmar per vecka av alla lärare i området.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (68)

3

� PROFESSIONELL PRAKTISK 5:e årskurs i biokemi. Modalitet: kvartalsvis. Ansvarig lärare Esp Bouvet Beatriz, ämne som undervisas tillsammans med lärare i klinisk biokemi. Inskrivna studenter: 21 (6 plan '06 – 15 plan '97) Ordinarie studenter: 20 Fria studenter: 0 Avhoppare: 1 plan '06 Praktiska aktiviteter i laboratorierna:

• Reproduktion: Paparella Cecilia, Munuce Maria Jose, Caile Adriana, Bouvet Beatriz

• Hormoner: Lioi Susana, Ghersevich Sergio

• Vätskor och vätskor: Diviani Romina, Zumoffen Carlos.

• Urologi: Diviani Romina, Gerrard Gabriela, Pavessi Adriana, Valdez Maria de los A., Paggi Federico

• Mellaninteriör: Basiglio Cecilia, Cerutti María Jose

• Automation: Stella Danielle, Revagliatti, Silvina Molinari.

• Gastroenterologi: Turco Miryan, Mabel D'Arrigo

PRODUKTION I UNDERVISNING Didaktiskt material: förberedelse av didaktiskt material för utveckling av områdets ämnen.

� Studiehandledning för utveckling av praktiskt arbete: period 2011. � Förberedelse av material för teoretiska och praktiska utvärderingar. � Förberedelse av material för utveckling av praktiskt arbete.

UTBILDNING AV MÄNNISKA RESURSER � UPPMÄRKSAMHET PÅ INTERNER �

Avsnitt: Reproduktion: "Grundläggande och speciella studier av mänsklig sperma" (WHO 2010). Spermaanalys. Biokemi av sädesplasma. Funktionsstudier av spermier (hypoosmotisk test, oxidativ stress, kondensationstillstånd och integritet av kärnkromatin, återvinning av spermier akrosomal matsmältning).

� UPPMÄRKSAMHET PÅ RESIDENT POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS Samordning av undervisningsuppgifter som ska utföras av Postgraduate Residence Scholars. FBIOyF. A R. Teaching Coordinator of Biochemical Residencies 2003- RES CD 159/04 Från 2004 till 2011. D'Arrigo M. Undervisningshjälp inom området Clinical Analytical Chemistry:

Syrabassektion: Bouvet B. Sektion för punktering av vätskor: Lioi Susana

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (69)

4

DIRECTION, CO-DIRECTION, THES TUTORIAL - THES. - Examensarbete av studenten av examen i bioteknik Natalia Lerda. Ämne: Hemorheologisk studie av effekterna av icke-enzymatisk glykosylering i röda blodkroppar. Regissör: D'Arrigo M. Pågår.

MEDLEM I TUTORIAL KOMMISSIONER - UTVÄRDERARE.

AVHANDLING:

- Medlem av handledningskommissionen för doktorsavhandlingsprojektet för tandläkaren Alicia Noemí Nannini. Ämne: "Histokemisk variation i rhizolysprocesserna av tänderna i den första tandsättningen". Forskarkarriär för doktorsexamen vid Odontologiska fakulteten UNR. Resolution nr 459/008 – Under: 2008-2011 Dra D'Arrigo Mabel

- Ledamot av betygsnämnden Doktorsavhandling av studenten Tandläkare Alicia Noemí Nannini. Ämne: "Histokemisk variation i rhizolysprocesserna av tänderna i den första tandsättningen". Graduate Career of the Doctorate of the Dentistry Faculty of the Dentistry UNR December 2011 Qualification (10). Dr D'Arrigo M

BIOTECHNOLOGY UPPHANDLINGAR: - Medlem av doktorsavhandlingen Advance Tutorial Commission för doktoranden Pablo Domizi Tema för

Examensarbete Roll av fosfolipidbiosyntes under neuronal differentiering Direktör Dra Claudia Banchio År 2011 Dra D'Arrigo M

- Ledamot av betygsnämnden för den avslutande avhandlingen av examen i bioteknik. Ämne: Reoptisk studie av sura geler av bovina mjölkproteiner. Elev: Juan Pablo Costa. 2011-05-24 D´Arrigo M. SPECIALISERINGSKURS: - Medlem av betygsnämnden för slutarbetet av specialiseringskursen i medicinalväxter på studentgården. Patricia A. Buszniez. Ämne: Bioreologisk verkan av Phyllanthus sellowianus Müll Arg (Sarandí Blanco) på mänskliga röda blodkroppar. 2011. D'Arrigo M. SCIENTIFIC PAPERS: - Medlem av utvärdering av vetenskapliga arbeten av Argentine Society of Clinical Research (SAIC)

2011 Dra D'Arrigo Mabel - Medlem av utvärdering av vetenskapliga artiklar vid årsmötet i Argentine Society of Hypertension 2011. Dra D'Arrigo Mabel UNDERVISNING:

- Fullständig medlem i den rådgivande kommissionen för tillhandahållande av en ordinarie PROFESSOR-tjänst, enligt officiellt avtal, Clinical Chemistry Area. Fakulteten för Cs. Exakt från UNLP. La Plata 13 oktober 2011 Dr D'Arrigo Mabel

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (70)

5

- Fullständig medlem av den rådgivande kommittén för tillhandahållande av eventuella lediga jobb vid JTP, Clinical Analytical Chemistry Area. Fakulteten för Cs. Bioq. och Farm. av U.N.R. Rosario, november 2011. Resolution 750/11. Dr. D´Arrigo M, Bouvet B, Lioi S

AKTIVITETER EFTER BEHANDLING

� FORTSARKURSER GIVES

- INTEGRERAD STUDIE AV MÄNSKLIG sperma. TILLÄMPNINGAR I INFERTILITET OCH EXPERTFALL (32 timmar, teoretiskt-praktiskt) Lärare: Bouvet B, Paparella C, Pavessi A. Graduate School of the F.C.B. och F.U.N.R. Från 13 till 21 maj 2011.

- UPPDATERING I GASTROENTEROLOGI. Arrangerad av University of Neuquen. Modalitet: direktör M D'Arrigo ansikte mot ansikte. Neuquen 13-14 maj 2011 - UPPDATERING OM GASTROENTEROLOGI. Arrangerad av College of Biochemists i San Justo. Modalitet: direktör M D'Arrigo ansikte mot ansikte. San Justo, 25 juni 2011 - UPPDATERING OM GASTROENTEROLOGI. Arrangerad av College of Biochemists of Rafaela. Modalitet: direktör M D'Arrigo ansikte mot ansikte. Rafaela, 12 juli 2011 - IV-NIVÅ KLINISK BIOCHEMI ENDOKRINOLOGIKURS. Arrangeras av Graduate Secretariat vid Fbioyf UNR. Paraná, Entre Rios 2011-07-29 Lärare: M. D'Arrigo - OPTIKURS TILLÄMPAD BIOLOGI Anordnad av Graduate Secretariat vid Fbioyf UNR. Rosario, 2011-07-14, 2011-07-19 Professor: M D'Arrigo

� NÄRVARANDE PÅ SEMINARIER OCH KONFERENSER

▪ CHAGAS. 1:a nationella kongressen om zoonoser och nya sjukdomar inom ramen för den audiovisuella utbildningscykeln 2011. Rosarios kommuns biokemiavdelning och Santa Fe-provinsen Samordning av biokemiska nätverk Kommunalt centrum för förebyggande och hälsofrämjande. Rosario, 18 augusti 2011. Assistenter: Gerrard G.

▪ 1:a BIOSECURITY DAY. Tekniska sekretariatet, sekretariatet för naturvetenskap och teknik och innovation och biosäkerhet vid medicinska fakulteten – UNR. Rosario, 5 maj 2011. Deltagare: Gerrard G, Paparella C, Pavesi A, D ́Arrigo M.

DELTAGANDE PÅ KONFERENSER - 68º ARGENTINE CONGRESS OF BIOCHEMISTRY Buenos Aires, 2011-05-30 D´Árrigo M - NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS OMSLAG XI San Salvador de Jujuy, 10/7-10/2011. D´Árrigo M - LVI ÅRLIGT VETENSKAPLIGT MÖTE: ARGENTISKA SÄLLET FÖR KLINISK FORSKNING (SAIC). Mar del Plata, Argentina, 16 till 19 november 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (71)

6

Assistent: Gerrard G, D ́Árrigo M. - XIII KONGRESS OCH XXXI ÅRSMÖTE I ROSARIOS BIOLOGISKA SOCIETY. Rosario, 1 och 2 december 2011 Deltagare: Paparella C, Pavesi A

UNDERSÖKNING

� DELTAGANDE I FORSKNINGSPROJEKT. - GENETISK POLYMORFIS OCH OXIDATIV STRESS: DESS MÖJLIGA ROLL I PATOGENESEN AV CHAGASISK KARDIOMYOPATI Regissör: D'Arrigo M. Medregissör: Beloscar J. Medlemmar: Corbera M, Gerrard G, Zumoffen C, M. Science Fa S, Lioi Turco. Medicinsk: UNR. Resol. C/S. nr /2010 Kod. Med: 266 Period: 2010-01-01 till 2013-12-31 - MORFOLOGISK, FUNKTIONELL OCH MOLEKYLÄR STUDIE AV ERYTROCYTISKA CELL INTERAKTIONER. KLINISKA IMPLIKATIONER I VASKULÄR SJUKDOMAR 1BIO192 Regissör: D'Arrigo Mabel Period: 2008-01-01 - 2011-12-31 - UTVÄRDERING AV N-ACETYL-BETA-D-GLUKOSAMINIDAS AV SYNDIABINDIKANISK INDUBILISK INDIABETISKAD URIN JECTS MED DIABETES MELLITUS TYP 2- 19/B383. Regissör: Dr Adriana Maria Almará. Medlemmar i området: Bouvet B, Paparella C. Avrättningsperiod från 2009-01-01 till 2012-12-31.

� PUBLIKATIONER I NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA TIDNINGAR

� FÖRHANDLING MELLAN N-ACETYL-BETA GLUKOSAMINIDASAKTIVITET I URIN OCH NJURFUNKTION HOS TYP 2 MAKROALBUMINURISK DIABETISKA PATIENTER. Monje L, Bouvet B, Paparella C, Arriaga S, Amarilla A, Almará A. (2011) Rev. Work. Scient. XVII KAN. 9(2), 97.

� FÖRÄNDRINGAR AV MEMBRANAERYTROCYTEN FÖR ENSYMATISK BEHANDLING. Del Balzo G,

Riquelme B, D'Arrigo M. (2011) Vox Sanguinis. 101, 68.

� ICKE-LINJÄR PROGNOSER OCH HURST-EXPONENT PÅ KARAKTÄRISERING AV ERYTROCYTER VISKOELASTICITET Korol A, Riquelme B,.D’Arrigo M. (2011). Cell Biochemistry and Biophysic 211-216

� NEDSKRIVNING AV ERYTROCYTER RUVADE I GLUKOSMEDEL: EN WAVELET-INFORMATION

TEORIANALYS Korol A, Rosso O, Martín M, D’Arrigo M, Riquelme B.(2011) Cell Biochem Biophys. 345-350

� ÄNDRINGAR DE HEMORHEOLOGISKA PARAMETRARNA FÖR ERYTROCYTEN GENOM IN VITRO-EFFEKTEN AV

GLUCOSE Lerda N, Riquelme B, D’Arrigo M. (2011). Vox Sanguinis. 101 ,

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (72)

7

Okonventionella reologiska metoder vid arteriell hypertension. D’Arrigo M, Del Balzo G, Filipini F, Riquelme B. (2211) Proceeding 9th Latin American Congress of Hypertension 10th Venezuelan Congress of Hypertension,

� MODELLERADE FÖRÄNDRINGARNA I ERYTROCYTMEMBRANET FÖR ENSYMATISK BEHANDLING D'Arrigo

M, Del Balzo G, Riquelme B. (2011). Vox Sanguinis. 101 ,

� ÄNDRINGAR AV ERYTROCYTEN YTLIGA LADDNINGAR GENOM IN VITRO-EFFEKTET AV

GLUKOS Lerda N Riquelme B, D’Arrigo M. (2011). Clin Chem Lab Med 49, 387

� OXIDATIV STRESS OCH GENEXPRESSION AV ANTIOXIDANTENZYMER HOS PATIENTER MED CHAGAS SJUKDOM. D´Arrigo M, Zumoffen C, Lioi S, Gerrard G, Corbera M, Turco M, Beloscar J, (2011) Clin Chem Lab Med 49, 203

� AKTIVITET OCH GENETISK POLYMORFISM AV ENZYMER INGÅENDE I OXIDATIV STRESS I

CHAGASIC CARDIOMYOPATHY D´Arrigo M, Gerrard G, Lioi S, Zumoffen C, Turco M, Beloscar J. (2011) Biochemistry and Clinical Pathology 75 (1), 33

� ANALIS AV EFFEKTEN AV GLYCEMISK KONTROLL PÅ URINALBUMINUTSKRIFTEN HOS PATIENTER

MED TYP 2 DIABETES MELLITUS. Paparella C, Bouvet B, Yellow A, Arriaga S, Almará A. Journal Biocell. 35(2), sid: Al 2011 ( ISSN 0327 – 9545 )

� LAKTATDESHIDROGENAS: AKTIVITET I HUMAN SEMINAL PLASMA. Pavesi A, Paparella C, Bouvet

B. Biocell Journal. 35(2), sid: Al 2011 ( ISSN 0327 – 9545 )

� VALIDERING AV EN IN HOUSE ELISA FÖR KVANTIFIERING AV PLASMANIVÅER AV ANTI-ANNEXIN V ANTIKROPP. Pelusa F, Valdés M, Daniele S, Almará A, Svetaz M, Bearzotti M, Paparella C, Bouvet B, Ghersevich S, Arriaga S. Revista Biocell. 35 (2), sid: A180. 2011 (ISSN 0327 – 9545)

� STUDIE AV CATALASE C262T OCH SOD-MN ALA9VAL POLYMORFISM HOS PATIENTER

CHAGASICOS. Gerrard G, Lioi S, Zumoffen C, Turk M, Beloscar J, D'Arrigo M. Journal Medicine. Vol. 71 - Suppl.llI: s.172. November 2011 (ISSN: 0025-7680)

� UTVÄRDERING AV SAMHÄLLET MELLAN URINÄRT N-ACETYLGLUKOSAMINIDAS OCH

URINALBUMINUTSKRIVNING VID DIABETISK NEFROPATI. Solano M, Paparella C, Bouvet B, Arriaga S, Almará A. Journal of the American Diabetes Association. Volym 60, tillägg 1, A563. San Diego, CA. EEUU. Juli 2011 (ISSN: 0012-1797)

� AKTIVITET OCH GENETISK POLYMORFISM AV ENZYMER INGÅENDE I OXIDATIV STRESS I

CHAGASISK KARDIOMYOPATI. D’Arrigo M, Gerrard G, Lioi S, Zumoffen C, Turco M, Beloscar J. Biokemi och klinisk patologi. Argentina Biochemical Association. Vol 75 - Nr 1: s.33. juni 2011. (ISSN: 1515-6761)

� STUDIE AV GENETISKA MARKÄRER OCH ENZYMER SOM associeras med OXIDATIV STRESS HOS CHAGASISKA PATIENTER OCH KONTROLLER. Lioi S, Zumoffen C, Gerrard G, Corbera M, Turco M, Beloscar J, D'Arrigo M, Scaglione L. Journal of the Argentine Federation of Cardiology. Vol. 40, tillägg 1: s.13. maj 2011 (ISSN: 0326-646X)

� OXIDATIV STRESS OCH GENEXPRESSION AV ANTIOXIDANTENSIMER HOS PATIENTER MED CHAGAS SJUKDOM. D´Arrigo M, Zumoffen C, Lioi S, Gerrard G, Corbera M, Turco M, Beloscar J, Clinical Chemistry Lab. Med. Vol. 49 - Special Suppl: pp.S1-S874. maj 2011 (ISSN: 1437-4331)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (73)

8

� EFFEKTEN AV AGROKEMIKALER PÅ SPERMATOGENES. Paparella C, Pavesi A, Feldman, Bouvet B. Havanna Journal of Medical Sciences. Vol. 10, nr 2, Havanna City, april - juni 2011 (ISSN: 1729/519X)

� POLYMORFISER INGÅR I OXIDASTIV STRESS HOS PATIENTER MED CHAGAS SJUKDOM.

D ́Arrigo M, Gerrard G, Zumoffen C, Lioi S, Beloscar J. Blood vox. International Journal of Transfusion Medicine. Vol.101, Suppl.1: s.152. Mars 2011 (ISSN:0042-9007)

� SAMMANFATTNING PUBLICERADE I BOKEN MED SAMMANFATTNING FRÅN NATIONELLA KONFERENSER OCH

INTERNATIONELL

▪ JÄMFÖRANDE STUDIE AV 4-AMINOFENAZON-METODEN MED TRADITIONELLA METODER SOM TILLÄMPAS FÖR RÄTTSMEDEL. Pavesi A, Paparella C, Mansilla R, Bouvet B. XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosary Biology Society. Book of Abstracts: s.9. (ISSN 1668). December 2011. ▪ ASSOCIATION MELLAN ANTI-ANEXIN V-ANTIKROPPER OCH ANTIFOSFOLIPIDAKTIVITET HOS KVINNOR MED ÅTERKOMMANDE ABORT. Valdés M, Bearzotti M, Svetaz M, Daniele S, Sjoberg I, Fornasiero L, Almará A, Paparella C, Bouvet B, Ghersevich S, Pelusa F, Arriaga S. VI Congress and 10th Rosary Biochemical Meeting. Bok av abstrakt. s. 100-1 26. september 2011. ▪ STUDIE AV GENETISKA MARKÖRER OCH ENZYMER SOM associeras med OXIDATIV STRESS HOS KAGASISKA PATIENTER MED OCH UTAN MYOKARDIOPATI. Lioi S, Zumoffen C, Gerrard G, Turk M, Beloscar J, D’Arrigo M. Vl Congress and 10th Biochemical Meeting. Bok med abstrakt: s. 27 augusti 2011.

� PRESENTATION AV PAPPERS TILL VETENSKAPLIGA MÖTEN. AFFISCHER/MUNTLIGA KOMMUNIKATIONER

▪ XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society Rosario, 1 och 2 december 2011. - JÄMFÖRANDE STUDIE AV 4-AMINOFENAZONMETODEN MED TRADITIONELLA METODER SOM TILLÄMPAS PÅ RÄTTSMEDEL. Pavesi A, Paparella C, Mansilla R, Bouvet B.

▪ LVl årligt vetenskapligt möte för Clinical Research Society (SAIC) ll National Congress för Argentine Physiology Society (SAFIS). IV Vetenskapligt möte i Föreningen för försöksdjursvetenskap och -teknik. Mar del Plata, Argentina, 16 till 19 november 2011. - POLYMORFISM I ENZYMER AV OXIDATIV STRESS FÖRENAD MED KAGASISK KARDIOMYOPATI. D’Arrigo M, Lioi S, Gerrard G, Zumoffen C, Turco M, Beloscar J. ▪ V Conference on Science and Technology. Sekreterare för vetenskap och teknik vid UNR. Rosario, 16 november 2011. - ANALYS AV EFFEKTEN AV GLYCEMISK KONTROLL PÅ URINUTSKRIVNING AV ALBUMIN HOS PATIENTER MED TYP DIABETES MELLITUS Paparella C, Bouvet B, Arriaga S, Amarilla A, Almarilla A, ALMARIAN EXCIATION A. AKTIVITET ANTIFOSFOLIPID HOS ÅTERKOMMANDE ABORTERADE KVINNOR. Arriaga S, Valdés M, Bearzotti M, Svetaz M, Daniele S, Sjoberg I, Fornasiero L, Almará A, Paparella C, Bouvet B, Ghersevich S, Pelusa F. ▪ XI National Biochemical Congress of the Unified Biochemical Confederation of the Argentine Republic (OMSLAG). San Salvador de Jujuy, Argentina, 7-10 oktober 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (74)

9

- STUDIE AV CATALASE C262T OCH SOD-MN ALA9VAL POLYMORFISER HOS CHAGASISKA PATIENTER. Gerrard G, Lioi S, Zumoffen C, Turco M, Beloscar J, D’Arrigo M. ▪ 9:e Latinamerikanska kongressen för hypertoni, Venezuela, 5 till 7 oktober 2011. - ICKE KONVENTIONELLA RHEOLOGISKA METODER I ARTERIELL HYPERTENSION. D'Arrigo M, Del Balzo G, Filippini F, Riquelme B.

▪ Vl-kongressen och tionde biokemiska mötet. Rosario, Argentina, 7, 8 och 9 september 2011. - STUDIE AV GENETISKA MARKÖRER OCH ENZYMER FÖRENADA MED OXIDATIV STRESS HOS KAGASISKA PATIENTER MED OCH UTAN KARDIOMYOPATI. Lioi S, Zumoffen C, Gerrard G, Turco M, Beloscar J, D’Arrigo M. - ASSOCIATION MELLAN ANTI-ANNEXIN V ANTIBODIES AND ANTIFOSPHOLIPID ACTIVITY HOS ÅTERKOMMANDE ABORTERADE KVINNOR. Valdés M, Bearzotti M, Svetaz M, Daniele S, Sjoberg I, Fornasiero L, Almará A, Paparella C, Bouvet B, Ghersevich ., Pelusa F, Arriaga S.

▪ 69:e argentinska kongressen för biokemi. Buenos Aires, Argentina, 30 maj till 1 juni 2011. - AKTIVITET OCH GENETISK POLYMORFISM HOS ENZYMER INGÅENDE I OXIDATIV STRESS I KAGASISK KARDIOMYOPATI. D’Arrigo M, Gerrard G, Lioi S, Zumoffen C, Turco M, Beloscar J. ▪ MXXIX National Congress of Cardiology. Córdoba, Argentina, 20-22 maj 2011.

- STUDIE AV GENETISKA MARKÖRER OCH ENZYMER SOM associeras med OXIDATIV STRESS HOS CHAGASISKA PATIENTER OCH KONTROLLER. Lioi S, Zumoffen C, Gerrard G, Corbera M, Turco M, Beloscar J, D´Arrigo M, Scaglione L. ▪ IFCC – WorldLab – EuroMedLab. Berlin, Tyskland, 15 – 19 maj 2011. - OXIDATIV STRESS OCH GENEXPRESSION AV ANTIOXIDANTENSIMER HOS PATIENTER MED CHAGAS SJUKDOM. D'Arrigo M, Zumoffen C, Lioi S, Gerrard G, Corbera M, Turco M, Beloscar J.

▪ ISBT 2011 Europe - XXI Regional Congress of the International Society Blood Transfusion. Lissabon, Portugal, 2011, den 18 till 22 juni - POLYMORFISER VID OXIDASTIV STRESS HOS PATIENTER MED CHAGAS SJUKDOM. D'Arrigo M, Gerrard G, Zumoffen C, Lioi S, Beloscar J.

LEDNINGSUPPGIFTER - Avdelningsrådsmedlem Clinical Biochemistry Department D’Arrigo M, Bouvet B, Paparella C,

Lioi S. - Medlem av kurs- och förbättringskommissionen. Forskarutbildningssekretariat för Fbioyf UNR. 2011

D'Arrigo M.

- Vice direktör för Institutionen för Bioq. Klinik, chef för Cs Bioq. och Farm UNR Res 685/11 D'Arrigo M. - Styrelseledamot för Fac.Cs Bioq. och Farm UNR Res/11 D'Arrigo M. - Medlem av kommissionen för akademiska frågor Fac Cs Bioq. och Farm UNR D'Arrigo M. - Medlem av Assistance Affairs Commission Fac.Cs Bioq.y Farm UNR D'Arrigo M.

LEDAMÖTER I BETAGENSNÄMNEN - Fullständiga ledamöter i ämnets betygsnämnd: Clinical Q.A. D'Arrigo M, Bouvet B, Lioi S, Gerrard G. - Ordinarie ledamöter i betygsnämnden för ämnena: Diagnostisk och praktisk metodik

Professional D'Arrigo M. B Bouvet - Titulär medlem av tävlingsjuryn för Graduate Scholarships for Biochemical Residencies av Fbioyf UNR. D'Arrigo M. - Medlem i tävlingens jury för positioner som ordförande för klinisk analytisk kemi: D'Arrigo M, Bouvet B, Lioi S, Gerrard G, Turco M.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (75)

10

UTBILDNING AV MÄNNISKA RESURSER "Omfattande studie av mänsklig sperma: grundläggande och specialiserade spermogram" (WHO Standards 2010) Bioq. Lastra Zulema Lilian, från 2011-05-23 till 2011-05-30.

FÖRLÄNGNINGSUPPGIFTER - SEMENANALYS: Grundläggande spermogram. Biokemi av sädesplasma. Studier av funktionella spermier (hypoosmotisk test, oxidativ stress, kondensationstillstånd och integritet av nukleärt kromatin, återhämtning av spermier, akrosomal matsmältning) Klinisk forskning om "Human Semen Analysis" (WHO 2010 standarder) för patienter från Reproductive Services and Urology of the Centennial Provincial Provincial Rosarios sjukhus. Bouvet B, Paparella C, Pavesi A.

- ENDOKRINOLOGISKA SEKTION: Bestämningar av 5-hydroxi-indolättiksyra och vanillinmandelsyra (Gitlow Index). Endokrinologisk sektion, Rosario Centennial Provincial Hospital. Bouvet B, Paparella C, Pavesi A. - STUDIE AV PUNKTURVÄTSKOR: kristallografi-fysikalisk-kemisk-cytologisk. Onkologi, traumatologi, reumatologitjänst vid Centenario och Eva Perón sjukhus (Gdro Baigorria). D'Arrigo M, Bouvet B. - METABOLISK ANALYS AV URIN: studie av renal lithiasis-kemisk undersökning. Urologitjänst vid Centennial Provincial Hospital. Paparella C., Bouvet B. - TYPNING AV apoE, MTHFR, eNOS, GST, Catalase och SOD genom PCR Utveckling av laboratorietekniker för bestämning av SOD enzympolymorfismer och Catalase enzymaktivitet Gerrard G, Zumoffen C, D 'Arrigo M. - GASTROENTEROLOGISK SEKTION. Gastroenterologisk sektion, Central Lab Provincial Hospital del Centenario de Rosario. D'Arrigo M, Gerrard G.

MEDLEM I VETENSKAPLIGA FÖRENINGAR

- Fullständig medlem av Argentine Society for Clinical Investigation (SAIC): D'Arrigo M. - Fullständig medlem av Argentine Council of Arterial Hypertension (CAHA): D'Arrigo M. - Medlem av Argentine Association of Osteology and Mineral Metabolism: Lioi S. - Medlem av Rosario Society of Biology (SBR): D'Arrigo M, Bouvet B, Paparella C. - Medlem av Argentine Society of Andrology: Paparella C. - Fullständig medlem av Argentine Society of Arterial Hypertension (SAHA) : D'Arrigo M.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (76)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

Bromatologi och näringsområde

Institutionen för livsmedels- och miljövetenskap

(1) UNDERVISNING

(A) -UTBILDAD UNDERVISNING

1:a terminen:

Ämne: "Matvetenskap och näringslära" - Karriär inom biokemi

Antal inskrivna studenter: 39 (trettio-nio) Inskrivna

Teoretiska lektioner: 23 av 2 timmar. Teoretisk praktik/workshops: 4 av 2 timmar

Laborationer: 8 av 3 timmar

Bedömningar: 2 skriftliga partiturer.

Antal studenter som regulariserade: 33 (trettiotre)

Termin 2: Ämnet "Nutrition and Bromatology" Apotekkarriär Antal inskrivna studenter: 66 (sextiosex). Teoretiska lektioner: 16 av 2 timmar. Teoretisk Praktisk: 3 av 2 timmar Obligatoriska workshops: 3 av 3 timmar Laborationer: 2 av 3 timmar Utvärderingar: två deltentor. Deltagande lärare: María Catalina Olguin, Gilda Revelant, María I. Zingale, Darío Marinozzi, Héctor D. Elías, María Rosa Venezia Antal elever som regulariserade: 52 (femtiotvå).

Ämne "Industriell analys" Kandidatexamen i kemi. Antal elever: 18 (arton). Provisioner: 2 (två)

Teoretiska lektioner: 10 av två timmar, totalt: 20 timmar. Laborationer: 6 av 3 timmar. Totalt 18 timmar. Workshop: Matförpackning (2 timmar). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen inklusive problem. Deltagande lärare: María C. Olguin (teori). Gilda Revelant, Maria Isabel Zingale, Darío Marinozzi.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (77)

2

(B) FORSKNINGSUNDERVISNING Ämnen som motsvarar "Specialiseringskarriären i livsmedelsvetenskap" undervisades inte eftersom registreringen för den inte öppnades för år 2011. Den kommer att göras i mars 2012.

(2) FORSKNING Pågår: Forskningsprojekt: "KALCIUM I DIETEN SOM REGULATOR AV FETMA OCH DESS KOMORBIDITETER" Kod: 19 M300 Direktör: María Catalina Olguin Medlemmar i området: Gilda C. Revelant; Maria Isabel Zingale; Dario Oscar Marinozzi; Hector D. Elias; Maria Rosa Venedig. Tekniska proffs: Regina Formigli, Miryam E. Vignale. Presentation av den nya ACRE 2012 "FETMA OCH FET LEVER. INTERAKTIONER MED NÄRINGSämnen” Regi: OLGUIN, María Catalina Medlemmar i området: Gilda C. Revelant; Maria Isabel Zingale; Dario Oscar Marinozzi; Hector D. Elias; Maria Rosa Venedig.

REFERENSER Olguin MC, Posadas M, Revelant GC, Labourdette VB, Marinozzi DO, Zingale MI, Venezia MR. MODIFIKATION AV LEVERSTEATOS HOS FETMA RÅTTOR MED EN MJÖLKBASERAD DIET Journal INVENIO, 2011, (14) vol 26:30 (ISSN 0329-3475) Posadas M., Olguin M.C., Labourdette V. B., Revelant G.C.O, Marino D.C. MJÖLKKALCIUM OCH GLYKOLIPIDPROFILEN I PLASMA AV FETTA RÅTTA Journal INVENIO, 2011, (14) vol 26:31 (ISSN 0329-3475). Arbete inlämnat för publicering European Journal of Nutrition Clarisa Marotte ; Adriana Weisstaub; Gabriel Bryk; Mary C. Olguin; Martha's Inns; Diego Lucero; Laura Schreier; Mary Light Pita Martin av Portela; Susana N. Zeni EFFEKTEN AV KALCIUM (CA) PÅ KROPPENS SAMMANSÄTTNING OCH CA-METABOLISMEN UNDER TILLVÄXT HOS GENETISKT FETTA (B) HANRÅTTOR

DELTAGANDE I VETENSKAPLIGA HÄNDELSER OLGUIN, María Catalina. Medlem av organisations- och vetenskapliga kommittéer för det XXXIV årsmötet för den argentinska avdelningen av Latin American Society of Nutrition III International Conference on Nutrition and Food Technology Update, Rosario, 15 och 16 september 2011.

MARINOZZI, Darío Oscar, REVELANT Gilda Celina. Medlemmar av organisationskommittén för det XXXIV årsmötet för den argentinska avdelningen av Latin American Society of Nutrition III International Conference on Nutrition and Food Technology Update

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (78)

3

Posadas M, Olguin MC, Labourdette VB, Revelant GC, Marinozzi DO, Gayol MC. MJÖLKKALCIUM OCH GLYKOLIPIDPROFIL I PLASMA AV FETMA RÅTTA. XXXIV CASLAN årsmöte och III internationella konferenser om uppdateringar inom nutrition och livsmedelsteknologi. Rosario, 15 september 2011 Olguin MC, Posadas M, Revelant GC, Labourdette VB, Marinozzi DO, Zingale MI, Venezia MR. MODIFIERING AV LEVERSTEATOS HOS FETMA RÅTTOR MED MJÖLKBASERAD DIET. XXXIV CASLAN årsmöte och III internationella konferenser om uppdateringar inom nutrition och livsmedelsteknologi. Rosenkransen, 15 september 2011 MARINOZZI, Dario Oscar. Konferens ”Kosttillskott. ANVÄNDNINGAR OCH MISSBRUK” XXXIV Årsmöte för det argentinska kapitlet i Latin American Society of Nutrition III Internationella uppdateringskonferenser inom nutrition och livsmedelsteknologi Rosario, 15-16 september 2011. OLGUIN, María Catalina V SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE. NATIONAL UNIVERSITY OF ROSARY Poster Coordinator. Rosenkransen den 16 november 2011

(3) UTLÄNGNING Fungerar "Food Analysis Laboratory" vid Institutionen för analytisk kemi RES. 519/92 Fakulteten för biokemisk och farmaceutisk vetenskap. Regi: Héctor Daniel Elías Medlemmar: Icke-undervisning: Bioq. Regina Formigli, Gård. Miryam Vignale. Lärarmedarbetare: María Catalina Olguin, María Isabel Zingale, Gilda Revelant, Darío O. Marinozzi. Framsteg gjordes i utarbetandet av kvalitetshandboken och i implementeringen av datorsystemet för registrering av analytiska metoder.

BESTÄMNINGAR UTFÖRDA I LIVSMEDELSANALYSLABORATORIET - Bakteriologisk analys av vattenprover för dricks- och sjukhusbruk: TOTALT: 39 - Kemisk analys av vattenprover för mänsklig konsumtion - Fullständig kemisk analys TOTALT: 27 - Analys av särskilda joner såsom: - TOTALT Arsenik : 28 - TOTAL Nitrater: 15 - TOTAL Nitriter: 4 - TOTAL Natrium: 15 - TOTAL Kalcium: 12 - TOTAL Magnesium: 12 - TOTAL Krom: 4 - TOTAL Koppar: 11 - TOTAL Bly: 4 - TOTAL Fluor: 4 - TOTAL Ammoniak : 4

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (79)

4

- TOTALT Klorider: 14 - TOTALT Sulfater: 15 - TOTALT Järn: 9 - Analys av specifika vattenkvalitetsparametrar - Totalt fasta ämnen: TOTALT: 14 - TOTALT pH: 6 - TOTALT Hårdhet: 13 - TOTALT Alkalinitet. 2 - TOTAL ledningsförmåga: 21 - Bestämning av fullständig proximal sammansättning och av specifika komponenter, av livsmedel och livsmedelsprodukter. Livsmedelskvalitet TOTALT: 3 - Beräkning av energivärde TOTALT: 1 - Märkning TOTALT: 1 - Metylering av oljor för kromatografisk bestämning av fettsyror TOTALT: 28 - Fuktighet i livsmedel TOTALT: 1

- TOTAL Fettmateria: 1 - Bakteriologisk analys av prover redo att konsumeras TOTALT: 9 - TOTALT Kolesterol: 1 -TOTALT Bellier Index: 2 - Oförtvålbart material i fettextrakt TOTALT: 4

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (80)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

TOXIKOLOGISKT OMRÅDE

Akademiska institutionen för livsmedelsvetenskap

och miljön

Examensundervisning:

"Toxikologi" för apotekskarriären. Ansvarig professor: Dr. Silvana Rosso Timmar: 76 timmar Antal studenter: 35 Antal timmar teoretiska lektioner: 44 Antal praktiska arbeten: 8 Antal praktiska uppdrag: 4 Antal timmar avsatta av kommissionen: 4 veckovisa konsultationer: 10 per vecka Antal ordinarie studenter: 29 Avhoppade: 5 Otillräckligt: ​​1 2. ”Toxikologi” för biokemikarriärprofessorn. Ansvarig: Dr Ricardo Girolami Belastning per timme: 70 timmar. Antal studenter: 26 Antal timmar teoretiska lektioner: 42 Antal praktiska arbeten: 8 Antal praktiska uppdrag: 3 Antal timmar dedikerade per kommission: 3,5 veckovis Konsultlektioner: 10 veckovis Antal ordinarie studenter: 24 Avhoppade: 1 Otillräckligt: ​​1

3."Miljö och hälsa" för den biokemiska karriären (valfritt ämne): Professor. Ansvarig: Dr Alejandra Pacchioni. Timbelastning: 42 timmar. Antal studenter: 22 Antal timmar teoretiska lektioner: 14 Antal timmar avsatta av kommissionen: 3 veckovis Konsultationslektioner: 6 veckovis Antal ordinarie elever: 22 Avhoppade: 0 Otillräckligt: ​​0

4 ”Användning och hantering av försöksdjur” för kandidatexamen i bioteknik (valfritt ämne): Professor. Ansvarig: Dr. Alejandra Pacchioni Belastning per timme: 42 timmar. Antal studenter: 2 Antal timmar teoretiska lektioner: 14 Antal timmar avsatta av kommittén: 3 per vecka

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (81)

Konsultlektioner: 6 veckovis Antal elever Ordinarie: 2 Avhoppade: 0 Otillräckligt: ​​0

Ämnesdiktat:

Nedanstående lärare deltog i undervisningen i ämnena:

Dr Silvana Rosso, Dr Alejandra Pacchioni, Bioq. Héctor Girolami, Dr. Nelson Stürtz, Dr. Bettina Bongiovani, Dr. Cintia Konjuh, Dr. Valeria Cholich och Dr. Arístides Pochettino i diktat av teoretiska, förberedelser och korrigeringar av del- och slutprov.

Medan följande lärare deltog i dikteringen av praktiskt arbete, förberedelser och korrigeringar av delprov: Dr Cintia Konjuh, Dr Valeria Cholich, Lic Silvana Biolatto, Dr Arístides Pochettino, Lic Romina Coullery, Lic Santiago Cuesta och Bioq . Lorraine Micucci. Lic. María Julia Severins deltagande som ad honorem studentassistent sticker ut.

Forskarutbildning

• Lärarna i området har deltagit i veckovisa interna seminarier på 2 timmar under hela året.

• "Special Toxicology": dikterad mellan juni och augusti 2011, riktad till farmaceuter, kandidater i bioteknik, veterinärer, biologer, läkare.

Timmar: 60 timmar Studenter: 6 uppdrag: 1 Längd: 20 sessioner à 3 timmar vardera Regissör: Dr. Alejandra Pacchioni Medregissör: Dr. Silvana Rosso Deltagande lärare: Drs. Alejandra Pacchioni, Silvana Rosso, Bettina Bongiovanni,

Nelson Sturtz och Prof. Adj Ricardo Girolami i diktat av teoretiker, förberedelse och korrigering av tentamen. Klänningen. Cynthia Konjuh, Valeria Cholich och Aristides Pochettino, Bioq. Lorraine Micucci och Lic. Romina Coullery, Silvana Biolatto och James Slope

De deltog som biträdande lärare i utvecklingen av praktisk verksamhet.

• "Högre toxikologi": dikterad mellan september och oktober 2011, riktad till farmaceuter, kandidater i bioteknik, veterinärer, biologer, läkare.

Timmar: 60 timmar Studenter: 3 kommittéer: 1 Längd: 10 sessioner om 6 timmar vardera Regissör: Dr. Silvana Rosso Medregissör: Dr. Alejandra Pacchioni Deltagande lärare: Drs. Alejandra Pacchioni, Silvana Rosso, Bettina Bongiovanni,

Cintia Konjuh, Nelson Sturtz, Valeria Cholich, Arístides Pochettino och Lic. Silvana Biolatto.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (82)

UTFÖRDA UPPGIFTER I LABORATORIET FÖR ANALYTISK TOXIKOLOGI

Lista över analytiska bestämningar:

� Pb s/o: bly i blod och urin.

� Proto: erytrocyt protoporfyrin.

� δδδδ ALA s: Delta Aminolevulinic deshidratasa.

� δδδδ ALA eller: Delta Amino Levulinic Acid i urin.

� Snälla s/o: coproporfyrin och uroporfyrin i urin och coproporfyrin och protoporfyrin i blod.

� Porf MF: coproporfyrin och protoporfyriner i avföring.

� TLC Porf: tunnskiktskromatografi av totala porfyriner.

� Estric: stryknin i olika material (matrester, inälvor, innehåll

mage).

� Li: litium i serum och plasma.

� AchE: erytrocytacetylkolinesteras.

� Coc.: kokain och metaboliter i urin.

� THC: marijuana och metaboliter i urin.

� Psyk: psykoaktiva droger i urinen.

� MetHb: blodmethemoglobin.

� Et: etylalkohol i urin och blod.

� Tidigare: aktiva principer för homeopatiska läkemedel.

� Cu. s/o: koppar i blod och urin.

� Salt o/s: salicylater i blod och urin.

� Par: paracetamol i blod och urin.

� Som: arsenik i vatten, urin och hår.

� PAMD: aktiva ingredienser i olika material: (tabletter, sirap, vätskor, cigarettfimpar, pulver,

etc.).

� Zink: serum och vattenhaltigt medium.

� Cr, Cd, Mn, Mg, Ni, Ca, Fe: i vattenhaltigt medium.

� NO2: nitriter i vatten

� NO3: nitrater i vatten

� F: fluorider i vatten

� MTD: övervakning av karbamazepin, valproin, fenobarbital och fenytoin

� Läkemedel per 10: kokain, bensodiazepin, marijuana, tricykliska antidepressiva medel. Amfetamin,

opiater, barbiturater, metadon, ecstasy, fencyklidin.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (83)

Beskrivning av gjorda analytiska bestämningar

Bestämmelser

Ene.

feb.

Mar.

april

Maj.

jun.

jul.

Sedan.

Uppsättning.

okt.

nov.

Dic.

Total

Pb s/o /vatten 1 4 6 10 2 5 9 7 3 9 2 8 66 ALA s 1 2 - - - 1 2 - 2 - 2 - 10

ALA eller - - 1 - - 1 - 2 1 - - - 5 Proto 1 2 1 - - 1 2 2 1 - 1 - 13

Porfyrin i sgre/o - - - - - 2 - - 2 1 1 - 6 TLC Porfyri - - - - - - - - 1 - - - 1

Karbamazepin - - - - - - - - - 5 3 1 9 Litium 2 5 3 4 1 5 1 3 3 2 2 3 34

Fenobarbital - - - - - 1 - 1 2 - 1 2 7 Valproic. - - - - - - - - 3 1 2 - 6 Fenytoin - - - - - 1 - - 2 6 2 1 12

Kokain Eller. 3 2 - 9 8 6 8 7 12 11 7 4 77 Marijuana Or. 3 2 - 6 7 6 6 5 9 10 4 3 61

Bensodiazepiner - - - 1 5 5 3 4 5 4 1 1 29 Psykofarmaka - - - - 1 - - 1 1 1 - 2 6

PAMD. - - - - 1 - - 4 1 1 - 2 9 Koppar. - 32 2 34 18 55 - 28 12 17 31 85 314

Zn. - 32 - 36 7 37 - 5 14 40 9 83 263 Fe. - - - 7 2 - - - 3 2 2 - 16 Min. - - 15 - 34 - 7 - 3 14 19 22 113 Cd - - 80 6 1 9 - - - - - 8 104 Na - - - - - - - - - - - - - Mg - - - - - - 7 - - - - - 7

Nickel - - - - - - - - - - - 8 8 Kalcium - 2 - - - - 7 - - - - - 9 Krom - - - - 1 4 - - - - - - 5

Screening för 10 droger

2 2 - 1 1 2 1 4 5 4 3 3 27

Alkohol Sgre / Or. 4 2 1 1 9 7 2 4 - 5 4 6 45 Arsenik Or./ Vatten - 88 3 9 13 31 4 6 63 12 6 17 252

Nitriter i vatten - - - - 3 13 - - - 1 - 5 22

Nitrater i vatten - - - - 3 15 - 1 4 1 - 1 25 Strychnin. - - - - - - - - - - -

Tallium - - - - - - - - - - - - Fluorer. - - - - - 13 - - - 1 - - 14

Kolinesteras Eryth. 1 - - 2 - - - 1 - - - - 4 Färdigheter - - - - - - - - 1 1 - - 2

Salicylicemi - - - - - 1 - - - - - - 1 metanol - - - - - 2 - - - - - - 2 formalin - - - - - 2 - 1 - - - - 3

takrolimus - - - - - - 44 52 33 26 36 46 237 sirolimus - - - - - - 3 8 2 - 3 2 18

ciclosporina - - - - - - 4 5 10 7 15 16 57 metHb - - - - - - - 2 - - - - 2

Dipyron - - - - - - - - - 1 - - - 1

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (84)

Full Det. 18 175 112 126 117 225 110 153 199 182 156 329 1902 Totalt protokoll 10 131 11 39 50 87 79 114 135 107 85 17

Patienterna deltog 8 99 9 38 48 87 79 117 115 118 82 170 970

publicerade verk

� Girolami, H.R; Micucci, M.L.; Servidio, A. (2011). ”Vattenproblem relaterade till

förekomst av kemiska föreningar. Publicering i Journal of Rural Pediatrics beroende av projektet "Ambulatory Pediatrics for Rural Communities

Isolerat". November 2011. Presentationer till kongresser

� "Fysikalisk-kemiska faktorer associerade med närvaron och mobiliseringen av arsenik i källor

av grundvatten” - Författare: Bot, B; Humpola, P; Sattler, A.; Moroni, L. och Girolami, H.R. VI Latinamerikanska kongressen för miljöbiologi, fysik och kemi - Arequipa (Peru) - 11 till 15 oktober,

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (85)

UTFÖRDA UPPGIFTER I LATOEX

Forskningsarbetena av följande var riktade:

-Läkare

Bioq. Arístides Pochettino, Lic Romina Coullery och Lic Santiago Cuesta.

-Tessinist

Aymara Ruffino, Jorgelina Bautecas och Mark Cases

Försvar av doktorsavhandlingar:

� Muntligt försvar av biokemisten Valeria Cholichs doktorsavhandling med titeln: "Möjliga mekanismer kopplade till den endokrina störningen som orsakas av herbiciden

2,4-diklorfenoxiättiksyra”. Avhandlingsledare: Dr. Ana María Evangelista de Duffard, den 11 april 2011 vid National University of Rosario. Betyg: Enastående.

� Muntligt försvar av doktorsavhandlingen av biokemisten Arístides Pochettino med titeln: "Neuroendokrina störande kapacitet hos herbiciden 2,4-diklorfenoxiättiksyra i råttor

exponeras under dess utveckling. Avhandlingsledare: Dr. Ana María Evangelista de Duffard, den 1 december 2011 vid National University of Rosario. Betyg: Enastående.

publicerade verk

-I internationella tidskrifter:

� Cuesta S., Francés D, García GB. "Ros-bildning och antioxidantstatus i hjärnområden av

råttor exponerade för natriummetavanadat”. Neurotoxicol Teratol, 2011; 33(2):297-302. � Pochettino A, Bongiovanni B, Evangelista de Duffard AM, Duffard R "Oxidativ stress i

ventral prostata, äggstock och bröst av 2,4-diklorofenoxiättiksyra i pre- och postnatal

exponerade råttor". Environmental Toxicology, 2011 3 mars. DOI: 10.1002/tox.20690. doi: 10.1002/tox.20690

[ PubMed ] D ́Attilio L, Trini E, Bongiovanni B, Didoli G, Gardenez W, Nannini LJ, Giri A, Bottasso OA, Bay ML. "MRNA-uttryck av alfa- och beta-isoformer av glukokortikoidreceptorn i

perifera mononukleära blodceller hos patienter med tuberkulos och dess relation till

komponenter i det immunoendokrina svaret". Brain Behavior and Immunity, 2011; 25(3):461-7

� A.M. Pacchioni, A. Gabriele och R.E See. "Dorsal striatum förmedling av kokainsökande

efter tillbakadragande från kort eller lång daglig självadministration av kokain på råttor”. Behavior Brain Res, 2011; 218(2): 296-300.

- I internationell bokkapitel:

� Bongiovanni, Cintia Konjuh, Aristides Pochettino och Alejandro Ferri "Oxidativ stress som en

Möjlig mekanism för toxicitet av herbiciden 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) ". In Herbicid properties, syntese och kontroll av ogräs, 2011, Cap: 17 s.315-334.

Presentationer till kongresser

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (86)

� "Effekt av 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-d) på den oxidativa statusen hos den ventrala prostatan i

råttor exponerade pre- och postnatalt”. Pochettino, A.; Bongiovanni, B.; Duffard, R.; Evangelista, A. XLIII Årsmöte för Argentine Society of Experimental Pharmacology. 2 till 4 november 2011. San Miguel de Tucumán, Argentina.

� "Effekten av glyfosat på mjölkutstötning hos råttor." Konjuh, C.; Cholich, V.; Pochettino, A.; Stürtz, N.. XLIII Årsmöte för Argentine Society of Experimental Pharmacology. 2 till 4 november 2011. San Miguel de Tucumán, Argentina

� "Ändrad mjölkutkastning hos digivande råttor som behandlats med herbiciden glyfosat". Cholich, V., Konjuh, C.; Pochettino, A.; Stürtz, N. XXXI årsmöte 2011 i Rosario Biology Society, 1 till 3 december 2011, Rosario

� "Neurotoxicitet hos glyfosat involverar förändringar i Wnt5a-uttryck in vivo och i

hippocampala neuroner i kultur." Coullery, R och Rosso, S. XXVI årliga kongressen för Argentina Society for Neuroscience Research. 18 till 22 oktober 2011, Huerta Grande, Córdoba.

� "Wnt3a utlöser polarisering av hippocampus neuroner via aktivering av IGF-1

mottagare/PI3K-väg”. Bernis, ME; Dupraz, S; Quiroga, S och Rosso, S. XXVI årliga kongressen för Argentina Society for Research in Neuroscience. 18 till 22 oktober 2011, Huerta Grande, Córdoba.

� "Social isolering under tonåren förbättrade kokainbelönande egenskaper hos unga råttor". S Cuesta, MJ Severin, A.M. Pacchioni. XXVI årliga kongressen för Argentina Society for Neuroscience Research (SAN). Huerta Grande, Cordoba. oktober 2011.

"Social isolering under tonåren förbättrade kokainstimulerande effekter hos unga råttor". S. Biolatto, S Slope, AM Pacchioni. XXVI årskongress för SAN. Stor trädgård, Córdoba. oktober 2011.

� "Förändringar i det immun-endokrina svaret hos patienter med lungtuberkulos

genomgår specifik behandling”. Bongiovanni B, Diaz A, D'Attilio L, Santucci N, Didoli G, Lioi S, Wall S, Naninni Luis J, Botasso O, Bay ML. VIII ISNIM-kongressen 20-22 oktober 2011, Dresden, Tyskland.

� "Ökat uttryck av mRNA för 11beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ-1 i

perifera monokukleära blodceller från patienter med progressiv lungtuberkulos”. D’Attilio L, Trini E, Santucci N, Bongiovanni B, Radcliffe S, Giri A, Bottasso O, Bay ML. VIII Congress of International Society for NeuroInmunoMoludation (ISNIM) den 20 och 22 oktober 2011, Dresden, Alemania.

� "Förändringar i nivåerna av dopamin, noradrenalin och adrenalin hos patienter med

tuberkulos med varierande grad av lungkompromiss”. D'Attilio L, Bongiovanni B, Santucci N, Diaz A, Dídoli G, Bay ML, Bottasso O, Besedovky H, del Rey A. VIII Congress of International Society for NeuroImmunoMoludation (ISNIM) 20-22 oktober 2011, Dresden, Tyskland .

� "Beteende hos det immunoendokrina svaret hos patienter med tuberkulos (TB)

lung under specifik behandling”. Diaz A, Bongiovanni B, D'Attilio L, Santucci N, Didoli G, Gardenez W, Farroni M, Bottasso O, Bay ML. Årsmöte för Argentine Society of Immunology (SAI), 19 till 21 oktober 2011, Tucumán.

� "Endokrina-metaboliska förändringar hos patienter med lungtuberkulos under

specifik behandling”. Santucci N, D'Attilio L, Diaz A, Bongiovanni B, Massoni C, Lioi S, Nannini L, Bottasso O, Bay ML. Årsmöte för Argentine Society of Immunology (SAI), 19 till 21 oktober 2011, Tucumán.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (87)

� "Beteende hos det immunoendokrina svaret hos patienter med tuberkulos (TB)

lung under specifik behandling”. Diaz A, Bongiovanni B, D'Attilio L, Santucci N, Didoli G, Gardenez W, Farroni M, Bottasso O, Bay ML. Årsmöte för Argentine Society of Immunology (SAI), 19 till 21 oktober 2011, Tucumán.

� "Modulation av produktionen av pro-IL-1 i THP1-celler stimulerade med antigener av

Mycobacterium tuberculosis och tillsatt med kortisol och/eller Dehydroepiandrosteron

(DHEA)”. Jaendrevin DA, Gorodischer TD, Bay ML, Bongiovanni B. XXII Annual Scientific Days of the Rosario Scientific Association of Medical Students (ACREM), 4 och 5 oktober 2011, Rosario.

UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OMRÅDETS MEDLEMMAR

Dra. Cintia Konjuh:

• Deltog i XLIII-årsmötet för Argentine Society of Experimental Pharmacology. 2 till 4 november 2011. San Miguel de Tucumán, Argentina. (Han presenterade en affisch).

• Deltog i Rosario Biology Societys XXXI årsmöte 2011, 1 till 3 december 2011, Rosario (presenterade en affisch).

• Paneldeltagare "Skadliga effekter av bekämpningsmedel på människors hälsa och LD50" i rundabordssamtal Riskanalys i användningen av bekämpningsmedel vid Provincial Meeting of Agronomy Professionals of Entre Ríos "Professional Role in the Sustainability of

jordbrukssystemen”. Villaguay, 13 oktober,

• Biträdande professor i forskarutbildningen "Användning och hantering av försöksdjur".

Adress: Dr. Adriana Torres Öppettider: 60 timmar. Från 1 april till 30 juni 2011. Resolution C.D. Nr: 166/03.

• Ekonomisk chef för projektet: "Potentiell studie av den neuroprotektiva effekten av

Amfetamin i utvecklingen av Parkinsons sjukdom”. Projektkod IBIO129. CD. nr 362/2010. Experimentellt toxikologiskt laboratorium (LATOEX), Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper (UNR). Period: 2011-2012.

• Samarbetade i extra forskning till sitt examensarbete med Bioq. Aristides Pochettino.

• Medlem av Argentine Toxicological Association (ATA) sedan 2006.

• Medlem av Argentine Society of Neurochemistry (SAN) sedan 2002.

• Medlem av Argentine Society of Experimental Pharmacology (SAFE) sedan 2009.

� Dr. Valeria Cholich:

• Biträdande professor i forskarutbildningen "Användning och hantering av försöksdjur".

Adress: Dr. Adriana Torres Öppettider: 60 timmar. Från 1 april till 30 juni 2011. Resolution C.D. Nr: 166/03.

• Medlem av Argentine Society of Experimental Pharmacology (SAFE) sedan 2004.

• Medlem av Argentine Toxicological Association (ATA) sedan 2006.

• Medlem av Argentine Society of Neurochemistry (SAN) sedan 2006.

� Dr. Aristides Pochettino:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (88)

• Deltog i XLIII-årsmötet för Argentine Society of Experimental Pharmacology. 2 till 4 november 2011. San Miguel de Tucumán, Argentina. Vid nämnda kongress presenterade han 2 affischer.

• Konferens: "Agrochemicals, health and environment" inom ramen för II Meeting for Food Suvereignity and Biodiversity. Rosario, 29 september 2011.

• Ekonomisk chef för projektet "Möjliga mekanismer kopplade till störningen

endokrin producerad av herbiciden 2,4-diklorfenoxiättiksyra”. Projektkod IBIO132. CD. nr 362/2010. Experimentellt toxikologiskt laboratorium (LATOEX), Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper (UNR). Period: 2011-2012.

• Titulär representant för hjälporganisationer vid institutionen för livsmedelsvetenskap och miljö. CD. nr 685/11.

• Samarbetade i forskning med Dr. Alejandro Ferri och i extra forskning till sitt examensarbete med Dr. Valeria Cholich och Cintia Konjuh.

• Medlem av Argentine Toxicological Association (ATA) sedan 2006.

• Medlem av Argentine Society of Neurochemistry (SAN) sedan 2005.

• Medlem av Argentine Society of Experimental Pharmacology (SAFE) sedan 2010.

� Graduate in Biotechnology Silvana Biolatto:

• Deltog i den XXVI årliga kongressen för Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) Huerta Grande, Córdoba. 20-22 oktober 2011. I nämnda kongress presenterade han 1 affisch.

• Utförde forskningsarbete under ledning av Dr. A. Pacchioni.

• Medlem av Argentine Society of Experimental Pharmacology (SAFE) sedan 2008.

� Biokemist Maria Lorena Micucci

• Han studerar till en magisterexamen i folkhälsa från Lazarte-institutet (Coneau resolution nr 128/08 kategori B. Ministeriet för kultur och utbildning resolution nr 953/95)

• Läst klart magisterexamen i folkhälsa.

• Studentsekreterare vid Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska.

• Ledamot av "Centralkommissionen för institutionell självutvärdering av detta studiehus för ackrediteringsprocessen för kandidatexamen i kemi": 2011 (Res. CD 070/11)

• Deltog i "Första workshopen om arsenik som en begränsande faktor i jordbruks-boskapsindustrin." Fakulteten för Cs. Veterinärer från National University of Rosario. 1 och 2 september 2011.

� Bioteknikexamen Romina Coullery

• Deltog i den XXVI årliga kongressen för Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) Huerta Grande, Córdoba. 20-22 oktober 2011. I nämnda kongress presenterade han 1 affisch.

• Genomföra andra året av doktorsexamen i biologiska vetenskaper. CONEAU A, FCByF, UNR. Startår 2010. Regissör: Dr Rosso Silvana. Avhandlingens titel: "Neurotoxiska effekter av

glyfosat. Implikationer för WNT-tillväxtfaktorsignaleringsvägar

under neural utveckling

• Genomgått och godkänt följande doktorandkurs:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (89)

o Tillämpade statistiska metoder - Tillämpad statistik. Organiserande institution: Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR:s statistikordförande. Plats: Rosenkransen. Timladdning: 72 timmar. Betyg: tio (10)

o Användning och hantering av försöksdjur. Organiserande institution: Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR:s statistikordförande. Plats: Rosenkransen. Timbelastning: 60 timmar. Betyg: åtta (8).

eller Superior Toxicology. Organiserande institution: Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR:s statistikordförande. Plats: Rosenkransen. Timbelastning: 60 timmar. Betyg: tio (10).

o Utbildningsarbete I. Organiserande institution: Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR:s statistikordförande. Plats: Rosenkransen. Timbelastning: 75 timmar. Betyg: tio (10).

� Examen i bioteknik Santiago Cuesta.

• Deltog i den XXVI årliga kongressen för Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) Huerta Grande, Córdoba. 20-22 oktober 2011. I nämnda kongress presenterade han 2 affischer.

• Acceptans till doktorandprogrammet i biologiska vetenskaper, ämne för avhandlingen som ska utvecklas: "Utvärdering av den möjliga neuroprotektiva rollen av WNT-tillväxtfaktorer mot

beroende av psykostimulantia”. Regissör: Dr. Alejandra M. Pacchioni. Från april 2011.

• Genomgått och godkänt följande doktorandkurs:

o Tillämpade statistiska metoder - Tillämpad statistik. Organiserande institution: Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR:s statistikordförande. Plats: Rosenkransen. Timladdning: 72 timmar. Betyg: tio (10)

o Användning och hantering av försöksdjur. Organiserande institution: Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR:s statistikordförande. Plats: Rosenkransen. Timbelastning: 60 timmar. Betyg: åtta (8).

eller Superior Toxicology. Organiserande institution: Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR:s statistikordförande. Plats: Rosenkransen. Timbelastning: 60 timmar. Betyg: tio (10).

• Medlem av Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) sedan 2011

Dra. Bettina Bongiovanni

• Ledamot av "Commission of Doctorate in Biomedical Sciences", medicinska fakulteten, UNR, resolution 1126/2011

• Medlem av doktorandens avhandlingskommitté Graduate in Biotechnology Santiago Cuesta,

regisserad av Dr Alejandra Pacchioni. Ämnet för avhandlingen är: "Utvärdering av den möjliga rollen

neuroprotektiva för WNT-tillväxtfaktorer mot drogberoende

psykostimulerande medel."

• Han tilldelades ett AVE-undervisningsstöd 2011 UNR för att delta i kongressen för

Latin American Association of Immunology (ALAI) 2012 kommer att hållas i maj i

Lima, Peru.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (90)

• Bo utomlands: Neurotransmittorer: deras kvantifiering med HPLC i plasma

humanos. Dirección Dra. Adriana del Rey, Immunofysiologi, Institutionen för fysiologi och

Patofysiologi, Philipps University of Marburg, Tyskland, september och oktober 2011.

• Ackreditering av projekt:

o Projektledare: "Modulation av mononukleära fagocyters funktioner

av binjuresteroider vid lungtuberkulos (TB). Dehydroepiandrosterons roll

(DHEA)”. Projekt finansierat av sekreteraren för vetenskap, teknologi och innovation

Santa Fe-provinsen, kod 2010-140-11. Institutet för immunologi, Naturvetenskapliga fakulteten

Läkare från National University of Rosario.

o Projektmedlem: "Utveckling av verktyg för kontroll av

Tuberkulos på befolkningsnivå”. Projekt ackrediterat av Reklambyrån

Vetenskaplig och teknisk, kod PID 160. Projektledare: Dr. María Luisa Bay, Instituto

för immunologi, fakulteten för medicinska vetenskaper vid National University of Rosario.

• Utbildning av mänskliga resurser:

o Meddirektör för doktoranden Graduate in Genetics Ariana Diaz. Doktorsexamen i

Biomedicinska vetenskaper (CONEAU A), Medicinska fakulteten, UNR. Projektets titel:

”Immunoendokrina mätningar och deras tillämplighet för den kliniska uppföljningen av patienten

med lungtuberkulos.

o Direktör för doktoranden, femteårsläkarstudenten, Diego Jeandrevin, i

inom ramen för Human Resources Training and Improvement Programme i

Undersökning. Stipendium för förbättring 2011. Projektets titel: "Interaktioner

Immunoendokrina. Effekter av kortisol och/eller dehydroepiandrosteron på svaret på

mononukleära fagocytiska celler stimulerade med Mycobacterium-antigener

tuberkulos".

• Direktör för doktoranden, femteårsläkarstudenten, Tomás Gorodischer, vid

ram för Human Resources Training and Improvement Program i

Undersökning. Stipendiinitiering 2011. Projektets titel: "Effekter av kortisol och/eller

Dehydroepiandrosteron på svaret från den THP-1-stimulerade fagocytiska cellinjen

med Mycobacterium tuberculosis-antigener.

• Genomgått och godkänt följande forskarutbildning:

o "NeuroImmunoModulation in Health and Disease: An Integrative Biomedical

Närma sig". Arrangerad av International Society for NeuroImmunoModulation (ISNIM/). Kursens metodik bestod av teoretiskt och muntligt försvar av en forskningsuppsats. Total längd: 9 timmar Regissörer Dr. Angelika Buske-Kirschbaun och Dr. Adriana del Rey. Dresden, Tyskland, 19 oktober 2011.

• Pris: Arbetet ”Modulation of pro-IL-1 production in stimulated THP1 cells

med Mycobacterium tuberculosis antigener och tillsatt med kortisol och/eller

Dehydroepiandrosterone (DHEA)” av författarna Jaendrevin DA, Gorodischer TD, Bay ML,

Bongiovanni B utsågs som det näst bästa verket vid den XXII vetenskapliga konferensen

Annuals of the Rosario Scientific Association of Medical Students (ACREM), 4 och 5

Oktober 2011, Rosario.

� Dr. Nelson Stürtz:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (91)

• Deltog i XLIII-årsmötet för Argentine Society of Experimental Pharmacology. 2 till 4 november 2011. San Miguel de Tucumán, Argentina. (Han presenterade en affisch).

• Medlem av doktorandens avhandlingskommitté Graduate in Biotechnology Santiago Cuesta,

regisserad av Dr Alejandra Pacchioni. Ämnet för avhandlingen är: "Utvärdering av den möjliga rollen

neuroprotektiva för WNT-tillväxtfaktorer mot drogberoende

psykostimulerande medel."

• Teknisk chef för pilotanläggningen för läkemedelsproduktion vid fakulteten

Biokemiska och farmaceutiska vetenskaper-UNR.

• Medlem av Farmaceutiska fakulteten vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper-UNR.

• Medlem av Argentine Toxicological Association (ATA) sedan 2006.

• Medlem av Argentine Society of Experimental Pharmacology (SAFE) sedan 2004.

Dra. Silvana Rosso

• Utbildning av mänskliga resurser: o Chef för doktorsavhandlingen. Maria Eugenia Bernis. Kooperativa doktorandprogrammet mellan fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. National University of Rosario och fakulteten för kemiska vetenskaper. National University of Córdoba (regissör: Santiago Quiroga) från augusti 2009. Projekttitel: "Studie av de axogena effekterna av Wnts-faktorer". Res.nr 929. Färdigställd augusti 2011, betyg: enastående. o Direktör för doktorsavhandlingen av Romina Coullery. Avhandlingens titel: "Neurotoxiska effekter av glyfosat. Konsekvenser för signalvägarna för

WNT tillväxtfaktorer under utveckling. PhD i biologiska vetenskaper. CONEAU A, FCByF, UNR. Från år 2010. o Meddirektör för post-graduate stipendiet Type II, CONICET, av Lic. i Kemi María Eugenia Bernis. Projektets titel: "Tillväxtfaktorer och neural utveckling: Studie

av de axogena effekterna av Wnts-faktorer”. Institutionen för biologisk kemi - CIQUIBIC vid fakulteten för kemiska vetenskaper, National University of Córdoba. Från och med den 1 april 2011. o Meddirektör för Type I Postgraduate Scholarship, CONICET, för María Eugenia Bernis, kandidatexamen i kemi. Projektets titel: "Tillväxtfaktorer och neural utveckling: Studie

av de axogena effekterna av Wnts-faktorer”. Institutionen för biologisk kemi - CIQUIBIC vid fakulteten för kemiska vetenskaper, National University of Córdoba. Från april 2008 till april 2011 o Direktör för Aymará Ruffino avhandlingsstudent, bioteknikstudent. Projektets titel: "Deltagande av WNT tillväxtfaktorer i utvecklingen

dendritogena”. Toxikologiområdet, Institutionen för livsmedelsvetenskap och miljö, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. 2011 pågår. o Direktör för avhandlingsstudent Marcos Cases, student vid Lic. in Biotechnology. Projektets titel: "Identifiering av Wnt7b-transmembranreceptorn under utveckling

dendritogenic of hippocampal pyramidal neurons” Toxikologiområdet, Institutionen för livsmedelsvetenskap och miljö, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. 2011 pågår.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (92)

• Deltog i den XXVI årliga kongressen för Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) Huerta Grande, Córdoba. 20-22 oktober 2011. I nämnda kongress presenterade han 2 affischer.

• Fick följande bidrag: o Glyfosat-neurotoxicitetsmekanism. Implikationer för signalvägar för tillväxtfaktorer. Kod: 2010-105-11, Res. 126. Program för främjande av vetenskapligt-teknologisk och innovationsverksamhet i provinsen Santa Fe. År 2011, Regissör: Silvana Rosso, 30 000 USD beviljad.

• Medlem av Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) sedan 1995.

• Medlem av Argentine Society of Experimental Pharmacology (SAFE) sedan 2009.

Dra. Alejandra Pacchioni

• Ledamot av bioetikkommissionen för hantering av försöksdjur vid fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid National University of Rosario. Res C.D. nr 347/2010. september, 2010.

• Representant för Cs-fakulteten. Biokemi och läkemedel vid det första nationella mötet i CICUALES (Institutionell kommitté för vård och användning av försöksdjur) som hölls vid Soc. of Veterinary Medicine i CABA, 30-31 maj 2011. Res C.D. nr 249/2011.

• Representant för Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska i Bioteriokommissionen vid U.N.R. . Res av rektor nr 228/2011. Sedan 2011-08-25

• Utvärderare av utlysning av PICT-projekt 2011. • Utvärderare av forskningsartiklar för tidskriften Neuroscience Letters (ISSN: 0304-

3940). 2011

• Konferens: ”Role of AMPA Receptor Transport mediad by neuronal Pentraxins

i de långsiktiga förändringar som kokain framkallar”. Seminarium ges vid Farmakologi-Biokemilaboratoriet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Biologiska fakulteten. Påvliga katolska universitetet i Chile, Santiago, Chile, 2011-01-19

• Utbildning av mänskliga resurser: o Direktör för CIUNR Postgraduate Scholarship, Lic Santiago Cuesta. Titel: "Utvärdering

av den möjliga neuroprotektiva rollen av WNT-tillväxtfaktorer mot beroende av

psykostimulantia”. Toxikologiområdet, Institutionen för livsmedelsvetenskap och miljö, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. December 2010. o Direktör för doktorsavhandlingen av Santiago Cuesta. Avhandlingens titel: "Neurotoxiska effekter av glyfosat. Konsekvenser för signalvägarna för

WNT tillväxtfaktorer under utveckling. PhD i biologiska vetenskaper. CONEAU A, FCByF, UNR. Från år 2011. o Examensledare student Jorgelina Batuecas, student vid Lic. in Biotechnology. Projektets titel: "Neurobiologi of long term adaptations induced by

kronisk administrering av kokain hos råttor” Toxikologiområdet, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskap, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. 2011 pågår.

• Deltog i den XXVI årliga kongressen för Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) Huerta Grande, Córdoba. 20-22 oktober 2011. I nämnda kongress presenterade han 2 affischer.

• Fick följande bidrag:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (93)

o ”Långsiktiga effekter av social stress i tonåren på sårbarhet för

Effekt av läkemedel: neurobiologiska baser och möjliga behandlingar." PIP 2011-2013. Finansierat av CONICET Kod: 2010-105-11, , Regissör: Alejandra Pacconi

• Medlem av Argentine Society for Neuroscience Research (SAN) sedan 2000.

• Medlem av Society for Neurosciences (SFN) i USA sedan 2004.

• Medlem av National Hispanic Science Network on Drug Abuse (NHSN) i USA sedan 2007.

• Medlem av Argentine Society of Experimental Pharmacology (SAFE) sedan 2009.

� Bioq. Hector Girolami:

• Ansvarig för toxikologiämnet för biokemikarriären - Plan 97.

• Vice föreståndare för Institutionen för livsmedelsvetenskap och miljö.

• Titulär ledamot av den rådgivande kommissionen med ansvar för att utvärdera de sökande till tjänster som första assistenter. Kategori för området bromatologi och nutrition vid Institutionen för livsmedels- och miljövetenskap.

• Titulär ledamot av den rådgivande kommissionen med ansvar för att utvärdera de sökande till tjänster som första assistenter. Kategori och chef för praktiskt arbete inom toxikologiområdet - Institutionen för livsmedels- och miljövetenskap.

• Medlem av Pamela Roveys avhandlingsjury för Nutrition Degree från Universidad de Concepción del Uruguay - Rosario Regional Center - Titel: "Konsumption av

Alkohol och fysisk aktivitetsnivå hos ungdomar”.

• Medlem av Carlos Baumans avhandlingsjury vid Institutionen för bioteknologi vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper (UNR). Titel: "Bioremediering

Bakteriella föroreningsmetaller arsenik och krom”.

• Deltagande i den abstrakta utvärderingskommittén för den XIII kongressen och XXXI årsmötet i Rosario Biology Society.

• Utveckling av temat: "Introduktion till klinisk toxikologi" i ämnet Introduktionsseminarium till biokemiska problem tillhörande 1:an. År av biokemiexamen - 2 klasser / 6 timmar.

• Representant för fakulteten inför CUPA (University Environmental Policy Committee - UNR)

• Genomgått och godkänt följande forskarutbildning:

o "Introduktion till yrkestoxikologi" (på distans). Arrangerad av Argentine Chemical Foundation. Regissör: Dr. Carlos H. Colangelo.

� Dr. Ricardo Duffard:

• Direktör för Institutionen för Sc. av livsmedel och miljö.

• Ersättare i fördjupningskursen i klinisk biokemi: "Endokrinologi" vid Cs fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska (UNR).

• Han tjänstgjorde som projektutvärderare på National Promotion Agency

Scientific and Technological (ANPCyT) och CONICET.

• Han fungerade som utvärderare av avhandling för kandidatexamen i bioteknik och doktorsavhandling i biologiska vetenskaper.

• Vald till medlem av CONICET Medical Sciences Commission

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (94)

• Direktör för den vetenskapliga tidskriften för Argentina Toxicological Association, varav 2 nummer publicerades.

• Redaktör Medlem av tidskriften Environmental Toxicology.

� Dr. Ana María Evangelista:

• Titulär ledamot av den rådgivande kommissionen för specialiseringskarriären i klinisk biokemi: "Endokrinologi" vid Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska (U.N.R.). Han fungerade också som lärare i ämnet: "Endokrina störningar".

• Ledamot av bioetikkommissionen för förvaltning och användning av försöksdjur vid Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska (U.N.R.).

• Hon arbetade som projektutvärderare på National PR Agency

Scientific and Technological (ANPCyT) och CONICET.

• Vokal representant för Argentina i den nuvarande styrelsen för Latino Association

Amerikansk toxikologi - ALATOX.

Prof. Adj. Dra. Alejandra Pacchioni Akademisk chef Område Toxikologi

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (95)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

MOLEKYLÄRBIOLOGISKT OMRÅDE

Akademisk chef år 2011. Prof. Dr. Nestor Carrillo

Områdeslärare

Carrillo, Néstor Prof. Exklusiv Assoc.

Ceccarelli, Eduardo Prof. Asoc. Exklusiv

Orellano, Elena Prof. adj. Exklusiv

Guibert, Edgardo Prof. adj. Exklusiv

Rial, Daniela Prof. Adj. Enkel

Cortez, Nestor Prof. Adj. Enkel

Ottado, Jorgelina JTP Semi

Krapp, Adriana JTP Enkel

Gago, Gabriela JTP Enkel

Paladini, Dario AUX Semi

Catalano Dupuy, Daniela JTP Enkel

Tondo, Maria Laura JTP Seeds

Zurbriggen, Matias / Giró Mariana / Dicapua, Cecilia

AUX 1 singel

Scarpeci, Telma JTP enkelt

Rico, Maria José JTP enkelt

Suarez, Cristian JTP enkelt

Sorrequieta, August JTP enkelt

Petrocelli, Silvana Aux 1 Ad Honorem

Ceccoli, Romina Aux 1 Ad Honorem

Debernardi John Manuel Aux 1 Ad Honorem

Balaban, Cecilia Aux 1 Ad Honorem

Bresso, Edgardo Aux 1 Ad Honorem

Re, Martin Aux 1 Ad Honorem

DelPrato, Mary Laura Aux 1 Ad Honorem

Pierella, Juan Aux 1 Ad Honorem

Lopez Rivero, Arleth Aux 1 Ad Honorem

Kraiselburd, Ivana Aux 1 Ad Honorem

Pagura, Luke Aux 1 Ad Honorem

Fina, Brenda Aux 1 Ad Honorem

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (96)

2

UNDERVISNING

EXAMEN UNDERVISNING

1. MOLEKYLÄRBIOLOGI. Fjärde årsämnet av kandidatexamen i bioteknik.

Respondent: Elena G. Orellano. Lärare: N. Carrillo, E. E. Guibert, Nestor R. Cortez, Elena G. Orellano, Daniela V. Rial. A. R. Krapp, Daniela Catalano Dupuy, Jorgelina Ottado, Darius Paladini, Lic. Matthew Zurbriggen, Telma Scarpeci, Christian Suarez, Cecilia Dicapua, Maria Gabriela Mediavilla, August Sorrequieta, Maria Laura Tondo

Medhjälpare: Ceccoli, Romina; Debernardi John Manuel; Bresso, Edgardo; Pierella, John; Bra, Brenda

2. MOLEKYLÄRBIOLOGI. Fjärde året i biokemikarriären.

Ansvarig: N. Carrillo

Lärare: E. E. Guibert, Nestor R. Cortez, Elena G. Orellano, Daniela Rial, A. R. Krapp, Telma Scarpeci, Maria Jose Rico, Maria Laura Tondo, Maria Gabriela Mediavilla, August Sorrequieta

Assistenter: Petrocelli, Silvana; Balaban, Cecilia; Kung, Martin.

3. VÄXTMOLEKYLÄRBIOLOGI. Valbart ämne för examen i bioteknik.

Ansvarig: Elena G. Orellano. Lärare: N. Carrillo, A. R. Krapp, Daniela Rial, Néstor Cortez, Telma Scarpeci, María Laura Tondo.

Assistenter: Ceccoli, Romina; Bresso, Edgardo; Kraiselburg, Ivana; Han vände sig om, Mariana.

5. ÖVERLÄGEN KEMI AV PROTEINER. Valbart ämne för examen i bioteknik.

Ansvarig: E. A. Ceccarelli.

Lärare: E. A. Ceccarelli, Daniela Rial, Néstor Cortez, Gabriela Gago, Maria Gabriela Mediavilla, Dario Paladini

Hjälpmedel. Maria Laura Delprato

6. ÖVERLÄGEN KEMI HOS NUKLEINSYROR. Valbart ämne för examen i bioteknik.

Ansvarig: E. A. Ceccarelli.

Lärare: E. A. Ceccarelli, Daniela Rial, Néstor Cortez, . Daniela Catalano Dupuy, Maria Jose Rico, Jorgelina Ottado, Augusto Sorrequieta.

Assistenter: Arleth Lopez Rivero, Brenda Fina, Juan Pierella

7. DJURMOLEKYLÄRBIOLOGI. Valbart ämne för examen i bioteknik.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (97)

3

Ansvarig: E.E. Guibert.

Professorer: E. E. Guibert, Néstor Cortez, Cristian Suarez, Marian Giró. Cecilia Dicapua

Assistenter: Lucas Pagura, Cecilia Balaban.

FORSKANDE UNDERVISNING

Eduardo Ceccarelli. Professor i fördjupningskursen i klinisk biokemi: Endokrinologi Ämne Grundläggande begrepp inom genetik och molekylärbiologi Cs. Biokemi och Pharma. A R. Sedan 2003 – fortsätter. (Kategoriserad A av CONEAU)

Eduardo Ceccarelli. Professor i specialisering i klinisk biokemi: Endokrinologi Ämne Grundläggande begrepp inom genetik och molekylärbiologi Cs. Biokemi och Pharma. (Kategoriserad A av CONEAU)

Daniela Rial och Eduardo A. Ceccarelli. Professorer i magisterexamen i biosäkerhet vid Veterinärvetenskapliga fakulteten, UNR. Sedan 2011 – fortsätter.

Elena Orellano. Deltagande som professor i forskarutbildningen "Physiological and Molecular Aspects in Plant-Pathogen Interactions and their Application in the Selection of Control Strategies Forskarkurs", 28 mars till 1 april 2011, Undervisningsledare: Dr Ing. Agr. Rosanna Pioli, Prof. Adj. Fytopatologi. Lantbruksvetenskapliga fakulteten, UNR

DOKTORSUPPHANDLINGAR SLUTFÖRD I OMRÅDET under 2011

Romina Ceccoli: Titel "Karakterisering av transgena växter som uttrycker olika bakteriella fotosyntetiska elektroniska transportörer" År: 2006-2011. Regissör Nestor Carrillo. Doktorandkurs i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Enastående betyg

María Laura Tondo, Titel: "Studie av svaret på oxidativ stress i Xanthomonas axonopodis pv. citri”, Regissör, ​​år: 2005-2011. Regissör Elena Orellano. Doktorandkurs i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Betyg: enastående.

Silvana Petrocelli. Titel: "Participation of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) in plant-pathogen interaction", Direktör Elena Orellano, 2007-2011. PhD i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Betyg: enastående

Verónica Inés Dumit "Karakterisering av de strukturella bestämningsfaktorerna för katalytisk effektivitet av ferredoxin (flavodoxin)-NADP+ oxidoreduktas från Rhodobacter capsulatus." Direktör Néstor Cortez Färdigställd 15 mars 2011 PhD i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Betyg: enastående

Cecilia Di Capua "Bakteriellt antioxidantförsvar: Functional Determinants of Superoxide Dismutase" Direktör Néstor Cortez, Avslutad 30 mars 2011 PhD i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Betyg: enastående

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (98)

4

EXAMENSUPPHANDLINGAR SLUTFÖRADE I OMRÅDET under 2011

Raquel Sensolini. Titel: "Roll av post-translationella modifieringar av typ IV pili i bakteriell fysiologi och i virulensen av fytopatogenen Ralstonia solanaceraum" (År 2010-2011). färdiga. Försvarsdatum: 2011-01-07. Betyg: enastående.

UTVÄRDERARE AV BACHELARSUPPHANDLINGAR I BIOTEKNIK Området deltog i utvärderingen av flera avhandlingar från vår fakultet

DOKTORSUPPHANDLING UTVÄRDERARE

Area deltog i utvärderingen av uppsatser från följande universitet: UNR, UBA, UNCO, UNLP, UNL, UNQ, UNC.

UNDERSÖKNING

FORSKNINGSPROJEKT

Projekt som utvecklas inom Molecular Biology Area, beställt av professor

Edgardo Guibert

PIP 112-200801-01208. KONICET. "Utveckling av experimentella strategier för räddning av lever från donatorer med hjärtstillestånd". Karaktär: Regissör. Medlemmar: Joaquin Rodriguez, Cecilia Balabán, Valeria Sigot, Maria G. Mediavilla, Angel Scandizzi, Alejandra Quintana. Avhandlingsförfattare: Paula Hovanyeck, Melissa Pucci, Guadalupe Mejico, Leonardo Juan de Paz, Franco Pascucci, Laura Navone, Gisela DiVenancio.

Finansiering: Avtalat belopp: 299 250,00 USD. Perioden 2009-2011.

Nestor Carrillo

PICT-2007-00631, Myndigheten för vetenskapligt och tekniskt främjande (ANPCyT) Design och karakterisering av transgena växter med generaliserad tolerans mot miljöstress (biotiskt, abiotiskt och främlingsfientligt ursprung). Subvention: Tilldelat belopp: $299 303 (inkluderar ett stipendium) Startdatum: 2009-01-01 Slutdatum: 2011-12-31

Daniela V. Rial

PRH 24 PICT 2009-0088 Nationella myndigheten för vetenskapligt och tekniskt främjande (ANPCyT). Biokatalys och biotransformationer tillämpas på syntesen av nyckelintermediärer för utveckling av potentiellt bioaktiva läkemedel och föreningar Ansvarig utredare: Dario A. Bianchi, ansvarig grupp: Daniela V. Rial, integratörer: Marcela Amongero, Romina D. Ceccoli (från 01/04) /2017). 2012). Samarbetsgrupp: Edward A. Ceccarelli, Patricia M. Castellano, Manuel Gonzalez Sierra. Start- och slutdatum: 13/05/2011 – 12/05/2014. $288 000

BIO287 - National University of Rosario. Biokatalys och biotransformationer. Utveckling och förbättring av biokatalysatorer med potentiella tillämpningar inom kemisk syntes. Direktör:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (99)

5

Daniela V. Real. Medregissör: Dario A. Bianchi Lärare: Marcela Amongero, Romina D. Ceccoli (från 2012-04-01), assistent: Aneley N. Montaner 2011-01-01 - 2014-12-31

Eduardo A. Ceccarelli

PICT2007 nr 01-00645, National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCyT). "Ett mycket effektivt ferredoxin-NADP+ reduktas i redoxmetabolismen av Leptospira interrogans. Möjligt mål för att bekämpa denna bakterie”. Direktör:. Medlemmar: Daniela Catalano. 6/2009-12/2012. Belopp: 299 853 AR$

PIP nr 252. National Council for Scientific and Technical Research, "Studier av strukturen och funktionen hos molekylära chaperoner och flavoproteiner och deras deltagande i växtstress." Regissör: Eduardo A. Ceccarelli. Medlemmar: Forskare: Néstor Carrillo, Anabella Lodeyro, Estela M. Valle, Daniela Catalano Dupuy. Thelma E. Scarpeci. Forskare: Germán Rosano, Martín Ré. 6/2009-12/2012. AR$265 000. .-

BIO2010-14983”. Ministeriet för vetenskap och innovation i Spanien Gemensamt forskningsprojekt "Katalytiska mekanismer i flavoenzymer: nyckeln till deras bioteknologiska eller terapeutiska användning. Deltagande enheter: University of Zaragoza – IBR. Från oktober 2010 till oktober 2013. Medlemmar: Eduardo A. Ceccarelli på den argentinska sidan, Daniela Catalano Dupuy Ansvarig forskare: Prof. Dra Milagros Medina, U. de Zaragoza, Spanien.

BIO334 National University of Rosario "Struktur-funktionsrelationer mellan molekylära chaperoner och flavoenzymer" Regissör: Ceccarelli, Eduardo Augusto Medlemmar: Catalano Dupuy, Daniela. Forskare: Soldano, Anabel Lopez Rivero, Arleth Susana Colombo, Clara Victoria Bruch, Eduardo Marcos Rosano, Germán Leandro 1/1/2012-12/31/2015

Jorgelina Ottado

Byrån för vetenskapligt och tekniskt främjande "Studie av en bakteriell natriuretisk peptid i växt-patogen interaktion". Regissör: Jorgelina Ottado. Medlemmar: Betiana Garavaglia, Cecilia Garofalo, Tamara Zimaro, Natalia Gottig. 10/01/2011 – 10/01/2014.- 330 000 USD

PICT-01707-02 Agency for Scientific and Technological Promotion "Deltagande av antioxidantsvaret i adaptiva mekanismer i extremofila bakterier" Nod 2-regissör: Néstor Cortez. Nod 2-medlemmar: Cecilia Di Capua, Ana Bortolotti. 2008-2011 AR 3,900 -

Elena Graciela Orellano

PICT2010-1762 - Byrån för vetenskapligt och tekniskt främjande "Ljusreglering av patogeniciteten hos Xanthomonas i växter". Regissör: Elena G. Orellano. Medlemmar: Ivana Kraiselburd, Maria Laura Tondo, Lucas Daurelio, Silvana Petrocelli. 2011-2013. $277 500

PIP 112-2009-01-00873 National Council for Scientific and Technical Research, "Ljusreglering av patogeniciteten hos Xanthomonas i växter" Direktör: Elena G. Orellano. Medlemmar: Ivana Kraiselburd, Maria Laura Tondo, Lucas Daurelio, Silvana Petrocelli. 2010-2012. $36 000.

BIO269 National University of Rosario "Inflytande av miljöfaktorer på regleringen av gener involverade i patogenesen och/eller virulensen av Xanthomonas axonopodis pv. citron-

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (100)

6

under citruscankerosis", Regissör: Elena G. Orellano. Medlemmar: Ivana Kraiselburd, Maria Laura Tondo, Lucas Daurelio, Silvana Petrocelli, Analia Alet.

PUBLIKATIONER INOM OMRÅDET MOLEKYLÄRBIOLOGI (2011):

1. Musumeci, M. A., Botti, H., Buschiazzo, A. och Ceccarelli, E. A. (2011) Swapping FAD Binding Motivs Between Plastidic and Bacterial Ferredoxin-NADP(H) Reductases. Biochemistry 50, 2111-2122

2. Rosano G. L, Bruch E. M, Ceccarelli E. A. (2011) Insikter i CLP/HSP100 chaperonsystemet från kloroplaster av Arabidopsis thaliana. J Biol Chem. 286, 29671-80.

3. Tondo M.L., Musumeci M.A., Delprato M.L., Ceccarelli E.A.*, Orellano E.G.*. (2011) Strukturell-funktionell karakterisering och fysiologisk betydelse av ferredoxin-NADP+ reduktas från Xanthomonas axonopodis pv. citri. PLoS One. 6(11):e27124. (*motsvarande författare)

4. Catalano-Dupuy DL, Musumeci MA, Lopez-Rivero A, Ceccarelli EA. (2011) Ett mycket stabilt ferredoxin-NADP(H)-reduktas av plastidtyp i den patogena bakterien Leptospira interrogans. PLoS One. 6(10):e26736.

5. Zimaro, T., Gottig, N., Garavaglia, B.S., Gehring, C. och Ottado, J. (2011) Unraveling plant responses to bacterial pathogens through proteomics. J. Biomed. Biotechnol. 2011, 354801.

6. Suárez C. A., Blancato V. S., Poncet S., Deustcher J. och Christian Magni. CcpA undertrycker uttrycket av det divergerande cit-operonet av Enterococcus faecalis genom flera cre-ställen. BMC Microbiology 2011, 11:227.

7. Edgardo E. Guibert, Alexander Y. Petrenko, Cecilia L. Balaban, Alexander Y. Somov, Joaquín V. Rodriguez, Barry J. Fuller. Orgelbevarande: Aktuella koncept och nya strategier för nästa decennium. Transfus Med Hemother 2011;38:125–142. DOI: 10.1159/000327033.

8. C.L. Balaban, J.V. Rodriguez och Edgardo E. Guibert. Leverans av den bioaktiva gasen H2S under kallkonservering av råttlever: Effekter på leverfunktion i en ex-vivo-modell. J av artificiella organ (2011) 35(5):508–515.

9. Valeria Sigot, Jose Manuel Pellegrino, Edgardo Elvio Guibert och Joaquin Valentin Rodriguez. "En modulär perfuserad kammare för låg- och normaltemperaturmikroskopi av levande celler. Biotechniques 50:251-254 (april 2011) doi 10.2144/000113653.

C. PLoS ONE 5(10): e13501. doi:10.1371/journal.pone, "Heterologous Ferredoxin Reductase and Flavodoxin Protect Cos-7 Cells from Oxidative Stress". .0013501

11. Blanco, N., Ceccoli, R., Segretin, M., Poli, H., Voss, I., Melzer, M., Bravo-Almonacid, F., Scheibe, R., Hajirezaei, M.-R. ., och Carrillo, N. (2011). Cyanobakteriellt flavodoxin kompletterar ferredoxinbrist i nedslagna transgena tobaksplantor. Plant J. 65, 922-935. doi: 10.1111/j.1365-313X.2010.04479.x

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (101)

7

12. Krapp, A. R., Humbert, M. och Carrillo, N. (2011). SoxRS-svaret från Escherichia coli kan induceras i frånvaro av oxidativ stress och syre genom modulering av NADPH-innehåll. Microbiology 157, 957-965. doi: 10.1099/mic.0.039461-0.

13. Ceccoli, R. D., Blanco, N. E., Medina, M. och Carrillo, N. (2011). Stressrespons hos transgena tobaksväxter som uttrycker ett cyanobakteriellt ferredoxin i kloroplaster. Plant Mol. Biol., 76, 535-544. doi: 10.1007/s11103-011-9786-9.

14. Giró, M., Ceccoli, R. D., Poli, H. O., Carrillo, N. och Lodeyro, A. F. (2011). Ett in vivo-system som involverar samuttryck av cianobakteriellt flavodoxin och ferredoxin-NADP+ reduktas ger ökad tolerans mot oxidativ stress hos växter. FEBS Open Bio, doi:10.1016/j.fob.2011.10.004.

15. Di Capua C., Bortolotti A., Farías M.E., Cortez N. (2011) "UV-resistent Acinetobacter sp. isolat från Andinska våtmarker uppvisar hög katalasaktivitet” FEMS Microbiol Lett. 317, 181-189

16. Dumit, V., Cortez N., Ullmann G. M. (2011) "Protonation State of a Flavin Reductase Carboxylic Acid in the Active Site skiljer två grupper av enzymer med olika katalytiska egenskaper" Proteiner 79, 2076-2085

17. Farías, M. E., Revale S., Mancini E., Ordóñez O., Turjansky A., Cortez N. och Vazquez M. (2011) "Genomsekvens av Sphingomonas sp. S17 isolerad från en alkalisk, hyperarsenisk och hypersalt vulkanisk associerad sjö nära 4000 meter över havet i den argentinska Puna" J. Bacteriol. 193, 3686-3687

[PubMed] 18. Kraiselburd I, Alet A, Tondo ML, Petrocelli S, Daurelio LD, Monsoon J, Ruiz OA, Losi A, Orellano EG. "Ett LOV-protein modulerar de fysiologiska egenskaperna hos Xanthomonas axonopodis pv. citrus Relevant for Host Plant Colonization” PLoS ONE 7(6) e38226, 1-18.

http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.111.1.19 Casabuono, A., Petrocelli, S., Ottado, J., Orellano, E.G.*, Couto, A.* (2011). citrilipopolysackarid.” J. Biol. Chem. 286:25628–25643//doi:10.1074/jbc.M110.186049 * Motsvarande författare.

PRESENTATIONER VID KONGRESSER OCH VETENSKAPLIGA MÖTEN INOM OMRÅDET MOLEKYLÄRBIOLOGI (2011):

1. Nestor Cortez, Cecilia Di Capua, Maria E. Farias, Hector M. Alvarez "Tolerans mot prooxidanta medel av aktinomyceter isolerade från Andinska våtmarker" 20 maj 2011

2. Omar F. Ordoñez, Cecilia B. Dicapua, Nestor Cortez, Maria E. Farias "Karakterisering av miljöstressrespons av Exiguobacterium sp. isolerad från Andinska våtmarker på hög höjd" 6:e argentinska kongressen för allmän mikrobiologi SAMiGe, S. M. de Tucuman, 18- 18. 20 maj 2011

3. Rial D.V., Feroz S., Rudroff F., Mihovilovic M.D. Förbättring av stabiliteten hos ett Baeyer-Villiger monooxygenas. XLVII årsmöte för det argentinska samhället för forskning inom biokemi och molekylärbiologi (SAIB). Potrero de los Funes, San Luis, Argentina, 2011-10-30 - 2011-11-02. Presenteras som affisch. Publicerad som abstrakt i: Biocell 2011, 35 (Suppl.), 97, Argentina.

4. Musumeci, M., Catalano Dupuy D., Ceccarelli, E. "Ferredoxin NADP+-reduktaset från E. coli innehåller NADP+ tätt bundet". 17:e internationella symposiet om flaviner och flavoproteiner. University of Berkeley, Kalifornien, USA. juli 2011.

5. Ceccarelli, E., Catalano Dupuy, D., Musumeci, M., Tondo, M., Orellano, E. "De strukturella egenskaperna för den höga katalytiska effektiviteten av ferredoxin-NADP+ reduktaser". 17:e internationella

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (102)

8

Symposium om Flaviner och Flavoproteiner. University of Berkeley, Kalifornien, USA. juli 2011.

6. Travaini M.L., Ceccarelli E.A., Carrillo N.J., Sosa G. Screening av groningsinhibitorer från växtextrakt. XLVII Årsmöte Argentinska sällskapet för forskning inom biokemi och molekylärbiologi. Potrero de los Funes, San Luis, Argentina (ISBN 0327–9545, BIOCELL 2011, Vol. 31 (Suppl.): s.79). november 2011.

7. Colombo CV, Rosano GL, Bruch EM, Ceccarelli EA. Studie av interaktionen av adapterproteiner med hsp100 chaperones från Arabidopsis thaliana. XLVII Årsmöte Argentinska sällskapet för forskning inom biokemi och molekylärbiologi. Potrero de los Funes, San Luis, Argentina (ISBN 0327–9545, BIOCELL 2011, Vol. 31 (Suppl.): s.79). november 2011.

8. López Rivero A.S., Musumeci M.A., Ceccarelli E.A., Catalano Dupuy D.L. Ett 2[4FE-4S]-ferredoxin är substrat för ferredoxin-NADP+-reduktas från Leptospira interrogans. XLVII Årsmöte Argentinska sällskapet för forskning inom biokemi och molekylärbiologi. Potrero de los Funes, San Luis, Argentina (ISBN 0327–9545, BIOCELL 2011, Vol. 31 (Suppl.): pp130). november 2011.

9. Kraiselburd I, Alet AI, Monzon J, Tondo ML, Petrocelli P, Daurelio LD, Ruiz OA, Losi A, Orellano EG (2011) "Blåljusavkänning av Xanthomonas axonopodis pv. citri under citruscanker” VII Argentine Congress of General Microbiology, “SAMIGE del BICENTENARIO”, San Miguel de Tucumán, Argentina (18, 19 och 20 maj 2011). Muntlig kommunikation. Särskilt omnämnande.

10. Petrocelli S, Arana MR, Kraiselburd I, Orellano EG (2011) "Roll av typ IV sekretionssystem av Xanthomonas axonopodis pv. citri in citrus canker” VII Argentine Congress of General Microbiology, “SAMIGE del BICENTENARIO”, San Miguel de Tucumán, Argentina (18, 19 och 20 maj 2011). Affisch.

11. Alet AI, Daurelio LD, Petrocelli S, Kraiselburd I, Merelo P, F. Tadeo F, Talon M, Ruiz OA, Orellano EG. (2011) "Studie av Citrus sinensis polyaminväg och dess deltagande i icke-värdsvaret" Andra argentinska kongressen för fytopatologi, Mar del Plata, Argentina (1-3 juni 2011). Affisch.

12. Daurelio LD, Petrocelli S, Kraiselburd I, Romero MS, Merelo P, Tadeo F, Talon M, Orellano EG. (2011) "Analys av transkriptionsfaktorerna för Citrus sinensis som deltar under icke-värdens försvarssvar", 2:a argentinska kongressen för fytopatologi, Mar del Plata, Argentina (1-3 juni 2011). Affisch.

13. Kraiselburd I, Monzon J, Losi A, Orellano EG (2011) "Blåljusavkänning av LOV-protein i Xanthomonas axonopodis pv. citri” Affisch 37, Första mötet för argentinska molekylära fotobiologer, La Plata, Argentina (1-5 juni 2011). Affisch.

[PubMed] 14. Casabuono AC, Petrocelli S, Ottado J, Orellano EG, Couto AS. (2011) Strukturell jämförelse av vildtyp och rfb303 mutant lps från Xanthomonas axonopodis pv. citri (2011) Biocell vol. 35 (tillägg) - november 2011 - Mendoza, Argentina. Abstrakt MI-P16. Pag. 110. ISSN 0327 - 9545 (tryck) - ISSN 1667 - 5746 (elektronisk). Funes Pasture, St. Louis.

15. Tondo ML, Delprato ML, Orellano EG (2011) Deltagande av den bifunktionella katalasen KatG DE Xanthomonas axonopodis pv. citri i Response to Oxidative Stress, XIII Congress och XXXI Annual Meeting of the Rosario Biology Society (SBR); 1 och 2 november 2011

16. Daurelio, L.D.; Romero, M.S.; Alet, A.I.; Petrocelli, S.; Merelo, P.; Thaddeus, F.; Heel, M.; Orellano, E.G. (2011) Studie av värd-, basala och icke-värdsvar i Citrus sinensis mot Xanthomonas, Rosario, Congreso; XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society (SBR); 1 och 2 november 2011 Bästa arbete i SBR:s agrariska område.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (103)

9

17. Kraiselburd, I.; Alet, A. I; Daurelio, L.D.; Monzon, J.; Tondo, M.L.; Petrocelli, S.; Orellano, E.G. (2011) Perception av blått ljus av Xanthomonas axonopodis pv. citri och dess relevans i bakteriell virulens, Rosario, Congreso; XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society (SBR); 1 och 2 november 2011, RosarioSBR Biology Society.

[PubMed] 18. Couto AS, Casabuono A, Petrocelli S, Ottado J, Orellano EG. citri lipopolysaccharide” 9:e Euro Fed Lipid Congress, EUROFED, (18 till 21 september 2011), Rotterdam, Nederländerna.

19. Tondo ML, Hurtado-Guerrero R, Sánchez-Azqueta A, Ceccarelli E, Medina M, Orellano E, Martínez-Júlvez M (2012) Kristallstruktur av FAD-innehållande ferredoxin-NADP+ reduktas från Xanthomonas axonopodis pv. citri, affisch P20-154 Kongressen 22:a IUBMB-37:e FEBS, 4:e till 9:e september 2012, Sevilla, Spanien. accepterad

FÖRLÄNGNING

1. Technological Linkage Commission, CCT Rosario (fd CERIDER). Nestor Cortez

2. DAAD-stipendiejury för argentinska studenter (tysk akademisk utbytestjänst), Néstor Cortez

3. ANPCYT-projektutvärderare, CONICET. UBA, CONICIT, PID UNR N. Carrillo, E.E. Guibert, N.R. Cortez, Elena G. Orellano, A.R. Krapp, J. Ottado, E.A. Ceccarelli.

4. Styrelseledamot för SAIB Néstor Carrillo

5. Medlem av den vetenskapliga kommittén för Latin American Society of Biomaterials and Artificial Organs (COLAOB). Edgar Guibert

6. Medlem av CONICET-kommissionerna Néstor Carrillo, Eduardo A. Ceccarelli.

7. Ordförande för "IBR Foundation", Eduardo A. Ceccarelli

8. Kassör i "IBR-stiftelsen", Néstor Carrillo

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (104)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

VÄXTBIOLOGISKT OMRÅDE – BOTANIK

FARMAKOBOTANISKT ÄMNE

LÄRARRÅD

- DOCENT: DR. MARTHA GATTUSO, ordinarie exklusivt engagemang, sedan 2003-05-20, kvar på samma position på grund av förlängning av funktioner, från tjänsten som vice-dekan till 2011-05-17 och fortsätter att återuppta den effektiva utövandet från det ovannämnda datumet. - Assistent: DR. ADRIANA CORTADI, ersättare, Ded. exkl. Från 10/01/08 till 31/10/2001. Återupptar som tillförordnad, Ded. SE sedan 2011-11-01 och fortsätter. - HEDER FÖR PRAKTISKA ARBETEN:

ENG. OSVALDO DI SAPIO, vanlig, Ded. exkl. ODLA. ANGEL SCANDIZZI, Ordinär, Ded. HAN. DR. MARÍA LAURA MARTÍNEZ, interim, Ded. HAN. Till 2011-08-31 och ordinarie från 2011-01-08. Ersättare, Ded. HAN. Sedan 2011-01-09 och fortsätter.

LIC. MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ, ersättare, Ded. HAN. Fram till 2011-07-31 och ordinarie från 2011-01-08. ODLA. MATÍAS FERRETTI, ersättare, Ded. SE: till 2011-08-31.

- ASSISTENT DOK. 1:a. CAT Ded. SE: GABRIEL BETTUCCI sedan 5/31/08, gäller. - ASSISTENT DOK. 2:a. KAT.: ad honorem est. ERICA MANDÓN, sedan 08/01/06 i kraft.

1.- UNDERVISNING

1.a- EXAMENS UNDERVISNING

Första kvarten

"CELLDIFFERENTIATION OCH STRUKTUR HOS VASKULÄRA PLANTER" (valfritt ämne för lic. i bioteknik) Resol. CD. 190/00 PROFESSOR ANSVARIG: Dr. Adriana Cortadi LÄRARE: Dr. Adriana Cortadi, Dr. Martha Gattuso. PRAKTISKA ARBETSHUVUD: Esp. Osvaldo Di Sapio, Gård. Angel Scandizzi, Dr María Laura Martínez, Dr María Victoria Rodriguez

Antal studenter: 4 Antal timmar teoretiska-praktiska lektioner: 4 Antal uppdrag: 1

Antal timmar obligatoriska lektioner som undervisas av kommission: 60 Antal perioder av legalisering: 1 Antal återhämtningar: 1

MÅLEN UPPFÖLDES HELT PÅ ETT TILLFREDSSTÄLLANDE SÄTT. "ALLERGI" (valbart ämne för medicinkarriären UNR

ANSVARIG LÄRARE: Dr Martha Gattuso LÄRARE: Dr Martha Gattuso. PRAKTISKA ARBETSHUVUD: Dr Martha Gattuso

Antal elever: 60

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (105)

Antal timmar teoretisk-praktiska lektioner: 4 Antal uppdrag: 4

Antal timmar obligatoriska lektioner som undervisas på uppdrag: 2 Teoretisk och praktisk utvärdering: 1.

MÅLEN UPPFÖLDES HELT PÅ ETT TILLFREDSSTÄLLANDE SÄTT

"GRADUATE THESES" (Major: Bachelor's Degree in Biotechnology) Dr. Adriana Cortadi: Regi av Erica Mandón. Titel: "Ontogeny of laticifers och karakterisering av latexproteaser

av Sapium haematospermum Müll. Arg. (Euphorbiaceae)”.

Andra terminen

"PHARMACOBOTANY" (3:e året av apotekskarriären)

LÄRARE: Dr Adriana Cortadi, Dr Martha A. Gattuso LEDAR PRAKTISKT ARBETE: Esp. Osvaldo Di Sapio, Farm. Angel Scandizzi, Dr María Laura Martínez, Dr María Victoria Rodriguez. 1:a ASSISTENT: Gård. Gabriel Betucci. ASSISTENTER Ad honorem: Erica Mandón.

Antal studenter: 124 Antal timmar teoretiska lektioner: 45 Antal uppdrag: 9 Antal hs. av obligatoriska klasser dikterade av kommittén: 60 Antal legaliseringspartier: 2 Antal återhämtningar: 2

MÅLEN UPPFÖLDES HELT PÅ ETT TILLFREDSSTÄLLANDE SÄTT

"GRADUATE THESES" (Major: Bachelor's Degree in Biotechnology) Dr. Adriana Cortadi: Examensledare Erica Mandón. Titel: "Ontogeny of laticifers och karakterisering av proteaser

av latexen från Sapium haematospermum Müll. Arg. (Euphorbiaceae)”.

Konsultationsklasser och granskningstabeller (läsåret 2011) Undersökningstabeller: 14 samtal. Konsultationslektioner: 5 timmar. varje vecka

1.b- UNDERVISNING FÖR EFTERGRAD

Första kvarten

Forskarkurs: "FYSIOLOGISK ANATOMI HÖGRE PLANTER" (60 timmar)

Adress: Dr. Adriana Cortadi Lärare: Drs. Martha A. Gattuso; Adriana Cortadi. PRAKTISKA ARBETSHUVUDAR: Esp. Osvaldo Di Sapio, Dr María L. Martínez, Dr María Victoria Rodríguez, Farm. Angel Scandizzi

Antal studenter: 7 Antal timmar teoretiska-praktiska lektioner: 4 Antal uppdrag: 1

Antal timmar av obligatoriska klasser dikterade av provision: 60 Antal delgodkännanden: 2

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (106)

MEDICINSKA VÄXTER SPECIALITET

Första kvarten

FARMACEUTISK BOTANIK

Lärare: Esp. Osvaldo Di Sapio, Drs. Martha Gattuso, Adriana Cortadi, Maria Laura Martinez och Maria Victoria Rodriguez

Antal studenter: 6 Antal timmar teoretiska-praktiska lektioner: 4 Antal uppdrag: 1

Antal timmar av obligatoriska klasser dikterade av provision: 60 Antal delgodkännanden: 1

Andra terminen

RATIONELL ANVÄNDNING AV MEDICINSKA VÄXTER. FYTODRUG. BESTÄMMELSER Lärare: Drs. Adriana Cortadi, Martha Gattuso, Maria Laura Martinez, Maria Voctoria Rodriguez. Esp. Osvaldo Di Sapio

Antal studenter: 4 Antal timmar teoretiska-praktiska lektioner: 4 Antal uppdrag: 1

Antal timmar av obligatoriska klasser dikterade av provision: 60 Antal delgodkännanden: 2

DOKUMENTÄRA KÄLLOR

Lärare: Dr. Martha Gattuso Antal studenter: 4 Antal timmar teoretiska och praktiska lektioner: 3 Antal uppdrag: 1

Antal timmar av obligatoriska klasser dikterade av provision: 30 Antal delgodkännanden: 1

Första och andra terminen

RIKTNING OCH SAMLEDNING AV DOKTORAVHANDLINGAR

Dra. Martha Gattuso

- Doktorsavhandlingens inriktning: "Endomorfologiska studier och den biologiska aktiviteten hos extrakt av inhemska arter av familjen Simaroubaceae". Lic Bioteknolog María Noel Campagna. Doktorsexamen i biologi Antagning 2008-01-04. Fac. Biokemiska och farmaceutiska Cs. UNR pågår. - Co-direction doktorsavhandling: "Morfoanatomiska, fytokemiska och agronomiska studier av Verbena-arterna i provinsen Buenos Aires". Ing Agron Martín I. Rodríguez Morcelle Direktör Dr. Nancy Apóstolo Doktorsexamen med inriktning i tillämpad vetenskap. Upplösning CS 480/07. A N Luján på gång.

RIKTNING FÖR SLUTARBETE SPECIALISERING I MEDICINSKA VÄXTER - Dr Adriana Cortadi

Riktning Slutarbete: "Agroekologisk produktion av medicinalväxter, en nödvändighet av XXI-talet." Biolog Mariana Lanfiutti. Scen: pågår

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (107)

DIREKTORATET FÖR PRAKTIK

- Dr Adriana Cortadi

Praktikant: Dr Hildegardo Seibert Franca, professor i farmakognosi. Farmaceutiska fakulteten i Espirito Santo. Brasilien. Från 21 till 25/02 2011. Beslutande dekanatets kansli nr 025/11.

Praktikant: Gård. Caio Pinho Fernandes, professor i läkemedelsteknik. Farmaceutiska fakulteten vid Fluminense Federal University. Brasilien. Från 21 till 25/02 2011. Beslutande dekanus nr 016/11.

- Exp. Osvaldo DiSapio

Praktikant: Gård. Pablo Gustavo Perín Natufarma Laboratory. Hope (Santa Fe). Från 04/01/2011 till 16/12/2011. Dekansbeslut nr. 091/2011 MEDLEM I UTVÄRDERINGSJURYN FÖR GRUND- OCH FORSKNINGSUPPHANDLING

- Dra. Martha Gattuso

-Doktorsavhandlingsjuryn "Tillväxtformer, taxonomi, distribution och användning av Adesmia (Leguminosae) arter från centrala Argentina". Alternativ till doktorsexamen i biologiska vetenskaper av agronomen César Augusto Bianco. Upplösning C.D. N° 235/99 vid fakulteten för farmaci och biokemi vid universitetet i Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

- Dr Adriana Cortadi

Titelmedlem i Master's Defense av: Caio Pinho Fernandes. Tema: Fytokemisk och biologisk studie av växtarten Manilkara subsericea (Mart.) Dubard. Farmaceutiska fakulteten, Fluminense Federal University. 2 augusti 2011.

2.- FORSKNING

2a.- ALLMÄNT PROJEKT

"ANATOMISKA, ONTOGENA OCH HISTOCHEMISKA STUDIER AV DEN AUTOKTONA OCH EXOTISKA FLORAN I DEN ARGENTINSKA REPUBLIKEN" Utveckling av följande undersökningar: Projekt I - "Polypeptidprofiler, kemiska markörer, endomorfologiska karaktärer och biologisk aktivitet tillämpad på systematiska studier av florentinska växterna Argentina." Subventionerat av Vetenskapliga och tekniska främjandet. BID-PICT 1494 Adress: Prof. Dr. Martha A. Gattuso

Projekt II - "Karakterisering och normalisering av en medicinsk autokton växtresurs: arter av släktet Baccharis L." Kod: BIO

Utvärderande institution: Sekreterare för vetenskap och teknik vid National University of Rosario Adress: Prof. Dra Martha Gattuso

Projekt III - "Argentinsk flora som resurser för naturliga produkter: Morfoanatomiska studier, biostyrd isolering av aktiva föreningar och sökning efter bioaktivitet i arter av familjen Picramniaceae". Kod: BIO 200. Utvärderande institution: Sekretariatet för vetenskap och teknik vid National University of Rosario. Resol. C.S. nr 1041/08, 538/09 och 049/11. Adress: Prof. Dr. Adriana Cortadi

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (108)

Projekt IV "Sök efter naturliga produkter av vegetabiliskt ursprung med insekticid och nematicid aktivitet" BIO-kod 291. Utvärderande institution: Sekretariatet för vetenskap och teknik vid National University of Rosario. Resol. C.S. nr 139/11. Adress: Prof. Dr. Adriana Cortadi. Med regi: Dr. María Laura Martínez 2 f. FORSKARDIREKTORATET

2b i RIKTNING OCH SAMLEDNING AV DOKTORAVHANDLINGAR

Dra. Martha Gattuso

- Doktorsavhandlingsriktning. "Endomorfologiska studier och den biologiska aktiviteten av extrakt från inhemska arter av familjen Simaroubaceae." Lic Bioteknolog María Noel Campagna. Doktorsexamen i biologi Antagning 2008-01-04. Fac. Biokemiska och farmaceutiska Cs. UNR pågår. - Meddirektör Doktorsavhandling "Morfoanatomiska, fytokemiska och agronomiska studier av Verbena-arter från provinsen Buenos Aires" Ing. Agron. Martín I. Rodríguez Morcelle Direktör Dr. Nancy Apóstolo Doktorsexamen med orientering i tillämpad vetenskap. Resolution CS 480/07 UN Luján pågår. Stipendiehantering - Meddirektör POSTDOKTORSTIPENDIER 10. CONICET. Lic. Biot. Maria Victoria Rodriguez. Upplösning D 1540/11. Sedan 2011-01-05 pågår. - Co-direction PhD Scholar, Ing Agron Martín I. Rodríguez U.N.LUJÁN, Resol. nr 0000153/08. Pågående. 2b iii HANTERING AV SLUTVERK SPECIALITETER

Dr. Adriana Cortadi - Direction of Final Work för att komma åt titeln Specialist in Medicinal Plants. Biolog Mariana Lanfiutti "Agroekologisk produktion av medicinalväxter, en nödvändighet för 2000-talet."

2b iiii RIKTNING FÖR EXAMENSAVHANDLING Dr. Adriana Cortadi

- Inriktning av examensuppsats för att komma åt titeln Bachelor of Biotechnology of Miss Erica Mandón. Titel: "Ontogeny of laticifers och karakterisering av latexproteaser från Sapium haematospermum Müll. Arg. (Euphorbiaceae)”. 2 C. PUBLICERADE VERK

2c i. PUBLIKATIONER i refererade tidskrifter (4) 2c ii. BÖCKER KAPITEL (1) 2 ciii. Offentliggörande PUBLIKATIONER (1)

2 ciiii. VERK SÄCKTAS FÖR PUBLICERING (2)

2 c v. FÖRBEREDELSER (3)

2d.- PRESENTATIONER TILL VETENSKAPLIGA MÖTEN

• Nationals: (8)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (109)

2e.- CONVENIOS

- Samarbetsavtal mellan ordföranden för botanik vid Cs-fakulteten. Biochemical and Pharmaceutical Sciences of the U.N.R. och Vegetabiliskt Protein Research Laboratory, LIPROVE, vid Cs-fakulteten. Exakt och naturligt av FN. från La Plata. Akt 700, 34349/1 1996, i kraft. - Internationellt samarbetsavtal mellan universitetet i Castilla-La Mancha, Spanien och det nationella universitetet i Rosario. i själva verket. Resol. C.S. nr 580/2003.

- Särskilt avtal mellan Federal Fluminense University och National University of Rosario för att genomföra projektet: "Analytiska metoder för kvalitetskontroll av fytoterapeutiska läkemedel och naturliga produkter av vegetabiliskt ursprung." i själva verket. Resol. C.S. nr 2477/2009. 2 f. SUBSIDIER

- Från National University of Rosario för att finansiera projekt II och III som beskrivs ovan. - Från Scientific and Technological Promotion Agency till finansieringsprojekt som jag beskrev ovan.

3. ÖVRIGA AKTIVITETER

3 i.- TRÄNING

- Dra Maria Laura Martínez Praktikplatser: Laboratoriet för kemisk ekologi, Institutionen för organisk kemi och Institutionen för biovetenskaper, Kemiska fakulteten. 1 till 21 februari 2011. Republiken Uruguays universitet. Genomförs inom ramen för akademisk mobilitet av Teaching Scale Programme. Farmakognosilaboratoriet vid den farmaceutiska fakulteten vid universitetet i Rio Grande do Sul, Brasilien. Från 27 juni till 7 juli 2011. Genomförs inom ramen för utlandsresehjälp (AVE).

- Dr María Victoria Rodríguez y Farm. Gabriel Bettucci Kurs: Strukturella, fysiologiska, biokemiska och molekylära aspekter bakom den reproduktiva utvecklingen av angiospermer Universidad Nacional del Litoral. Lantbruksvetenskapliga fakulteten. Esperanza, Santa Fe, 2011 - Närvaro vid vetenskapliga möten: Drs. Martha Gattuso, Adriana Cortadi, María Laura Martínez, María Victoria Rodriguez, Esp. Osvaldo Di Sapio, - Estud. Erica Mandón praktik genomförd:

Natural Products Technology Laboratory (LTPN). Fluminense Federal University. Från 14 till 21 november 2011. Genomförs inom ramen för akademisk mobilitet av Escala-programmet. 3ii. RÅD

- FALCON Laboratory (Entre Ríos, Argentina). - Laboratorium för fytofarmaceutiska produkter NATUFARMA (Esperanza, Argentina).

4.- UTLÄNGNING / TJÄNSTER

4. i.- Särskilda uppdrag

- Dra. Martha A. Gattuso

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (110)

- Skrivande medlem av underkommissionen för fytoterapeutiska läkemedel i Argentina National Pharmacopoeia VIII Ed. ANMAT. INAME. Ministeriet för sociala åtgärder och folkhälsa i den argentinska republiken. Sedan 1997, i kraft. - Ledamot av kommittén för harmonisering av inkludering och uteslutning av medicinalväxter. Negativ lista över medicinalväxter. INAME-ANMAT. - Granskare medlem av Permanent Commission of the Brazilian Pharmacopoeia Sub Commission of Medicinal and Phytotherapeutic Plants. General Public Service i Brasilien. Sedan 1998, i kraft. - Granskare medlem av Permanent Commission of the Chilean Pharmacopoeia Sub Commission of Medicinal and Phytotherapeutic Plants. Fjärde upplagan Chiles hälsoministerium. Sedan 2008, i kraft. - Ledamot av den regionala kategoriseringskommissionen – Nordöstra regionen Ministerresolution nr 288 SPU, resolution nr 927 SCTIP. 2004. 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 - Deltagande i mötet för den samordnande enheten för akademiska enheter för farmaci och biokemi ECUAFyB, Mendoza. april och Buenos Aires november. - Recensentmedlem i tidningens redaktionskommitté:

• Latinamerikansk och karibisk bulletin för medicinal- och aromatiska växter. (BLACPMA). Chili. • Argentinas botaniska sällskap. • Latin American Journal of Pharmacy. - Dr Adriana Cortadi, Esp. Osvaldo Di Sapio

Utarbetande av medlemmar av kvalitetskontrollstandarderna för den fytoterapeutiska kommissionen vid Institutet för rationalisering av material i Argentina (IRAM). Sedan 2008, i kraft.

5.- INSTITUTIONELL

- Dr Martha A. Gattuso -Prodekan Fac. Cs. Biokemiska och farmaceutiska. A R. Period från 2003 till 2011-05-17. - Sekreterare för internationella relationer Cs. Biokemiska och farmaceutiska. A R. Period Sedan 2005 fortsätter. - Titulär medlem rådgivande kommission för specialisering karriär i medicinalväxter. - Suppleant i den rådgivande kommittén för specialiseringskursen administration och revision inom farmaci. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Resol. 229/02. Dr. Adriana Cortadi - Medlem Representant för UNR inför Thematic Nucleus Pharmacology of Natural Products av Association of Universities "Grupo Montevideo", Resol. C.S. 1535/99 i kraft. - Direktör för uppdaterings- och professionella förbättringskurser beroende på forskarskolan. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper UNR. Resol. C.S.N. A R. Resol. Nº 209/08, 377/10, 685/11 och fortsätter. - Vikarieprofessor, yrkesutbildningscykel, i akademiska rådet vid University School of Pharmacy UNR. Resol. nr 735/1. Från 2011-10-18 i kraft.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (111)

- Dra Maria Laura Martinez - Titulär representant JTP inför avdelningsrådet Dto. Cs. Biologisk. Växtbiologiskt område. Fac. Cs. Biokemiska och farmaceutiska. A R. Resol. C.D. nr 209/08 till 2011-09-30. - Esp. Osvaldo Di Sapio - Titulär representant JTP inför departementsrådet för Dto. Cs. Biologisk. Växtbiologiskt område. Fac. Cs. Biokemiska och farmaceutiska. A R. Resol. CD. nr 685/11. Sedan 2011-01-10 och fortsätter. - Dra María Victoria Rodriguez - JTP Suppleant representant inför avdelningsrådet för Dto. Cs. Biologisk. Växtbiologiskt område. Fac. Cs. Biokemiska och farmaceutiska. A R. Resol. CD. nr 685/11. Sedan 2011-01-10 och fortsätter.

OMRÅDEVÄXTBIOLOGI – BOTANISKA FAKULTETET. BIOKEMIKER OCH LÄKEMEDEL – U.N.R. Svit 531 – S2002 LRK – ROSENKRANS Tel. Fax: 54-341-4804592/3 e-post:[e-postskyddad]

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (112)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

FYSIOLOGISKT OMRÅDE

GRUNDLÄRNING

Asignatura: FYSIOLOGI

Kurs: Biokemi diktering: andra kvartalet 2011 Ansvarig: Dr. Aldo D. Mottino; Antal studenter: 50 Antal timmar teoretiska lektioner som ges: 46 Antal uppdrag: 3 Antal timmar lektioner som ges på uppdrag (seminarier och praktiskt arbete): 60 Lärare som berörs och graden av deltagande: Dr. Aldo D. Mottino: * Teoretiska lektioner: 86% * Integrering av betygsnämnder * Programmering och korrigering av partialer * Konsultationsklasser * Utarbetande av formulär för regularitetsvillkor

Dra. Cristina E. Carnovale

* Teoretiska klasser: 4% * Konsultationsklasser Dr. Enrique Sánchez Pozzi: * Diktering av teoretiska klasser: 2% * Konsultationsklasser Dr. Raúl Marinelli: Teoretiska klasser: 8% Integration av Bioq undersökningstavlor. José M. Pellegrino * Utskottschef * Integrering av betygsnämnder * Programmering och korrigering av delkurser * Konsultationsklasser Dra Viviana A. Catania: * Kommissionschef * Programmering och korrigering av partiella * Konsultationskurser Dr Marcelo G. Luquita : * Kommissionschef * Programmering och korrigering av del * Konsultationsklasser * Integrering av betygsnämnder

Underansvariga för uppdrag, uppmärksamhet på frågor och andra medlemmar i betygsnämnden: Dr. Raúl A. Marinelli, Dr. Juan A. Monti, Dr. Cristina E. Carnovale, Dr. Marcelo G Roma.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (113)

2

Ämne: DJURFYSIOLOGI OCH BIOKEMI Karriär: Examen i bioteknik Diktering: 1:a. Fyramånadersperiod 2011 Ansvarig: Dr. Raúl A. Marinelli. Karaktär: valfritt Antal studenter: 16 Antal timmar teoretiska lektioner som undervisas: 26 Antal uppdrag: 1 Antal timmar lektioner som undervisas på uppdrag (seminarier och praktiskt arbete): 30 Lärare som berörs och graden av deltagande:

Dr. Raúl A. Marinelli: * Teoretiska klasser: 92% * Kommissionschef * Programmering och korrigering av partiell

* Samrådslektioner * Integration av betygsnämnder

* Utarbetande av formulär för regularitetsvillkor

Dr. Aldo D. Mottino: * Teoretiska klasser: 8% * Integration av betygsnämnder * Programmering och korrigering av partialer * Konsultationsklasser. Cecilia Larocca/Leandro Soria * Kommissionschef * Programmering och korrigering av del * Konsultationsklasser Underansvarig för uppdrag, uppmärksamhet på frågor och andra medlemmar i betygsnämnden: Dr Marcelo Luquita, Bioq. Jose M. Pellegrino.

Ämne: FYSIOLOGI Karriär: Apoteksdiktering: 2:a. fyramånadersperiod 2011 Ansvarig: Dr Cristina E Carnovale/Dr Marcel Roma. Antal studenter: 121 Antal timmar teoretiska lektioner som ges: 48 Antal uppdrag: 5 Antal timmar lektioner som ges av uppdrag: 54 Lärare som berörs och graden av deltagande: Dr. Cristina E. Carnovale:

* Teoretiska klasser 33% * Integration av betygsnämnder

* Programmering och korrigering av partiella * Konsultationskurser Dr. Juan A. Monti:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (114)

3

* Teoretiska lektioner 33% * Integrering av betygsnämnder * Programmering och korrigering av deltentamen * Konsultationsklasser Dr Marcel G Roma: * Teoretiska lektioner 33% * Integrering av betygsnämnder * Programmering och korrigering av deltentor

* Konsultationsklasser * Utarbetande av formulär för regularitetsvillkor

Dr Fernando A. Crocenzi * Kommissionschef * Programmering och korrigering av partiell

* Frågeklasser

Dr Cristián Favre * Kommissionschef * Programmering och korrigering av partiell

* Konsultationskurser Dr. Luis M.Veggi * Kommissionschef * Programmering och korrigering av partiell

* Konsultationskurser Dr Juan A Monti/Dra Teresa Ronco * Kommissionschef * Programmering och korrigering av partiell

* Konsultationskurser Dr. Enrique J. Sánchez Pozzi * Kommissionschef * Programmering och korrigering av partiell

* Konsultationsklasser Underansvarig för kommissioner, uppmärksamhet på konsultationer och andra medlemmar av examensnämnden: Dr. Viviana A. Catania, Dr. Marcelo Luquita, Dr. Raúl A. Marinelli, Bioq. Jose M. Pellegrino. FORSKANDAD UNDERVISNING Kvantitativ konfokalmikroskopi Handledare: Dr M C Larocca och J M Pellegrino Lärare: Dr M C Larocca, J M Pellegrino, Dr Valeria Sigot Assistenter: Técn Ópt. Rodrigo Vena Datum och varaktighet: 5 till 16 mars 2012 40 timmar. DOKTORAVHANDLING Försvarad under perioden: Lic in Biotechnology Paola Ingaramo. Regissör: Dr. Carnovale.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (115)

4

Pågår: Lic i bioteknik Andrés Zucchetti. Regissörer: Sánchez Pozzi och Crocenzi. Examen i bioteknik Agostina Arias. Regissör: Dr Aldo Mottino och Dr Viviana Catania. Kandidat i bioteknik Virginia Perdomo. Regissörer: Drs V Catania och C Echenique. Examen i bioteknik Andrea Boaglio. Regissörer: Drs Roma och Crocenzi. Bioq Flavia Toledo. Regissörer: Drs Roma och Sánchez Pozzi. Examen i bioteknik Ismael Barosso. Regissörer: Drs Sánchez Pozzi och Crocenzi. Examen i bioteknik Leandro Soria. Regissör: Dr Raúl Marinelli. Kandidat i bioteknik Julieta Marrone. Regissör: Dr Raúl Marinelli. Kandidat i bioteknik Julia Marchissio. Regissör: Drs Raúl Marinelli- Dr Cristina Carnovale.

Mottagna forskningsanslag:

ANPCyT (PICT) och CONICET (PIP) på uppdrag av Drs. Carnovale, Marinelli, Roma, Larocca, Favre, Veggi, Ronco, Catania, Mottino, Villanueva, Ruiz och Sánchez Pozzi. Publicerade verk:

9 i internationella refererade tidskrifter.

Presentationer på kongresser: 26 i nationella och internationella kongresser.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (116)

1

Rosario den 3 augusti 2012.

Ref.: Minne av farmakologiområdet läsåret 2011

Fru akademisk sekreterare

Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper

S./D.

________________________________________

Jag bifogar 2011 års årsrapport för farmakologiområdet i papperskopia (totalt 9 sidor) och i

Magnetiskt stöd.

Prof. Adjunkt Dr. Adriana M. Torres

Akademisk chef Farmakologiområdet

CONICET huvudutredare

Fac. Cs. Bioq. y Gård. UNR

Suipacha 531-2000 Rosario

ARGENTINA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (117)

2

1.-UNDERVISNING

Under detta läsår anslöt sig följande:

*Större antal periodiska möten med områdeslärare

* Konsultationsklasser som ansvarar för alla lärare i området utöver de som redan dikterats av

Lärare.

*Undervisningsseminarier.

*alla Lärare i området efter diktering av det kliniska apoteksämbetet.

*alla lärare i området till diskussionen om de kliniska fall som presenteras av eleverna i

Ämne Klinisk Farmaci (Forum).

- a) EXAMEN UNDERVISNING

Undervisning i apotekarkarriärens ämne klinisk farmaci.

Ämneschef: Dra. Adriana M. Torres

30 elever i skick att närvara, varav 25 deltog, 25 elever reglerade ämnet.

Fem elever hoppade av kursen.

Teoretiska lektioner: 1 veckolektion om 3 timmar.

Ansvariga lärare: Dr. Adriana M. Torres och Dr. Joaquín Rodríguez.

Klassrumsuppgifter: 1 klassrumsuppgift på fyra timmar varje vecka.

Lärare en last: Liliana Monasterolo, Laura Trumper, Anabel Brandoni, Angel Scandizzi, Sara

Molinas, Nora Quaglia och Maria Eugenia Mamprin

Utvärderingar: en partiell togs om de dikterade ämnena. Det godkändes med 6 och med rätt att

en partiell återhämtning, ansvaret för rättelse och provtagning stod för

alla områdeslärare

Under den andra terminen deltog studenterna i ett veckovis forum för diskussion om kliniska fall.

observerade av dem på de offentliga sjukhusen där de genomförde en del av förpraktiken

professionell. Studenterna som presenterade fallet i forumet deltog i inte mindre än 3 sessioner av

konsultation (2 timmar/aktivitet) för att diskutera sina slutsatser med lärare på Farmakologiområdet. De

Eleverna presenterade också fallet skriftligt i detalj.

Totalt nio undervisningsseminarier hölls med deltagande av alla lärare från

Område där uppdaterade ämnen inom Clinical Pharmacy diskuterades med deltagande av

talare utanför området och de kliniska fallen levererade av

studenterna.

Veckovisa konsultationsklasser: ansvarig för alla lärare i området.

Reguleringsvillkor: 85 % närvaro vid klassrumsuppgifter och -forum. tillåtelse till

deltentamen och/eller återhämtningsprovet med ett betyg som är lika med eller högre än sex och presentationen och

Diskussion av ett kliniskt fall i forumet.

Kampanjvillkor: 85 % närvaro vid teoretiska klasser, klassrumsuppgifter och forum.

Godkännande av deltentamen med betyget åtta eller högre och av presentation och diskussion av

ett kliniskt fall i forumet. Giltighet av detsamma: till årsskiftet februari-mars 2013.

Undervisar i ämnet farmakologi (Karriär: Apotek).

Ansvarig för ämnet: Dr Liliana A. Monasterolo

Inskrivna studenter: kan regularisera: 84

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (118)

3

Slutresultatet av föreställningen blev: 66 ordinarie och 18 gratis.

Teoretiska lektioner: 3 veckovis om 2 timmar vardera. Totalt: 36 klasser.

Ansvariga lärare: Dr. Adriana M.Torres, Dr. Liliana Monasterolo, Dr. Joaquín V. Rodríguez.

Samrådslektioner varje vecka: alla områdeslärare

Obligatoriska seminarier: 2 av 4 timmar vardera; och 1 av 3 timmar. Totalt: 11 timmar per elev.

Ämnen som utvecklats: Generalities of SNA. Parasympatiskt NA-system. Ganglie. Motorplatta.

sympatiskt NA-system. Farmakologi av mag-tarmsystemet.

Lärare som deltog: Angel Scandizzi, Laura Trumper, María Eugenia Mamprim, Nora

Quaglia, Sara Molinas och Anabel Brandoni.

Obligatoriska praktiska aktiviteter:

Följande aktiviteter genomfördes, med eleverna indelade i 5 uppdrag:

1º) Felsökning: Farmakodynamik och farmakokinetik

Tid: 3 lektioner à 4 timmar vardera. Totalt: 12 timmar per elev.

2º) Experimentellt arbete: Effekter av olika doser av furosemid på vissa parametrar av

Njurfunktion hos intakta råttor inhysta i metaboliska burar.

Tid: 4 sessioner à 4 timmar vardera som inkluderade: Introduktion och protokoll; förberedelse för

djur- och urinprover; finjustering av den analysmetod som ska användas, och mätningar i

proverna; beräkningar och tillämpning av lämplig statistisk metod. 5 råttor bearbetades pr

provision. Totalt: 16 timmar per elev.

3:e) Experimentellt arbete: Effekter av histamin och ranitidin på magsyrasekretion hos råttor.

Tid: 1 session på 4 timmar och en session på 1 timme som inkluderade: Introduktion och protokoll;

förberedelse av djuret (anestesi, cardia och pylorus ligering), injektion av läkemedlen som studeras och

insamling av prover av maginnehåll; finjustering av den analysmetod som ska användas, och

mätningar på prover; beräkningar och tillämpning av lämplig statistisk metod. 5 behandlades

råttor för provision Totalt: 5 timmar per elev.

Ansvariga lärare: Laura Trumper, Angel Scandizzi, María Eugenia Mamprim, Sara Molinas och Anabel

Brandons.

4º) Diskussion av resultaten: 4 timmars session. Presentation av aktiviteten för alla

studenter (obligatoriskt). Förberedelse av slutrapport. Denna aktivitet utfördes av alla

provisioner.

Diskussion om det praktiska arbetet av: Dr Joaquín Rodriguez, Dr Adriana Torres, Dr.

Liliana Monasterolo.

Deltentor: 2 och deras återhämtning (2 timmar vardera).

Lärare som ansvarar för delprov: Adriana Torres, Liliana Monasterolo, Laura Trumper,

Angel Scandizzi, Maria Eugenia Mamprim och Anabel Brandoni

Lärare som ansvarar för slutprov: Adriana Torres, Liliana Monasterolo, Laura Trumper, Angel

Scandizzi, Maria Eugenia Mamprim och Anabel Brandoni

Reguleringsvillkor: 85 % närvaro vid obligatoriska aktiviteter, godkännande av

experimentellt praktiskt arbete och godkännande av de 2 delproven.

Diktering av farmakologi (biokemikarriär).

Kursledare Dr Adriana M. Torres.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (119)

4

Inskrivna studenter: 47 studenter kan närvara.

Slutresultatet av föreställningen blev: 44 ordinarie elever.

Tre elever hoppade av kursen.

Teoretiska lektioner: 2 veckolektioner om 2 timmar vardera undervisades. Ansvariga lärare: Dr Adriana

M.Torres, Dr Joaquín V. Rodríguez, Dra. Laura Trumper.

Klassrumsuppgifter: 5 av 4 timmar vardera. Totalt: 20 timmar per elev.

Ämnen: farmakodynamik, farmakokinetik och läkemedel som verkar på nervsystemet.

Lärare som deltog: Liliana Monasterolo, María Eugenia Mamprín, Angel Scandizzi, Nora

Quaglia, Sara Molinas och Anabel Brandoni.

Obligatoriskt analys- och diskussionsarbete: Eleverna genomförde en bibliografisk sökning på

Farmakologin av vissa läkemedel som övervakas i plasma, gjorde en oral exponering och

de lämnade in en skriftlig rapport (monografi), (längd: 4 timmar). Den muntliga presentationen hölls kl

närvaro av chefen för praktiskt arbete för varje kommission och Dr. Adriana M. Torres.

Delprov: 1 och dess återhämtning (2 timmar vardera).

Lärare som ansvarar för delprov: Adriana Torres, Liliana Monasterolo, Laura Trumper,

Angel Scandizzi, María Eugenia Mamprín, Nora Quaglia och Anabel Brandoni.

Lärare som ansvarar för slutprov: Adriana Torres, Liliana Monasterolo, Laura Trumper, Angel

Scandizzi, María Eugenia Mamprín och Anabel Brandoni.

Veckovisa konsultationsklasser: ansvarig för alla lärare i området.

Regulariseringsvillkor: närvaro vid obligatoriska seminarier (85%), godkännande av

partiell granskning eller dess återvinning och godkännande av den presenterade monografin.

Diktat av valämnet Grundläggande farmakologi och farmakogenetik i Lic-karriären.

Bioteknik

Ansvarig för ämnet: Dr Liliana A. Monasterolo

Inskrivna elever: 6 elever

Prestation: uppflyttad: 6 elever

Teoretiska lektioner: 15 lektioner à 2 timmar vardera av Dr. Laura Trumper och Liliana

Monasterolo.

Klassrumsuppgifter: 6 klassrumsuppgifter om 3 timmar vardera av Dr. Laura Trumper och Liliana

Monasterolo.

Studenterna löste farmakokinetiska och farmakodynamiska problem; och diskuterade begreppen

Grundläggande teoretiska begrepp för att förstå farmakologiska effekter.

Muntlig presentation av vetenskapliga artiklar: 2 sessioner om 4 timmar vardera, av Drs. Laura

Trumper och Liliana Monasterolo.

Studenterna förberedde presentationen av vetenskapliga artiklar som finns i bibliografin, i

som har varit tvungna att känna igen begreppen farmakogenetik som utvecklats under dikteringen av

ämne och fördjupa studiet av de särskilda fall som tas upp i denna aktivitet.

Deltentamen: 1 tentamen på 3 timmar, av Drs. Laura Trumper och Liliana

Monasterolo.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (120)

5

Regularisering och befordringsvillkor: Regularisering med 85 % närvaro på aktiviteter

utvecklat och godkännande av deltentamen. Främjande med godkännande av den muntliga presentationen och

av delprovet med högre betyg än 8.

Examensarbete:

Regissör: Dr. Adriana M. Torres

Avhandling: Mary Trebucobich

Ämne: Studie av uttryck och funktion av bilitranslokas i njurar och lever hos råttor med

nefrotoxisk akut njursvikt.

Utvecklingsstatus: Försvarad 2011-12-13 Betyg: Enastående.

Regissör: Dr Liliana Monasterolo

Tesinist: Mauro Danielli

Ämne: Karakterisering av en primär kultur av proximala tubuliceller från råtta. Inkubation

i höga glukoskoncentrationer som en modell för diabetes

Utvecklingsstatus: Försvarad 2011-12-26 Betyg: Enastående

Regissör: Dr Liliana Monasterolo

Examensstudent: María Victoria Quiroga

Ämne: Uttryck av 18 kDa translokatorproteinet (TSPO) och leukemihämmande faktor

(LIF) i en leverregenereringsmodell

Utvecklingsstatus: Experimentstadiet

Regissör: Dr Mamprin María E.

Tesinist: Gisell Miszczuk,

Ämne: Reglering av cellvolym och uttryck av Aquoporin 8 mRNA i hepatocyter

råttisolat konserverade vid 0°C i olika konserveringslösningar

Utvecklingsstatus: Experimentstadiet.

b) UNDERVISNING PÅ EFTERGRAD:

I.-Kurs "Användning och hantering av försöksdjur"

Längd: 60 timmar

Regissörer: Dr Adriana M. Torres och Dr Juan Monti

Lärare från området som deltog: Dr. Adriana M. Torres och Dr. Anabel Brandoni

II.- Kurs "Molekylär farmakologi: farmakodynamik"

Längd: 90 timmar

Regissör: Dr Liliana Monasterolo

Lärare från området som deltog: Dr. Laura Trumper, Dr. Adriana M. Torres, Dr. Sara Molinas,

Dra. Liliana A. Monasterolo

Fördjupningskurs i klinisk farmaci

a.-Ämne: Doseringsprinciper Nivå I

Ansvarig professor för ämnet: Dr Joaquín Rodríguez

Lärare från området som deltog: Dr. Joaquín Rodríguez, Dr. Nora Quaglia, Dr. M. E. Mamprín

b.- a.-Ämne: Doseringsprinciper Nivå II

Ansvarig professor för ämnet: Dr Joaquín Rodríguez

Lärare från området som deltog: Dr. Joaquín Rodríguez, Dr. Nora Quaglia, Dr. M. E. Mamprín

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (121)

6

c.-Ämne: Klinisk farmaci och farmakoterapeutika nivå I

Ansvarig professor för ämnet: Dr. Liliana Monasterolo

Lärare från området som deltog: Dr Liliana Monasterolo, Dr Laura Trumper

d.-Ämne: Klinisk farmaci och farmakoterapeutika Nivå II

Ansvarig professor för ämnet: Dr. Adriana M. Torres

Lärare från området som deltog: Dr. Adriana M. Torres och Dr. Anabel Brandoni

Forskardirektoratet

Regissör: Dr Adriana M. Torres

Forskare: Dr. Anabel Brandoni (biträdande forskare i CONICET). Arbetsplats: Område

Farmakologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper-UNR

Medregissör: Dr Laura Trumper

Utredare: Dr Sara M. Molinas. (CONICET biträdande forskare, 4/2010) Arbetsplats:

Institutet för experimentell fysiologi (IFISE), fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper-

UNR.

Doktorsavhandling fungerar

Regissör: Dr Adriana M. Torres

Examensstudent: Lic María Herminia Hazelhoff. ANPCyT-stipendiat från 2010-01-06.

Ämne: Effekt av modulering på uttrycket och funktionen av den organiska anjontransportören 1

(Oat1) vid kvicksilverinducerad nefrotoxicitet.

Utvecklingsstatus: i experimentstadiet

Regissör: Dr Adriana M. Torres

Examensstudent: Lic Romina Paula Bulacio. Forskarstipendium typ I av CONICET från 04/01/2011.

Ämne: Renalt uttryck och urinutsöndring av Oat5 och NaDC1 vid nefrotoxicitet inducerad av

droger och tungmetaller. Möjliga implikationer i diagnosen av dessa patologier.

Utvecklingsstatus: i experimentstadiet

Regissör: Dr Joaquín V. Rodriguez

Examensstudent: Lic Ma Dolores Pizarro. CONICET-stipendiat.

Ämne: Karakterisering av en minibioreaktor med bioartificiella leverfunktioner: studier av

cellkomponent och operationsvariabler.

Utvecklingsstatus: Genomförd, skriftlig

Regissör: Dr Liliana Monasterolo

Examensstudent: Bioq/Farm. Melina Pagotto. CONICET-stipendiat

Ämne: Roll av njurproximala tubuliceller i genereringen av matrisproteiner

extracellulärt under de tidiga stadierna av inducerad diabetes hos råttor

Utvecklingsstatus: Färdigställd, under förberedelse av manuskript

Regissör: Dr Liliana Monasterolo

Examensstudent: Lic Biotechnology Verónica Donato

Ämne: Effekter av GABAB-agonisten, baklofen, på njurtubulärfunktionen. Stadionstudier

tidiga dagar av experimentell diabetes.

Utvecklingsstatus: Godkänd 1 juli 2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (122)

7

Slutprojekt av specialiseringskarriärer

Regissör: Dra Quaglia Nora

Alumn: Pharmaceutical Emilse Calvin

Ämne: "Användning av hypoglykemiska läkemedel på provinssjukhuset för hundraårsjubileet av

staden Rosario

Utvecklingsstatus: experimentstadiet

Regissör: Dr Liliana Monasterolo

Elev: Gård. Carolina Gomez Flores

Karriär: Specialisering inom administration och revision inom farmaci

Ämne: "Analys av profilen för farmakologiska recept och följsamhet vid behandling av

osteoporos”

Utvecklingsstatus: Manusförberedelse

Regissör: Dr Liliana Monasterolo

Alumn: Gård. Alicia Meneghini

Karriär: Specialisering i klinisk farmaci

Ämne: "Detektering av problem i samband med läkemedel i polyfarmacisituationer"

Utvecklingsstatus: Experimentstadiet

Regissör: dr. Maria E Mamprin

Elev: Gård. Jorgelina Montemarani

Ämne: "Studie av biverkningar av vaccinet mot influensa A i apotek

Rosarios kommuner

Utvecklingsstatus: Manusförberedelse

2.- FORSKNING

Projekt:

Effekten av modulering i uttrycket och funktionen av Oat1 och Mrp2 på inducerad nefrotoxicitet

för kvicksilver. Möjliga terapeutiska implikationer. Regissör: Dr Adriana M. Torres. Projekt

finansieras av ANPCyT. PICT 2007-00966.

Njurexpression och urinutsöndring av Oat5 och NaDC1 hos råttor med akut njursvikt.

Möjliga implikationer i diagnosen av denna patologi. Regissör: Dr Adriana M. Torres.

Projekt finansierat av CONICET PIP nr 112-200801-01665 (2009-2011).

Uttryck och funktion av organiska anjontransporterande proteiner i njurar med nefropatier.

Regissör: Dr. Adriana M. Torres PID-UNR. 1BIO 181 (2008-2011).

Studie av uttryck, funktion och njurreglering av olika proteintransportörer av

organiska anjoner hos råttor med extrahepatisk kolestas. Regissör: Dr Anabel Brandoni

Young Researchers Project finansierat av ANPCyT. PICT-2010, nr 2127 (2011-2012)

Utveckling av en lösning för hypotermisk konservering av organ och vävnader för transplantation. 1-

In vitro studier. Regissör: Joaquin Rodriguez. PID-UNR. 1BIO 176 (2008-2011).

Utveckling av experimentella strategier för räddning av lever från donatorer med

hjärtstopp. Utförandeenhet: Molekylärbiologi, Institutionen Cs. Biologisk, Naturvetenskapliga fakulteten

Biokemisk. och Pharmaceuticals, UNR. Regissör: Edgardo E. Guibert, meddirektör. Joaquin Rodriguez.

CONICET PIP 112-200801-01208.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (123)

8

Rollen för 18 kda translokatorproteinet (tspo) och det steroidogenes regulatoriska proteinet

akut (stjärna) i olika experimentella modeller av njurskada. Regissör: Dr. Liliana

Monasterolo. PID-UNR. 1BIO229 (2009-2012):

"Icke-invasiva biomarkörer för skador i experimentella modeller av akut njursvikt:

Möjliga implikationer i farmakoterapeutiska strategier"

Regissör: Laura Trumper, Laura (regissör) PID-UNR (2010-2013).

"Hypotermisk konservering av isolerade hepatocyter och levermikroorgan (MOH) i lösning

BGS och Bes Gluconate med tillsats av polyetylenglykol. Användning av det i marginella givare och

dess tillämpningar på den bioartificiella levern." Regissör: Dr. Dr. María Eugenia Mamprín. PID-UNR,

BIO 272 (2011-2014).

PRODUKTION I FORSKNING.

Publikationer i internationella peer-reviewade tidskrifter

-“Utval av multispecifik organisk anjontransportör (OAT1/SLC22A6) skyddar mot kvicksilver-

inducerad nefrotoxicitet”.Adriana M. Torres, Ankur V. Dnyanmote, Kevin T. Bush, Wei Wu, Sanjay

Nigam. J. Biol. Chem. 286: 26391-26395 (2011).

-"Lokalisering och funktionell aktivitet av cytokrom P450 sidokedjeklyvningsenzym (CYP11A1) i

den vuxna råttnjuren".Pagotto MA, Roldán ML, Pagotto RM, Lugano MC, Pisani GB, Rogic G,

Molinas SM, Trumper L, Pignataro OP, Monasterolo LA. Mol Cell Endocrinol. 332 (1-2):253-60,

2011.

"Hypotermisk konservering av mikroorgan från råttlever (LMO) i Bes-glukonatlösning. Skyddande

effekter av polyetylenglykol (PEG) på den totala vattenhalten och funktionell livskraft”. Mandolino C,

Pizarro D, Quintana A Rodríguez J och Mamprin M. Annals of Hepatology 2: 196-206 (2011).

Presentationer till nationella kongresser

"Urinutsöndring av organisk anjontransportör 5 (Oat5) hos råttor behandlade med cisplatin"

Bulacio, R.P.; Torres, A.M.

-XVII Argentine Congress of Toxicology, Tandil, 29 september-1 oktober 2011

Sammanfattning publicerad i Acta Toxicol. argent. 19 (Suppl.) 79 (2011).

"Könsbunden skillnad i kvicksilverinducerad nefrotoxicitet hos råttor"

Hazelhoff, M.H.; Bulacio, R.P.; Trebucobich, M.; Torres, A.M.

-XVII Argentine Congress of Toxicology, Tandil, 29 september-1 oktober 2011

Sammanfattning publicerad i Acta Toxicol. argent. 19 (Suppl.) 87 (2011).

"Njur- och leveruttryck av organiska anjontransportörer hos råttor exponerade för klorid

kvicksilver (HgCl2)"

Hazelhoff, M.H.; Bulacio, R.P.; Trebucobich, M.; Brandoni, A.; Endou, H.; Passamonti, S.; Torres,

A.M.

-XLIII årsmöte för Argentine Society of Experimental Pharmacology, Tucumán, november

2011.

Sammanfattning publicerad i Book of Abstracts SAFE 2011 (ISSN 1853-9858), 29. Vinnande arbete av SAFE 2011 omnämnande.

"Effekt av olika doser av cisplatin på urinutsöndring och renalt uttryck av OAT5 i

hjul"

Bulacio, R.P.; Torres, A.M.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (124)

9

-XLIII årsmöte för Argentine Society of Experimental Pharmacology, Tucumán, november

2011.

Sammanfattning publicerad i SAFE 2011 Abstract Book (ISSN 1853-9858), 31.

"Urincitratutsöndring hos råttor med extrahepatisk kolestas (EC). Transportörernas roll

apikala”

Brandoni, A.; Torres, A.M.

-XLIII årsmöte för Argentine Society of Experimental Pharmacology, Tucumán, november

2011.

Sammanfattning publicerad i SAFE 2011 Abstract Book (ISSN 1853-9858), 40.

"Könsbunden skillnad i kvicksilverinducerad njurrörskada hos råttor"

Hazelhoff, M.H.; Bulacio, R.P.; Torres, A.M.

-XLIII årsmöte för Argentine Society of Experimental Pharmacology, Tucumán, november

2011.

Sammanfattning publicerad i SAFE Abstract Book 2011 (ISSN 1853-9858), 59.

"Förändringar i urinutsöndringen av organisk anjontransportör 5 (OAT5) hos råttor med

cisplatin-inducerad akut njursvikt"

Bulacio, R.P.; Torres, A.M.

-LVI årligt vetenskapligt möte för det argentinska samhället för klinisk forskning (SAIC), möte

Vetenskaplig årsbok 2011 för Argentine Physiology Society (SAFIS), Mar del Plata, november

2011.

Sammanfattning publicerad i Medicina 71 (Supl.III) 154 (2011).

"Njur- och leveruttryck av multidrogresistensassocierat protein 2 (MRP2) hos råttor

behandlas med kvicksilverklorid

Hazelhoff, M.H.; Torres, A.M.

-LVI årligt vetenskapligt möte för det argentinska samhället för klinisk forskning (SAIC), möte

Vetenskaplig årsbok 2011 för Argentine Physiology Society (SAFIS), Mar del Plata, november

2011.

Sammanfattning publicerad i Medicina 71 (Supl.III) 155 (2011).

"Njurutsöndring av bromosulfoftalein hos råttor behandlade med kvicksilverklorid. innebörden av

basolaterala transportörer”

Trebucobich, M.S.; Passamonti, S.; Brandoni, A.; Torres, A.M.

-XIII kongress-XXXI årsmöte- Rosario Biology Society, Rosario,

december 2011.

"Utveckling av en ny flatbottnad modell av bioartificiell lever (BAL): dess tillräcklighet för levern

mikroorgan (LMO) som biologisk komponent”.

Pizarro, M.D.; Mediavilla, MG; Scandizzi, A; Rodríguez, JV och Mamprin, ME.

Paper presenterat vid 2 Workshop om artificiella organ, biomaterial och vävnadsteknik (Obi

2011). Mar del Plata 28-30 september 2011.

Sammanfattning publicerad i Book of Minutes of the Workshop (ISBN 978-987-27301-0-9), Buenos Aires Argentina.

"Njurskador och reparation i en råttmodell av akut paracetamol nefrotoxicitet".

Pisani GB, Lugano MC, Molinas SM, Monasterolo LA, Trumper L.

Artikel presenterad vid III National Congress of Anatomists. II Internationella kongressen av

Utbildning och forskning i morfologiska vetenskaper. I Internationell tvärvetenskaplig konferens om

Morfologi och strukturell och molekylär patologi. Cordova. 15-17 september 2011

"Knockdown av mitokondriell aquaporin-8 (AQP8mt) uttryck minskar utsöndringen av

NH4+ i humana njurproximala tubuliceller”.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (125)

10

Molinas S, Bonfils A, Trumper L, Marinelli R.

Artikel presenterad vid LVI Annual Scientific Meeting of the Argentine Society of Clinical Research.

Årligt vetenskapligt möte 2011 Argentine Society of Physiology. 16-19 november 2011. Mar del

Silver. Sammanfattning publicerad i Medicina 71 (Suppl. III):154, 2011.

Presentationer till internationella kongresser

"Uttagning av multispecifik läkemedelstransportör OAT1/SLC22A6 skyddar mot kvicksilverinducerad njure

giftighet"

Torres, A.M.; Dnyanmote, A.; Wu, W.; Nigam, S.

XLVIII European Renal Association (ERA-EDTA) kongress, Prag, Tjeckien, juni 2011.

Sammanfattning publicerad på cd-rom

"Utveckling av nya albendazol orala mikropartiklar för behandling av cystisk

Echinococcos”.

Pichirilli G, Mamprin María E, Salomon C och Lamas C. Sammanfattning publicerad i Apostlagärningarnas bok

symposium.

Artikel presenterad vid det 18:e internationella symposiet om mikroinkapsling. 12-14 september

2011. Antalya, Turkiet.

Föreläsningar hålls

*"Effekt av kvicksilver på njur- och leveruttrycket av organiska anjontransportörer. Farmakologiska implikationer” Torres Adriana M. I Möte för farmakologiordförande vid offentliga förvaltningsuniversitet. Rosario, 15 september 2011. *”Effekt av akut och kronisk exponering för kvicksilver på uttryck, funktion och reglering av organiska anjontransportproteiner i lever och njure. Möjliga fysiopatologiska, toxikologiska och farmakologiska implikationer”. Torres Adriana M. XVII Argentine Congress of Toxicology, Tandil, 29 september 2011. Sammanfattning publicerad i Acta Toxicol. argent. 19 (Suppl.) 4, 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (126)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

MORFOLOGI

1-a) UNDERVISNING I MORFOLOGI PÅ GRUND (Biokemi och farmaci - plan 2006 - termin 2) Antal inskrivna studenter: 383 (Biokemi och farmaci). 26 elever frånvarande, 14 elever hoppade av Antal timmar teoretiska klasser: 42 timmar. Antal provisioner: 24. Antal timmar dikterat av kommissionen: 20 timmar. LÄRARE BERÖRADE PÅ DIKTATIONSTEORETISKA KLASSER: Dr. Ma Cristina Carrillo kl. 23.00. Dr. Graciela B. Garcia 19:00. TEORETISKT-PRAKTISKT: Dr Alejandra B. Quintana 64 timmar. Bioq. María J. Madariaga 64 timmar. Bioq. Gerardo B. Pisani 64 timmar. Dr Berta B. Kraiselburd 40 timmar. Bioq. María Cristina Lugano 40 timmar Bioq. Sandra L. Alvarez 40 timmar. Bioq. Maria E. Biancardi 36 timmar. Bioq. Marcela E. Trapé 36 timmar. Dr María Luján Alvarez 36 timmar. HISTOLOGI OCH EMBRYOLOGI (valbar examen i bioteknik) Antal studenter: 4. Antal timmar teoretiska lektioner: 40 timmar. Antal provisioner: 1. Antal timmar dikterat av kommissionen: 20 timmar. LÄRARE BERÖRADE PÅ DIKTATIONSTEORETISKA KLASSER: Dr. Ma Cristina Carrillo 6 timmar. Dr Graciela B. Garcia 6 timmar. Dr Berta B. Kraiselburd 3 timmar. Bioq. Gerardo B. Pisani 5 timmar. Bioq. María J. Madariaga 3 timmar. Dr Alejandra B. Quintana 3 timmar. Bioq. Sandra L. Alvarez 3 timmar. Bioq. María E. Biancardi 1 tim.

Bioq. Maria Cristina Lugano 5 timmar. Bioq. Marcela E. Trape 15.00. Bioq. María Lujan Alvarez 3 h TEORETISKT-PRAKTISKT: Dr. María Lujan Alvarez Bertha B. Kraiselbard 2 tim.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (127)

Bioq. Gerardo B. Pisani 4 timmar. Bioq. Maria J. Madariaga 2 timmar. Dr. Alejandra B. Quintana 6 timmar. Bioq. María E. Biancardi 1 hs.

Bioq. Marcela E. Trapé 1 tim. Bioq. María Luján Alvarez 1 timme. 1-b) FORSKAFFANDE UNDERVISNING Kurser som ges: Kurs för doktorsexamen i biologiska vetenskaper vid fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR: Oxidativ stress i mänskliga fysiologiska och patofysiologiska processer Regissör: Dr. María Cristina Carrillo Doktorander som genomfört och godkänt kursen: 4. 3/16 till 8/6, 2011. 60 timmar. Områdeslärare: Dr Graciela B. García, Dr Alejandra Quintana, Dr Luján Alvarez Forskarutbildning: Mikroskopi, histoteknik och mätmetoder i histologi. 14/4 till 2011-07-26. 70 timmar Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Regissör: Dr. Graciela García 2- FORSKNINGSPROJEKT I OMRÅDET Dr. María Cristina Carrillo Pågående projekt PIP-CONICET nr 1246. 2009-2011. Ämne: Glycerolmetabolism i levermodeller av parenkymal proliferation. Utvärdering av nya terapeutiska mål i utvecklingen av hepatokarcinogenes och i leverregenereringsprocesser. Belopp: $193 000 Dr. Graciela B. García Pågående projekt "Effekter av vanadin på det centrala nervsystemet, utveckling och reproduktion av råttor". (Res CS nº 544/2009) Period: 2009-2013 Code: 19/B382 Subventionerad av Secretary of Science and Technology vid National University of Rosario (Res CS nº: /2009). Belopp: 2 113,30 USD

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (128)

Dr. Alejandra Quintana "1BIO268 - TRANSPLANTATION AV ISOLERADE HEPATOCYTER OCH RISKERNA FÖRENADE MED NÄRVARO AV PRENEOPLASTISKA FOKUS I DET SUBKLINISKA STADIET".

• Ackreditering 2011 – SCyT - UNR

• Bidragsbelopp: ej fastställt

• Medlemmar: Dr. Alejandra B. Quintana (direktör); Bioq. Biancardi, ME; Bioq. Gerardo B. Pisani; Bioq. Maria Cristina Lugano; Dr. María Cristina Carrillo (medlemmar)

2.- Projektets titel: "TRANSPLANTERING AV ISOLERADE HEPATOCYTER FRÅN LEVER MED PRENOPLASTISKA FOKUS. POTENTIELLA RISKER FÖR DET ACCEPTANTA ORGANET”.

• Program för främjande av vetenskapliga, tekniska och innovationsaktiviteter för år 2011. S.E.C.T.E.I. Program 2: Förstärkning av kapaciteten hos forsknings- och utvecklingssystemet i provinsen Santa Fe Instrument 2.1.: Stöd till forskningsprojekt om ämnen av provinsiellt intresse utvecklade av forskargrupper som tillhör systemet för vetenskap, teknik och innovation, med antagande institution .

• Subventionsbelopp: 30 000 USD (trettio tusen pesos)

• Medlemmar: Dr. Alejandra B. Quintana (direktör); Bioq. Biancardi, ME; Bioq. Gerardo B. Pisani; Bioq. Maria Cristina Lugano; Dr. María Cristina Carrillo (medlemmar)

3- HANDLEDNING AV AVHANDLING AV AVHANDLING och AVhandling Dra María Cristina Carrillo Avhandlingar färdigställda under perioden: Examensledare för Lic Juan Pablo Parody.

Avhandlingsämne: Wnt/β-catenin-vägens roll i hepatisk preneoplasi och hepatomceller. Bevis på nya terapeutiska mål vid hepatokarcinogenes. Initieringsår: 2006. Färdigställande år: 2011. Disputerade i februari 2012. Avhandlingar handledda under perioden: Examensledare för Lic María Paula Ceballos Mancini. Avhandlingsämne: Studie av det inbördes förhållandet mellan Wnt/β-catenin signalvägen och TGF beta1 i hepatomceller. Initieringsår: 2008. Dr. Graciela García - Avhandlingsledare för Bioq. María Cristina Lugano för magisterexamen i universitetspedagogik. Resol CD Fakulteten för humaniora och konst nr 220/2002. Ämne: Faktorer som kan påverka elevernas akademiska prestationer. Dess förekomst i regulariseringen av de två ämnen som dikteras av området.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (129)

- Bioq Examensledare. María Eugenia Biancardi för magisterexamen i universitetspedagogik. Resol CD Fakulteten för humaniora och konst nr 335/2004. Ämne: Inflytande av kursplansförändringen i undervisning-inlärningsprocessen för morfologi- och hematologiämnen och dess möjliga konsekvenser för hanteringen av biokemiska yrkeskompetenser. - Avhandlingsledare för att erhålla titeln Bachelor of Biotechnology för studenten Javier Contardo (filnr: C-0058/2) Avhandlingsprojektets titel: NEUROTOXICITY OF VANADIUM (V) HOS NEONATE RATTS: BEHAVIORAL, BIOCHEMICAL OCH HISTOLOGISKT

b) UPPHANDLINGAR Dra Graciela García - Direktör för avhandlingen för att erhålla titeln kandidatexamen i bioteknik för studenten Santiago Cuesta. Akt nr 6078/575 daterad 2007-06-08. Ämne: Neurotoxicitet av vanadin (V) hos vuxna råttor: beteendestudier, biokemiska och histologiska studier Dr Alejandra B. Quintana - Examenshandledare för kandidatexamen i bioteknik. Elev: Victoria Bessone; Ämne: "Biomekaniska och funktionella studier av kryokonserverade mänskliga hjärtklaffar som drabbades av en temperaturstegring under kryogen lagring" Startdatum: november 2008. Dr. María José Madariaga - Avhandlingshandledare för kandidatexamen i bioteknik. Fac. Cs. Bioq. och Farm. -A R. Elev: Cecilia Farré. Fil: F-9548/6 Titel: "Effekt av vanadin på utvecklings- och reproduktionsparametrar hos honråttor" Regissör: Dr. María José Madariaga Under utveckling. Startdatum: april 2010. - Handledning av examensarbetet för kandidatexamen i bioteknik. Fac. Cs. Bioq. och Farm. -A R. Elev: Ezequiel Amilcar Zubillaga. Fil: Ezequiel Amilcar Zubillaga Titel: "Effekt av vanadin på utvecklings- och reproduktionsparametrar hos hanråttor" Regissör: Dr. María José Madariaga Under utveckling. Startdatum: april 2010. 4.- HANDLEDNINGAR FÖR DOKTORAVHANDLING Dr. Alejandra B. Quintana - Handledare för doktorsavhandlingsprojektet för biokemisten Arístides Pochettino. Titel: Neuroendokrint störande kapacitet hos herbiciden 2,4-diklorfenoxiättiksyra hos råttor exponerade under deras utveckling.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (130)

Avhandlingsledare: Dr. Ana María Evangelista. Resolution nr 103/2007. 4- STIPENDIER RIKTAD UNDER PERIODEN: Dra María Cristina Carrillo Typ II Postgraduate Scholarship (CONICET) för bioteknikutexaminerade Juan Pablo Parody Internt CONICET doktorandstipendium för bioteknikexaminerade María Paula Ceballos Mancini sedan 04/01/08. Direktör för forskare: Direktör för biträdande forskare Dr. Cristián Favre (AUG/2003 och fortsättning) Direktör för biträdande forskare för Dr. María de Luján Alvarez sedan 2007-01-04 5- PUBLIKATIONER AV LÄRARE I OMRÅDET I INDEXERADE TIDSKRIFTSVERK FÄRDIGA: 8 PUBLICERADE ABSTRAKTER: 20 KONFERENSPRESENTATIONER: 25 6- UTMÄRKELSER OCH UTMÄRKELSER: 3 7- FÖRLÄNGNING Tjänster som tillhandahålls: TEKNISK HJÄLP I HISTOLOGI. Ansvarig: Histotec. Alejandra I. Martinez. Permanenta förmåner för alla områden av fakulteten, till Institutes of Conicet, INTA, UNIR, fakulteten för medicinska vetenskaper. INTRODUKTIONSKURS OM GRUNDLÄGGANDE HISTOLOGISKA TEKNIKER i djur- och växtvävnader MODUL: djurhistologi. 25 timmars föreläsning. Arrangerad av Provincial Museum of Natural Sciences "Dr. Angel Gallardo", ministeriet för immovation och kultur Provinsen Santa Fe och deklarerade av intresse av deputeradekammaren i provinsen Santa FE. Längd: 10 träffar (80 föreläsningstimmar). Från 9/10/2011 till 11/16/2011. Utbildningar, praktiska arbetshandledningar, anteckningar om disciplinen etc. genomfördes också. Flera medlemmar i området utförde universitetsledningsuppgifter.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (131)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

VÅRD Apotek OMRÅDE

1.- UNDERVISNING

Personal - fakulteten:

Dra María Luz Traverso Prof. Bifogad exklusiv dedikation Mg. Mercedes Salamano Prof. Bifogad exklusiv dedikation Farm. Esp. Carina Botta J.T.P. semi-exklusiv dedikation Mg. Marisel Colautti J.T.P. Semi-exklusiv dedikation Farm. Valeria Palchik 1:a assistent. Farm enkel dedikation. Mariela Bianchi 1:a assistent. enkel dedikation ad honorem.

1.1. GRUNDUNDERVISNING Fyra ämnen med tanke på gränssnittet (1997-2006 studieplan) för apotekskarriären: "Apotek och samhälle" (varje månad); "Professional Practice Level I" (kvartalsvis); "Professional Practice Level II" (årlig); "Farmaceutisk vård / Assistansapotek" (årlig)

� Ämne Pharmaceutical Care/Apotekshjälp (års- 5:e året apotekskarriär-plan 1997 - 2006)

Antal inskrivna studenter: 37 Antal inskrivna studenter: 29 Antal ordinarie studenter vid diktatets slut: 23 Antal timmar teoretiska lektioner: 46 Antal timmar praktiska aktiviteter: 33 Antal uppdrag: 2 timmar per provision: 18 Tider för veckovis konsultation: 4

• Lärare som berörs av teoretiska klasser: Dr. María Luz Traverso

Mg. Mercedes Salaman Farm. Exp. Carina Botta Mg. Marisel Colautti

• Lärare involverade i praktiska aktiviteter: Klassrumsuppgifter och seminarier: Mg. Marisel Colautti Farm. Valeria Palchik Farm. Mariela Bianchi

Dr. María Luz Traverso Mg. Mercedes Salamano Gäster: Farm. silvina papis

Aktiviteter:

1) Klassrumsuppgifter:

Sex (6) klassrumsuppgifter utvecklades, med veckovis diktering av uppdrag, på tre timmar vardera. Före klassrumsuppgiften genomförde eleven förutbestämda aktiviteter relaterade till dess centrala tema (bibliografisk sökning, intervjuer, etc.). Efter en kort introduktion till

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (132)

2

valt ämne eleverna arbetade i grupper med att försöka lösa skriftliga problematiska situationer. Därefter ägde en presentation och diskussion rum. 2) Seminarier: Tio (10) seminarier utvecklades. Ämnena föreslogs av området och valdes ut av eleverna. För att utarbeta den förutsågs en bibliografisk sökning med råd från lärarna i ämnet. Varje grupp elever hade en timmes muntlig presentation, med efterföljande diskussion. Skriftlig rapport levererad. 3) Diskussionsforum: De organiserades på ett integrerat sätt med ämnet Clinical Pharmacy, med en grupppresentation på två timmar varje forum. Presentationerna kommer från de farmakoterapeutiska uppföljningar som studenterna genomfört under Yrkesutövningen på sjukhus. Utvärderingar: � Ett (1) delprov och ett (1) avhjälpande delprov. � Slutliga muntliga prov, enligt akademisk kalender och gällande bestämmelser. Totalt: fjorton (14) betygsnämnder. � Kontinuerlig och löpande utvärdering av studenter, med register i Area-databasen, som

inkluderar: 1) För Plan 1997-studenter, individualiserade utvärderingsblad för övningar i

Samhällsapotek och Sjukhusapotekservice med assistans och utvärdering av verksamhet efter område och kvalifikationer.

2) Individuella utvärderingsblad för klassrumsuppgifter. 3) Uppföljningsblad för gruppseminariehandledning, inklusive skriftlig presentation av ämnet. 4) Hjälp till de olika aktiviteterna. 5) Rapporter framtagna i praktisk verksamhet.

� Ämne för farmaci och samhälle (2:a terminen - 4:e året apotekskarriär // Plan 1997 och Plan 2006)

Antal elever inskrivna: 112 Antal elever inskrivna i 1997 års plan: 28 Antal elever inskrivna i 2006 års plan: 84 Antal inskrivna elever: 93 Antal ordinarie elever i slutet av diktatet: 69 Antal timmar teoretiska lektioner : 30 Antal timmar praktiskt arbete: 30 Antal uppdrag: 3 timmar per uppdrag: 18 Konsulttimmar per vecka: 4

• Berörda lärare till teoretiska klasser: Mg. Marisel Colautti Farm. Esp. Carina Botta Lic Mariela Valentin

Dr. María Luz Traverso Mg. Mercedes Salamano (licensierad)

• Lärare involverade i praktiska aktiviteter: Klassrumsuppgifter och integrerande seminarium: Mg. Marisel Colautti Farm. Valeria Palchik

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (133)

3

Odla. Mariela Bianchi Lic Mariela Valentin

Aktiviteter:

1) Klassrumsuppgifter:

Sex (6) klassrumsuppgifter utvecklades, med veckovis diktering av uppdrag, på tre timmar vardera. Inför klassrumsuppgiften genomförde eleverna förutbestämda aktiviteter relaterade till dess centrala tema (bibliografisk sökning, intervjuer, etc.). Efter en kort introduktion om det valda ämnet arbetade eleverna i grupper och diskuterade tillsammans för att försöka lösa problematiska situationer. Undervisningsmetoden per fall implementerades för andra gången 2011, vilket stöder strategin för att förbättra lärande 2) Integrativt seminarium: Detta är ett utrymme där eleverna möter två fall, som redan arbetats med i klassrumsuppgiften, så att de kan länka, enligt till hälsodelsystemet, olika vägar. 3) Seminarium för studenter i befordran: Presentationen av ett seminarium för de studenter i befordran är upprättat, så att innehållet som lämnats utanför deltentamen kan införlivas och utvärderas. Det inkluderar läsning och muntlig presentation av vetenskapliga artiklar relaterade till frågor som väntar på utvärdering, med efterföljande diskussion och leverans av en skriftlig rapport. Utvärderingar: � Ett (1) delprov och ett (1) avhjälpande delprov. � Slutliga muntliga prov, enligt akademisk kalender och gällande bestämmelser. Totalt: fjorton (14) betygsnämnder. � Kontinuerlig och löpande utvärdering av studenter, med register i Area-databasen, som

De inkluderar: 1) Individuella utvärderingsformulär för klassrumsuppgifter (attityd och lämplighet) 2) Individuell utvärdering av det integrerande seminariet (analys, jämförelse och

diskussion av problematiska situationer, referens till teoretiskt material, slutsatser) 3) Utvärdering av seminariet för studenter i befordran. (analyskapacitet,

historisk kontextualisering, koppling till teoretiskt material, slutsatser) 4) Närvaro vid olika aktiviteter.

� Yrkesutövningsämne Nivå I (2:a terminen - 4:e året av apotekskarriären - Plan 2006)

30 timmars yrkesutövning ska genomföras på anvisade primärvårdscentraler enligt schemat med 100 % närvaro. Antal inskrivna studenter: 61 Antal inskrivna studenter: 53 Antal ordinarie studenter i slutet av kursen: 53 Antal vårdcentraler: 34 Hälsocentraler som tilldelats av Rosario kommuns folkhälsosekretariat var: Casals, Casiano Casas , Ceferino Namuncurá , Champagnat, David Staffieri, Elena Bazet, Rubén Naranjo, Emmaus, Juana Azurduy, Juan B. Justo, Las Flores, Let's Fight for Life, Maiztegui, Mangrullo, 1 maj, Pasteur, Pocho Lepratti, Roque Coulin, Roselló , Salvador Mazza, San Martin, San Martin A San Vicente de

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (134)

4

Paul, South, Toba, Tío Rolo, 20 juni, South Park, Itatí, Barrio Plata, Francisco Lai, Eva Duarte, Maradona och Domingo Matheu. Utvärderingar: Löpande utvärdering av studenterna, med registrering av alla delutvärderingar i Områdesdatabasen, nämligen: 1) Individuella utvärderingsformulär för Praktik i Vårdcentraler med assistans, beskrivning

av verksamheten under samordning av distriktsfarmaceuterna och tillsyn av områdeslärare, med kvalifikationer om deras anlag och attityder.

2) Leverans av Rapporter kopplade till Yrkesutövningsnivå I enligt instruktioner. 3) Hjälp till de olika aktiviteterna.

� Nivå II Ämne för yrkesutövning (5:e året farmacikarriär – 2006 års plan) Antal inskrivna studenter: 6 Antal inskrivna studenter: 4 Antal ordinarie studenter i slutet av diktatet: 4 Läkemedelsvårdsstudenter (1997-plan) Praktiska aktiviteter utfördes endast på sjukhus och kommunala apotek, som en del av ämnet (antal studenter: 26) Praktik på sjukhus (totalt 100 timmar per student) De utfördes i staden Rosario i sjukhusens apotekstjänster Provins: Centenario, Eva Perón och barnsjukhuset norra zonen och kommunala effekter: Hospital Alberdi, Carrasco, Vilela, Martin Maternity, Clemente Álvarez akutsjukhus, Roque Sáenz Peña. Dessa praktiker samordnades, organiserades och övervakades av lärare från området, för dem alla finns ett specifikt avtal. Denna praxis innehåller en individuell utvärdering av varje student, för att fastställa uppnåendet av dess mål, presenterad i en form speciellt utformad för detta ändamål och ifylld av chefen för motsvarande tjänst. Öva på privata apotek 100 timmar totalt per student. De utfördes på apotek auktoriserade av College of Pharmacists i provinsen Santa Fe. 1st Santa Fe Circumscription och 2nd Rosario Circumscription, helst med tillhandahållande av farmaceutisk vård. Denna verksamhet samordnas och övervakas av ämnet Klinisk farmaci. Praktik inom industrin: totalt 100 timmar per student. De genomfördes i pilotanläggningen för produktion av läkemedel (FCByF) och i Polybius S.A. Laboratory.

1.2 ÖVRIGA AKADEMISKA VERKSAMHETER AV EXAMEN (i förlängning av funktioner) 1) Apotekkarriärens mikrobiologiworkshops. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. (21-22-23 och 27 juni 2011) 2) Informativ workshop "Professional Practice and Valives for Biochemistry and Pharmacy", anordnad av Studentcentrum och Skolförvaltningen. Juni 2011 3) Möte för professionella praktiker. College of Pharmacists 2nd Circumscription. Juni 2011. 4) IDEPP-områdesseminarium. Forskning som apotekarens ansvar. September 2011 5) IDEPP-områdesseminarium. Farmaceutisk vård av människor som lever med hiv/aids. november 2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (135)

5

1.3. FORSKANDE UNDERVISNING - Specialiseringskurs "Apoteksadministration och revision", ackrediterad av CONEAU - Resol. 149/08. Uppföljning av Final Work-kohorten 2009 – 2010 - Magisterexamen i folkhälsa. Juan Lazarte hälsoinstitut. Centrum för tvärvetenskapliga studier. A R. Uppföljning av avhandlingar av forskningsmetodikworkshopen. Sedan 2008.

2.-AKADEMISK UTBILDNING Pågående forskarutbildningskurser: Doktorand: Valeria Palchik. Start: 10/01/2009 Human Resources Program IP-PRH 2007- Nº 24 - Utbildningsprojekt för läkare inom prioriterade tekniska områden (PFDT) - UNR och National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCYT) Resol CS 3333/2009 Titel: Off -märk användning av cancerläkemedel i undersektorn Obras Sociales Doktorand: Mercedes Salamano. Start: mars 2011 CAPES Social Demand Program – Dekanus för forskning och examen. Universitetet i Brasilia. Plats: Hälsovetenskapliga fakulteten. National University of Brasilia. Doktorand: Juan Pablo Real. Start: 12/01/2009 Human Resources Program IP-PRH 2007- Nº 24 - Utbildningsprojekt för läkare i prioriterade tekniska områden (PFDT) - UNR och National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCYT) Resol CS 4105/2009 Titel: Användning av monoklonala antikroppar vid behandling av åldersrelaterad makuladegeneration: en farmakoekonomisk studie Master: Mariela Bianchi. Start: 2009-12-23 stipendieprojekt för PROMFYB: Utvärdering av anslutning till det nationella diabetesprogrammet i ett provinsiellt socialt arbete. Master i folkhälsa. Juan Lazarte hälsoinstitut

3.-UTBILDNING AV MÄNNISKA RESURSER 3.1 Avhandling och slutprojekt godkända: Julieta Giordani: Specialist i klinisk farmaci. Co-director: Mercedes Salamano Defense of Final Work: Studie av effekterna av användningen av amikacin, gentamicin och vankomycin hos inlagda patienter vid Provincial Hospital del Centenario, Rosario. FCByF-UNR, 2010.

3.2. Forskarutbildning och pågående examensarbete: Master: Ivana Grennon Folkhälsopolitik och intern migration i Arroyo Seco. Master i folkhälsa. Juan Lazarte hälsoinstitut. Centrum för tvärvetenskapliga studier. A R. November 2009-2010 Medregissör: Marisel Colautti

4.- DELTAGANDE I UTVÄRDERINGSAKTIVITETER: 4.1 Jury för slutrapport Specialiseringskurs i klinisk farmaci. mg. Marisel Colautti. juni 2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (136)

6

4.2 Uppföljning av examensarbeten från forskningsmetodikworkshopen. Master i folkhälsa. Juan Lazarte hälsoinstitut. Centrum för tvärvetenskapliga studier. National University of Rosario. Läsåret 2010. 4.3 Domare/redaktionella utvärderingar: * Latin American Journal of Pharmacy (tidigare Acta Farmacéutica Bonaerense). * Journal of the American Pharmacists Association, JAPhA. * International Journal of Neurological Sciences. * Bulletin för extern granskare av banken CIME Córdoba (Medications Information Center - Fakulteten för kemiska vetenskaper - National University of Córdoba).

5.- FORSKNING: 5.1 Projekt under utveckling: Utvärdering av interventionsstrategier för upptäckt och förebyggande av medicineringsfel. Centennial Hospital. Rosenkrans pärlor. PID 2009 - 2012. Kod: BIO 212. Regissör: Dr. María Luz Traverso Medregissör: Prof Mercedes Salamano Medlemmar: Marisel Colautti, Valeria Palchik, Carina Botta, Mariela Bianchi Research and Development Project. Ackrediterad av ministeriet för vetenskap och teknik. National University of Rosario Tidiga varningsindikatorer för läkemedelsresistens i antiretrovirala läkemedelsdispenseringscenter i Argentina. Multicenterforskningsprojekt från AIDS- och STD-direktoratet vid det nationella hälsoministeriet och den panamerikanska hälsoorganisationen (PAHO) Medlem: Marisel Colautti Start och slut: april 2010 – april 2013 Finansieringskälla: PAHO

5.2 Produktion: 5.2.1 Böcker I Latinamerikanska argentinska kongressen om mänskliga rättigheter "En blick från universitetet" Redigera National University of Rosario (2009) Guelman, M. Salamano M. Rätten till etisk information inom hälsoområdet. Sidorna 103-109 I bifogad CD – Temaområde 04 – Hälsa och mänskliga rättigheter Colautti M. Livskvalitet i samband med medborgarskap och socialpolitik. Salamano M. Universell tillgång till läkemedel som en mänsklig rättighet.

5.2.2 Vetenskapliga tidskrifter Colautti M. (2011) Människor som lever med hiv/aids och deras koppling till antiretrovirala medel som tillhandahålls av det nationella programmet i Argentina. Cienc Saude Colect i press - tillgänglig på: www.cienciaesaudecolectiva.com.br Tuan F, Montalto M, Pell MB, Bianchi M, Traverso ML. (2011) Stabilitetsstudie av neonatal extemporane parenterala näringsblandningar med lipider. Nutr Hosp 26(3):522-527.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (137)

7

Olave Quispe S, Traverso ML, Palchik V, García Bermúdez E, La Casa García C, Calero MJ. (2011) Validering av ett frågeformulär om patientnöjdhet för tjänster som tillhandahålls på spanska lokala apotek. Int J Clin Pharm 33:949-957

Salamano M. (2010) Paradoxal lycka. Brazilian Journal of Bioethics (1-4): 139-143.

5.2.3 Kommunikationer vid vetenskapliga möten: Karakterisering av läkemedelsfel i den terapeutiska processen. XI argentinska kongressen för sjukhusapotek. St Louis, oktober 2011 Bioetik vid användning av mediciner: fallrapport. XI argentinska kongressen för sjukhusapotek. San Luis, oktober 2011 Tillgång till mediciner i Brasilien snyftar till en otics av ​​Intervention Bioethics. IX Brazilian Congress of Bioethics. Brasília, september 2011. Individen står inför reglerna för tillgång till läkemedel. IX Brazilian Congress of Bioethics. Brasilia, september 2011.

6.- UTVIDGNING AV AKTIVITETER TILL MEDIA: 6.1 Utförande av aktiviteter vid läkemedelsinformationscentret vid apotekstjänsten

Hospital Centenario (FCByF, UNR): a) Aktiv information genom utarbetande och publicering av nyhetsbrev varannan månad som distribueras till olika apotekstjänster från kommunala till provinsiella beroenden.

b) Passiv information genom organiserat svar på specifika frågor, både från vårdpersonal från institutionen och från universitetet och/eller samhället. c) Främjande av aktiviteter relaterade till upptäckt av biverkningar och läkemedelsinteraktioner, nya terapeutiska åtgärder och misslyckanden i kvaliteten på läkemedel, integrering av dem i det nationella läkemedelsövervakningssystemet som är beroende av ANMAT. d) Deltagande i projektet för att skapa ett nätverk av CIMs i hela landet: RedCIM.

6.2 Projektdesign och framsteg i implementeringen av en farmakoterapioptimeringsenhet (FCByF – College of Pharmacists i provinsen Santa Fe. 2º Circ.).

7.- INSTITUTIONELL LEDNING: 7.1 Representation i styrelsen för fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper 7.2 Vice-ledelse och representation vid institutionen för farmaci. 7.3 Deltagande i FCByF:s interna kommissioner:

- Akademiska kommittén för farmacihögskolan (representerad av samordning av yrkesutövningar inom apotekskarriären).

- Rådgivande kommission för SECyT. - Pharmaceutical Residency Commission. - Rådgivande kommissioner för specialiseringskarriärer:

a) Kliniskt apotek b) Apoteksadministration och revision.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (138)

8

8.- KONFERENSER, KONFERENSER OCH SEMINARIER:

� Konferens: "Health Reform in Latin America today". Gastao de Souza Campos. Rosanna Onocko Campos. 08/03/2011. Regeringssäte. A R.

� XI argentinska kongressen för sjukhusapotek. Saint Louis, oktober 2011

� Pharmaceutical Audit and Management Update Day. HÄLSA. Buenos Aires, 17

november 2011

� Ibero-American Observatory of Health Policies and Systems. Argentina nod. Rosario, 16 december 2011.

Internt uppdateringsseminarium: Seminarium I (2011-05-23) Mest använda receptfria läkemedel och vanligaste konsultationer gjorda av patienter om analgetika för behandling av mild och måttlig muskelsmärta och för tandsmärta. Talare: Leonardo Jurado Seminar II (2011-05-30) Mest använda receptfria läkemedel och vanligaste konsultationer från patienter om läkemedel för behandling av illamående och kräkningar: emetika; hostdämpande medel, mukolytika och slemlösande medel. Talare: Leonardo Jurado Seminarium III (12/9/2011) Pedagogical Techniques of Virtual Education. Talare: Gabriel Calvinio Seminarium IV (2011-09-26) Organisation av ärenden: ansökningsmetoder inom farmaci och samhälle. Talare: Marisel Colautti, Valeria Palchik, Mariela Bianchi Seminarium V (10/17/2011) Läkemedelsspecialiteternas nuvarande situation. Talare: Carina Botta. Seminarium VI (2011-11-27) Farmaceutisk förvaltning och revision. Följande yttrade sig: María Luz Traverso, Mariela Bianchi.

9.- AVTAL:

Avtal upprätthålls med följande institutioner:

Instituto Lazarte (december 2004) Argentine Society for Quality in Health Care (SACAS)

Nya avtal införlivas:

Specifik överenskommelse mellan FCByF och College of Pharmacists av 2nd Santa Fe Circumscription i syfte att upprätta en farmakoterapeutisk optimeringsenhet (UOF)

Specifikt avtal för yrkesutövning mellan FCByF och Polybius S.A.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (139)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

OMRÅDET LÄKEMEDELSTEKNIK

Apoteksavdelningen

1. UNDERVISNING

GRUNDLÄRNING

ÄMNE: Läkemedelsteknik (1:a terminen)

Antal elever: 95

Teorilektioner: 4/vecka

Antal provisioner: 6

Timmar praktiskt arbete på uppdrag: 3 / vecka

Praktiska teoretiska timmar i provision: 1,5 / vecka

Konsulttimmar per vecka: 6 (alla lärare)

ÄMNE: Läkemedelsteknik och biofarmaci (2:a terminen)

Antal elever: 80

Teorilektioner: 4/vecka

Antal provisioner: 6

Timmar praktiskt arbete på uppdrag: 3 / vecka

Praktiska teoretiska timmar i provision: 1,5 / vecka

Konsulttimmar per vecka: 6 (alla lärare)

UTVÄRDERINGAR

Delvis skriftliga och praktiska prov.

Slutliga skriftliga och muntliga prov enligt akademisk kalender och gällande bestämmelser.

Konceptblad för varje elev.

DIKTATION AV TEORETISKA KLASSER:

Dr Celina Lamas, Dr Claudio Salomón, Dr Susana Lavaselli, Dr Renee Calafato, Farm. Daniela

Marinelich, Dr Dario Leonardo, Farm. Gabriela Barrera

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (140)

2

PRAKTISKA JOBB:

De praktiska arbetscheferna ansvarar för all praktisk verksamhet, under

handledning av ämnesansvariga lärare

1.2 VALÄMNE:

Farmaceutisk formulering i dermatologisk praxis.

Lärare: Dr. Calafato och Farm. Marinelich.

Antal elever: 6

Teorilektioner: 4/vecka

Antal provisioner: 1

Timmar praktiskt arbete på uppdrag: 2 / termin

Konsultationstider per vecka: 1

2. UNDERSÖKNING

2.1. DELTAGANDE I ACCREDITERADE FORSKNINGSPROJEKT:

"Jämförande analys av halvfasta system för topisk applikation utan och med inkorporering av

promotorer för perkutan absorption. Karakterisering, frigivning och spridning av tillgångar

medicinerad. Förhållande mellan reologiska profiler” Kod 1BIO 205. Regissör: Dr Susana

Lavaselli. Läkemedelstekniskt område. Fakulteten för biokemiska vetenskaper. och läkemedel. A R.

"Design av mikropartikelsystem för modifierad frisättning av svampdödande läkemedel

används lokalt. Tillämpning av kemometriska tekniker för att optimera

formuleringsparametrar” – BIO ......Regissör: Dr. Darius Leonardi. Läkemedelstekniskt område.

Fakulteten för biokemiska vetenskaper. och läkemedel. A R.

"Polymera system för inkorporering av svampdödande läkemedel som är dåligt lösliga i vatten.

Design av aktuella läkemedelsformer”. BIO 257 (2010-01-01 till 2011-12-31) Direktör: Dr. N.

Renée Calafato. Läkemedelstekniskt område. Fakulteten för biokemiska vetenskaper. och läkemedel. A R.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (141)

3

"Makromolekyler och polymerer applicerade på nya farmaceutiska formuleringar för Mal de

Chagas.” PICT 1126 (Foncytes). 2008-2011. Regissör: Dr. Claudius Salomo. Tekniskt område

Farmaceutisk. Fakulteten för biokemiska vetenskaper. och läkemedel. A R.

"Design och in vitro - in vivo utvärdering av tillförselsystem för läkemedel

modifierad för behandling av peritoneala karcinom”. PIP 094 KONICET. 2011-2013.

Regissör: Dr Claudio Salomon. Läkemedelstekniskt område. Fakulteten för biokemiska vetenskaper. och

Farmaceutisk. A R.

2.2. RIKTLINJ FÖR DOKTORAVHANDLINGAR OCH AVHANDLINGAR

Examenshandledare: Farm. Men Gabriela Barrera

"Design och utveckling av nya biopolymera terapeutiska system för administrering av

läkemedel". Regissör: Dr Ma Celina Lamas. .

Examenshandledare: Farm. Silvia Orlandi

”Studier och tillämpning av olika metoder för mikroinkapsling för utveckling av system

drogbärare. Regissör: Dr Claudio Salomon. Medregissör: Dr Dario Leonardi

Teist: Gård. Maria E. Bombardiere

"Makromolekyler och polymerer applicerade på nya antiparasitära farmaceutiska formuleringar".

Regissör: Dr Claudio Salomon. Medregissör: Dr Dario Leonardi

Tesinista: Est. Evelyn Hoffman

"Design och fysikalisk-kemisk karakterisering av mikropartikelsystem med modifierad frisättning

av droger”. Regissör: Dr Claudio Salomón

2.3 FORSKARNAS RIKTNING

CONICET biträdande forskare. Dr Dario Leonardi. Medregissör: Dr Claudio Salomón

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (142)

4

2.4. UTBILDNING AV MÄNNISKA RESURSER

adress till praktikanter

Gaston Lillini, Juan Ignacio Mazon, Cristian Pedemonte - Regissör Dr Susana Lavaselli (09/01/09

al 31/07/10) (01/08/2010 till 31/07/2011)

2.5. FLERA

CONICET Oberoende forskare. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, U.N.R.

Dr Claudio Salomon

CONICET Adjungerad forskare. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper U.N.R. Drama.

Celina Lamas,

Biträdande forskare vid CONICET Faculty of Biochemical and Pharmaceutical Sciences, U.N.R. Dr.

Dario Leonardi

3. FÖRLÄNGNING

Fuentes Cresimano Laboratory Agreement med Pharmaceutical Technical Area Fac. Cs. biokemiska och

Fticas U.N.R., Dra. Susana Lavaselli.

Kosmetisk forskningslaboratorieavtal med det farmaceutiska tekniska området Fac. Cs.

Bioquímicas y Fticas U.N.R., Dra. Susana Lavaselli

Carrasco sjukhusavtal. Titel: Design och utveckling av svampdödande lack 2010-04-30 till

05/01/2011. Utredare: Dr. N. Renée Calafato, Farm. Daniela Marinelich

4. TRÄNING

4.1. NÄRVARO OCH DELTAGANDE I FORSKARSKURSER, KONFERENSER OCH KONFERENSER

1. XII Argentina Congress of Pharmacy and Industrial Biochemistry (Safybi) Argentina

2. 18º International Symposium of Microincapsulation. Turquía

3. V Konferens om vetenskap och teknik. Argentina

4. XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Argentina

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (143)

5

PUBLIKATIONER OCH PRESENTATIONER

5.1. PAPPERS PRESENTERADE VID KONFERENSER OCH KONFERENSER

1. "Utveckling av nya albendazol orala mikropartiklar för behandling av cystisk

echinococcos”. 18º International Symposium of Microincapsulation. Picirilli G., Mamprin M.,

Solomon CJ., Lamas MC. Turkiet, september 2011.

2.- "Benznidazol-laddade kitosan-mikropartiklar för behandling av Chagas sjukdom". 18º

Internationellt symposium om mikroinkapsling. Barrier M, Leonardi D, Solomon CJ, Lamas MC.

Turkiet, september 2011.

3.- “In vivo utvärdering av albendazol-mikropartiklar för behandling av infektion genom

Toxocara canis och larvvandring”. XII argentinska kongressen för farmaci och industriell biokemi

(Safybi). Barrier M, Solomon CJ, Lamas MC. November 2011. Buenos Aires

4.- "Utveckling av nya terapeutiska system för behandling av cystisk echinococcos".

XII argentinska kongressen för farmaci och industriell biokemi (Safybi). Piccirilli G., Mamprin M.,

Solomon CJ., Lamas MC. November 2011. Buenos Aires

6. SUBVENTIONER

6.1.SUBVENTIONER TILL FORSKNINGSPROJEKT

"Design och in vitro - in vivo utvärdering av tillförselsystem för läkemedel

modifierad för behandling av peritoneala karcinom”. PIP 094 KONICET. 2011-2013.

Regissör: Dr Claudio Salomon. Läkemedelstekniskt område. Fakulteten för biokemiska vetenskaper. och

Farmaceutisk. A R.

"Makromolekyler och polymerer applicerade på nya farmaceutiska formuleringar för Mal de

Chagas.” 2008 – 2011. Subsidio PICT 2006. FONCYT. SECYT. (Argentina). $279.000.- Regissör: Dr.

Claudius Salomo

7. INSTITUTIONELLA PROJEKT

1.- Marknadsföringsprogram för Universidad Argentina PPUA. Att få nätsubvention

tillsammans med universitetet i Córdoba och universitetet i Sevilla (Spanien). Koordinator Dr Claudio J.

Salomon

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (144)

6

8. INSTITUTIONELL

Ordinarie medlemmar Institutionen för farmaci. Dr Susana A. Lavaselli – Dr Darío Leonardi

Akademisk chef Pharmacy Department (Dr Claudio Salomón)

Karriärdirektör för apotek (Dr. Ma Celina Lamas)

Rådgivande kommission med ansvar för att utvärdera sökande för att fylla vakanta och eventuella tjänster

vakanser, interim och ersättare inom Läkemedelstekniskt område, Naturvetenskapliga fakulteten

Biokemiska och farmaceutiska. A R. Fullständiga medlemmar: Dr Susana Lavaselli, Dr Ma Celina

Lamas, Dr Claudio Salomon. Resolution nr 318/05

Ledamot av den rådgivande kommissionens sekretariat för vetenskap och teknik. Fakulteten för biokemiska vetenskaper och

Farmaceutisk. A R. (Dr Claudio Solomon)

Medlem av den rådgivande kommissionen för specialiseringskursen "Administration och revision inom farmaci"

Resolution 171/02 (Dr. Claudio Salomón – Dr. Ma. Celina Lamas)

CONICET utvärderare för karriärfrämjande forskare (Dr Claudio Salomón)

9. SÄRSKILDA KOMMISSIONER OCH VETENSKAPSFÖLÄGEN

Medlem av underkommittén för den argentinska farmakopén "Farmakotekniska försök och behållare",

Bestämmelse nr 5580/2002 – Officiell tidning nr 29.041 – Buenos Aires 2002-11-20. Dr Susana Al.

Scencell.

Medlem av kommittén för god läkemedelssed - IRAM

Fröken Mig. Celina Lamas

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (145)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

DISCIPLINÄRT INTEGRATIONSOMRÅDE OCH

STUDIE AV PROFESSIONELLA PROBLEM

(IDEPP)

Läroplaner som finns i området. Detta område består av läroplanerna för axeln för integration av disciplinär utbildning och studie av professionella problem inom biokemikarriärer (Resol. C.S, UNR, N° 415/06), Apotek (Resol. C.S, UNR, N° 414 /06), Examen i bioteknik (Resol. C.S, UNR, N° 192/08) och Degree in Chemistry (Resol. C.S, UNR, N° 191/08): -Spaces for Approaching Professional Problems (EAPP): Introduktionsseminarier och ämnen till professionella problem och workshops om professionella problem - Ämnen: epistemologi och forskningsmetodik

Biokemisk karriär

1:a års introduktionsseminarium om biokemiska problem (SIPB)

Andra års workshop om professionella problem I (TPP I)

Workshop om professionella problem II (TPP II) 3:e året

Epistemologi och forskningsmetodik I

4:e året epistemologi och forskningsmetodik II

Karriärapotek

1:a års introduktionsseminarium om läkemedelsproblem (SIPF)

Andra års workshop om professionella problem I (TPP I)

Workshop om professionella problem II (TPP II) 3:e året

Epistemologi och forskningsmetodik I

4:e året epistemologi och forskningsmetodik II

Kandidatexamen i bioteknik

1:a års introduktion till bioteknik I (IB I)

2:a året introduktion till bioteknik II (IB II)

3:e året epistemologi och forskningsmetodik

Examen i kemi

Förstaårsseminarium om introduktion till kemiproblem (SIPQ)

2nd Year Workshop on Problems of Chemistry (TPQ)

3:e året epistemologi och forskningsmetodik

Totalt läroplansutrymmen: 16 (sexton) Akademisk direktör Prof. Adj. mg. Sandra Pittet Ämnesledare - Prof. Adj. mg. Sandra Pittet: SIPB, TPP I, TPP II (Biokemi); SIPF, TPPI, TPP II (Apotek) och SIPQ, TPQ (Lic. in Chemistry); Forskning Epistemology and Methodology (Examina i bioteknik och kemi, Plan 2007). - Prof. Dr. Hugo Menzella: IB I och IB II (Lic. in Biotechnology).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (146)

-Prof. adj. psyk. Elsa A. Fekete: Epistemology and Research Methodology I (Biokemi och farmacikarriärer, Plan 2006); Epistemologi och forskningsmetodik I (Professional Career in Kemi, Plan 2007). -Prof. adj. Bioq. Gabriel Pellegrino: Epistemology and Research Methodology II (Biokemi och farmacikarriärer, Plan 2006); Seminarium om vetenskapshistoria och epistemologi och forskningsmetodik II (Professional Career in Kemi, Plan 2007); Epistemology and Methodology of Scientific and Technological Research (Carreras in Biochemistry, Pharmacy, Lic. in Biotechnology and Lic. in Chemistry, Plan 1997). Chefer för praktiskt arbete: -Lic. Mariela Valentin-Bioq. Carina Gerlero-Prof. Qca. Gabriel Calvino-gård. Melisa Montalto 1:a kategori Hjälpmedel: -Farm. Federico Tuan-Bioq. Florence Facciuto -Lic. Virginia Osella-Prof. i Qca. Maximiliano Corvalán -Prof. i Qca. Nicolas Montanaro 2:a kategoriassistenter -Nadia Sepliarsky- Bruno Di Liscia- Bruno Montaño- Sebastián Lagorio- Sebastián Peronja- Florencia Garaventa. Lärare som utvecklar aktiviteter som är inneboende i undervisningsfunktionen i IDEPP-området, i enlighet med den veckovisa arbetsbelastningen enligt dedikeringen av sina positioner (C.D. Resolution nr. 119/03): Public Health Technology Area: Dr. Miryam Pires. 1. Undervisningsaktiviteter 1.1 Examen: Karriär: Biokemi (Studieplan 2006) År 1: -Introduktionsseminarium om biokemiska problem (SIPB), 60 timmar per år, 2 klocktimmar per vecka. Lärare: Gabriel Calviño – Florencia Facciuto År 2: -Professional Problem Workshop I (TPP I), 30 timmar per termin, 2 timmar per vecka, 1:a terminen. Lärare: Gabriel Calviño År 3: -Workshop on Professional Problems II (TPP II), 30 fyra månaders timmar, 2 timmar per vecka, 1:a terminen. Lärare: Carina Gerlero – Florencia Facciuto -Epistemologi och forskningsmetodik I, 30 timmar, 2:a terminen, 2 timmar per vecka. Lärare: Elsa A. Fekete – Gabriel Pellegrino År 4: -Epistemologi och forskningsmetodik II, 30 timmar, första terminen, 2 timmar veckostudier. Lärare: Gabriel Pellegrino Karriär: Biokemi (Plan 1997)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (147)

-Epistemologi och metodik för vetenskaplig och teknisk forskning, 60 timmar per år, 4 timmar. veckokurser Lärare: Gabriel Pellegrino Kurs: Farmaci (Studieplan 2006) År 1: -Introduktionsseminarium om läkemedelsproblem (SIPF), 60 timmar per år, 2 klocktimmar per vecka. Lärare: Mariela Valentín - Assistent 2:a Maximiliano Corvalán 2:a År: -Professional Problem Workshop I (TPP I) 30 timmar per termin, 2 timmar per vecka, 2:a terminen. Lärare: Gabriel Calviño - Carina Gerlero -Mariela Valentín 3:e år: -Professional Problems Workshop II (TPP II) 30 timmar per kvartal, 2 timmar per vecka, 2:a terminen. Lärare: Federico Tuán – Melisa Montalto - Epistemologi och forskningsmetodik I, 30 timmar, 1:a terminen, 2 timmar per vecka. Lärare: Elsa A. Fekete - Gabriel Pellegrino År 4: -Epistemologi och forskningsmetodik II, 30 timmar, första terminen, 2 timmar veckostudier. Lärare: Gabriel Pellegrino Karriär: Apotek (Plan 1997) - Epistemologi och metodik för vetenskaplig och teknisk forskning, 60 timmar per år, 4 timmar. veckokurser Lärare: Gabriel Pellegrino

Huvudämnen: Bioteknik och kemi (Studieplaner 2007) År 1: -Introduktion till bioteknik I (IB I) 60 timmar per år, 2 timmar per vecka. Lärare: Nicolás Montanaro – Virginia Osella - Introduktionsseminarium om kemiska problem (SIPQ) 60 timmar per år, 2 timmar per vecka. Lärare: Nicolás Montanaro – Virginia Osella År 2: -Introduktion till bioteknik II (IB II), 18 terminstimmar, 2 timmar per vecka, 1:a terminen. Lärare: Hugo Menzella - Workshop on Chemistry Problems (TPQ), 18 terminstimmar, 2 timmar per vecka, 1:a terminen. Lärare: Nicolás Montanaro 3:e år: -Epistemologi och forskningsmetodik, kandidatexamen i bioteknik, 30 timmar, 2:a terminen, 2 timmars veckostudier. Lärare: Sandra Pittet -Epistemologi och forskningsmetodik, kandidatexamen i kemi, 30 timmar, 2:a terminen, 2 timmar per vecka. Lärare: Sandra Pittet Karriär: Kandidatexamen i bioteknik (Plan 1997) - Epistemology and Methodology of Scientific and Technological Research, 60 timmar per år, 4 timmar. veckokurs

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (148)

Lärare: Gabriel Pellegrino Karriär: Kandidatexamen i kemi (Plan 1997) - Epistemology and Methodology of Scientific and Technological Research, 60 timmar per år, 4 timmar. av veckokurser Lärare: Gabriel Pellegrino Karriär: Prof. i kemi (Plan 2007) -Epistemologi och forskningsmetodik I, 30 timmar, 1:a terminen, 2h. veckokurser Lärare: Elsa A. Fekete -Epistemologi och forskningsmetodik II, 30 timmar, 2:a terminen, 2h. veckokurser Lärare: Gabriel Pellegrino -Seminarium om vetenskapshistoria, 30 timmar, 2:a terminen, 2 timmar. av veckokurser Lärare: Gabriel Pellegrino Valbara ämnen -Teknologier för att erhålla läkemedel genom jäsning, 5:e år Karriär: Apotek och Lic i bioteknik. Prof. Hugo Menzella. 1.2 Genomförande av samrådshandledningsklasser för studenter som läsåret 2011 anslöt sig till 2006 års Studieplan (Biokemi och Farmaci) och 2007 Studieplan (Lic. i Bioteknik och Lic. i Kemi), på grund av en ändring i Studieplanen. Studie och/eller gå in i en ny karriär. 1:a och 2:a terminen, 4 timmar per vecka. Berörda lärare: Hugo Menzella-Carina Gerlero- Gabriel Calviño- Mariela Valentín- Federico Tuán- Nicolás Montanaro- Maximiliano Corvalán. 1.3 Programmering och utveckling av kursplanssamordningsmöten per karriär, med hjälp av professorer, JTP och assistenter i 1:a och 2:a kategorin. 1:a och 2:a terminen. Totalt antal timmar som påverkas: 15 timmar. 1.4 Programmering och utveckling av instanser av kontinuerlig utvärdering med lärarna inom området för undervisningsaktiviteter (planering och utveckling av klassrumsuppgifter, produktion av läroplansmaterial för undervisning, revidering och uppdatering av innehållet i läroplansutrymmena). 1:a och 2:a terminen. 1.5 Möten för samordning, programmering och utveckling av innehållet i 1:a året EAPP med lärare i området och inbjudna yrkesverksamma som utvecklade teman relaterade till karriärernas ansvar och professionella omfattning. 2:a terminen. 1.6 Möten för att programmera innehållet i Bioetik för det första året (SIPB, SIPF, IB I och SIPQ), det andra året (IB II och TPQ) och det tredje året (TPP II, Biokemi) med Dr Miryam Pires och områdets lärare. 1:a och 2:a terminen. 2. Forskarutbildning -Bioq. Gabriel Pellegrino, Bioetikseminarium, Clinical Pharmacy Specialization Course, 30 pm, FCByF, UNR, 1:a terminen 2011. 3. Extensionsaktiviteter Områdets förlängningsaktiviteter är sammansatta med innehållet som behandlas i Problematic Workshops Professional I, 2nd year of Biochemistry och apotekskarriärer. Studenter som tar dessa läroplaner utbildas som hälsofrämjare och genomför territoriella praxis för hiv/aids-förebyggande på sjukhus, primärvårdscentraler, skolor, högskolor och olika öppna stadsområden i staden Rosario. Nämnda utbildning samordnas och antas gemensamt av lärarna på workshoppen och teamet av professionella från

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (149)

Kommunalt AIDS-program (ProMuSIDA) och hälsoutbildningsprogrammet, samordnat av hälsoprogrammeringsområdet för folkhälsosekretariatet i Rosarios kommun. Lärare och assistenter involverade i förlängningsaktiviteter: Calviño, Gabriel-Corvalán, Maximiliano-Gerlero, Carina-Montalto, Melisa-Valentín, Mariela. 3.1. Aktiviteter som utvecklats inom ramen för kursplanens införande av utvidgningen: - Möten för programmering och samordning av praxis inom området hälsofrämjande och HIV/AIDS-förebyggande, med medlemmar av Folkhälsoministeriet (SSP), Rosarios kommun (MR) ) 1:a och 2:a terminen. -Presentationer vid kongresser, seminarier och konferenser om universitetsförlängning (se punkt 5). 4. Forskningsaktiviteter

PID 1BIO 244: "Utbildning av yrkesverksamma inom området hälsovetenskap. En analys av träningsredskap för yrkesutövning inom biokemi och farmacikarriärer vid National University of Rosario. Verkställande enhet: Område för disciplinär integration och studie av professionella problem, FCB och F-UNR. (Resolution CS, 786/2010).

Regissör: Dr Claudia Balagué Medregissör: Mg. Sandra Pittet Medlemmar: Valentín, Mariela – Pellegrino, Gabriel – Calviño, Gabriel – Gerlero, Carina – Corvalán, Maximiliano-Montalto, Melisa-Facciuto, Florencia. Assistent: Garaventa, María Florencia

Startdatum: 2010-01-01 Slutdatum: 2013-12-31 5. Presentationer och deltagande i seminarier, symposier och konferenser - "Högre utbildning och integrerad utveckling av människor. En erfarenhet inom området hälsofrämjande”, arbete (Poster Modality), II Internationellt seminarium University-Society-State of AUGM: University Reform. Latin American Universities and Development, University of the Republic, Montevideo, Uruguay, 16 och 17 november 2011. Författare: Balagué, Cl, Pittet, S., Calviño, N., Corvalán, A., Garaventa, M.F., Gerlero, C ., Montalto, M., Pellegrino, G., Real, J.P., Valentín, M. - Talare: Gabriel Calviño -"Training devices for professional practice: training professionals with social commitment", (Poster Mode), V Conference on Science and Technology, National University of Rosario, Rosario, 16 november. Författare: Balagué, Cl, Pittet, S., C, Calviño, N., Corvalán, A., Garaventa, M., Gerlero, C., Montalto, M., Pellegrino, G., Real, J.P., Valentín, M. - Talare: Gabriel Calviño - Mariela Valentín- Melisa Montalto - "Utbildning av yrkesverksamma med socialt engagemang: en erfarenhet av implementering av träningsredskap för yrkesutövning", Symposium: Att tänka universitetet i dess sammanhang. Evaluative perspectives, National University of Entre Ríos, Paraná, 24, 25 och 26 augusti. Författare: Balagué, Cl, Pittet, S., Calviño, N., Corvalán, A., Garaventa, M.F., Gerlero, C., Montalto, M., Pellegrino, G., Real, J.P., Valentín, M. - Talare : Mariela Valentín -"Studie av extemporane neonatal parenteral nutrition blandningar stabilitet med lipider" LATIVSA Intravenous Therapy Laboratory. Rosenkrans pärlor. Argentina. Nutr Hosp. 2011; 26(3):522-527 ISSN 0212-161, CODEN NUHOEQ S.V.R. 318 Författare: F. Tuan, M. Montalto, M.ª B. Pell, M. Bianchi, S. Pendica och M.ª L. Traverso LATIVSA Intravenous Therapy Laboratory, Rosario, Argentina.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (150)

6. Publikationer 6.1 Böcker och bokkapitel:

Pittet, S. och Calviño, N. (Coords.) (2011) När tillbyggnaden går in i universitetsklassrummet. Teori och praktik för en träningsupplevelse för hälsofrämjare. UNR Editora, Rosario, s. 120. ISBN: 978-950-673-872-3.

Calviño, N., Corvalán, A., Gerlero, C., Montalto, M., Pittet, S., Valentín, M. (2011) "Social solidarity Practices for Health Promotion and HIV/AIDS Prevention", I: Pittet, S. och Calviño, N. (Kod.): När förlängningen går in i universitetsklassrummet. Teori och praktik för en träningsupplevelse för hälsofrämjare. UNR Editora, Rosario, s. 43-86. ISBN: 978-950-673-872-3.

Pittet, S. (2011): Universitetsförlängningen: från den reformistiska ideologin till våra dagar, från postulat till konkret handling, i Sandra Pittet och Néstor G. Calviño (Coords.): När förlängningen kommer in i universitetsklassrummet. Teori och praktik för en träningserfarenhet för hälsofrämjare, UNR Editora, Rosario, s. 13-42. ISBN: 978-950-673-872-3.

6.2 Komplett artikel i mötesprotokoll

Pittet, S., Balagué, C, Calviño, N., Corvalán, A., Garaventa, M., Gerlero, C., Montalto, M., Pellegrino, G., Real, J.P., Valentín, M. (2011) "Training Devices for Professional Practice: Training Professionals with Social Commitment", V Conference on Science and Technology. National University of Rosario, Santa Fe, Argentina.

6.3 Artiklar i böcker om sammanfattningar av kongresser, symposier, seminarier och konferenser

Balagué, C., Pittet, S., Calviño, N., Corvalán, A., Garaventa, M.F., Gerlero, C., Montalto, M., Pellegrino, G., Real, J.P., Valentín, M. (2011) "Training professionals with social commitment: an experience of implementation of training devices for professional practice" (Poster), Symposium Thinking the University in its contexts. Evaluative perspectives, National University of Entre Ríos, Entre Ríos, Argentina. ISBN 978-950-698-273-7 (CD-rom).

Balagué, C., Pittet, S., Calviño, N., Corvalán, A., Garaventa, M.F., Gerlero, C., Montalto, M., Pellegrino, G., Real, J.P., Valentín, M. (2011) "Högre utbildning och integrerad utveckling av människor. En erfarenhet inom området hälsofrämjande” (affisch), II AUGM International University-Society-State Seminar: University Reform. Latinamerikanska universitet och utveckling, University of the Republic, Montevideo, Uruguay (CD-rom).

7. Läromaterial för undervisning

- Gabriel Calviño, Florencia Facciuto, Maximiliano Corvalán och Mariela Valentín: "Enhet 1: Introduktion till högre utbildning", studiematerial, introduktionsseminarium om biokemiska/farmaceutiska problem, biokemi och farmacikarriärer, område för disciplinär integration och studie av problemet professionell, akademisk År, 2011, FCByF, UNR, Rosario, s. 18 (Utskrift och digitalt format).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (151)

- Gabriel Calviño, Florencia Facciuto, Maximiliano Corvalán och Mariela Valentín: "Enhet 2: Biosäkerhet", studiematerial, introduktionsseminarium till biokemiska/farmaceutiska problem, biokemi och farmacikarriärer, område för disciplinär integration och studie av professionella problem, läsåret 2011, FCByF, UNR, Rosario, s. 21 (Utskrift och digitalt format).

- Gabriel Calviño, Florencia Facciuto, Maximiliano Corvalán och Mariela Valentín: "Enhet 3: Hälsa och folkhälsa", studiematerial, introduktionsseminarium om biokemiska/farmaceutiska problem, biokemi och farmacikarriärer, område för disciplinär integration och studie av professionella problem, läsår , 2011, FCByF, UNR, Rosario, s. 63 (Utskrift och digitalt format). - Gabriel Calviño och Florencia Facciuto: "Enhet 4: Professionella arbetsuppgifter: omfattningar och aktiviteter" - Studiematerial, introduktionsseminarium till biokemiska problem, biokemisk karriär, område för disciplinär integration och studie av professionella problem, akademiskt år, 2011, FCByF, UNR, Rosario , sid. 27 (Utskrift och digitalt format). 8. Egenutbildningsaktiviteter för områdeslärare 8.1. Doktorsexamen, magisterexamen, specialiseringar -Bioq. Carina Gerlero, magisterexamen i högre utbildningspolitik och management, Centrum för tvärvetenskapliga studier (CEI), UNR. -Prof. Elsa Fekete, magisterexamen i universitetslärare, National Technological University, Rosario Regional. -Lic. Mariela Valentín, doktor i samhällsvetenskap, National University of Entre Ríos. -Lic. Ana Virginia Osella, specialisering i livsmedelsvetenskap från fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper - National University of Rosario; Doktorsexamen i biologiska vetenskaper från Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. CONICET doktorandstipendium (typ I). 2011. Regi: Maria Ines

Zanor. -Prof i Qca. Gabriel Calviño, specialisering på undervisning i virtuella miljöer, National University of Quilmes. Bernal, Buenos Aires, Cohort 2011. (CS Resolution nr. 216-06). 8.2. Kurser tagna - Gabriel Pellegrino, genomfört och godkänt forskarutbildningen i biostatistiknivå, fakulteten för medicinska vetenskaper-UNR, Dr. Ricardo Di Masso, 1:a terminen 2011, 45 timmar. -Gabriel Pellegrino, genomförde och godkände forskarutbildningen i biosäkerhet, fakulteten för medicinska vetenskaper-UNR, Dr. Graciela Scharovsky och Esp. Bioq. Cristina Betular, 1:a kvartalet 2011, 30.00. - Gabriel Calviño och Sandra Pittet, första konferensen om forskningsetik, regeringssäte, National University of Rosario, 14 juni 2011. - Gabriel Calviño och Sandra Pittet, genomförde och godkände forskarkursen/seminariet "Philosophy and Epistemology of Higher Education", Fröken. Victoria N. Kandel, Centers for Interdisciplinary Studies, UNR, Rosario, 10, 11, 24 och 25 juni 2011 9. Deltagande i kommissioner - Pittet, Sandra: Medlem av Curriculum and Training Commission, sedan 03/02 /11 och till och med 07/02/11, Process för institutionell självbedömning och ackreditering av kandidatexamen i kemi (Resolution nr. 079/11).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (152)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

engelsk

Kursens allmänna mål: - Uppnå att studenten tillägnar sig de övergripande lässtrategier som gör det möjligt för honom att läsa och

förstå vetenskapliga texter skrivna på engelska.

I. Grundutbildning: Områdeslärare: Prof. Marcela Culasso, områdeschef: 2 J.T.P. HAN. Prof. María Robson, biträdande områdeschef: J.T.P. HAN. Bioq. och Prof. Mariana de Sanctis: J.T.P. S. Prof. Geraldine Raimundo: J.T.P. S. 1:a terminen: 6 kommissioner bildades: kommission 1: 32 studenter----- 30 ordinarie. Kommission 2: 54 elever ---------- 31 stammisar. Kommission 3: 38 elever ---------- 34 stammisar. Provision 4: 25 elever ---------- 21 stammisar. Provision 5: 23 elever ---------- 22 stammisar. Kommission 6: 51 elever----------- 33 ordinarie. 2:a terminen: 4 (fyra) uppdrag bildades: Även om engelskaämnet undervisas på båda terminerna, finns det en preferens bland studenter att ta det under 1:a terminen. Provision 1: 10 elever--------------8 stammisar. Provision 2: 18 elever-------------10 stammisar. Provision 3: 8 elever--------------5 stammisar. Provision 4: 18 studenter ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 stammisar. - Totalt antal ordinarie studenter 2011: 203. - Totalt antal fria studenter: 52. Teoretisk-Praktiska lektioner: Klasserna i det engelska ämnet är teoretiskt-praktiska, där, efter presentation av ämnet, en jämförande analys med spanska och fortsätt sedan till den praktiska tillämpningen genom vetenskapliga texter som uppdateras permanent.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (153)

Obs: Lärarna i området vill betona att studietiden i ämnet är otillräcklig för optimalt lärande. Det vore önskvärt att överväga möjligheten till en längre kurs med tanke på det engelska språkets betydelse i den vetenskapliga världen. Varje uppdrag hade 3 timmar. av veckoklasser och 3 timmar. konsultation (förmiddag och eftermiddag varje vecka). Alla lärare i ämnet deltog i följande aktiviteter: - Undervisning i klasser. - Uppmärksamhet av elever i konsultationsklasser. - Anmälan till tentor och provisioner. - Förberedelse och provtagning. - Korrigering och visning av detsamma. - Deltagande i interna seminarier i ämnet om ämnen relaterade till undervisning - lära sig engelska språket för specifika ändamål. (E.S.P) - Deltagande i tvärvetenskapliga möten med Pedagogtjänsten.

b) Undervisning på forskarnivå: Denna aktivitet genomförs genom samarbete mellan områdets lärare och medlemmar av olika forskningsprojekt vid denna fakultet för korrigering av "papper", innan den skickas för publicering. I de flesta fall består denna aktivitet av att rätta manuskript, även om i vissa fall den fullständiga översättningen till engelska görs. Det bör noteras att denna uppgift tar många timmar eftersom när uppsatsen har rättats diskuteras den med författarna på möten som hålls i området, utanför kontorstid. Forskning: Denna aktivitet kompletteras med korrigering och översättning av uppsatser av professorer från de olika ordförandena vid denna fakultet, som, när uppsatsen har godkänts för publicering, tackar oss för vårt samarbete i avsnittet "Tackningar" i densamma. Det finns skriftliga register över denna verksamhet, som redan har bedrivits i flera år. Förlängning: Råd gavs inte bara till lärare på denna fakultet utan även till studenter och alumner i skrivandet av brev, ansökningar, förfrågningar om stipendier, översättning av analytiska program, forskningsrapporter, sammanfattningar, CV. etc

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (154)

jag

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

IQUIR

IQUIR HISTORIA

Rosario Institute of Chemistrys historia (1980-2011)

Under 2007, och i linje med CONICETs policy, ägde integrationen av grupperna rum

de investigación asociados a la Areas Química Analítica y Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR con el Instituto de Química Orgánica y de Síntesis (IQUIOS, CONICET-UNR), a la que se sumaron investigadores de las Areas Análisis de Medicamentos y Tecnología Farmacéutica de la misma Facultad. Ello fue posible gracias a la comunidad de objetivos científico-académicos manifestada por los responsables de las Areas interesadas en la conformación de una nueva entidad, muchos de los cuales realizaron parte de su carrera de investigación, incluyendo sus doctorados en IQUIOS, y que registraban al momento de su anexión un amplio historial de colaboración con diferentes investigadores del Instituto.

På så sätt bildades ett nytt Forskningsinstitut inom olika grenar av grundläggande och tillämpad kemi, som av historiska och administrativa skäl var internt organiserat i tre divisioner (Analytisk, Oorganisk och Organisk) och som idag har 45 forskare, varav 32 från CONICET, som täcker alla kategorier av CIC, till vilka läggs 41 stipendiater med olika bakgrund och 4 stödpersonal Under 2007 tog institutet även emot 23 praktikanter inom de olika områdena, vilket för många av dem representerade deras initiering i vetenskaplig forskning och för institutet, grodden från vilken nästa generationer av forskare kommer att växa fram.

Under perioden 2007 försvarades sex doktorsavhandlingar (González, Leonardi, Bohn, Sarotti, Luna och Boggian), en masteruppsats (Obrist, EPFL, Schweiz) och flera Lic. . . . Sebastian Bellu, Ana Pontoriero, Paul Pisano och James Bortolatto.

Under perioden 2008 försvarades Lic. Valeria Justribós och Lic. Luciana Méndez' doktorsavhandlingar, liksom flera examensarbeten, inklusive de av Damián Visnovezky och Andrea Caminos.

Den speciella historien för de mest talrika annexerade divisionerna, tillsammans med den för IQUIOS, beskrivs nedan.

Institutet för organisk och syntetisk kemi (IQUIOS, 1980-2006)

Institutet för syntetisk organisk kemi skapades i november 1980 genom överenskommelse mellan CONICET och UNR, dess första direktör var Dr. Edmundo A. Rúveda.

Professor vid National University of Rosario, PhD från University of Buenos Aires och lång erfarenhet av kemisk syntes efter residens i England, USA och Brasilien. Dr. Rúveda fick från början sällskap av Dr. Manuel González Sierra som biträdande direktör för institutet. Dr. González Sierra, PhD från University of Buenos Aires och med mycket god erfarenhet i USA, blev också docent vid National University of Rosario, senare befordrad till full professor.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (155)

II

Institutets första arbetslinjer var relaterade till den partiella syntesen av naturliga produkter från lättillgängliga utgångsmaterial, särskilt på grund av bristen på instrument som är typiska för dess början.

1981 började de första forskarutbildningskurserna att undervisas och från 1982 fanns det ett kärnmagnetisk resonansteam och ett doktorandprogram till vilket idag doktorerna María I. Colombo, Mirta P. Mischne, Rolando A. Spanevello, María A. Laborde, Raquel M. Cravero och Daniel A. Bustos, de första avhandlingsstudenterna vid institutet.

1983 anslöt sig Dr. Oreste A. Mascaretti, också en doktorsexamen från University of Buenos Aires och med postdoktoral erfarenhet i USA, som oberoende forskare och professor vid National University of Rosario. Det året började idag läkarna Eduardo Setti, Diego Belinzoni och Alejandro C. Olivieri sitt arbete. Detta ledde till att fru María del Carmen Lecuona och Daniel Vetromile införlivades som supportpersonal 1984.

Samtidigt, 1985, anslöt sig de nuvarande läkarna Ernesto G. Mata, Carmen Somoza, Susana A. Zacchino och Teodoro S. Kaufman till institutet, tillsammans med Dr Luis F. Sala, doktorsexamen från University of Buenos Aires och kl. den tiden kom nyligen till landet från en postdoktor i USA.

Mellan 1986 och 1987 försvarades institutets första nio doktorsavhandlingar (Diego Belinzoni, Daniel A. Bustos, María I. Colombo, Raquel M. Cravero, Teodoro S. Kaufman, María A. Laborde, Mirta P. Mischne, Alejandro C. Olivieri och Rolando A. Spanevello), som under den perioden inkorporerade de nuvarande läkarna Sandra Signorella och Alejandro J. Vila. Under perioden mellan september 1986 och början av 1988 påbörjade de första IQUIOS-doktoraten sina postdoktorer i USA och Europa. 1988, dagens Drs. Claudio J. Salomón och Gerardo O. Danelón och 1989 gjorde José A. Bacigaluppo det.

1989 anslöt sig Dr. Juan Zinczuk, doktor från National University of La Plata och med postdoktoral erfarenhet i Tyskland, till institutet, som också blev docent vid National University of Rosario.

Under perioden 1990-1992 etablerades en ny grupp på sju läkare (José A. Bacigaluppo, Ernesto G. Mata, Eduardo L. Setti, Sandra Signorella, Carmen Somoza, Alejandro J. Vila och Susana A. Zacchino) och införlivandet av dagens drs. Marcelo D. Preite och Carlos Boschetti. Samtidigt, från mitten av 1989 till 1994, återbefolkades institutet långsamt med några av dess tidigare stipendiatinnehavare, bland dem Drs Mirta P. Mischne (Frankrike, 1989), Teodoro S. Kaufman (USA, 1989), María A. Laborde (Frankrike, 1991), Rolando A. Spanevello (USA och Frankrike, 1992) och Ernesto G. Mata (England, 1993), som återvänt från sina postdoktorala vistelser och påbörjade sina egna forskningsprojekt, samt än Dr. Alejandra G. Suárez (1993), doktorsexamen från National University of Córdoba och med successiva postdoktorer i England och Frankrike. 1994 införlivades Lic Guillermo R. Labadié som fellow, följt 1995 av de nuvarande läkarna Silvina C. Pellegrinet, Viviana L. Ponzo och Ricardo L. E. Furlán.

Under perioden 1992-1996 försvarades fyra nya doktorsavhandlingar, som åtföljdes av ytterligare en serie av fyra framgångsrika avhandlingsförsvar under tvåårsperioden 1998-1999, medan doktorandprogrammet i kemivetenskap nådde den högsta kategorin ("A") 1998 , efter att ha ackrediterats av det nationella utbildningsministeriet.

År 2000 införlivades dagens läkare Dario A. Bianchi, Sebastian A. Testero, Carina M. Delpiccolo, Patricia V. Yovaldi och Carla N. Maliandi, följt av Lic 2003 ökade befolkningen av doktorander med ökningen av Lic. Laura Bohn, Ariel M. Sarotti, Valeria Justribó, Liliana Luna och Dora Boggian, upplevde under tvåårsperioden 2004-2005 en ny tillväxt tack vare införlivandet av Lic. Luciana Mendez, Andrea BJ Bracca, Paul C. Duche, Marcela Amongero och Maria Fernanda

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (156)

III

Plano och Dr Enrique L. Larghi, som postdoktor, som fick sällskap av Lic. María M. Zanardi och Andrés Poeylaut, och Farmen. Maria E. Bombardiere 2006.

Likaså återvände Dr Silvina C. Pellegrinet (2002) och Guillermo R. Labadié (2005) till institutet, och 2004 anslöt sig Eng. Sergio Tindiglia som stödpersonal.

Examen av Lic Darío A. Bianchi, Sebastián A. Testero, Carina M. Delpiccolo, Carla N. Maliandi och Patricia V. Yovaldi, producerad mellan slutet av 2004 och mitten av 2005 och den av Lic. María I. Mangione och Dora Boggian påbörjade en ny cykel av postdoktorala vistelser internt (Sebastián A. Testero) och utomlands (Darío A. Bianchi) och införlivandet av nya läkare i forskargrupperna (Dora Boggian) och i arbetslivet. Av de yrkesverksamma med doktorsexamen vid institutet började Dr Susana A. Zacchino, för närvarande docent i farmakognosi, sin verksamhet inom detta område 1987 som adjungerad professor. Å andra sidan började Dr. Alejandro C. Olivieri uppgifter inom analytisk kemi när han återvände från sin postdoktorala vistelse (1990) som docent, och är för närvarande professor vid nämnda avdelning. Dr. Teodoro S. Kaufman, för närvarande docent i farmaceutisk analys, började som adjungerad professor inom detta område 1990, när han återvände från sin postdoktorala vistelse, utan att överge sin forskningsverksamhet vid IQUIOS. Under åren 1992 och 1993 har Drs. Alejandro J. Vila och Sandra Signorella började sin verksamhet inom biofysik respektive oorganisk kemi som adjungerade professorer och är för närvarande docent inom dessa områden. För sin del blev Dr Claudio J. Salomón 1998 professor vid apoteksavdelningen vid National University of Rosario 1998, och är för närvarande adjungerad professor i området för farmaceutisk teknologi vid nämnda avdelning och 2002 Dr. Ricardo L. E. Furlán återvände efter sin postdoktorgrad och började sin verksamhet som adjungerad professor i farmakognosi. För sin del började Dr. Luis F. Sala, som arbetade på IQUIOS i flera år när han återvände till landet, sin verksamhet som docent i oorganisk kemi (1986) och är för närvarande professor inom detta område. Andra yrkesverksamma med doktorsexamen från IQUIOS fortsätter sin yrkesverksamhet utanför ramen för National University of Rosario. Således är Dr Daniel A. Bustos professor vid National University of San Juan, Dr Marcelo D. Preite är professor vid Pontificia Universidad Católica de Santiago i Chile, Dr Eduardo Setti arbetar inom läkemedelsindustrin i USA stater, som Dr Carmen Somoza, som gör det i Spanien. För deras del, Drs. Carlos Boschetti, Viviana L. Ponzo, Carina Delpíccolo, Patricia V. Yovaldi, Carla N. Maliandi, María I. Mangione och José A. Bacigaluppo, utvecklar sina yrkesuppgifter inom olika branscher i landet.

Analytical Chemistry Area (1990-2006)

Institutionen för analytisk kemi har utvecklat oberoende linjer av vetenskapligt arbete inom olika områden av analytisk kemi i cirka femton år. De första arbetena utfördes av Dr. Alejandro C. Olivieri, efter att ha avslutat sin doktorsavhandling inom området organisk kemi och en postdoktorsperiod i USA, och av Dr. Graciela M. Escandar, efter att ha avslutat sin doktorsavhandling i oorganisk kemi Område av FCbyF-UNR. En övergångsperiod på cirka fem år krävdes, mellan 1990 och 1995, för att initiera originella forskningslinjer i ett underutvecklat område i landet i allmänhet och lokalt i synnerhet. Kulmen på flera doktorsavhandlingar som regisserats av ovannämnda forskare möjliggjorde en expansion av laboratoriets personalbas. Således utvecklar Dr Claudia Lagier och Dr Sergio Alarcón, vars doktorsavhandlingar handledes av Dr Olivieri, idag oberoende linjer inom området biosensorer, medan Dr Gabriela Ibañez och Dr Juan Arancibia , som har avslutat sina doktorsavhandlingar under handledning

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (157)

IV

från Dr. Escandar, börjar utveckla nya linjer inom spektroskopiska ämnen och analys av flödesinjektioner.

De mest representativa arbetslinjerna i laboratoriet är för närvarande spektroskopi (luminescens och absorption), kemometri och utveckling av optosensorer och elektrokemiska biosensorer.

Området för oorganisk kemi (1990-2006)

1985 kallade FCByF till officiell tävling i de flesta av de inofficiella anklagelserna fram till nu. Det föreslogs sedan till Dr. Luis F. Sala, att tävla om en position med syftet att börja implementera en forskningslinje i nämnda lärostol och i sin tur hierarkisera undervisningen som utövades i den. Dr Sala hade avlagt sin doktorsexamen vid FCEN-UBA under ledning av Dr Lederkremer och hade specialiserat sig på Texas A&M (A.E. Martell).

Dr Sala började arbeta med Dr Marcela A. Rizzotto och 1986 anslöt sig Dr Graciela Escandar och apotekarna Laura Ciullo och Claudia Palópoli till gruppen och 1988 Lic. i Qca Silvia García (UNL ). Tillsammans med inkorporeringen 1990 av Dr. Sandra R Signorella, från IQUIOS, var det möjligt att konsolidera skapandet av en forskargrupp. Från och med 1992 började teserna av: Rizzotto (1992), Escandar (1992), Palopoli (1993) och García (1993) försvaras. Med tiden avslutade andra medlemmar i området sina doktorsexamen, inklusive Ciullo (1994), Santoro (1996), Daier (1999), González (2007) och Dr. Bibiana Roldán (2004) från UNL.

Tre av medlemmarna i området började på CONICET:s vetenskapliga och tekniska forskarkarriär: Signorella (1997), Palopoli (2001) och Daier (2003). Dr. Rizzotto började forskarkarriären vid University of Rosario (CIC-UNR). Dr. Escandar, efter att ha tagit sin doktorsexamen, fortsatte sin vetenskapliga karriär vid Institutionen för analys och är också CONICET-forskare.

Några av medlemmarna i gruppen startade sina egna forskningslinjer. Efter att ha avslutat sin postdoktorgrad i Frankrike, genererade Dr. Signorella en forskningslinje inom biomimetiska metalloenzymkatalysatorer och Dr. Rizzotto har initierat en forskningslinje inom biologisk och kemisk aktivitet hos sulfas. Andra kollegor börjar utveckla sina egna arbetslinjer.

Styrelse. Utvecklingsindikatorer: HR och vetenskaplig produktion- Perioden 2007-2011.-

Artikelår 2007 2008 2009 2010 2011

CONICET forskare 22 23 26 32 34

Forskare Nej CONICET 11 12 13 13 14

CONICET-stipendiater 19 21 26 31 33

Forskare Nej CONICET 22 22 11 10 12

Praktikanter 23 22 36 37 34

Supportpersonal 4 4 4 4 4

Doktorsavhandlingar försvarade 6 2 8 3 3

Examensarbeten försvarade 2 5 6 2 10

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (158)

V

Vetenskapliga publikationer 36 53 37 54 73

Meddelanden till kongresser 93 71 99 79 100

Bokutgivning 4 2 - 1 2

Bokkapitel 4 2 4 1 8

Uppfinningspatent 2 1 1 1 1

Avtal, Asesorías eller STAN 1 5 2 3 16

INDEX

OMSLAG

IQUIRENS HISTORIA i-iv

IS INDEX v

INSTITUTIONELL INFORMATION

1. Administrativa uppgifter 1

2. Utrustning som ägs av Conicet 3

3. Fastighetsutrustning No Conicet 4

4. Organisationsschema 5

5. Styrelse 6

6. Avtal 7

7. Prestationer 8

8. Prestationer Orsak 9

9. Tjänster till tredje part 10

10. Bakgrunder 11

11. Priser 12

MÄNNISKA RESURSER samt VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK PRODUKTION

LISTA ÖVER MÄNNISKA RESURSER 1 av 37

VETENSKAPLIG-TEKNOLOGISK PRODUKTION 2 av 37

INSTITUTIONELL INFORMATION

MÄNNISKA RESURSER samt VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK PRODUKTION

BILAGOR

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (159)

*10620120100117CO*10620120100117CO

ministeriet för vetenskap, teknik och produktiv innovation

MINNE 2011

RING: RAPPORT 2011

FÖRKORTNING: IQUIR

ROSARIO KEMIINSTITUTE

REGISSÖR: KAUFMAN, TEODORO SAUL

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (160)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 1 av

ministeriet för vetenskap, teknik och produktiv innovation

2011 RAPPORTPERSONAL FÖR DEN UTFÖRANDE ENHETEN Totalt: 72

CONICET FORSKARE Totalt: 33

OLIVIERI, ALEJANDRO CESAR INV SUPERIORKAUFMAN, TEODORO SAUL INV PRINCIPALMATA, ERNESTO GABINO INV PRINCIPALSALA, LUIS FEDERICO INV PRINCIPALCOLOMBO, MARÍA INÉS INV INDEPENDENT CRAVEPALMATA INVIAC, INDEPENDENT CRAVEROENT GRAVEROENT INVIAC INDEPEN DENTELAGIER, CLAUDIA MARINA INDEPENDENT INV PELLEGRINET, SILVINA CARLA INDEPENDENT INV SALOMON , CLAUDIO JAVIER INV INDEPENDENT SIGNORELLA, SANDRA ROSANNA INV INDEPENDENT PANEVELLO, ROLANDO ANGEL INV INDEPENDENT SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA INV INDEPENDENT ALARCON, SERGIO HUGO INV ASSISTENT INVIARAN, ALCHIBIAN ASSISTENT INVARANC. JANDRO INV ASSISTENT DAIER, VERONICA ANDREA INV ADJUNTIOBAÑEZ, GABRIELA ALEJANDRA INV ADJUNTOLABADIE, GUILLERMO ROBERTO INV ADJUNTOLAMAS, MARIA CELINA INV ASSISTENT INV, ENRIQUE LEANDRO INV ASSISTENT PALOPOLI, CLAUDIA MARCELA INV ASSISTENT TESTERO, SEBASTIAN ANDRES INV ASSISTENT INVU, ZANA ASSISTENT, ZANA OVERZAND, ZANA OVERZAND NV ASSISTENT INV BRACCA, ANDREA BEATRIZ JUANA ASSISTENT INV, CARINA MARIA LUJAN I V ASSISTENT GARCIA REIRIZ, ALEJANDRO GABRIEL INV ASSISTANTELEDESMA, GABRIELA NANCI INV ASSISTANTELEONARDI, DARÍO ASSISTENT INV MAGGIO, RUBEN MARIANO ASSISTENT INV MANGIONE ASSISTANT, MARCE ASSISTANT INVIA, MARCE ASSISTANT INVIA

CONICET KONTRAKTERAT Totalt: 1

RUVEDA, EDMUNDO INV. ÖVERLEGA AD-HEDER

CONICET STIPENDÄRE Totalt: 33

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (161)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 2 av

BERMEJO, PAULA POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR) BIANCHINI, ROMINA MARCELA POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR) BOTTA, MARÍA CELESTE POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR) CORNE, VALERIA POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR, POSTGRADUATE) 3 ÅR)GARCÍA, AGUSTINA POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR)GIORDANO, ENRIQUE DAVID VICTOR POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR)GRIMBLAT, NICOLAS POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR)JÄGER, SEBASTIAN NICOLAS POSTGRADUATE I (3 ÅR) POSTGRADUATE I (3 ÅR) TYPE I (3 ÅR)PIZZOLATO, NATALIA SOFÍA POSTGRADUATE TYPE I (3 YEARS)PORTA, EXEQUIEL OSCAR JESÚS POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR)RIVEIRA, MARTÍN JORGE POSTGRADUATE TYPE I (3 YEARS TYPE, I (3 YEARS VALSTYPE) ÖRON ) )TRAFFICKER, CARLA INÉS POSTGRADUATE TYPE I (3 ÅR)BÁEZ, GERMÁN DAVID POSTGRADUATE TYPE IIICORNIER, PATRICIA GRISELDA POSTGRADUATE TYPE IILA VENIA, AGUSTINA POSTGRADUATE TYPE IILLOMPART, DAVID IIPAFERNODUNANDEZANDEZ RÉS POSTGRADUATE TYPE IIPISANO, PABLO LUIS POSTGRADUATE TYPE IIPONTORIER , ANA CECILIA POSTGRADUATE TYPE IIZANARDI, MARIA MARTA POSTGRADUATE TYPE IIBIAVA, HERNAN DANIEL POSTGRADUATE TYPE IAMONGERO, MARCELA POST.DOCTORAL INT.BELLÚ, SEBASTIÁN EDUARDO POSTINIDO.CHIOSTORA POST.CHIOSTORA POST.DOCAR. INT.LOZANO, VAL ERIA ANTONELLA POST.DOCTORAL INT.MENDEZ, LUCIANA POST.DOCTORAL INT.PEREZ, LEONARDO MARTIN POST.DOCTORAL INT.PICCIRILLI, GISELA NOEMI POST.DOCTORAL INT.RAMALLO, IVANA AYELEN POST.DOCTORAL POST.OSDOCTORAL INT.O. .

CONICET STÖDPERSONAL Totalt: 4

DUCHE, PABLO CRISTIAN ASSISTENT PROFESSIONAL LECUONA, MARIA DEL CARMEN ASSISTENT PROFESSIONAL TINDIGLIA, SERGIO ANTONIO ASSISTENT PROFESSIONAL VETROMILE BURGIO, DANIEL HUVUDTEKNIKER

ANDRA KONICETKATEGORIER Totalt: 1

GONZALEZ SIERRA, MANUEL EXTERN ANhyrd

VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK PRODUKTION

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (162)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 3 av

ARTIKLAR Totalt: 73

Publicerad Totalt publicerade: 64

MARÍA I. COLOMBO; CARLOS A. STORTZ ; EDMUNDO A. RÚVEDA. . En jämförande studie av O-3-reaktiviteten hos isomera N-dimetylmaleoyl-skyddade D-glukosamin- och D-allosaminacceptorer. Kolhydratforskning. : ELSEVIERSCI LTD, 2011 - . vol. 346, sid. 569-576.

ALLEGRINI, F.; OLIVIERI, A. C. . En ny och effektiv variabel urvalsalgoritm baserad på myrkolonioptimering. Tillämpningar på nära infraröd spektroskopi/partiell minsta kvadraters analys. Analytica chimica acta. , Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011 - . vol. 699, sid. 18-25.

CRAVERO, R.M.; LUNA, L.E.; BARBOZA, A.V. . En ny metod för syntes av (1,8-dioxo-2,3,4,5,6,7,8,9-oktahydro-lH-xanten-9-yl)-ättiksyror på fast fas. Syntes Stuttgart. : GEORG THIEME VERLAG KG, 2011 - vol. 2011, nr 24, sid. 4027-4

RUBEN M. MAGGIO; ENRICO VALLI; ALESSANDRA BENDINI; ANA MARIA GOMEZ-CARAVACA; TULLIA GALLINATOSCHI; LORENZO CERRETANI. En spektroskopisk och kemometrisk studie av jungfruolivoljor utsatta för termisk stress. Matkemi. : ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 127, sid. 216-221.

MARY FERNANDA PLANE; WILLIAM R. LABADIE; MELISSA JACOB; BABU ÄR INTE; RAQUEL CRAVERO En ingång till Curcuphenol/Elvirol Core Structures via en Retro-Aldol-procedur. Kemi och biologisk mångfald. , Schweiz: WILEY-VC H VERLAG GMBH, 2011 - . vol. 8, nr 6, sid. 1098-1

LORENZO CERRETANI; RUBÉN M. MAGGIO; CARLO BARNABA; TUILIA GALLINA TOSCHI; EMMA CHIAVARO . Tillämpning av partiell minsta kvadratregression på differentiell skanningkalorimetridata för fettsyrakvantifiering i olivolja. Matkemi. , Volym , Utgåva , 15 augusti 2011, Sidor -: ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 127, sid. 1899-1904.

ALEJANDRO G. GARCÍA REIRIZ; JORGE F. MAGALLANES; JURE ZUPAN; SARA LIBERMAN . Artificiella neurala nätverk för att utvärdera den minskande profilen för borkoncentrationen i blod-BPA-prover från BNCT-patienter. Tillämpad strålning och isotoper. : PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011 - . vol. 69, sid. 1793-1795.

SAROTTI, ARIEL M.; SPANEVELLO, ROLANDO A.; SUÁREZ, ALEJANDRA G. . Bedömning av halogeneffekten i Diels-Alder-reaktioner som involverar kirala a-halogenoner på basis av en kombinerad experimentell och DFT-beräkningsmetod. Tetraeder bokstäver. , Amsterdam: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011 - . vol. 52, sid. 4145-4148.

PATRICIA BLANES; KONG KONG; ADRIANA CORTADI; MARY FRASCAROLI; MARTHA GATTUSO; SILVIA GARCIA; JUAN GONZALEZ; MASAFUMI HARADA; CHRISTINA MATULEWICZ; YASUHIRO OCH JAG; HEKTORÄNG; LUISSALA . Biosorption av trivalent krom från vattenlösning av Red Seaweed Polysiphonia nigrescens. Journal of Water Resources and Protection. , Irvine: Scientific Research Publishing (SCIRP), 2011 - . vol. 3, nr 11, sid. 832-8 ISSN 1945-3094

MENDEZ, L; SALAZAR, MO; RAMALLO, IA; FURLAN, RLE . Bromerade extrakt som källa till bioaktiva föreningar. Acs kombinatorisk vetenskap. , Washington: American Chemical Society, 2011 - . vol. 13, nr 2, sid. 200-204. ISSN 2156-8952

MENDEZ, LUCIANA; SALAZAR, MO; RAMALLO, IA; FURLAN, RLE . Bromerade extrakt som källa till bioaktiva föreningar. Acs kombinatorisk vetenskap. , Kalifornien: ACS, 2011 - . vol. 13, sid. 200-204. ISSN 2156-8952

ESPARIZ, M.; REPISO, G.; BLANCATO, V.; MORTERA, P.; ALARCON, S.; MAGNI, C. . Karakterisering av ett malicenzym och ett lösligt oxaloacetatdekarboxylas kodat av två paraloga gener i Enterococcus faecalis.. Febsjournal. : wiley, 2011 - . vol. 278, sid. 2140-2151. ISSN 1742-4658

RAMALLO, IA; SALAZAR, MO; MENDEZ, L; FURLAN, RLE . KEMISKT TILLVERKNADE EXTRAKT: KÄLLA TILL BIOAKTIVA FÖRENINGAR. Redovisningar av kemisk forskning. , Los Angeles: AMER CHEMICAL SOC, 2011 - . vol. 44, sid. 241-250.

S. BORTOLATO, J. ARANCIBIA, G. ESCANDAR. Kemometri hjälpte fluorimetri för snabb och selektiv bestämning av tunga polycykliska aromatiska kolväten i förorenat flodvatten och aktiverat slam. Miljövetenskap och teknik. , Nueva York: AMER CHEMICAL SOC, 2011 - . vol. 45, sid. 1513-1520.

BÁEZ, G.D.; MORO, A.; BALLERINI, G. A.; BUSTI, P.A.; DELORENZI, N.J.. Jämförelse mellan strukturella förändringar av värmebehandlat och transglutaminas tvärbundet beta-laktoglobulin och deras effekter på skumningsegenskaper. Foodhydrokolloider. : ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 25, nr 7, sid. 1758-1765.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (163)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 4 av

LILIANA E. LUNA; MARTINEZ AMAZAGA, MAITENA; PRADA GORI, DENIS; CRAVERO, R.M.*. Utveckling av aldolkondensationsreaktioner på cellulosaunderlag. Framsteg inom naturvetenskap och teknik (issn: 0718-8706).. , La Serena: La Serena, 2011 - . vol. 2 P. 119-130. ISSN 0718-8706

LAUSAN, MAURICE Xavier; SALAS, MARY EUGENIA; GIUSTI, MARY AV LOS ANGELES; DRAGHI, WALTER; TEJERIZO TOWERS, GONZALO; MARTINI, MARY CARLA; AV PÅVEN, MARIA FLORENCE; PISTORIO, MARIAN; LAGARES, ANTONIO . Utveckling av nya RIVET-verktyg för positiv selektion: detektering av inducerade promotorer genom excisionsbaserad transkriptionell aktivering av en aacCI (GmR)-gfp-fusion. Journal of biotechnology. , Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011 - . vol. 155, sid. 147-155.

SAROTTI, ARIEL M.; SUÁREZ, ALEJANDRA G.; SPANEVELLO, ROLANDO A. . DFT-beräkningar inducerade aregiokemiska resultatrevidering av Diels-Alder-reaktionen mellan levoglukosenon och isopren. Tetraeder bokstäver. , Amsterdam: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011 - . vol. 52, sid. 3116-3119.

SALAZAR, MARIO; MICHELONI, OSCAR; ESCALANTE, ANDREA M.; FURLÁN, RICARDO L.E. . Upptäckt av en beta-glukosidashämmare från ett kemiskt framställt extrakt framställt genom sulfonylering. Molekylär mångfald. , NewYork: SPRINGER, 2011 - . vol. 15, nr 3, sid. 713-719.

REPIZO, GUILLERMO; MORTERA, PABLO; MAGNI, CHRISTIAN . Störning av alsSD-operonet av Enterococcusfaecalis försämrar tillväxten på pyruvat vid lågt pH. Mikrobiologi-uk. , Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, RG71AG, Storbritannien: SOC GENERAL MICROBIOLOGY, 2011 - . vol. 157, sid. 2708-2719.

SOAZO, M.; AMELIA CATALINA RUBIOLO; VERDINI, R. A. . Effekt av torktemperatur och bivaxhalt på fysikaliska egenskaper hos vassleproteinemulsionsfilmer. Mat hydrokolloider. : ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 25, sid. 1251-1255.

MEZA, B.E.; VERDINI, R.A.; AMELIA CATALINA RUBIOLO . Effekt av frysning på det viskoelastiska beteendet under mognaden av en kommersiell mjukost med låg fetthalt. Internationell mejeritidning. : Elsevier Ltd, 2011 - . vol. 21, sid. 346-351. ISSN 0958-6946

MORO, A.; BÁEZ, G.D.; BUSTI, P.A.; BALLERINI, G. A.; DELORENZI, N.J.. Effekter av värmebehandlat beta-laktoglobulin och dess aggregat på skummande egenskaper. Mat hydrokolloider. : ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 25, nr 5, sid. 1009-1015.

ARIEL M. SAROTTI; PABLO L. PISANO; SILVINA C. PELLEGRINET . Utvärdering av användningen av mandelatderivat för att bestämma den enantiomera renheten och den absoluta konfigurationen av sekundära cyklohexenoler. Arkivoc - (tryck). : ARKAT USA INC, 2011 - . vol. 7, sid. 343-357.

MANGIONE, M. I.; SAROTTI, A.M.; SUÁREZ, A.G.; SPANEVELLO, R. A. . Experimentell och teoretisk studie av aDiels?Als reaktion mellan en sockerhärledd nitroalken och cyklopentadien. Kolhydratforskning. , Amsterdam: ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 2011, nr 4, sid. 460-464.

SEBASTIAN A. TESTERO; RENEE BOULEY; JED F. FISHER; MAYLAND CHANG; SHAHRIAR MOBASHERY . Utforskning av mild kopparmedierad koppling av organotrifluorborater i synteser av tiiranbaserade hämmare av matrismetalloproteinaser. Bokstäver i bioorganisk och medicinsk kemi. : PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011 - . vol. 21, nr 9, sid. 1565-1567.

TESTERO, S.A.; LLARRULL, L.I.; FISHER, J.F.; CHANG, M.; MOBASJERI, S. . Utforska det funktionella utrymmet för Thiiraner som gelatinashämmare med hjälp av Click Chemistry. Arkivoc - (tryck). : ARKAT USA INC, 2011 - . vol. VII, sid. 221-236.

VACKRA MARIA SOLEDAD; RIBONE MARIA ELIDA; CECILIA CAMUSSON; MARCIPAR IVAN; LAGIER CLAUDIA. Gynnsamt orienterande rekombinanta proteiner för att utveckla amperometriska biosensorer för att diagnostisera chagas sjukdom. Analytisk biokemi. , Amsterdam: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2011 - . vol. 408, sid. 86-94.

CD. CONTRERAS, A.E. LEDESMA, H.E. LANÚS, J. ZINCZUK, S.A. BRANDÁN. Hydrering av l-tyrosin i vattenhaltigt medium. En experimentell och teoretisk studie med blandade kvantmekaniska/molekylära mekaniska metoder. Vibrationsspektroskopi. , New York: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011 - . vol. 57, sid. 108-115.

VIDHU VERMA; SEBASTIAN A. TESTERO; KAVEH AMINI; WILLIAM WEI; JEROME LIU; NARESH BALACHANDRAN; THARSEEKAN MONOHARAN; SIOBHAN STYNES; LAKSHMI P. KOTRA ; DASANTILA GOLEMI-KOTRA . Hydrolytisk mekanism av OXA-58 Enzyme, en karbapenemhydrolyserande klass D b-laktamas från Acinetobacter baumannii. Tidskrift för biologisk kemi. : AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 2011 - . Vol. 286, sid. 37292-37303.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (164)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 5 av

FEDERIC ROOM, LOUIS; JOHN CARLOS GONZALEZ; SILVIA GARCIA,; INES FRASCAROLI, MARY; MARY F.MANGIAMELI Hypervalent kromoxidation av kolhydrater av biologisk betydelse. Global Journal of Inorganicchemistry. , Indien: Simplex Academic Publishers, 2011 - vol. 2, sid. 18-3 ISSN 0976 9110

. Identifiering av äppelsyra och lösliga oxaloacetatdekarboxylasenzymer i Enterococcus faecalis. Feb journal. : WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, 2011 - . vol. 278, sid. 2140-2151.

LARGHI, E.L.; KAUFMAN, T.S. . Isolering, syntes och komplementhämmande aktivitet av den naturligt förekommande K-76, dess analoger och derivat. Arkivoc - (tryck). , Gainsville, FL: ARKAT USA INC, 2011 - . vol. 2011, nr 7, sid. 49-102.

MAGALLANES, JORGE F.; GARCÍA REIRIZ, ALEJANDRO G.; LIBERMAN, SARA; ZUPAN, JURE . KohonenClasification Tillämpning av kriterium för "saknade variabler" för att utvärdera p-borofenylalanin Människo-kropps-koncentration Minskande profil hos patienter med bor-neutron-infångning-terapi. Journal of chemometrics. : JOHN WILEY & SONS LTD, 2011 - . vol. 25, sid. 340-347.

IBAÑEZ, G.A.; ESCANDAR, G. M. . Luminescenssensorer som tillämpas på vattenanalys av organiska föroreningar? En uppdatering. Sensorer. , Basel: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INTERNATIONAL-MDPI, 2011 - . vol. 11, sid. 11081-11102.

SAROTTI, A.M.; SPANEVELLO, R.A.; SUÁREZ, A. G. . Mikrovågsassisterad asymmetrisk Diels-Alder-reaktion med hjälp av kirala hjälpämnen härledda från biomassa. Arkivoc - (tryck). , Florida: ARKAT USA INC, 2011 - . vol. 2011, nr 7, sid. 31-37.

MAGGIO, R.; DAMIANI, P.C.; OLIVIERI, A. C. . Multivariat kurvupplösningsanalys av bekämpningsmedel i vattenprover från vätskekromatografi - dioduppsättningsdata. Talanta. , Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011 - . sid. 1173-1180.

VIGNADUZZO, S.E.; VERA CANDIOTTI, L.; CASTELLANO, P.M.; GOICOECHEA. H.C.; KAUFMAN, T.S. . Multivariatoptimering och validering av en CZE-metod för analys av pridinolmesylat och meloxikam i tabletter. Kromatografi. , Heidelberg: VIEWEG, 2011 - . vol. 74, sid. 609-617.

MANGIAMELI, F; GONZALEZ, JUAN CARLOS; GARCIA, SILVIA; FRASCAROLI M I; S. VAN DOORSLAER; SALASPEREGRIN, JUAN MANUEL; RUM, LUIS F. . Nya insikter om mekanismen för oxidation av D-galakturonsyra genom hypervalent krom. Dalton-transaktioner. , London: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2011 - . vol. 40, sid. 7033-7045.

KAUFMAN, T.S.; VILA, A.J. Ny symbios mellan organisk kemi och biologisk kemi. Vetenskap idag. : CIVILFÖRENINGSVETENSKAP I DAG, 2011 - . vol. 21, nr 124, sid. 21-28.

FRASCAROLI, M.I.; SIGNORELLA, S.; GONZÁLEZ, J.C.; MANGIAMELI, M. F.; GARCÍA, S.; RUBIN DE SELIS, E.; PIEHL, L.; SALA, L. F.; ATRIA, A.M. Oxidation av 2-amino-2-deoxi-D-glukopyranos genom hypervalent krom: kinetik och mekanism. Polyeder. , Amsterdam: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011 - . vol. 30, sid. 1914-1921.

DIEGO G. GHIANO; PAUL B. CARVALHO; BABU L. INGENTING; MITCHELL A. AVERY; WILLIAM LABADIE . Parallelllösningssyntes av lavendustinanaloger som antileishmaniala medel. Arkivarie - (tryck). , gainesville: ARKATUSA INC, 2011 - . sid. 297-3

RAY, A.; ROSAIR, G.M.; PILET, G.; DEDE, B.; GOMEZ-GARCIA, C.J.; SIGNORELLA, S.; BELLÚ, S.; MITRA, S. . Preferentiell azidobryggning som reglerar de strukturella aspekterna i kobolt(III) och koppar(II)? Schiff-baskomplex: synteser, magnetostrukturella korrelationer och katalytiska studier. Inorganica chimica acta. , Amsterdam: ELSEVIERSCIENCE SA, 2011 - . vol. 375, sid. 20-30.

PEREZ, L.M.; CODONY, F.; RIVERS, K.; ADRADOS, B.; FITTIPALD, M.; DE GOD, G.; PEÑUELA, G.; MORATO, J. . Prevalensstudie av Simkania negagensis i kyltorn i Spanien. , London : I W PUBLISHING , 2011 - . vol. 9, nr 2, sid. 312-316.

DAIER, V.; PALOPOLI, C.; HUREAU, C.; DE CANDIA, A.; SIGNORELLA, S. . Egenskaper och antioxidantaktivitet hos vattenlösliga järnkatalysatorer med Schiff-basligander. Jämförelse med deras manganmotsvarigheter. Arkivoc - (tryck). : ARKAT USA INC, 2011 - . vol. 2011, sid. 327-342.

MARÍA I. COLOMBO; EDMUNDO A. RÚVEDA; CARLOS A. STORTZ . Regioselektivitet för glykosyleringen av N-dimetylmaleoyl-skyddade hexosaminacceptorer. En experimentell och DFT-ansats. Organisk & biomolekylär kemi. : ROYAL SOC CHEMISTRY, 2011 - . vol. 9, nr 5, sid. 3020-3025.

MEZA, BARBARA ERICA; CHESTERTON, AMY K.S.; VERDINI, ROXANA ANDREA; RUBIOLO, AMELIA CATALINA; SADD, PETER A.; MOGGRIDGE, GEOFF D.; WILSON, D. IAN. Reologisk karakterisering av kaksmetar genererade av planetarisk blandning: Jämförelse mellan obehandlat och värmebehandlat vetemjöl. Journal of food engineering. : ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 104, sid. 592-602.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (165)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 6 av

OLIVIERI, A.C.; ESCANDAR, G.M.; MUÑOZ DE LA PEÑA, A. . Andra ordningens och högre ordningens multivariata kalibreringsmetoder tillämpas på icke-multilinjär data med hjälp av olika algoritmer. Trac-trender inom analytisk kemi. , Amsterdam: ELSEVIER SCI LTD, 2011 - . vol. 30, sid. 607-617.

MARY FERNANDA PLANE; WILLIAM R. LABADIE; BABU L. INGENTING; RAQUEL M. CRAVERO . Förenklad tricyklisk modell av kvassinoider med in vitro antiparasitisk aktivitet. Arkivarie - (tryck). , Gainsville: ARKAT USA INC, 2011 - . vol. vii, sid. 477-4

J. PORINI; G. ESCANDAR . Spektrofluorimetrisk studie av herbiciden bentazon i organiserade medier. Analytiska tillämpningar.. Analytiska metoder. , Londres: Royal Society of Chemistry, 2011 - . vol. 3, sid. 1494-1500. ISSN 1759-9660

J.ZINCZUK; G.A.ECHEVERRÍA; O.E.PIRO; B.S.PARAJÓN COSTA; E.J.BARAN . Strukturell och spektroskopisk karaktärisering av N,N'-bis(2-pyridylmetyl)-etylendiamintetrahydrokloriddihydrat. Journal of molecularstructure. , Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011 - . vol. 994, sid. 302-305.

GERARDO R. ARGAÑARAZ, ELIDA ROMANO, JUAN ZINCZUK SILVIA A. BRANDÁN . Strukturell och vibrationsstudie av 2-(kinolin-8-yloxi)-ättiksyra baserad på FT-IR-Raman-spektroskopi och DFT-beräkningar. Tidskrift för kemi och kemiteknik. , Libertyville: Davidpublishing, 2011 - . vol. 5, sid. 747-758. ISSN 1934-7375

RIVEIRA M.J.; LA-VENIA, A.; MISCHNE, M. P. . Strukturell karakterisering av ansträngda oxacykler med 13C NMR. Arkivoc- (tryck). : ARKAT USA INC, 2011 - . vol. 2011, sid. 162-169.

TESTERO, S.A.; LEE, M.; STARAN, R.T.; ESPAHBODI, M.; LLARRULL, L.I.; TOTH, M.; MOBASHERY, S.; CHANG,M. . Sulfonatinnehållande tiiraner som selektiva gelatinashämmare. Acs medicinska kemi bokstäver. : AmericanChemical Society, 2011 - . vol. 2, sid. 177-181. ISSN 1948-5875

JESSICA P. PEROTTI; RACHEL M. CRAVERO; LILIANA E. LUNA; RICHARD J. A. GROW; JAMES E. VAILLARD . Synteser av enkla TADDOL-liknande fosfit-, fosfonit- och fosfonatkirala ligander. Arkivarie - (tryck). : ARKATUSA INC, 2011 - . vol. xi, sid. 92-2

SILVEIRA, C.C.; RUINALDI, F; BASSACO, M.; GUADAGNIN, R; KAUFMAN, T.S. . Syntes av (difenylfosfinoyl)metylvinylsulfider, symmetriska och osymmetriska divinylsulfider med användning av bis[(difenylfosfinoyl)metyl]sulfid. Synthesis-stuttgart. , Heidelberg: GEORG THIEME VERLAG KG, 2011 - . sid. 1233-1242.

ENRIQUE L. LARGHI; TEODORO S. KAUFMAN . Syntes av oxacykler som använder Oxa-Pictet-Spengler-reaktionen. Senaste utvecklingen och nya framtidsutsikter. Europeiska tidskriften för organisk kemi. , Weinheim: WILEY-V C H VERLAGGMBH, 2011 - . vol. 27, sid. 5195-5231.

PALOPOLI, C.; BRUZZO, N.; HUREAU, C.; LADEIRA, S.; MURGIDA, D.H.; SIGNORELLA, S. . Syntes, karakterisering och katalasaktivitet av ett vattenlösligt diMnIII-komplex av en sulfonato-substituerad Schiff-basligand: en effektiv katalysator för H2O2-disproportionering. Oorganisk kemi. , Washington: AMER CHEMICAL SOC, 2011 - . vol. 50, sid. 8973-8983.

WILLIAM R. LABADIE; AUGUSTINE I. AV KYRKAN; HECTOR R. MORBIDONI . Inriktning på tuberkulos genom ett litet fokuserat bibliotek av 1,2,3-triazoler. Molecular diversity. : SPRINGER, 2011 - . vol. 15, nr 4, sid. 1017-1

POEYLAUT-PALENA, A.A.; TESTERO, S.A.; MATA, T.ex. . Den icke-metatiska rollen som Grubbs? karbenkomplex: från vätefri reduktion av á,â?omättade alkener till faststödd sekventiell korsmetates/reduktion. Kemisk kommunikation. : ROYAL SOC CHEMISTRY, 2011 - . vol. 47, sid. 1565-1567.

MAGGIO, R.M.; MUÑOZ DE LA PEÑA, A; OLIVIERI, A. C. . Ovikta partiella minsta kvadrater med kvarvarande kvadrilinearisering: En ny multivariat algoritm för att bearbeta femvägsdata som uppnår den andra ordningens fördel. Tillämpning på fjärde ordningens excitations-emission-kinetisk-pH-fluorescensanalytiska data. Kemometri och intelligenta laboratoriesystem. , Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011 - . vol. 109, sid. 178-185.

RIVEIRA, M.J.; GAYATHRI, C.; NAVARRO-VÁZQUEZ, A.; TSAREVSKY, N.V.; GIL, R.R.; MISCHNE, M. P. . Oöverträffad stereoselektiv syntes av cyklopenta[b]bensofuranderivat och deras karakterisering assisterad av aligned media NMR och 13C kemiskt skift ab initio förutsägelser. Organisk och biomolekylär kemi. : KUNGLIG SOCKEMI, 2011 - . vol. 9, nr 9, sid. 3170-3175.

-. CD. CONTRERAS, A.E. LEDESMA, J. ZINCZUK,, S.A. BRANDAN. . Vibrationsstudie av tolazolinhydroklorid med hjälp av FTIR-Raman och DFT-beräkningar. 79, 1710? 1714 (2011).. Spectrochimica acta. del a, molekylär och biomolekylär spektroskopi.. , New York: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011 - . vol. 79, sid. 1710-1714.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (166)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 7 av

SADHUKHAN, D.; RAY, A.; PILET, G.; RIZZOLI, C.; ROSAIR, G.M.; GOMEZ-GARCIA, C.J.; SIGNORELLA, S.; BELLU,S.; MITRA, S. . Svag interaktion som modulerar dimensionaliteten i supramolekylära arkitekturer i tre nya nickel(II)-hydrazonkomplex, magnetostrukturell korrelation och katalytisk potential för epoxidation av alkener under fasöverföringsförhållanden. Oorganisk kemi. : AMER CHEMICAL SOC, 2011 - . vol. 50, sid. 8326-8339.

Under tryck Totalt under tryck: 9

ROMINA M. BIANCHINI; PATRICIA M. CASTELLANO; TEODORO S. KAUFMAN . Karakterisering av två nya potentiella föroreningar av valsartan erhållna under fotonedbrytningsstresstillstånd. Journal of pharmaceutical and biomedicalanalysis. , Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011 - .

SUAREZ, C.; REPIZO, G.; ESPARIZ, M.; BLANCATO, V.; MAGNI, C.; ALARCON, S. . Detektion och identifiering av tyrDC+ enterokockstammar från pastöriserade kommersiella ostar. Livsmedelsvetenskap och bioteknik. , Seoul: KOREAN SOC FOOD SCIENCE TECHNOLOGY, 2011 - . vol. 21, nr 2, sid. 603-606.

RAMALLO, IA; GONZALEZ SIERRA, M; FURLAN, RLE . Upptäckt av B-glukosidashämmare från ett kemiskt konstruerat extrakt framställt genom etanolys. Medicinsk kemi. , Lublin: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2011- .

RIVEIRA, M.J.; MISCHNE, M. P. . Grön enkärlssyntes av 2H-pyraner under lösningsmedelsfria förhållanden katalyserad av etylendiammoniumdiacetat. Syntetisk kommunikation. , London: TAYLOR & FRANCIS INC, 2011 - .

MARIA AV CARMEN SCAPINI; JESSICA P. CHIARANDINI; GEORGE D. ORFILA; VICTOR H. CONZONNO; ALICIAFERNANDEZ CIRELLI . Humusämnens beteende i Chubutflodens nedre bassäng (Patagonien-Argentina). Journalof vattenförsörjning forskning och teknik-aqua. : I W A PUBLISHING, 2011 -

GARCIA REIRIZ, ALEXANDER; MAGALLAN, GEORGE F.; VRACKO, MARGINAL; ZUPAN, JURE; REICH, SILVIA; CICERONE, DANIEL. Multivariat kemometrisk analys av en förorenad flod i en megalopolis. Journal of Environmental Protection. : SCIRP, 2011 - . vol. 2, sid. 903-9 ISSN 2152-2197

JÉSSICA P. CHIARANDINI . Nylonmembran som fluorimetrisk sond för herbiciden bentazon. Analytisk och bioanalytisk kemi. , HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2011 - . vol. 402, sid. 2221-2225.

SAROTTI, ARIEL M.; ZANARDI, M.M.; R. A. SPANEVELLO; SUÁREZ, ALEJANDRA G. . Senaste tillämpningar av levoglukosenon som kiralt synton. Aktuell organisk syntes. , Oak Park: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2011 - .

BIANHINI, R.M.; CASTELLANO, P.M.; KAUFMAN, T.S. . Stresstestning av valsartan. Utveckling och validering av en högpresterande vätskekromatografi stabilitetsindikerande analys. Journal of vätskekromatografi och relaterad teknologi. , Nueva York: TAYLOR & FRANCIS INC, 2011 - .

BOKDELAR Totalt: 8

Publicerad Totalt publicerad: 6

KAUFMAN, T.S.; GONZÁLEZ SIERRA, MANUEL; EDMUND A RUVEDA. . Från Iquios till Iquir: de första trettio åren av kemi i Rosario. . , Buenos Aires: a, 2011. sid. 1-5.

LOUIS F RUM; JUAN C. GONZALEZ; SILVIA I. GARCIA; MARIA INÉS FRASCAROLI; SABINE VAN DOORSLAER. . DETEKTION OCH STRUKTURELL KARAKTERISERING AV OXO-CHROMIUM(V)-SOCKERKOMPLEX MED ELEKTRONPARAMAGNETISK RESONANS. . , Washington DC:: Elsevier, 2011. sid. 69-120. ISBN 9780123855183

KAUFMAN, THEODOR S. . Spelar ?patiens? med skaparens kort. Mendeleev och grundämnenas periodiska system. . , Buenos Aires: a, 2011. sid. 1-12.

SPANEVELLO, R.A. . Kemins synder. . , Buenos Aires: Argentine Chemical Association, 2011. sid. 309-316. ISBN 978-987-99428-3-3

KAUFMAN, THEODOR S. . De som kunde vara Mendeleev och hans efterträdare. Misslyckade försök att klassificera elementen och anmärkningsvärda ändringar av Mendeleevs periodiska system. . , Buenos Aires: a, 2011. sid. 1-7.

LUIS FEDERICO RUM. . Kemi för att förstå världen. Två miljöexempel. . , Buenos Aires Argentina: Argentine Chemical Association, 2011. s. 71-76. ISBN 978-987-99428-3-3

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (167)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 8 av

Under tryck Totalt under tryck: 2

MEZA, BARBARA ERICA; VERDINI, ROXANA ANDREA . . Vassleproteiners beteende som fettersättning i livsmedelsprodukter med låg fetthalt. . , Nueva York: Novapublishers, 2011.

SIGNORELLA, S.; PALOPOLI, C.; DAIER, V.; LEDESMA, G. . . Mn2+ och Catalases. . , Heidelberg: Springer-Verlag, 2011.

BÖCKER Totalt: 2

Publicerad Totalt publicerad: 2

MATA, T.ex.; LABORDE, M.D.L.A; BOGGIAN, D.B.; MENDEZ, L.; POEYLAUT?PALENA, A.A.; CORNIER, P.G. .... Medicinal Chemistry - Praktisk arbetsguide 2010 och 2011.. , Rosario: UNR Publishers, 2011. s. 78. ISBN 978–950–673–793–1

VACKER SEBASTIAN Användning av biomaterial vid avlägsnande av krom från vatten. , Saarbrücken: LAP LambertAcademic Publishing GmbH & Co., 2011. sid. 166. ISBN 978-3-8443-4033-4

Under tryck Totalt under tryck: 0

Inga poster laddade

FUNGERAR I C-T-EVENT PUBLICERADE Totalt: 100

KOBER, R.; KOPP, C.R.; BACK, D.F.; SIGNORELLA, S.R.; DAIER, V.; BELLÚ, S.; PALOPOLI, C.; LEDESMA, G.N.; DE OÑA, P. . Sammanfattning. Ett nytt mangankomplex av ett pyridoxalderivat. Syntes och strukturanalys. Workshop. Workshop i syntetisk oorganisk kemi. : Bento Goncalves (RS). 2011 - .

A. PONTORIERO; CECILIA GIULIDORI; NATALIA MOSCONI; ESTELA HURE; MARCELA RIZZOTTO. Sammanfattning. KEMOPREVENIVANDE VERKNING AV GRÖNT TE PÅ MUTAGENICITETEN AV BLANDNING SOM bildas AV NITRIT OCH SULFATHIAZOL-Co(III)-KOMPLEXET. Övrig. XXXIV ÅRSMÖTE I ARGENTINSKA KAPITEL I LATINAMERICAN NUTRITION SOCIETY (CASLAN) III INTERNATIONELL UPPDATERINGSKONFERENS OM NÄRING OCH MATTEKNOLOGI ?Mat som hälsofrämjare?. : Rosenkranspärlor. 2011 - .

RAMALLO, I.A.; GATTI, P.D.; FURLAN, R.L.E.; TAPIA, E.; IBAÑEZ, G.A.; OLIVIERI, A.C. Sammanfattning. In Silico Isolation of Natural Products: Erhålla 1H NMR-spektra av rena föreningar från Spectra of Mixtures som innehåller dem. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Villa Carlos Paz. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

ALLEGRINI, F.; OLIVIERI, A.C. Sammanfattning. Ant-algoritmer för val av variabler i multivariatkalibrering. kongressen. 6:a. Den argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

BOGGIONE, M.J.; BÁEZ, G.D.; MORO, A.; BUSTI, P.A.; DELORENZI, N.J.; BALLERINI, G.A. Sammanfattning. Analys av skumningsstabiliteten hos mjölkproteinkoncentrat som utsätts för enzymatisk hydrolys med trypsin och alcalase®. kongressen. XVII argentinska kongressen för fysikokemi och oorganisk kemi av den argentinska sammanslutningen för fysikalisk kemisk forskning (aaifq). : Cordoba. 2011 - . Argentine Association of Physicochemical Research (aaifq).

GARCIA, PAULA; MARIO O. SALAZAR; FURLAN, RICARDO L. E. . Komplett artikel. Analys av den kemiska sammansättningen och biomolekylära egenskaperna hos extrakt modifierade med brom. Symposium. XVIII argentinskt symposium för organisk kemi. : Carlos Paz, Córdoba. 2011 - .

JAIVER OSORIO; CECILIA CASTELLS; JUAN A. ARANCIBIA; ALEJANDRO OLIVIERI. Sammanfattning. Multivariat analys av andra ordningens kromatografiska-spektroskopiska data. Tillämpningar för bestämning av den enantiomera sammansättningen av kirala föreningar. kongressen. 6:a. Den argentinska kongressen för analytiska kemister (AAQA? 2011. : Santa Fe. 2011 - . Argentine Association of Analytical Chemists.

MAGGIO, R.; MUÑOZ DE LA PEÑA, A.; OLIVIERI, A.C. Sammanfattning. Tillämpning av fjärde ordningens data för bestämning i karbarylvatten i närvaro av interferenter. En ny algoritm för att behandla femvägsdata. Kongressen. 6:a. Den argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

AGUSTINA GARCIA; DARIO LEONARDI; MARIA C. LAMAS. Övrig. Tillämpning av experimentella konstruktioner för utveckling av ternära polymera mikropartiklar Kongress. Utställning och International Congress of Pharmacy and Industrial Biochemistry. : Buenos Aires. 2011 - .

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (168)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 9 av

PAGANI, A.P.; IBAÑEZ, G.A. . Sammanfattning. Tillämpning av andra ordningens metoder på spektraldata som en funktion av pH. Bestämning av salicylsyra och salicylursyra i urinprov. Kongressen. VI Kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

SEBASTIAN N. JÄGER; WILLIAM R. LABADIE . Sammanfattning. TILLÄMPNING AV EPOXIDERINGSREAKTIONER SOM ETT VERKTYG SOM GER MÅNGFALD. Symposium. XVIII argentinskt symposium för organisk kemi. : Kokosnötterna. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

PISANO, P.L.; PELLEGRINET, S.C. Sammanfattning. Framsteg i utvecklingen av Diels-Alder-reaktioner av alkylhalovinylboraner. Symposium. XVIII National Symposium of Organic Chemistry (SINAQO). : Carlos Paz. 2011 - . SAIQO.

BARRERA M.G.; LEONARDI D.; SALOMON C.J; LAMAS M.C. . Resumen. Bensnidazol-laddade kitosanmikropartiklar för behandling av Chagas? sjukdom. Simposio. 18º International Symposium of Microincapsulation. : Anatolien. 2011 - .

ALEXANDER G. GARCIA REIRIZ; GEORGE F. MAGALLAN; JURE ZUPAN; SARAH LIBERMAN . Kort artikel. Beräkning av borsönderfallsprofiler i blod med hjälp av ett Kohonen-nätverk som kan bearbeta ofullständiga vektorer. kongressen. 6:e argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - Argentina Association of Analytical Chemistry.

MARIO O. SALAZAR; MANUEL GONZÁLEZ SIERRA. Komplett artikel. Karakterisering av argentinsk citrus från NMR-spektroskopi kopplat med PCA. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Carlos Paz, Cordoba. 2011 - . Argentine Society of Researchers in Organic Chemistry.

ANA T. PIOTTO; MARTINA C. AVALOS; ROLAND A. SPANEVELLO. Sammanfattning. KARAKTERISERING AV ORGANISKA MATERIAL MED TEKNIK FÖR TERMISK ANALYS OCH röntgendiffraktion. kongressen. 11:e binationella kongressen om metallurgi och material SAM/CONAMET 2011. : Rosario. 2011 - . Argentina Association of Materials (SAM).

MICHELOUD M.; DAIER, V.; SIGNORELLA, S. Sammanfattning. STRUKTURELL KARAKTERISERING OCH SUPEROXID DISMUTE AKTIVITET HOS HOMO OCH HETERODINUKLEÄRA KOMPLEX AV Cu-Cu OCH Cu-Zn. kongressen. XVII ARGENTINSKA KONGRESSEN FÖR FYSIK-KEMI OCH OORGANISK KEMI. : CORDOBA. 2011 - . AAIFQ.

BLANCATO, VS; REPIZO, G; SUAREZ C, MAGNI C. . Sammanfattning. Genetisk karakterisering av mjölksyrabakterier isolerade från kommersiella ostar: en jämförande studie av diacetyl och biogena aminproduktionsvägar. kongressen. XIII CYTALKONGRESSEN. Matvetenskap och teknik. : Buenos Aires. 2011 - . Argentinska föreningen för livsmedelstekniker.

A.G. SUAREZ. Sammanfattning. Cellulosa: en utmaning för utvecklingen av nya verktyg inom asymmetrisk syntes. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Carlos Paz. 2011 - . SAIQO.

AGUSTINA GARCÍA; DARIO LEONARDI; MARIA C. LAMAS . Artículo Breve. Karakterisering och optimering av albendazol-laddade ternära polymera mikropartiklar. Simposio. 18:e internationella symposiet om mikroinkapsling. : Antalaya. 2011 - .

HENRY L. LARGHI; MARY A. OPERTO; ANDREA V. COSCIA; RENE TORRES; THEODORE S. KAUFMAN . Sammanfattning. Kemiska modifieringar av filifolinol. Nya derivat med potentiell oral administrering. kongressen. 14:e BMOS. : Brasilia. 2011 - Brazilian Society of Chemistry.

MORTEL, P.; PUDLIK, A.; LOLKEMA, J.; MAGNI, C.; ALARCON, S. . Sammanfattning. citratmetabolism i Lactobacillus scasei. kongressen. SAIB 2011. : St Louis. 2011 - SAIB.

BOTTA, M.C.; BIAVA, H.; MATTHEW, E.G.; SPANEVELLO, R.A.; ; SUAREZ, A. G. . Sammanfattning. Utveckling av levoglukosenon-härledda kirala katalysatorer stödda på polymera matriser. Symposium. XVIII National Symposium of Organic Chemistry. : Villa Charles Peace. 2011 - SAIQO.

EXEQUIEL O. J. PORTA; WILLIAM R. LABADIE . Sammanfattning. UTVECKLING AV NYA KEMOTERAPEUTISKA MEDEL MOT FÖRSVÄRDADE SJUKDOMAR I LÄNDER I VÅR REGION. Arbetsdag. XIX konferens för unga forskare AUGM. : Östra staden. 2011 - . Association of Grupo Montevideo Universities.

LITTLE, G.N.; MAMPRIN, M.E.; SOLOMON, C.J.; LAMAS, M.C. .... Sammanfattning. Utveckling av nya terapeutiska system för behandling av cystisk echinococcos. Jornada. XI Jordanas JorFyBI från Pharmacy and Industrial Biochemistry. : Salgue Coast. 2011 - SafyBI.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (169)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 10 av

FACCENDINI, P.L.; COSTA, J.G.; RIBONE, M.E.; MARCIPAR, I.S.; LAGIER, C.M. Sammanfattning. UTVECKLING AV EN ENKEL SPEKTROFOTOMETRISK METOD FÖR ATT KVANTIFIERA GLYCEROL I KOMPLEXA MATRIXER. kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

SAURA, C.R.; BREKES, A.; BÁEZ, G.D.; BALLERINI, G.A.; MORO, A.; DELORENZI, N.J.; BUSTI, P.A. Sammanfattning. Utveckling av en reaktor med immobiliserad biomassa på inert stöd för avlägsnande av koppar i vatten. kongressen. XVII argentinska kongressen för fysikokemi och oorganisk kemi av den argentinska sammanslutningen för fysikalisk kemisk forskning (aaifq). : Cordoba. 2011 - . Argentine Association of Physicochemical Research (aaifq).

COSTA, J.G.; FACCENDINI, P.L.; LAGIER, C.M.; MARCIPAR, I.S. Sammanfattning. Utveckling av en visuell lästeknik för att upptäcka akut toxoplasmos. kongressen. IX argentinska kongressen för protozoologi och parasitsjukdomar.. : Mar del Plata. 2011 - . Argentine Society of Protozoology.

SIGNORELLA, S. . Resumen. Design, syntes och aktivitet av katalysatorer inspirerade av manganbaserade enzymer. Verkstad. Workshop om syntetisk oorganisk kemi (WSIC). : Bento Gonçalves. 2011 - . Universidad de SantaMaría.

BAUZA, M.C.; IBAÑEZ, G.A. . Sammanfattning. Bestämning av furosemid i urin i närvaro av flufenaminsyra Tillämpning av multivariat upplösning av alternerande minsta kvadratkurvor (MCR-ALS) till andra ordningens data med linjärt beroende. kongressen. VI Kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

J. ARANCIBIA, G. ESCANDAR. Sammanfattning. Bestämning av herbicider som härrör från fenylurea genom kombinationen av högpresterande vätskekromatografi och andra ordningens kemometriska tekniker. kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi, Santa Fe.: Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

Y. CARO, M. CULZONI, G. ESCANDAR, H. GOICOECHEA. Sammanfattning. Spektrofluorimetrisk bestämning av loratadin och desloratadin i plasma med hjälp av organiserade medier och kemometrisk modellering. Kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi, Santa Fe.: Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

LOZANO, VALERIA A.; SCANDAR, GRACIELA M.; MAHEDERO, MARIA C.; MUÑOZ DE LA PEÑA, ARSENIO. Sammanfattning. Fluorescerande bestämning av kvicksilverjon i dricksvatten med hjälp av en sensor härledd från Rhodamine 6G på ett nylonmembran. kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . AAQA.

M.J. CULZONI; R.Q. AUCELIO; GM SKANDAR . Sammanfattning. Snabb bestämning av galantamin och dess huvudmetaboliter i humant serum med HPLC med fluorescerande detektion och MCR-ALS. kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi, Santa Fe.: Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

PICCIRILLI, G.N.; MAMPRIN, M.E.; SALOMÓN, C.J.; LAMAS, M.C. . Resumen. Utveckling av nya albendazoleorala mikropartiklar för behandling av cystisk echinokocker. Simposio. 18:e internationella symposium om mikroinkapsling. : Antalya. 2011 - .

SOAZO, M.; RUBIOLO, A.C.; VERDINI, R.A. Sammanfattning. EFFEKTEN AV FRYSNING PÅ DE FYSIKALISKA EGENSKAPERNA HOS ÄTBARA FILMER BASERADE PÅ VASSLEPROTEINER. kongressen. XIII CYTAL kongress. : Buenos Aires. 2011 - . Argentinska föreningen för livsmedelstekniker.

MEZA, BARBARA ERICA; DE PIANTE VICIN, DANIEL; VERDINI, ROXANA ANDREA; RUBIOLO, AMELIA CATALINA. Komplett artikel. Effekt av temperatur på de viskoelastiska egenskaperna hos en kommersiell mager mjukost efter fryst lagring. Congreso. XIII argentinska kongressen för livsmedelsvetenskap och matteknik. : Buenos Aires. 2011 - .

CLAUDIA M. PALOPOLI; CARINA BELTRAMINO; M. VICTORIA COVOLO; LUCIANA GHINAMO; FACUNDO FARABOLLINI; SANDRA SIGNORELLA; . Sammanfattning. EFFEKTEN AV ELEKTROAKTÖRERSTÄLLNINGARNA I LIGANDENS AROMATISKA RING PÅ REDOX-POTENTIALEN OCH SOD-AKTIVITETEN HOS MANGA-MONONUKLEÄRA KOMPLEX. kongressen. XVII argentinsk kongress för fysikokemi och oorganisk kemi. : Cordoba. 2011 - . AAIFQ.

PONTORIERO, ANA; GIULIDORI, CECILIA; MOSCONI, NATALIA; HURE, ESTELA; MARCELA RIZZOTTO. Sammanfattning. EFFEKTEN AV L-ASKORBINSYRA PÅ MUTAGENICITETEN HOS SULFATIAZOL-NITRITBLANDNING VID OLIKA TIDER MED MELLAN AV AMES TEST. kongressen. XL Argentine Congress of Genetics, av III Latin American Symposium of Cytogenetics and Evolution och I SAG-NEA Regional Conference. : Argentina. 2011 - .

BÁEZ, G.D.; BALLERINI, G.A.; MORO, A.; BUSTI, P.A.; DELORENZI, N.J. Sammanfattning. Effekter på skumbildning och strukturella egenskaper hos värmebehandlat beta-laktoglobulin och tranglutaminas. kongressen. sjuttonde

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (170)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 11 av

Argentinska kongressen för fysikokemi och oorganisk kemi av den argentinska sammanslutningen för fysikalisk kemisk forskning (aaifq). : Cordoba. 2011 - . Argentine Association of Physicochemical Research (aaifq).

SOAZO, M.; RUBIOLO, A.C.; VERDINI, R. A. . Artículo Completo. Effekt av torktemperatur och bivaxinnehåll på fuktsorptionsisotermer av vassleproteinemulsionsfilmer. Congreso. 11:e internationella kongressen om teknik och livsmedel. : Atenas. 2011 - . International Association of Engineering and Food (IAEF).

CLAUDIA PALOPOLI; CARINA BELTRAMINO; M. VICTORIA CÓVOLO; LUCIANA GHINAMO; FACUNDO FARABOLLINI; SANDRA SIGNORELLA . Resumen. Effekt av elektronbortdragande substituenter på redoxpotentialen och katalytisk aktivitet hos mangansuperoxiddismutashärmare. Konferens. Första EuCheMS. Konferens för oorganisk kemi. : Manchester. 2011 - . RCS.

SEBASTIAN O. SIMONETTI; ENRIQUE L. LARGHI; THEODORE S. KAUFMAN . Sammanfattning. MYSTERIET MED DE ANGULÄRA TRICYKLISKA LASCROMONERNA AV ASPERGILLUS VERSICOLOR MARINO. TOTAL SYNTES AV STRUKTUREN SOM TILLHÄNNAS TILL ASPERGILLITIN OCH DESS ÅTERTILLDELNING TILL TMC-120B. Symposium. Nationellt symposium för organisk kemi. : Carlos Paz. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

FRU MARCELA; BIANCHI DARIUS A Sammanfattning. Utarbetande av högt funktionaliserade bicykliska system som använder cykloadditionsreaktioner [4+3]. Symposium. 18:e National Organic Chemistry Symposium. : Villa CharlesPeace. 2011 - Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

FACCENDINI, PABLO LUIS; COSTA, JUAN GABRIEL; RIBONE; MARCIPAR, IVAN SERGIO; LAGIER, CLAUDIA MARINA. Sammanfattning. Montering av en bioelektrod för att detektera glycerol. kongressen. VI Kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - .

M. VIANA, A. LAMOUNIER, R. ZIOLLI, G. ESCANDAR, R. AUCELIO. Resumen. Enzymatisk sondmetod för bestämning av galantamin baserat på interaktionen med acetylkolinesteras. Congreso. XXXVII ColloquiumSpectroscopicum Internationale. : Buzios. 2011 - .

COZZI, STEPHANIA; SOLIS, VERÓNICA FLORENCIA; BELLÚ, SEBASTIAN; SIGNORELLA, SANDRA. Sammanfattning. Epoxidation av alkener katalyserad av nya nickelkomplex. Congreso. XVII ARGENTINSKA KONGRESSEN FÖR FYSIK-KEMI OCH OORGANISK KEMI.. : Córdoba. 2011 - . Argentina Association of Physicochemical Research..

OLIVIERI, A.C. Sammanfattning. Känslighetsuppskattning i andra och tredje ordningens multivariatkalibrering. kongressen. 6:a. Den argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

GRIMBLAT, N.; PELLEGRINET, S.C. Sammanfattning. Teoretisk studie av enantioselektiv konjugataddition av boronsyror till enoner katalyserade av vinsyraderivat. Symposium. XVIII National Symposium of Organic Chemistry (SINAQO). : Carlos Paz. 2011 - . SAIQO.

RUM, LUIS F.; BLANER. Q.; GARCIA JOUSY; GARCIA, SILVIA; FRASCAROLI M I; GONZALEZ, JUAN C.; RUBIN DECELIS E; L. PIEHL; COSTA PESSOA J.; CORREIA I.; FERRON J.; HARADA M. . Sammanfattning. Biosorptionsstudie av tungmetaller. Bestämning av biosorptionsmekanismen. kongressen. XVII argentinska kongressen för fysikokemi och kemi. : Cordoba. 2011 - . National University of Códoba.

VALERIA CORNE; ROLANDO A. SPANEVELLO; ISRAEL FERNANDEZ; MICHAEL A. SAW; CARMEN RAMIREZ DEARELLANO; ALEXANDRA G. SUAREZ . Sammanfattning. Studie av pi-stackningsinteraktioner och deras effekt på den induktiva kapaciteten hos levoglukosenon-härledda kirala hjälpämnen. Symposium. XVIII Nationellt symposium om organisk kemi. : Villa carlos Fred. 2011 - Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

PONTORIERO, ANA; SANCHEZ, YAMILA; GIULIDORI, CECILIA; HURE, ESTELA; MOSCONI, NATALIA; RIZZOTTO, MARCELA. Sammanfattning. STUDIE AV VERKSAMHETEN AV L-ASKORBINSYRA PÅ GENOTOXICITETEN HOS SULFATIAZOL-NITRITBLANDNING I ETT SUR MEDIUM MED ANVÄNDNING AV Allium-TEST. kongressen. Rosario Biology Societys kongress. : Rosenkranspärlor. 2011 - .

CORNIER P.G.; DELPICCOLO CM; BOGGIAN D.B; MATA T.ex.; M CARDENAS; L. P. ROGUIN Sammanfattning. Studie av fastfas dipolär 1,3 cykloaddition för konstruktion av ett bibliotek av penicilliner av biologiskt intresse. Symposium. XVIII Nationellt symposium om organisk kemi (XVIII SINAQO). : Villa Charles Peace, Cordoba. 2011 - Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

BIANCHINI, R.M.; KAUFMAN, T.S. Sammanfattning. Studie av valsartans nedbrytningskinetik med hjälp av metoder för multivariat kurvupplösning. kongressen. 6:e argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentina Association of Analytical Chemistry.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (171)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 12 av

Y. CARO, M. CULZONI, G. ESCANDAR, H. GOICOECHEA. Sammanfattning. Studie av påverkan av användningen av organiserade medier på luminescensen av loratadin och desloratadin för analytiska ändamål. kongressen. XVII argentinsk kongress för fysikokemi och oorganisk kemi. : Cordoba. 2011 - .

J.P. CHIARANDINI FIORE; J.A. PORINI; GM SKANDAR . Sammanfattning. Spektrofluorimetrisk studie av herbiciden bentazon i organiserade medier och fasta ytor. analytiska tillämpningar. kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi, Santa Fe.: Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

LUNA, L.E.; TONTARELLI WALTER ; SKOGSBRUK PAMELA; CRAVERO, R. M. . Komplett artikel. Studie om lasyntes av heterocykler av biologiskt intresse. Jornada. V UNR Rosarios vetenskaps- och teknikkonferens. : Rosenkrans. 2011 - UNR.

GULISANO MATÍAS; PATRICIA BLANES; FRÅN SJÄLENS HIMLA SJUKHUS; FAILO PAULO; FANTINI NATALI; NANNIJULIÁN; MEDEOT ANABELA; FRASCAROLI MARIA INÉS; SILVIA GARCIA; GONZALEZ JUAN CARLOS; LOUIS RUM. Sammanfattning. Kolumnbiosorptionsstudier av Cr(III) med användning av apelsinskal. kongressen. XIII kongress-XXXI årsmöte för biologi i Rosario. : Rosenkranspärlor. 2011 - . Rosario Biology Society.

DI NUCCI MARIANA; DI NUCCI SILVIA; PEREZ MORA BARBARA; FRASCAROLI MARIA INÉS; SILVIA GARCIA; GARCIA JOUSY; GONZALEZ JUAN CARLOS; LOUIS RUM. Sammanfattning. Krombiosorptionsstudier med kitin. kongressen. XIII kongress-XXXI årsmöte för biologi i Rosario. : Rosenkranspärlor. 2011 - . Society of Biology of Rosario.

RIVERO, M.A.; MAGGIO, R.M.; KAUFMAN, T.S. Sammanfattning. DATA UTVÄRDERING AV UPPLÖSNINGSKURVOR GENOM ANDRA ORDNINGEN KEMOMETRISKA METODER. STUDIE AV HYDROKLOROTIAZID-BISOPROLOL FUMARATSYSTEMET. kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentinska föreningen för analytiska kemister.

MARIA G. BARRERA; CLAUDIO J. SOLOMON; MARIA C. LAMAS. Sammanfattning. In vivo-utvärdering av albendazol-mikropartiklar för behandling av Toxocara canis-infektion och larvmigrering. kongressen. XII argentinska kongressen för farmaci och industriell biokemi (Safybi). : Buenos Aires. 2011 - . SAFyBI.

PÉREZ, L.M.; BALAGUÉ, C.E.; RUBIOLO, A.C.; VERDINI, R. A. . Artículo Breve. Utvärdering av biocidegenskaperna hos ätbara vassleproteinfilmer med kaliumsorbat för att kontrollera icke-O157 Shiga Toxin-producerande Escherichia coli. Congreso. 11:e internationella kongressen om teknik och livsmedel (11:e ICEF). : Atenas. 2011 - . International Association for Engineering and Food (IAEF).

DAVID F. LLOMPART; ARIEL M. SAROTTI; AYLEN AVILA; ALEXANDRA G. SUAREZ; ROLANDO A. SPANEVELLO . Sammanfattning. Generering av strukturell mångfald genom montmorillonit-främjade omarrangemang K-10. Symposium. 18:e National Organic Chemistry Symposium. : Villa Charles Peace. 2011 - SAIQO.

BÁEZ, G.D.; BUSTI, P.A.; VERDINI, R.A.; DELORENZI, N.J. Sammanfattning. Glykosylering av beta-laktoglobulin. Dess inverkan på skumningskapaciteten. kongressen. XIII. Kongress, XXXI årsmöte för Society of Biology Rosario 2011. : Rosario. 2011 - . Rosario Biology Society.

VIARENGO, GASTON; SALAZAR, MARIO O.; FURLAN, RICARDO L. E.; GARCIA VESCOVI, ELEONORA. Komplett artikel. IDENTIFIKATION AV ETT VÄXTEXTRAKT MED HÄMMANDE AKTIVITET MOT Salmonella enterica PhoP/PhoQ-SYSTEM. kongressen. 47:e årsmötet Argentine Society for Biochemistry and Molecular Biology. : Potrero de los Funes, San Luis. 2011 - .

BÁEZ, G.D.; BUSTI, P.A.; VERDINI, R.A.; DELORENZI, N.J. Sammanfattning. Inverkan av beta-laktoglobulinglykosylering på emulgerande förmåga. Arbetsdag. XXXIV årsmöte för det argentinska kapitlet i Latin American Nutrition Society (CASLAN) och III International Update Conference om nutrition och livsmedelsteknologi ?Mat som hälsofrämjare?... : Rosario. 2011 - . CASLAN.

SIGNORELLA, S.; PALOPOLI, C.; DAIER, V.; PIZZOLATO, N. Sammanfattning. Ligandens inverkan på redoxegenskaperna och katalasaktiviteten hos dimangankomplex. kongressen. XVII argentinsk kongress för fysikokemi och oorganisk kemi. : CORDOBA. 2011 - .

UTFÖRANDE O. J. GATE; ANDREA BJ BRACCA; WILLIAM R. LABADIE . Sammanfattning. Isoprenylazider:sigmatropisk omarrangemang och reaktivitet i cykloadditionsreaktioner. Symposium. XVIII Argentinasymposium för organisk kemi. : De saker. 2011 - Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

FEDERICO SALA, LUIS; JUAN CARLOS GONZALEZ. Resumen. Kinetik, CW och Pulserad EPR karakterisering av CrVsackaridkomplex. Congreso. European Inorganic Chemistry Congress 1. : Manchester. 2011 - . Manchester University.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (172)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 13 av

ESTEBAN A. PANOZZO ZENERE; MARIA JULIA BARISON; BABU L. TEKWANI; ARIEL SILBER; GUILLERMO R. LABADIE . Sammanfattning. L-prolin-substituerade föreningar som nya medel mot leishmaniasis och trypanosomiasis. Kongressen. IX Kongressen för protozoologi och parasitsjukdomar. : Mar del Plata, Buenos Aires.. 2011 - . Argentine Society of Protozoology.

COSTA, J.G.; FACCENDINI, P.L.; LAGIER, C.M.; MARCIPAR, I.S. Sammanfattning. Modellering och epitopprediktion av Toxoplasma gondii P22-antigen. kongressen. Andra argentinska kongressen för bioinformatik och beräkningsbiologi. : Cordoba. 2011 - . Argentina Association of Bioinformatics and Computational Biology.

LEDESMA, G.N.; DRUSIN, S.I.; SIGNORELLA, S.R. Sammanfattning. Biomimetiska modeller av mangankatalaser: utvärdering av deras funktionella egenskaper. kongressen. XVII argentinsk kongress för fysikokemi och oorganisk kemi. : Córdoba (provinsen Córdoba). 2011 - . Organisationskommittén för den XVII argentinska kongressen för fysikokemi och oorganisk kemi (AAIFQ).

ENRIQUE L. LARGHI; MARIA A. OPERTO; ANDREA V. COSCIA; RENÉ TORRES; THEODORE S. KAUFMAN . Sammanfattning. KEMISKA MODIFIKATIONER AV FILIFOLINOL. NYA DERIVAT POTENTIELLT LÄMPLIGA FÖR ORAL ANVÄNDNING. Symposium. Nationellt symposium för organisk kemi. : Carlos Paz. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

SIGNORELLA, S.R.; LEDESMA, G.N.; DRUSIN, S.I.; SCHULZ LANG, E. . Resumen. Nya bioinspirerade alkoxo-bryggade Mn2-komplex med katalasaktivitet. Inverkan av överbryggande ligander och lediga koordinationsplatser på katalys. Konferens. Första europeiska konferensen om oorganisk kemi. : Manchester. 2011 - . Comité Organizador del FirstEuCheMS Inorganic Chemistry Conference (RSC).

GIRI, G.F.; A.M. SAROTTI; A.G. SUAREZ; R.A. SPANEVELLO. Sammanfattning. Erhålla 4-cyanolevoglukosenon och dess syntetiska tillämpningar i Diels-Alder-reaktioner. Symposium. XVIII argentinskt symposium för organisk kemi. : Villa Carlos Paz. 2011 - . National University of Córdoba.

CECILIA GIULIDORI; FRANCESCA VELUTTI; LAURA MONTI; ANA PONTORIERO; NATALIA MOSCONI; ESTELAHURE; MARIA H. TORRE; MARCELA RIZZOTTO. Sammanfattning. ERHÅLLANDE OCH EGENSKAPER HOS ETT HETEROLEPTISKA KOMPLEX AV SILVER(I) MED SULFAKLORPYRIDAZIN OCH TIOCYANAT. kongressen. XVII argentinsk kongress för fysikokemi och oorganisk kemi. . 2011 - .

BLANES PATRICIA S.; LUIS FEDERIC ROOM; GARCIA SILVIA I; GONZALEZ JUAN CARLOS; FRASCAROLI MARIAINES; MEDEOT FÖRKLARA; GULISANO MATHIAS; JULIANS MOR; AV DEN HIMMELSKA SJÄLEN; FAIL PAULA FullArticle. Optimering av experimentella förhållanden för sorption och bioreduktion av Cr(VI) i vattenlösningar med hjälp av rödalgen Plysiphonia nigrescens. kongressen. 6:e argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 -. National University of the Coast.

ANDREA C. MONTENEGRO, SERGIO G. DABROWSKI, MARÍA M. GUTIÉRREZ, VALENTÍN T. AMOREBIETA, SARAE. BARI, JOSÉ A. OLABE . Sammanfattning. OXIDATION AV HYDROXYUREA KATALYSERAD AV CYANOFERRATER (II,III). kongressen. XVII argentinska kongressen för fysikokemi och oorganisk kemi (CAFQI XVII). : Cordoba. 2011 - . Argentina Association of Physicochemical Research.

CHIARANDINI, JESSICA P. . Kort artikel. PARAFAC kombinerat med MCR som ett övervakningsverktyg för löst organiskt material i Arroyo Ludueña. kongressen. 6:e argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentina Association of Analytical Chemistry.

OLIVIERI, A. C. . Resumen. Farmaceutisk analys med nära infraröd spektroskopi och kemometri. Congreso. XXXVII Colloquium Spectroscopicum Internationale. : Buzios. 2011 - . CSI.

JORGE F. MAGALLANES; SVÄR ZUPAN; MARJAN VRACKO; LAURA FOLGUERA; ALEJANDRO G. GARCIA REIRIZ; DANIEL CICERONE. Kort artikel. Förutsägelse av saknade data i ofullständiga matriser. kongressen. 6:e argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . Argentina Association of Analytical Chemistry.

DELPICCOLO, C.M.L.; BIAVA, H.D.; MARTINEZ AMEZAGA, M; POEYLAUT-PALENA, A.A.; MATA, T.ex. Sammanfattning. Icke-metatiska reaktioner med ruteniumkatalysatorer med reagens i lösning eller understödd... Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Carlos Paz. 2011 - .

PELLEGRINET, S. C. . Resumen. Reaktioner av omättade organoboraner: Design, utveckling och teoretiska studier. Congreso. 241:a nationella mötet i American Chemical Society. : Anaheim, Kalifornien. 2011 - . American Chemical Society.

RODRIGUEZ, A.; FURLAN, R.L.; SAROTTI, A.M.; SAROTTI, A.M.; SUAREZ, A.G. Sammanfattning. Återvinning av industriella biprodukter i jakten på bioaktiva produkter med högt mervärde. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Carlos Paz. 2011 - . SAIQO.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (173)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 14 av

VERDINI, RA. Sammanfattning. Ätliga beläggningar: från livsmedelssäkerhet till gastronomi. Konferens. XXXIV Årsmöte för det argentinska kapitlet i Latin American Nutrition Society (CASLAN) - III Internationell konferens om nutrition och uppdatering av livsmedelsteknologi. ?Mat som främjar hälsa?. : Rosenkranspärlor. 2011 - . CASLAN.

BLANES P.S.; SALA L.F.; GARCIA S.I.; GONZALEZ J.C.; FRASACAROLI MI; BORDONI M.E.; FAIL P.; FANTINI N.; NANNINI J.; GULISANO M.; MEDEOT A.; RUBIN AV CELIS E.; PIEHL L. . Kort artikel. Sojabönkli: Biosorbentpotential för sanering av kromförorenat vatten. kongressen. Mercosoja 2011. Femte Mercosur Soybean Congress och första Asia-Mercosur Soybean Forum. Rosenkrans, Argentina.. : Rosenkrans. 2011 -

ESTEBAN A. PANOZZO ZENERE; WILLIAM R. LABADIE . Sammanfattning. SYNTES AV FLUORESCENTA ANALOGER AV N,N'-DISUBstituerade DIAMINER MED ANTIPARASITISKA AKTIVITET.. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Kokosnötterna. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

ANDREA B.J. BRACCA; EXEQUIEL O. J. PORTA; WILLIAM R. LABADIE . Sammanfattning. SYNTES AV FLUORESCENTANALOGER AV FARNESYL PYROFOSFAT FÖR STUDIE AV PRENYLOMA AV PARASITER. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Kokosnötterna. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

GIORDANO, E.R.; R.A. SPANEVELLO; A.G. SUAREZ. Sammanfattning. Syntes av substituerad D-Alal genom en ny transcykloacetalisering. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Villa Carlos Paz. 2011 - . SAIQO.

MARIA I. MANGIONE; ROLAND A. SPANEVELLO. Sammanfattning. SYNTES AV DENDRITISKA POLIAROMATISKA MAKROMOLEKLER. Symposium. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Villa Carlos Paz. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

MARIA CELESTE MENDIZABAL; LUCIANA VERA CANDIOTI; HECTOR C. GOICOECHEA; THEODORE KAUFMAN. Sammanfattning. Syntes av en per-amino-B-cyklodextrin och preliminär studie för dess användning som en kiral selektor vid kapillärelektrofores vid separation av ketoprofenenantiometrar. kongressen. VI argentinska kongressen för analytisk kemi. : Santa Fe. 2011 - . FBCB-UNL.

RIVEIRA, M.J.; MISCHNE M.P. . Övrig. STEREOSELECTIV SYNTES AV CYKLOPENTA[b]BENSOFURANDERIVAT. STUDIO OM STRATEGI EN TANDEM ALDOLIC/POLICICLIZACIÓNCATIÓNICA.. Symposium. XVIII NATIONELLT SYMPOSIUM FÖR ORGANISK KEMI XVIII SINAQO.. : Villa Carlos Paz, Córdoba. 2011 - . Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica.

ARIEL M. SAROTTI; ROLANDO A. SPANEVELLO; ALEXANDRA G. SUAREZ . Sammanfattning. SYNTES OCH UTVÄRDERING AV DENOVERADE BIOMASSHÄRLEDADE KIRALA ORGANOKATALYSER. Symposium. XVIII National Symposium of Organic Chemistry. : Villa Charles Peace. 2011 - Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

GRIMBLAT, N.; SAROTTI, A.M.; PISANO, P.L.; PELLEGRINET, S. C. . Resumen. Studier av användningen av alfa-hydroxisyror i Diels-Alder-reaktioner av alkenylboronater. Congreso. Sao Paulo Advanced School on Kemi. : San Pablo. 2011 - . FAPESP.

PELLEGRINET, S. C. . Resumen. Studier av kemiska reaktioner av organoboraner. Simposio. Internationellt symposium om kvinnor inom vetenskap och teknik (Wise 2011). : Kuala Lumpur. 2011 - . Institut Kimia Malaysia(IKM).

SIMONETTI, S.O.; ENRIQUE L. LARGHI; KAUFMAN, T.S. Komplett artikel. Studier mot syntesen av Aspergillitine, en unik tricyklisk vinkelkromon från Aspergillus versicolor. kongressen. 14:e BMOS. : Brasilia. 2011 - . Organisationskommitté 14:e BMOS.

TESTERO, S.A.; LEE, M.; STARAN, R.; ESPAHBODI, M.; LLARRULL, L.I.; TOTH, M.; CHANG M.; MOBASJERI, S. . Sammanfattning. Syntes och kinetisk studie av sulfonater-thiiraner som gelatinashämmare; affisch. kongressen. XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. : Villa Carlos Paz. 2011 - . Argentine Society for Research in Organic Chemistry.

KOPP, C.R.; KOBER, R.; BACK, D.F.; SIGNORELLA, S.R.; DAIER, V.; BELLU, S.; PALOPOLI, C.; LEDESMA, G.N.; DE OÑA, P. Sammanfattning. Syntes och strukturell karaktärisering av det nya komplexet av mangan. Verkstad. Workshop i syntetisk oorganisk kemi. : Böjda Goncalves. 2011 -

KAUFMAN, T.S. Komplett artikel. Syntes av kväve heterocykler relaterade till naturliga produkter från aaptamin- och azafluorantenalkaloidfamiljerna. Konferens. 14 BMOS. : Brasilia. 2011 - . Organisationskommitté 14:e BMOS.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (174)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 15 av

BRAVO, M.; OLIVIERI, A.C.; ESCANDAR, G. M.; AGUILAR, F.; QUIROZ, W. . Resumen. Tributyltennbestämning i naturliga vatten med hjälp av andra ordningens multivariatkalibrering och fluorescensspektroskopi. Congreso. XXXVIIColloquium Spectroscopicum Internationale. : Buzios. 2011 - . CSI.

FUNGERAR I C-T-EVENEMENTER SOM INTE PUBLICERAS Totalt: 4

MARY C. BOTTA; VALERIA CORNE; DAVID F. LLOMPART; MARY M. ZANARDI; ARIEL M. SAROTTI; ALEXANDRAG. SUÁREZ; ROLANDO A. SPANEVELLO . Cellulosa som en källa till nya kirala induktorer för asymmetrisk syntes. Annan. 9:e årliga ACS Summer School on Sustainability on Green Chemistry. : Montreal. 2011 - American Chemical Society.

COSTA, JUAN GABRIEL; FACCENDINI, PABLO LUIS; LAGIER, CLAUDIA MARINA. Modellering och förutsägelse av epitoperna av P22-antigenet av Toxoplasma gondii. kongressen. 2:a kongressen för bioinformatik och beräkningsbiologi. : Cordoba. 2011 - . Argentina Association of Bioinformatics and Computational Biology.

GRIMBLAT, N.N.; SAROTTI, A.M.; PISANO, P.L.; PELLEGRINET, S.C. . Studier av användningen av ¥á-hydroxisyror i Diels-Alder-reaktioner av alkenylboronater. Congreso. São Paulo School of Advanced Science om naturprodukter, medicinsk kemi och organisk syntes. : San Pablo. 2011 - .

TEODORO S. KAUFMAN . Syntes av bioaktiva heterocykler relaterade till naturliga produkter från familjerna aaptamin och pyranonaftokinon. Seminarium. Inbjudan till seminarium. : Campinas. 2011 - . Depto de Quimica - UNICAMP.

VETENSKAPLIGA - TEKNOLOGISKA TJÄNSTER Totalt: 2

LAGIER, CLAUDIA M.; RIBONE, MARÍA E. . . Eventuell tjänst. Analys av industriavfallsfiltrat. Rutinmässiga och/eller experimentella tester. Rådgivning för tekniskt beslutsfattande. Ansvarig för teamet och/eller området. 10/01/2011-12/01/2011. Tjänster till tredje part. Pesos 3000. Rec.Hydr.-Underground Basin.

DELPICCOLO, C. M. L. . . Eventuell tjänst. Högupplöst massbestämning. . Bestäm egenskaper hos produkter och/eller produktkomponenter. . 01/01/2011-01/05/2012. Tekniskt råd. Pesos 10000. Qca., Petroqca.y Carboqca.-Pharmaceutical Ind.

MED IMMATERIELL EGENDOM Totalt: 1

SPANEVELLO, R.A.; SUAREZ, A.G. ETT FÖRFARANDE FÖR FRAMSTÄLLNING AV FÖRENINGEN TRI-O-ACETYL-D-ALAL FRÅN LEVOGLUKOSENON OCH MELLANFÖRENINGAR ANVÄNDbara I SÅDAN PROCEDUR. Argentina. 2011-09-22. sol.nr: P-20110103456. Uppfinningspatent. Produktionsprocess. Kemi. Qca., Petroqca.y Carboqca.-Pharmaceutical Ind.

UTBILDNING AV PERSONLIGA RESURSER Totalt: 121

STIPENDIREKTORAT Totalt: 45

DIREKTORATET FÖR POSTDOKTORSBIDRAG Totalt: 10

Amongro, Marcela - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2011 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare BIANCHI, DARIO ALEJANDRO, Co-director eller co-tutor RIAL, DANIELAVERONICA, Director eller handledare KAUFMAN, TEODORO SAUL

Bellú, Sebastián - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / TECHNOL.CONICET SCIENTIFIC CENTER - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / 2012), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Direktör eller vårdnadshavare SIGNORELLA, SANDRA ROSANNA

Biava, Hernán - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / TECHNOL.CONICET SCIENTIFIC CENTER - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO, Co-director eller co-tutor SUAREZ, ALEJANDRAGRACIELA

Bracca, Andrea - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / TECHNOL.CONICET SCIENTIFIC CENTER - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (175)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 16 av

Chiarandini Fiore, Jessica - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2010 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Co-director eller co-tutor ESCANDAR, GRACIELA MONICA, Director eller tutor OLIVIERI, ALEJANDRO CESAR

Lozano, Valeria - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2011 / -), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare ESCANDAR, GRACIELA MONICA

Meza, Bárbara Erica - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / TEKNISK VETENSKAP CTRO.CONICET - SANTAFE / TEKNISK INSTITUT FÖR KEMISKA INDUSTRIN (I) (2009 / 2012), Forskningsuppgifter och utveckling . Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Co-director eller co-tutor VERDINI, ROXANA ANDREA

Perez, Leonardo Martín - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / SCIENTIFIC CENTRE TECHNOL.CONICET-ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / 2012), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK INVESTERINGSRÅD. Regissör eller handledare VERDINI, ROXANA ANDREA

Piccirilli, Gisela - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare LAMAS, MARIA CELINA

Ramallo, Ivana Ayelen - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE QUIMICAANALITICA (2010 / 2012), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare IBAÑEZ, GABRIELA ALEJANDRA

DIREKTORATET FÖR FORSKAR-/DOKTORSSTIPENDIER Totalt: 24

Alarcón, Francis - UNIVERSITY OF CHILE (2011 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Ekonomi: UNIVERSITY OF CHILE. Co-director eller co-tutor ESCANDAR, GRACIELA MONICA

Báez, Germán David - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTRE TECHNOL.CONICET-ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / 2012), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK INVESTERINGSRÅD. Regissör eller handledare VERDINI, ROXANA ANDREA

Bianchini, Romina Marcela - (2010/2012), . Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Handledare Direktör KAUFMAN, TEODORO SAUL

Blanes, Patricia - ( 2009 / 2011 ), . Finansiering: National Academy of Exact, Physical and Natural Sciences. SALA Handledare direktör, LUIS FEDERICO

Bombardiere, Maria Eugenia - ( 2009 / 2011 ), . Finansiering: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION / NATIONELL MYNDIGHET FÖR VETENSKAP OCH TEKNIKFRÄMJANDE. Regissör eller handledare SALOMON, CLAUDIO JAVIER

Bortolato, Santiago - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / SCIENTIFIC CTRO.TECNOL.CONICET-ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / 2011), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR / CTRO.CIENTIFICOTECNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INSTITUTE. Co-director eller co-tutor ARANCIBIA, JUAN ALBERTO, Director eller tutor ESCANDAR, GRACIELA MONICA

Botta, María Celeste - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / SCIENTIFIC CENTRE TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

Cornier, Patricia G. - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / SCIENTIFIC CENTER TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2007 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Costa, Juan Gabriel - UNIV.NAC.DEL LITORAL / FAC.DE BIOCHEMI OCH BIOLOGISKA VETENSKAPER / LAB.DE TECNOLOGIAINMUNOLOGICA (2008 / 2012), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NAC.DE INVEST COUNCIL. SCIENTIFIC. . Co-director eller co-tutor LAGIER, CLAUDIA MARINA

Faccendini, Pablo Luis - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / 2012), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare LAGIER,CLAUDIA MARINA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (176)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 17 av

Garcia, Agustina - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2011 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare LAMAS, MARIA CELINA

Giordano, Enrique David - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / TECHNICAL SCIENTIFIC CTRO.CONICET- ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare SPANEVELLO,ROLANDO ANGEL

Giri, German - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CTRO.TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNISK OCH PRODUKTIV INNOVATION / NATIONELL MYNDIGHET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK FRÄMJANDE. Regissör eller handledare SPANEVELLO, ROLANDO ANGEL

Grimblat, Nicolás - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / TECHNICAL SCIENTIFIC CTRO.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare PELLEGRINET, SILVINACARLA

LA VENIA, Agustina - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTRE TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2005 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK INVESTERINGSRÅD. Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Llompart, David - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / SCIENTIFIC CTRO.TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2008 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare SPANEVELLO, ROLANDOANGEL

Mendizabal, Maria Celeste - ( 2010 / 2013 ), . Finansiering: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION / NATIONELL MYNDIGHET FÖR VETENSKAP OCH TEKNIKFRÄMJANDE. Regissör eller handledare KAUFMAN, TEODORO SAUL

Mortera, Pablo - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / TECHNICAL.CONICET SCIENTIFIC CENTER - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare ALARCON, SERGIO HUGO

Piotto, Ana Teresita - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / SCIENTIFIC CTRO.TECNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO FYSISKA INSTITUTE (I) (2007 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter . Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare SPANEVELLO,ROLANDO ANGEL

Pisano, Pablo L. - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / 2012 ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare PELLEGRINET, SILVINACARLA

Pizzolato, Natalia - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2011 / 2011 ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare SIGNORELLA, SANDRAROSANNA

POEYLAUT-PALENA, Andrés - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET- ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2007 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK INVESTERINGSRÅD. Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Soazo, Marina del Valle - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTRE OF TECHNOL.CONICET -SANTA FE / TEKNISK UTVECKLINGSINSTITUT FÖR DEN KEMISKA INDUSTRIN (I) (2007 / 2012 Uppgift och utveckling av utredningar.), Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare VERDINI, ROXANA ANDREA

Trafficker, Carla I. - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2011 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Co-director eller co-tutor DELPICCOLO, CARINA MARIA LUJAN, Director eller tutor MATA,ERNESTO GABINO

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (177)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 18 av

DIREKTORATET FÖR FORSKAR/SPECIALISERINGS STIPENDIER Totalt: 2

Panozzo Zenere, Esteban - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET- ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2011 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

Zanardi, María Marta - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTER TECHNOL.CONICET-ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK INVESTERINGSRÅD. Regissör eller handledare SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

DIREKTORAT FÖR UTBILDNINGSSTIPENDIER Totalt: 1

Farabollini, Facundo - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE KEMI OCH FYSIK / OORGANISKT OMRÅDE (2011 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS. Regissör eller handledare PALOPOLI, CLAUDIA MARCELA

DIREKTORATET FÖR STIPENDIER FÖR INSITERING TILL FORSKNING Totalt: 6

Corne, Valeria - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2009 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

Jäger, Sebastian - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / TECHNICAL SCIENTIFIC CTRO.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2011 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

Martinez, María Victoria - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DEFARMACIA (2011 / 2011), Akademisk utbildning. Finansiering: UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS YFARMACEUTICAS. Regissör eller handledare LEONARDI, DARÍO

Porta, Exequiel - NATIONELLT VETENSKAPLIGT OCH TEKNISK FORSKNINGSRÅD / TECHNICAL SCIENTIFIC CTRO.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / - ), Akademisk utbildning inklusive forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMOROBERTO

Simonetti, Sebastian Oscar - ( 2011 / 2014 ), . Finansiering: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR. Handledare Direktör KAUFMAN, TEODORO SAUL

Zuljan, Federico - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2011 / - ), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: VETENSKAPSMINISTERIET, TECE PRODUCTIVE INNOVATION. Co-director eller co-tutor ALARCON, SERGIO HUGO

DIREKTORATET FÖR STIPENDIER FÖR ANNAN TYP AV FORSKNING Totalt: 2

Beltramino, Carina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE KEMI OCH FYSIK / OORGANISKT OMRÅDE (2010 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finansiering: UNIV.NAC.DE ROSARIO / REKTORSKONTORET. Regissör eller handledare PALOPOLI, CLAUDIA MARCELA

Coscia, Andrea - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2011 / 2011), Forsknings- och utvecklingsuppgifter. Finans: UNIV.NAC.DE ROSARIO. Regissör eller handledare LARGHI, ENRIQUE LEANDRO

UPPHANDLINGSUTRUSTNING Totalt: 60

RIKTNING FÖR EXABEHANDLING Totalt: 25

AIBAR, Elisandro - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE C.S.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE DE CHIMICAORGANICA (2008 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Barboza, Andrea - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE DE QUIMICAORGANICA (2009 / 2011) Kvalifikation: enastående. Regissör eller handledare CRAVERO, RAQUEL MARIA

Bauza, María Constanza - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2009 / 2012) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare IBAÑEZ, GABRIELA ALEJANDRA

Beltramino, Carina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2010 / - ) Kvalifikation: -. Regissör eller handledare PALOPOLI, CLAUDIA MARCELA, Co-director eller co-tutor SIGNORELLA, SANDRA ROSANNA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (178)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 19 av

Camusso, Melina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE QUIMICAANALITICA (2010 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare ARANCIBIA, JUAN ALBERTO

Carnavale, Gustavo Adolfo - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE DE CHIMICAORGANICA (2006 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare ZINCZUK, JUAN

Chisari, Cristian - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2009 / 2011) Kvalifikation: Utmärkt. Regissör eller handledare SALOMON, CLAUDIO JAVIER

Coscia, Andrea - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2011 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare LARGHI, ENRIQUE LEANDRO

David, Mauricio Germán - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS (2011 / -) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare VERDINI, ROXANA ANDREA, Co-director eller co-tutor PEREZ, LEONARDO MARTIN

de Oña, Paula - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2010 / 2011) Kvalifikation: 10 (UTSTAANDE). Regissör eller handledare DAIER, VERONICA ANDREA

Diaz Storani, María Luz - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2009 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

Dusso, Diego - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS (2009 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare SALOMON, CLAUDIO JAVIER

Ferretti, Matías - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2010 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare LARGHI, ENRIQUE LEANDRO

Ghiano, Diego - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS (2010 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

Hoffmann, Evelyn - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMISTRY AND PHARMACY ( 2011 / - ) Kvalifikation : - . Regissör eller handledare SALOMON, CLAUDIO JAVIER

Jäger, Sebastián - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2009 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

Martinez Amezaga, Maitena - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. ( 2011 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Mascali, Florencia - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. ( 2011 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Micheloud, Mariana - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2011 / 2012 ) Kvalifikation: - . Co-director eller co-tutor SIGNORELLA, SANDRA ROSANNA, Director eller tutor DAIER, VERONICA ANDREA

Muñoz, Alicia - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2009 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare LAGIER, CLAUDIA MARINA

Naranjo, Rodrigo - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS (2011 / 2012) Kvalifikation:-. Regissör eller handledare DAIER, VERONICA ANDREA

Pérez, Jorgelina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2011 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare SIGNORELLA, SANDRA ROSANNA

Pergomet, Jorgelina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE DE CHIMICAORGANICA ( 2009 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare ZINCZUK, JUAN

Porini, Javier - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS (2010 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare ESCANDAR, GRACIELA MONICA

Tontarelli, Walter - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS OCH FARMACEUTICAS / DTO.DE DE QUIMICAORGANICA (2010 / 2012) Kvalificering: pågår. Regissör eller handledare CRAVERO, RAQUEL MARIA

DOKTORAVHANDLINGENS RIKTNING Totalt: 33

Amongero, Marcela - ( 2005 / 2011 ) Kvalifikation : - Regissör eller handledare KAUFMAN, THEODORE SAUL

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (179)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 20 av

Barrera, Maria Gabriela - ( 2006 / - ) Kval : - . Regissör eller handledare LAMAS, MARIA CELINA

Blanes, Patricia - ( 2009 / 2014 ) Kvalifikation : - . Direktör eller handledare SALA, LUIS FEDERICO

Bortolato, Santiago - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DE QUIMICAANALITICA (2007 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare ESCANDAR, GRACIELA MONICA, Co-director eller co-tutor ARANCIBIA, JUAN ALBERTO

Botta, María Celeste - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / VETENSKAPLIGT CENTRUM FÖR TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. (2010 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

Corne, Valeria - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. ( 2009 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

Costa, Juan Gabriel - UNIV.NAC.DEL LITORAL / FAC.DE BIOKEMI OCH BIOLOGISKA VETENSKAPER / LAB.DE TECNOLOGIAINMUNOLOGICA (2008 / - ) Kvalifikation: - . Direktör eller handledare MARCIPAR, IVAN SERGIO, Co-director eller co-tutor LAGIER, CLAUDIA MARINA

de la Iglesia, Agustina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.MEDICAS ( 2008 / - ) Kvalifikation: - . Medregissör eller medlärare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

Faccendini, Pablo Luis - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2009 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare LAGIER, CLAUDIA MARINA

García, Agustina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2011 / - ) Kvalifikationer: - .Meddirektör eller medhandledare LEONARDI, DARÍO

Giordano, Enrique D. - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2009 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare SPANEVELLO, ROLANDO ANGEL

Giri, Germán - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2010 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare SPANEVELLO, ROLANDO ANGEL

Grimblat, Nicolás - UNIV.NAC.DE ROSARIO ( 2010 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare PELLEGRINET, SILVINA CARLA

Jäger, Sebastián - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2011 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

LA VENIA, Agustina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS OCH FARMACEUTICAS / DTO.DE DE QUIMICAORGANICA (2006 / 2011) Kvalifikation: Enastående. Direktör eller handledare MISCHNE, MIRTA PAULINA, Co-director eller co-tutor MATA, ERNESTO GABINO

Llompart, David - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. ( 2008 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare SPANEVELLO, ROLANDO ANGEL, Co-director co-tutor SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

Lozano, Valeria - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMISTRY AND PHARMACEUTICALS / DTO.ORGANIC CHEMISTRY ( 2007 / 2011 ) Kvalifikation : Enastående . Rektor eller handledare OLIVIERI, ALEXANDER CESAR, Co-rektor eller medlärare IBAÑEZ, GABRIELA ALEXANDRA

Mangiameli, María Florencia - ( 2009 / 2014 ) Kvalifikation: - . Direktör eller handledare SALA, LUIS FEDERICO

Mendizábal, María Celeste - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FCBF ( 2010 / 2013 ) Kvalifikation : - . Regissör eller handledare KAUFMAN,TEODORO SAUL, Co-director eller co-tutor GOICOECHEA, HECTOR CASIMIRO

Mortera, Pablo - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2009 / 2012 ) Kvalifikation: - . Co-director eller co-tutor MAGNI, CHRISTIAN, Director eller tutor ALARCON, SERGIO HUGO

Orlandi, Silvina - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2010 / - ) Kvalifikationer: - .Meddirektör eller medlärare LEONARDI, DARÍO, direktör eller handledare SALOMON, CLAUDIO JAVIER

Panozzo Zenere, Esteban - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2009 / - ) Kvalifikation: - . Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (180)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 21 av

Pedroso, Marcelo - FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA MARIA ( 2011 / - ) Kvalifikationer: - . Medregissör eller medhandledare LARGHI, ENRIQUE LEANDRO

Peroti, Jesica - UNIV.NAC.DEL LITORAL / VETENSKAP OCH TEKNISK SEKRETERARE ( 2010 / - ) Kvalifikationer: - . Co-director co-tutor CRAVERO, RAQUEL MARIA

Pisano, Pablo Luis - UNIV.NAC.DE ROSARIO (2007 / 2012) Kvalifikation: Enastående. Regissör eller handledare PELLEGRINET, SILVINA CARLA

PIZZOLATO, NATALIA - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE BIOKEMI OCH LÄKEMEDEL / KEMI OCH FYSIKALISKA avdelningen / OORGANISKT OMRÅDE ( 2010 / - ) Kvalifikation: - . Co-director eller co-tutor PALOPOLI, CLAUDIA MARCELA

Poeylaut-Palena, Andrés A. - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS / DTO.DEQUIMICA ORGANICA (2007 / 2011) Kvalifikation: ENESTÅENDE MED SÄRSKILT OMnämnande. Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Porta, Exequiel - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2010 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare LABADIE, GUILLERMO ROBERTO

Simonetti, Sebastian O. - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMISTRY AND PHARMACY ( 2011 / - ) Kvalifikation : - . Medrektor eller bilärare LARGHI, ENRIQUE LEANDRO, rektor eller handledare KAUFMAN, THEODORO SAUL

Soazo, Marina del Valle - UNIV.NAC.DEL LITORAL / FAC.DE INGENIERIA QUIMICA (2007 / 2012) Kvalifikationer: - Regissör eller handledare VERDINI, ROXANA ANDREA, Co-director eller co-tutor RUBIOLO, AMELIA CATALINA

Sorol, Natalia - UNIV.NAC.DE TUCUMAN ( 2009 / - ) Kvalifikation: - Regissör eller handledare OLIVIERI, ALEXANDER CESAR

Vignaduzzo, Silvana Redigera - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMISTRY AND PHARMACY ( 2007 / 2012 ) Betyg : Enastående . Regissör eller handledare KAUFMAN, THEODORE SAUL

Zanardi, María Marta - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR ( 2006 / 2011 ) Kvalifikationer: Enastående. Regissör eller handledare SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

SPECIALISERINGSUPPHANDLING Totalt: 2

Bessone, Ana - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMICAS Y FARMACEUTICAS ( 2011 / - ) Kvalifikationer: - .Regissör eller handledare PEREZ, LEONARDO MARTIN

Masters, Elizabeth - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS (2007 / 2012) Kvalifikation: Utmärkt. Regissör eller handledare VERDINI, ROXANA ANDREA

FORSKARDIREKTORATET Totalt: 16

FORSKARDIREKTORAT FORSKNING KARRIÄR CONICET Totalt: 10

Bracca, Andrea B. J. - NAC.CUNCIL OF SCIENTIFIC.AND TECHNICAL INVESTMENT ( 2011 / - ) Kategori/Befattning: Forskningsassistent - . Regissör eller handledare KAUFMAN, THEODORE SAUL

Delpiccolo, Carina María Luján - NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING / VETENSKAPLIGT CENTRET FÖR CONICET- ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. ( 2009 / - ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Regissör eller handledare MATA, ERNESTO GABINO

Garcia Reiriz, Alejandro Gabriel - NAC.CUNCIL OF SCIENTIFIC.AND TECHNICAL INVESTMENT ( 2010 / - ) Kategori/Position:Assisterande forskare - . Regissör eller handledare OLIVIERI, ALEXANDER CESAR

Larghi, Enrique L. - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET ( 2007 / 2011 ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Regissör eller handledare KAUFMAN, TEODORO SAUL

Ledesma, Gabriela - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET ( 2009 / - ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Direktör eller vårdnadshavare SIGNORELLA, SANDRA ROSANNA

Leonardi, Dario - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET ( 2010 / - ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Regissör eller handledare OLIVIERI, ALEJANDRO CESAR

Leonardi, Darío - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET ( 2009 / - ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Meddirektör eller medlärare SALOMON, CLAUDIO JAVIER

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (181)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 22 av

Maggio, Rubén M. - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET ( 2011 / - ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Regissör eller handledare KAUFMAN, TEODORO SAUL

Moreno, Diego Martín - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / TECHNICAL SCIENTIFIC CENTER - ROSARIO CONICET / ROSARIO CHEMICAL INST. ( 2011 / - ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Regissör eller handledareSIGNORELLA, SANDRA ROSANNA

Sarotti, Ariel Marcelo - NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET -ROSARIO / ROSARIO CHEMICAL INST. ( 2010 / - ) Kategori/Befattning: Biträdande forskare - . Regissör eller handledare SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA

DIREKTORATET FÖR FORSKARE FÖR ANDRA FORSKNINGSKARRIÄRER Totalt: 6

Bravo, Manuel - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO ( 2011 / 2011 ) Kategori/Befattning: Övrigt - Professor. Regissör eller handledare ESCANDAR, GRACIELA MONICA

Frascaroli, María Inés - Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper uNR ( 1987 / - ) Kategori/Befattning: - . SALA Handledare direktör, LUIS FEDERICO

García, Silvia Isabel - Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper UNR ( 1988 / - ) Kategori/Befattning: - . SALA Handledare direktör, LUIS FEDERICO

González, Juan Carlos - Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper uNR ( 1992 / - ) Kategori/Befattning: - . Direktör eller handledare SALA, LUIS FEDERICO

Luna, Liliana Edith - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOCHEMISTRY AND PHARMACEUTICALS / DTO.ORGANIC CHEMISTRY ( 2008 / - ) Kategori/Position: Övrigt - UNR. Rektor eller handledare CRAVERO, RAQUEL MARY

Ribone, María Élida - Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR ( 2001 / 2012 ) Kategori/Befattning: Övrigt -Forskningslärare Kategori III. Regissör eller handledare LAGIER, CLAUDIA MARINA

SPRIDNINGSAKTIVITETER Totalt: 33

PEREZ, LEONARDO MARTIN, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, 5:e konferensen om vetenskaplig främjande och spridning: Kemiveckan. Design och utveckling av didaktiska aktiviteter för lärare och studenter.. (2011), Måltyp: Utbildningsgemenskap. Finansieringskälla: Ingen specifik finansiering

CORNE, VALERIA;BOTTA, MARÍA CELESTE , , 5:e konferensen om främjande och spridning av vetenskaper - Kemiveckan 2011. Genomföra enkla kemiska experiment med hushållsmaterial för elever från olika gymnasieskolor inom ramen för den 5:e konferensen om främjande och spridning of Sciences, i lokalerna vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR.. (2011), Typ av mottagare: Utbildningsgemenskap. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

OLIVIERI, ALEJANDRO CESAR, Arrangör eller koordinator, Artikel publicerad i tidningen Ciencia e Investigación Populär artikel publicerad i tidningen Ciencia e Investigación. ( 2011 ), Måltyp: Allmänhet. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

OLIVIERI, ALEJANDRO CESAR , Medarrangör eller medkoordinator, Artikel publicerad i Ciencia Hoy magazine.Publicering av en populär artikel i Ciencia Hoy magazine om modern analytisk kemi. ( 2011 ), Måltyp: Allmänhet. Finansieringskälla: Medel från själva institutionen där verksamheten utvecklades eller håller på att utvecklas

LABADIE, GUILLERMO ROBERTO, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Biobränslen: Lösning på framtidens energiproblem?. Konferens för elever och lärare i gymnasieskolor där biobränslens historia och utsikterna för framtida utveckling av forskningsteknologier beskrevs.. (2011), Måltyp: Utbildningssamhälle, Allmänhet. Finansieringskälla: Ingen specifik finansiering

SPANEVELLO, ROLANDO ANGEL, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Cellulosa som källa till innovation. Vårt projekt valdes ut för INNOVAR 2011 National Contest och av denna anledning bjöds det in att presenteras på den nationella utställningen som hölls i Tecnópolis.. (2011), Måltyp: Utbildningsgemenskap, Allmänhet, Produktiv Sektor. Finansieringskälla: Annat (specificera), Rosario kommun

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (182)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 23 av

SPANEVELLO, ROLANDO ANGEL, arrangör eller koordinator, konferensens avslutningsceremoni för det internationella året för kemi. Avslutningsceremonin för det internationella året för kemi Det internationella året för kemi instiftades av FN:s generalförsamling under överinseende av UNESCO och International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), för att fira hundraårsjubileet av Nobelpriset . i kemi mottaget av MarieCurié. Området Organisk kemi tillsammans med fakultetens myndigheter är glada att bjuda in dig till konferensen som kommer att hållas den 1 december 2011 som avslutningsceremonin för det internationella året för kemi i linje med de evenemang som kommer att äga rum över hela världen. dag. Föreläsning: Glycobiology of Trypanosoma cruzi, agent för Chagas sjukdom. Talare: Dra Rosa M. de Lederkremer Datum: Torsdagen den 1 december 2011. (2011), Måltyp: Vetenskaplig gemenskap, Utbildningsgemenskap, Allmänhet. Finansieringskälla: Annat (specificera), Fundación Nuevo Banco de Santa Fe

PORTA, EXEQUIEL OSCAR JESÚS, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, CONICET i skolor. Tal om naturvetenskap i skolor på mellannivå och grundnivå.. (2011), Måltyp: Allmänhet. Finansieringskälla: Övrigt (specificera), CONICET

SPANEVELLO, ROLANDO ANGEL, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Against Chemical Weapons, Scientific Disclosure Interview. Vetenskaplig spridningsintervju om kemiska vapenkonventionens roll och kemisters yrkesansvar. http://www.rosario-conicet.gov.ar/noticias2.php?id=79. (2011) , Måltyp: Vetenskaplig gemenskap, Utbildningsgemenskap, Allmänhet. Finansieringskälla: Ingen specifik finansiering

ESCANDAR, GRACIELA MONICA , Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Kurs i internationell kongress Undervisade i kortkursen ?Molekylär luminescens i det analytiska laboratoriet? vid XXXVII Colloquium SpectroscopiumInternationale, Buzios, Brasilien. Augusti 2011.. ( 2011 ) , Typ av mottagare: Scientific community. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

ESCANDAR, GRACIELA MONICA, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Kurs vid utländskt universitet Undervisade i kursen "Molecular Luminescence" vid Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile.. (2011) , Måltyp: Vetenskaplig gemenskap, utbildningsgemenskap. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

MANGIONE, MARIA INES, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, The Graduate in Chemistry: Labor Concerns. Introduktionsseminarium om kemiproblem under första året av en kandidatexamen i kemi Förverkligande av problem relaterade till temat utvecklat genom analys av fall relaterade till läkemedelsindustrin.. (2011), Typ av mottagare: Utbildningsgemenskap. Finansiering Källa: Ingen specifik finansiering

SALOMON, CLAUDIO JAVIER, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, föräldralösa och bortglömda sjukdomar. Design av läkemedelsformer.. En konferens hölls vid den farmaceutiska fakulteten vid universitetet i Sevilla (Spanien) för studenter och forskare i ämnet försummade och försummade sjukdomar. Sedan deltog han i ett diskussionsforum om sjukdomen Chagas sjukdom.. (2011), Recipient Type: Scientific Community, Educational Community, General Public. Finansieringskälla: Annat (specificera), Finansieringsministeriet för nationens utbildning, PPUA-programmet (Promotion of the Argentine University).

SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Intervju. http://www.rosario-conicet.gov.ar/noticias2.php?id=79. ( 2011 ) , Måltyp: Vetenskaplig gemenskap, Utbildningsgemenskap, Allmänhet. Finansieringskälla: Ingen specifik finansiering

SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, EXPO INNOVAR 2011. Presentation av en monter på Innovar-mässan i Tecnópolis, 2011. (2011), Måltyp: Allmänhet, Produktiv sektor. Finansieringskälla: Ingen specifik finansiering

MANGIONE, MARIA INES , föreläsare/utställare/enskild intervjuperson , Expo Nano: Tekniken får en ny dimension. Guide publiken genom paneler, aktiviteter och videor som presenterar begreppet skala och dess betydelse inom universum i ett universum där allt är oändligt litet, men genererar stora vinster. Bjud in dem att reflektera över framtiden för nanovetenskap och nanoteknik, visa egenskaperna och tillämpningar av världen av atomer och molekyler genom interaktion mellan deltagarna med visad information, digitala spel och videor. Den franska ambassaden i Argentina deltar i organisationen av utställningen, genom tjänsten för kulturellt samarbete och aktion, och statssekreteraren för vetenskap, teknik och innovation i provinsen Santa Fe, tillsammans med sekreteraren för kultur och utbildning i kommunen av Rosario, fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, fakulteten för exakta vetenskaper, teknik och lantmäteri vid National University of Rosario (UNR) och Alianza Francesa de Rosario.. (2011), Typ av mottagare: Utbildningsgemenskap, Allmänhet . Finansieringskälla: Medel från själva institutionen där verksamheten utvecklades eller håller på att utvecklas, Annat (specificera), Expo Nano är ett prov som samproducerats av Centre for Scientific, Technical and Industrial Culture i staden Grenoble, i Frankrike,

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (183)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 24 av

SALA, LUIS FEDERICO, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Bokmässan. Spridning av kemivetenskap på bokmässan 2011 Buenos Aires- Stand Conicet.-. ( 2011 ), Måltyp: Allmänhet. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

SALOMON, CLAUDIO JAVIER, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Läkemedelsformer för applicering på slemhinnor. Under två dagar hölls ett möte med läkemedelspersonal från provinsen Santa Fe, där framstegen inom läkemedelsteknologin presenterades i relation till de nya läkemedelsfrisättningssystemen och deras tillämpning i olika slemhinnor, såsom oftalmologiska, lung-, nasala och otic.. (2011 ) , Typ av mottagare: Utbildningsgemenskap, produktiv sektor. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, FCByFUNR Academic Sessions. Kemi: nyckeln till hållbar utveckling. ( 2011 ), Typ av mottagare: Utbildningsgemenskap. Finansieringskälla: Ingen specifik finansiering

CORNE, VALERIA , Talare , Vetenskap i skolan - Praktiska upplevelser att genomföra i klassrummet. Presentation och ledning av workshopen: Praktiska upplevelser att genomföra i klassrummet, genomförda inom ramen för IX National Week of Science and Technology - Science at School. Ett av målen med denna workshop, som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasiet, lärarutbildningsstudenter och lärarutbildning, var att främja kopplingar mellan utbildnings- och vetenskapsgemenskapen genom att presentera och genomföra enkla experiment som lärare och professorer enkelt kan utföra med deras elever i klassrummet... (2011) , Måltyp: Utbildningsgemenskap. Finansieringskälla: Annat (specificera), Ministeriet för vetenskap, teknik och nationens produktiv innovation

CORNE, VALERIA;BOTTA, MARÍA CELESTE;LLOMPART, DAVID FERNANDO;GIORDANO, ENRIQUE DAVID VICTOR ,Forskare återvänder till skolan. Besök på olika kurser på en grundskola i staden Rosario för att ge eleverna information om de olika aktiviteter som utförs av argentinska vetenskapsmän. Eleverna fick chansen att utföra enkla experiment med vardagliga material så att de själva kan utvärdera vad en forskare gör i sitt laboratorium. ( 2011 ), Måltyp: Educational community. Finansieringskälla: Annat ( specificera), CCT- Rosario (CONICET)

BOTTA, MARÍA CELESTE;LLOMPART, DAVID FERNANDO, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Forskare går tillbaka till skolan. Experimentella klasser i organisk kemi ges till grund- eller gymnasieelever i staden Rosario, inom ramen för programmet som främjas av CCT Rosario beroende av CONICET. ( 2011 ) , Typ av mottagare: Utbildningsgemenskap, Andra. Finansieringskälla: Annat (specificera), CCT Rosario -CONICET

SALOMON, CLAUDIO JAVIER, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Första kursen i nanoteknik tillämpad på nanomedicin. Första konferensen om nanoteknik vid National University of Rosario, med deltagande av lärare-forskare från nationella universitet specialiserade på ämnet. (2011) , Måltyp: Vetenskaplig gemenskap, Utbildningsgemenskap, Allmänhet. Finansiering Källa: Ingen specifik finansiering

LAGIER, CLAUDIA MARINA, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Första konferensen om nanoteknologi tillämpad på nanomedicin. Utvecklingen av biosensorer för diagnostiskt bruk diskuterades, främst inriktad på fördelarna för diagnostisering av problematiska infektioner, såsom de som drabbas av befolkningar som bor på platser långt från vårdcentraler, samt andra infektioner som kräver lång tid att diagnostiseras. . korrekt diagnos .. ( 2011 ) , Typ av mottagare: Vetenskaplig gemenskap, Utbildningsgemenskap, Sociala organisationer, Allmänhet. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utvecklades eller utvecklades

KAUFMAN, TEODORO SAUL, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Analytisk kemi för att stärka folkhälsan. Den argentinska farmakopén som en källa till möjligheter. Runt bord. 6:e argentinska kongressen för analytisk kemi. Santa Fe, 2011-09-26. Analytisk kemi för att stärka folkhälsan. Den argentinska farmakopén som en källa till möjligheter. ( 2011 ), Typ av mottagare: Vetenskaplig gemenskap. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

SALOMON, CLAUDIO JAVIER, medarrangör eller samordnare, Rapport från det 1:a årliga RICiFA-mötet (International Meeting. Vice ordförande för det 1:a internationella mötet om läkemedelsvetenskap som ägde rum i staden Córdoba den 24 och 25 juni 2010 Mer mer än 400 personer deltog och det var mer än 350 presentationer (affischer). Mötet hade ekonomiskt stöd från CONICET.. (2011) , Typ av mottagare: Vetenskaplig gemenskap, utbildningsgemenskap, produktiv sektor. Finansieringskälla: Medel från institutionen där aktivitet utvecklades eller håller på att utvecklas, Externa fonder, Övrigt (specificera), CONICET

GARCIA REIRIZ, ALEJANDRO GABRIEL, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Kemiveckan. Demonstration av spektroskopi laboratorieerfarenhet inom analytisk kemi. (2011), Typ

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (184)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 25 av

Mottagare: Utbildningsgemenskap, Allmänhet. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

SALA, LUIS FEDERICO, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Kemiveckan. En föreläsning om María Sklodowska Curies liv och arbete hölls vid kemiveckan som anordnades av fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid National University of Rosario för studenter på väg att ta examen från gymnasieskolor i Rosario och omgivande områden. ( 2011 ) , Måltyp: Utbildningsgemenskap, Allmänhet. Finansieringskälla: Ingen specifik finansiering

LEDESMA, GABRIELA NANCI, Föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, Vetenskaplig spridningsseminarium Talare i seminariecykeln för Laboratory of Inorganic Materials, Graduate Program in Chemistry, UFSM (Brasilien). ?Biomimetiska modeller av mangankatalas?, oktober 2011.. ( 2011 ), Måltyp: Vetenskaplig gemenskap. Finansieringskälla: Annat (specificera), Scientific-Technological Cooperation Program mellan MINCYT (Argentina) och CAPES (Brasilien)

ESCANDAR, GRACIELA MONICA, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, seminarium vid ett utländskt universitet. Seminarium på inbjudan av Prof. Ricardo Aucelio (Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro, Brasilien). Titel: Självlysande tekniker i organiserade medier och solida stöd. Juli 2011.. ( 2011 ) , TypMottagare: Scientific community. Finansieringskälla: Medel från själva institutionen där verksamheten utvecklades eller håller på att utvecklas

KAUFMAN, TEODORO SAUL, föreläsare/presentatör/enskild intervjuperson, syntes av bioaktiva heterocykler relaterade till naturliga produkter från familjerna aaptamin och pyranonaftokinon. ?Syntes av bioaktiva heterocykler relaterade till naturliga produkter från familjerna aaptamin och pyranonaftokinon?. Gästseminarium. Institutet för kemi? State University of Campinas, Campinas, Brasilien. 2011-02-22.. ( 2011 ) , Typ av mottagare: Vetenskaplig gemenskap, Utbildningsgemenskap. Finansieringskälla: Medel från själva institutionen där verksamheten utvecklades eller håller på att utvecklas

KAUFMAN, TEODORO SAUL, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, syntes av kväveheterocykler relaterade till naturliga produkter från aaptamin- och azafluorantenalkaloidfamiljerna. ?Syntes av kväveheterocykler relaterade till naturliga produkter från aaptamin- och azafluorantenalkaloidfamiljerna?. Teodoro S. Kaufman. Inbjuden konferens. 14:e brasilianska mötet om organisk syntes. Brasilia, 09/01-05/2011.. ( 2011 ) , Typ av mottagare: Scientific community. Finansieringskälla: Medel från själva institutionen där verksamheten utvecklades eller håller på att utvecklas

CRAVERO, RAQUEL MARIA, föreläsare/utställare/enskild intervjuperson, V Conference on Science and Technology Spridning av den forskning som bedrivs vid universitetet av studenter och avhandlingsstudenter för ett bättre pedagogiskt, kulturellt och vetenskapligt utbyte. ( 2011 ) , Typ av mottagare: Vetenskaplig gemenskap, utbildningsgemenskap, produktiv sektor. Finansieringskälla: Medel från själva institutet där verksamheten utfördes eller genomfördes

VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK FINANSIERING Totalt: 45

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Användning av biomassa för hållbar utveckling Användningsområde: Kemikalier Utförd funktion: Valuta: Pesos Belopp: 1 500,00 Datum från: 2009-01-01 till: 2011-01-12 Institution/ är: UNIV .NAC.DE ROSARIO Utför: ja / utvärderar: nej Fonder: 100% Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: BIO 195 Direktörens namn: Medledarens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet : 01/2009 slut: 12/2011 Nyckelord: BIOMASS; CELLULOSER Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemi Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Biokatalys och biotransformationer tillämpad på syntesen av nyckelintermediärer för produktion Användningsområde: Kemi Utförd funktion: Valuta: Pesos Belopp: 288 000,00 Datum från: 05/01/2011 till: 0201/45

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (185)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 26 av

Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS YFARMACEUTICAS

Utför: ja / utvärderar: nej Ekonomi:

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION / NATIONELL MYNDIGHET FÖR VETENSKAP OCH TEKNIKFRÄMJANDE / FOND FÖR VETENSKAP OCH TEKNIK FORSKNING

Utför: nej / Utvärderar: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: Identifikationskod: PICT PRH 2009-0088 Direktörens namn: Dario Bianchi Medregissörens namn: Daniela Rial Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 05/2011 slut: 05/2014Nyckel ord: kirala föreningar; Biokatalysatorer; Asymmetrisk syntes; Baeyer-Villiger Monooxygenaser; Reduktaser Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemi Specialitet: Biokatalys och biotransformationer

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Bioinorganica del Cromo. Saneringsstudier Användningsområde: Terrestrial Environment-Conservation Funktion utförd: Valuta: Pesos Belopp: 36 000,00 Datum från: 04/01/2009 till: 04/01/2011 Institution/er: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TEcutesCNICAS Ja / Utvärderar: Ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: Identifikationskod: PIP 112 200801000 Direktörens namn: Luis Sala Medledarens namn: Projektets status: Startdatum för deltagande i projektet: 04/2009 Slut: 04/2011 Nyckelord: Chrome; Sanering; Vattenresurser; Biosorption Kunskapsområde: Oceanografi, Hydrologi, Vattenresurser Underkunskapsområde: Oceanografi, Hydrologi, Vattenresurser Specialitet: Bioinorganisk - Miljökemi

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Biomassa som källa till nya kirala föreningar för hållbar utveckling Användningsområde: Kemi Utförd funktion: Valuta: Pesos Belopp: 300 000,00 Datum från: 2009-01-12 till: 2012-01-11 Institution /s: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEC OCH PRODUKTIV INNOVATION /

NATIONELL BYRÅ FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK PRÄMNING Utför: ja / utvärderar: nej Fonder: 100 %

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Arbetslag Identifikationskod: PICT-2007-02192 Direktörens namn: Rolando A. Spanevello Medledarens namn: Projektets status: Startdatum för deltagande i projektet: 12 /2009 slut: 11 /2012Nyckelord: KOLHYDRATER; GRÖN KEMI; SOLID FAS; LEVOGLUCOSENONKunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Sök efter nya och bättre läkemedel mot Chagas sjukdom Användningsområde: Endemiska sjukdomar-Chagas sjukdom Funktion utförd: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 110 000,00 Datum sedan: 2010-01-12 till: 01/12 /2012

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (186)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 27 av

Institution/er: Fundación Bunge y Born Verkställer: ja / Utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: FBB31/10 Direktörens namn: Medledarens namn: Projektets läge: Start datum för deltagande i projektet: 12/2010 slut: 12/2012 Nyckelord: CHAGAS DISEASE; LÄKEMEDEL; ERGOSTEROL; POLYAMINESAKunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Underkunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Specialitet: Läkemedelskemi

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Utveckling av elektrokemiska biosensorer för bestämningar i komplexa medier: tillämpning på klinisk diagnos av infektioner Användningsområde: Sanitär och botande teknologi-

Övrigt Roll innehad: Regissör

Valuta: Pesos Belopp: 90 000,00 Datum från: 01/01/2010 till: 12/01/2012 Institution/er: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Utför: ja / utvärderar: ja Typ av aktivitet: 1 R&D % Ekonomi: 1 R&D : Tillämpad forskning Typ av projekt: Utveckling av elektrokemiska biosensorer för bestämningar i komplexa medier: tillämpning på klinisk diagnos av infektioner Identifikationskod: PIP Nº 112 2009 0100545 Direktörens namn: Medledarens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet : 01/2010 slut: 12/2012 Nyckelord: Diagnos; biosensorer; Tubersulos Kunskapsområde: Analytisk kemi Underkunskapsområde: Analytisk kemi Specialitet: Bioelektrokemi

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Utveckling av strategier för generering av molekylär mångfald med kemiska och biologiska tillämpningar Användningsområde: Qca., Petroqca. och Carboqca.-

CarboquimicaFunktion utförd:

Valuta: Pesos Belopp: 300 000,00 Datum från: 04/01/2009 till: 04/01/2012 Institution/er: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Utför: ja / utvärderar: ja 1 R00 Ekonomi Typ av aktivitet: 1 R00 % : Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: PIP 0796 Regissörens namn: Guillermo Labadie Medregissörens namn: Ernesto Mata Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 04/2009 Slut: 03/2011 Nyckelord: SYNTES; MOLEKYLÄR MÅNGFALD; BIOLOGISK AKTIVITET; KATALISAKunskapsområde: Organisk kemiUnderområde för kunskap: Organisk kemiSpecialitet: Organisk syntes

Typ av CyT-finansiering: Titel: Utveckling av kirala ligander från biomassa och deras tillämpning i enantioselektiva organiska reaktioner Användningsområde: Kemi Utförd funktion: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 3 000,00 Datum från: 2006-10-08 till: 2011-03-31

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (187)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 28 av

Institution/er: Josefina Prats Stiftelse Verkställer: nej / Utvärderar: nej Ekonomi: 100%

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Utveckling av analytiska metoder baserade på kombinationen av spektroskopiska tekniker och kemometriska verktyg Användningsområde: General Knowledge-Cs. Exakt och

Utförd naturlig funktion:

Valuta: Pesos Belopp: 10 000,00 Datum från: 2010-01-03 till: 2012-01-02 Institution/er: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEC OCH PRODUKTIV INNOVATION Utför: ja / utvärderar: ja Typ av verksamhet: I50% Ekonomi: I50% : Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: BR/09/12 Regissörens namn: Alejandro C. Olivieri Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 03/2010 Slut: 02/2012 Ordnyckel: SPECTROSCOPYArea Kunskap: Analytisk kemi Underområde för kunskap: Analytisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: Titel: Utveckling av analytiska metoder och stressstudier av råvaror och formulerade produkter av farmaceutiskt intresse Användningsområde: Qca., Petroqca.y Carboqca.-

Ind.FarmaceuticaRoll utförd: Regissör

Valuta: Pesos Belopp: 3 000,00 Datum från: 2010-01-09 till: 2011-12-31 Institution/er: Josefina Prats Stiftelse Verkställer: nej / Utvärderar: nej Ekonomi: 100%

Typ av CyT-finansiering: FoU-projekt Titel: UTVECKLING AV MODERNA METODER FÖR ORGANISK SYNTES PÅ SOLID STÖD OCH DESS TILLÄMPNING PÅ DESIGN OCH SYNTES AV FÖRENINGAR AV BIOLOGISKT INTRESSE Användningsområde: Qca. och Carboqca.

CarboquimicaRoll framförd: Regissör

Valuta: Pesos Belopp: 3 200,00 Datum från: 03/01/2009 till: 03/01/2012 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y

PHARMACEUTICALSExecute: and / Evaluera: and Finance: 100 %

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: BIO210 Regissörens namn: Medledarens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 03/2009 Slut: 03/2012 Nyckelord: Solid Phase Organic Synthesis; Aktiva föreningar Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projektTitel: Utveckling av syntetiska och analytiska metoder. Framställning av föreningar med potentiell biologisk aktivitet Användningsområde: Qca., Petroqca. och Carboqca.-

Petrokemisk Roll innehad: Direktör

Valuta: Pesos Belopp: 2 200,00 Datum från: 03/01/2009 till: 12/01/2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (188)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 29 av

Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100% Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: 1BIO191 (19/B341) Direktörens namn: Namn på co. -direktör: Status för projektet: Startdatum för deltagande i projektet: 03/2009 Slut: 12/2011 Nyckelord: antiparasitisk; heterocykler; trehjulingar; aminer Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Utveckling av analysmetoder med hjälp av kemometri för bestämning av föreningar av miljörelevans Användningsområde: Allmän kunskap-Cs.Exacta och

Utförd naturlig funktion:

Valuta: Pesos Belopp: 280 000,00 Datum från: 07/01/2011 till: 07/01/2014 Institution/er: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

NATIONELL BYRÅ FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK PRÖMNING Utför: ja / utvärderar: ja Fonder: 100 %

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: PICT Typ A - Öppna ämnen Identifikationskod: PICT 2010-0084 Direktörens namn: Alejandro C. Olivieri Medledarens namn: Projektets status: Startdatum för deltagande i projektet: 07/2011 slut: 07/2014 Nyckelord: MULTIVARIAT ANALYS; SPEKTROSKOPI; MILJÖFÖRORENINGARKunskapsområde: Analytisk kemiKunskapsområde: Analytisk kemiSpecialitet: Kemi

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Utveckling av analysmetoder för diagnos av infektioner Användningsområde: Icke-endemiska sjukdomar-Övriga Funktion utförd: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 3 231,11 Datum från: 2009-01-12 till: 01/ 12/2012 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: Flerårigt Identifikationskod: Bio180 Direktörens namn: Meddirektörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2010 Slut: 12/2012 Nyckelord: Biosensorer; chagas; Tuberkulos; Toxoplasmos Kunskapsområde: Analytisk kemi Underkunskapsområde: Analytisk kemi Specialitet: Bioelektrokemi

Typ av S&T-finansiering: FoU-projektTitel: Utveckling av keometriunderstödda luminescensmetoder, i lösningar, i organiserad media och fast fas. Tillämpning på analys av föreningar av miljörelevans Användningsområde: Average General Knowledge-Cs Exacts and

Utförd naturlig funktion:

Valuta: Pesos Belopp: 300 000,00 Datum från: 03/01/2009 till: 03/01/2012

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (189)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 30 av

Institution/er: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100% Typ av FoU-verksamhet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: PIP 1950 Direktörens namn: Graciela M. Escandar Namn på co-director: Projektsituation: Startdatum för deltagande i projektet: 07/2010 Slut: 03/2012 Nyckelord: LUMINESCENT METHODS; SOLID FAS; KEMOMETRI; FÖRENINGAR AV MILJÖRELEVANS Kunskapsområde: Analytisk kemi Kunskapsdelområde: Analytisk kemi Specialitet: Kemi

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Utveckling av nya organiska material med dendritisk struktur Användningsområde: Qca., Petroqca.y Carboqca.-

CarboquimicaFunktion utförd:

Valuta: Pesos Belopp: 5 200,00 Datum från: 01/01/2009 till: 01/01/2012 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO Verkställer: ja / Utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet : Grundläggande forskning för projektet: Identifikationskod: Bio 193 Regissörens namn: Rolando Ángel Spanevello Medregissörens namn: Projektets status: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2009 Slut: 01/2012 Nyckelord: DENDRIMER; FLUOREN; NANOELEKTRONIK; OLED Kunskapsområde: Kemiska vetenskaper Underkunskapsområde: Kemiska vetenskaper Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Utveckling av biopolymera terapeutiska system för behandling av parasitsjukdomar Användningsområde: Endemiska sjukdomar Funktion utförd: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 18 000,00 Datum från: 09/01/2010 till: 05/01 / 2012Institution/er: MINISTERIO DE EDUCACION Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-verksamhet: Experimentell eller teknisk utveckling Typ av projekt: Identifikationskod: 11 - 11 - 028 Direktörens namn: Meddirektörens namn : Santiago Palma Projektsituation: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2011 Slut: 05/2012 Nyckelord: biopolymeric systems; parasitsjukdomar Kunskapsområde: Parasitologi Underkunskapsområde: Parasitologi Specialitet: Läkemedelsteknik

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Avgiftning av förorenade avloppsvatten med hjälp av behandlad biomassa Användningsområde: Rec.Hidr.-Contamination and

sanitet Funktion utförd: Forskare

Valuta: Pesos Belopp: 8 000,00 Datum från: 2007-01-01 till: 2011-01-12

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (190)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 31 av

Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100% Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: Identifikationskod: BIO185 Direktörens namn: Pablo Busti Medledarens namn: Projektets läge : Startdatum för deltagande i projektet: 01/2007 slut: 12/2011 Nyckelord: DETOXIFICATION; AVFLUTENS; BIOMASS Kunskapsområde: Övrig miljöteknik Underkunskapsområde: Övrig miljöteknik Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projektTitel: Design av mimetiska katalysatorer för manganenzymer. Strukturella och funktionella studier Användningsområde: Average.Gral.del Conc.-Cs.Exactas och

Utförd naturlig funktion:

Valuta: Pesos Belopp: 13 000,00 Datum från: 01/01/2010 till: 12/01/2013 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y

PHARMACEUTICALSExecute: and / Evaluera: and Finance: 100 %

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: UNR- BIO233 Regissörens namn: SANDRA SIGNORELLA Medledarens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2010 Slut: 12/ 2013Nyckelord: ENZYMER; MANGAN; STRUKTURERA; KATALISISKunskapsområde: Oorganisk och kärnkemiUnderområde för kunskap: Oorganisk och kärnkemiSpecialitet: BIOINORGANISK

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Design och in vitro - in vivo-utvärdering av läkemedelsbärarsystem med modifierad frisättning för behandling av peritoneala karcinom Användningsområde: Icke-endemiska sjukdomar Funktion utförd: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 124 000,00 Datum fr.o.m. : 02/01/2011 till: 02/01/2013 Institution/er: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA INVESTERINGAR.Y TECNICAS Utför: ja / utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Experimentell eller teknisk utveckling Typ av projekt: Projekttyp kod: 11220100100194 Direktörens namn: Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 02/2011 Slut: 2013-02 Nyckelord: bärarsystem; läkemedel; modifierad release Kunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Underkunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Specialitet: Läkemedelsteknik

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Design och syntes av nya organiska produkter med potentiella tillämpningar inom finkemikalier, hälsa och nya material Användningsområde: Kemi Utförd funktion: Valuta: Pesos Belopp: 30 000,00 Datum från: 2009-01-01. : 07/01/2012 Institution/er: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR Verkställer: nej / Utvärderar: ja Fonder: 100%

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (191)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 32 av

NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO DEQUIMICAL INSTITUTE

Utför: ja / utvärderar: nej Ekonomi:

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: PIP 112-200801-03294 Direktörens namn: Medledarens namn: Teodoro S. Kaufman Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/ 2009 slut: 07/ 2012Nyckelord: DENDRIMERS; KOMPLEMENTHÄMMARE; HETEROCYKLISKA NATURPRODUKTER, KIRAL INDUCERAR; NYA MATERIAL; BIOAKTIVA PRODUKTER; NITROGENADOSCHIRAL HETEROCYKLAR; BIOMASSA Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemiSpecialitet: Organisk syntes

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Användning av livsmedelshydrokolloider för bildning av filmer och beläggningar med optimala fysikalisk-kemiska egenskaper och potentiell antimikrobiell aktivitet Användningsområde: Livsmedel, drycker och tobak-Övrigt Funktion utförd: Valuta: Pesos Belopp: 15 000,00 Datum fr.o.m. : 01/01/2010 till: 12/01/2013 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO Utför: ja / Utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: PID 2010 UNRCode ID: BIO-246 Regissörens namn: Roxana Verdini Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2010 Slut: 12/2013 Nyckelord: ÄTLIGA FILM; HDROCOLLOIDER; WHEY PROTEINS Kunskapsområde: Mat och dryck Underkunskapsområde: Mat och dryck Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Strategier för att förbättra de strukturella, texturella och näringsmässiga egenskaperna hos jordgubbar som konserveras genom frysning Användningsområde: Livsmedel, drycker och tobak-

Agrar produkter Funktion utförd:

Valuta: Pesos Belopp: 120 000,00 Datum från: 2010-11-01 till: 2013-11-01 Institution/er: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

NATIONELL BYRÅ FÖR VETENSKAP OCH TEKNISK FRÄMJNING / FOND FÖR VETENSKAP OCH TEKNISK FORSKNING

Utför: ja / utvärdera: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: PICT 2008 Identifikationskod: PICT-2008-1308 Regissörens namn: Roxana Andrea Verdini Meddirektörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 11/2010 Slut: 11/ 2013 Nyckelord: JORDGubbar; FREEZINGKunskapsområde: Mat och dryck Underkunskapsområde: Mat och dryck Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Studie av reaktioner för bildning av kol-kol-syrebindningar Användningsområde: Kemi Utförd funktion: Forskare Valuta: Pesos Belopp: 6 000,00 Datum från: 01/01/2009 till: 01 / 12/2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (192)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 33 av

Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS YFARMACEUTICAS

Utför: ja / utvärdera: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: 19/B361 Regissörens namn: María Inés Colombo Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2009 Slut: 12 /2011Nyckelord: HOMOENOLATES ; MALONISKA ESTRAR; CARBON CARBON FOGAR; NITROGEN HETEROCYCLES Kunskapsområde: Organisk kemi Delkunskapsområde: Organisk kemi Specialitet: Syntes

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Studie av fysikalisk-kemiska och enzymatiska omvandlingar av vasslekomponenter för framställning av funktionella ingredienser för användning vid beredning av speciella livsmedel Användningsområde: Livsmedel Utförd funktion: Forskare Valuta: Pesos Belopp: 26 400,00 Datum från : 10/01/2009 till: 09/01/2011 Institution/er: UNIV.NAC.DEL LITORAL Utför: ja / Utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: CAI+DC Identifieringskod: CAI+D 2009 UNL Typ II PI-64-325 Regissörens namn: Enrique Mammarella Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 10/2009 Slut: 09/2011 Nyckelord: LACTOSUERO; FUNKTIONELLA INGREDIENSER Kunskapsområde: Mat och dryck Underkunskapsområde: Mat och dryck Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Experimentell och teoretisk studie av reaktioner för bildning av kol-kol- och kol-syrebindningar och deras tillämpning i syntes Användningsområde: Industriell funktion utförd: Valuta: Pesos Belopp: 180 000.00 Datum från: 01 /04/2009 till: 04/01/2012 Institution/er: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAP.Y TECNICAS INVESTMENT Utför: ja / Utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-verksamhet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: PIP 2894 Regissörens namn: María Ines Colombo Medregissörens namn: Silvina Carla Pellegrinet Projektsituation: Startdatum för deltagande i projektet: 04/2009 Slut: 04/2012 Nyckelord: Formation Reactions of Carbon-Carbon and Carbon Bonds - Syre; syntes; Teoretiska studier Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Teoretisk och experimentell studie av organoborano-reaktioner Användningsområde: Industriell Funktion utförd: FoU-stipendiat Valuta: Pesos Belopp: 120 000,00 Datum från: 2010-01-10 till: 2013-10-01

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (193)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 34 av

Institution/er: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION / NATIONELL MYNDIGHET FÖR VETENSKAP OCH TEKNIKFRÄMJANDE

Utför: ja / utvärdera: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-verksamhet: Grundforskning Projekttyp: Scientific and Technological Research Project (PICT) Identifikationskod: 1571 Direktörens namn: Silvina Carla Pellegrinet Meddirektörens namn: Projektets status: Startdatum för deltagande i projektet: 10/2010 slut: 10 /2013Nyckelord: Organoborane reaktioner; Syntes; Teoretisk studie Kunskapsområde: Organisk kemi Underområde för kunskap: Organisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Kolumnstudier av biosorptionsprocesser av tungmetaller som finns i avloppsvatten. Bevarande av vattenresurser Användningsområde: Vattenresurser Utförd funktion: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 30 000,00 Datum från: 2011-01-12 till: 2012-01-12 Institution/er: STATENS SEKRETARIAT FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH

INNOVATION Utför: ja / utvärdera: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Projekttyp: Tillämpad Identifikationskod: 21-60-10 Direktörens namn: Medregissörens namn: Juan Carlos González Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2012 slut: 12/2012Nyckelord : Biosorption; Kolumnstudier; Satsstudier; tungmetaller Kunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Underkunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Specialitet: Biooorganisk - Miljökemi

Typ av S&T-finansiering: Titel: Kemisk-fysikaliska och biologiska studier av sulfa-nitrit läkemedelsreaktionsprodukter i ett surt medium Användningsområde: Flera områden Utförd funktion: FoU-stipendiat Valuta: Pesos Belopp: 5 000,00 Datum från: 01/01/2010 till : 2013-12-31 Institution/er: egna medel Verkställer: nej / Utvärderar: nej Ekonomi: 100%

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Kemiska studier av bioaktiva föreningar och deras derivat av intresse Användningsområde: Qca., Petroqca.y Carboqca.-

Ind.FarmaceuticaFunction utförd:

Valuta: Pesos Belopp: 3 000,00 Datum från: 01/01/2008 till: 12/01/2011 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO / SECRETARIAT OF SCIENCE AND

TEKNIK Utför: nej / Utvärderar: ja Fonder: 100 %

NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO DEQUIMICAL INSTITUTE

Utför: ja / utvärderar: nej Ekonomi:

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Forskning Identifikationskod: BIO174 Regissörens namn: Teodoro Kaufman Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2008 Slut: 12/2011 Nyckelord: KEMISKA STUDIER; BIOAKTIVA FÖRENINGAR Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemiSpecialitet: Organisk syntes

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (194)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 35 av

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Studier om mångfalden av Enterococcus och mekanismerna för resistens mot sur stress som finns i isolat från olika ekosystem Användningsområde: Livsmedel Utförd funktion: Valuta: Pesos Belopp: 393 076,00 Datum från: 05/01 /2011 till: 2013-01-06 Institution/er: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEC OCH PRODUKTIV INNOVATION /

NATIONELL BYRÅ FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK PRÄMNING Utför: nej / Utvärderar: ja Fonder: 100 %

NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTRE TECHNOL.CONICET - ROSARIO / INST. FÖR MOLEKYLÄR OCH CELLULÄR DEBIOLOGI AV ROSARIO

Utför: ja / utvärderar: nej Ekonomi:

Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: Öppna ämnen Identifikationskod: PICT-2010- 1828 Regissörens namn: Christian Magni Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 05/2011 slut: 06/2013Nyckel ord: mjölksyrabakterier; biologisk mångfald; sur stress; Enterococcus Kunskapsområde: Teknologisk Bioprocessing, Biokatalys, Fermentation Underkunskapsområde: Technological Bioprocessing, Biocatalysis, FermentationSpecialty:

Typ av S&T-finansiering: Subventioner för närvaro vid S&T-evenemang Titel: INNOVAR Exhibition Användningsområde: Utförd funktion: Valuta: Pesos Belopp: 2 000,00 Datum från: 2010-01-12 till: 2011-10-01 Institution/er: PROVINCE OF SANTA FE / ROSARIO KOMMUN Verkställer: ja / Utvärderar: nej Ekonomi: 100%

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Makromolekyler och polymerer applicerade på nya farmaceutiska formuleringar för Chagas sjukdom Användningsområde: Endemiska sjukdomar-Chagas sjukdom Utförd funktion: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 279 127,68 Datum från: 01/02/2008 till: 02 /01/2012 Institution/er: MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEC OCH PRODUKTIV INNOVATION /

NATIONELL BYRÅ FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNOLOGISK PRÖMNING Utför: ja / utvärderar: ja Fonder: 100 %

Typ av FoU-aktivitet: Experimentell eller teknisk utveckling Typ av projekt: Identifikationskod: Direktörens namn: Medledarens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 02/2008 Slut: 02/2012Ordnyckel: MACROMOLECLES; POLYMERER; CHAGAS SJUKDOM Kunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Underkunskapsområde: Övriga kemiska vetenskaper Specialitet: Läkemedelsteknik

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Strukturell och funktionell modellering av Mn redoxenzymer Användningsområde: Kemi Utförd funktion: Valuta: Pesos Belopp: 180 000,00 Datum från: 2009-01-03 till: 2012-01-12 Institution/ är: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: PIP 1304 Direktörens namn: Sandra R. Signorella Meddirektörens namn : Status för projektet: Startdatum för deltagande i projektet: 03/2009 Slut: 12/2012 Nyckelord: biomimetiska katalysatorer; katalytiska antioxidanter; strukturera; aktivitet Kunskapsområde: Oorganisk och kärnkemi

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (195)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 36 av

Kunskapsdelområde: Oorganisk och kärnkemi Specialitet: Biooorganisk

Typ av S&T-finansiering: FoU-projektTitel: Biomimetiska modeller av mangan- och selenredoxenzymer. Strukturella, kinetiska och mekanistiska studier Användningsområde: Qca., Petroqca. och Carboqca.-

Ind.FarmaceuticaFunction utförd:

Valuta: Pesos Belopp: 72 000,00 Datum från: 2009-12-01 till: 2011-12-01 Institution/er: CAPES Verkställer: ja / Utvärderar: ja Ekonomi: 50%

Sekreterare för vetenskap och teknik (SETCIP) Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 50% Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Identifikationskod: BR/09/19 Direktörens namn: Sandra Signorella Medledarens namn: Projektstatus : Startdatum för deltagande i projektet: 12/2009 Slut: 12/2011 Nyckelord: BINUCLEAR COMPLEXES; KATALYS; SYNTES; STRUKTURKunskapsområde: Oorganisk och kärnkemiKunskapsområde: Oorganisk och kärnkemiSpecialitet: Biooorganisk

Typ av S&T-finansiering: FoU-projektTitel: Biomimetiska modeller av mangan- och selenredoxenzymer. Strukturella, kinetiska och mekanistiska studier Användningsområde: General Average of Knowledge-Cs. Exakta och

Utförd naturlig funktion:

Valuta: Pesos Belopp: 3 750,00 Datum från: 2010-01-03 till: 2011-01-03 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO Verkställer: ja / Utvärderar: ja Fonder: 100% Typ av FoU-aktivitet : Grundläggande forskning av projektet: Seed Fund, Res 512/2010 UNR Identifikationskod: Seed Fund: Res 512/2010 UNR Direktörens namn: SANDRA SIGNORELLA Medledarens namn: Projektets status: Startdatum för deltagande i projektet: 03/ 2010 slut: 03/ 2011 Nyckelord: biomimetiska katalysatorer; Mn; HAN; antioxidanter Kunskapsområde: Oorganisk och kärnkemi Underkunskapsområde: Oorganisk och kärnkemi Specialitet: BIOINORGANISK

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: STRUKTURELLA MODIFIKATIONER AV VASSLEPROTEINER OCH DERAS PÅVERKAN PÅ YTFUNKTIONELLA EGENSKAPER: EMULSIFIERING OCH SKUMNING Användningsområde: Livsmedel, drycker och tobak-

Mjölkprodukter Funktion utförd:

Valuta: Pesos Belopp: 278 487,04 Datum från: 02/01/2008 till: 02/01/2012 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE CS.BIOQUIMICAS Y

LÄKEMEDEL / KEMI OCH FYSIKAVDELNING / FYSIKOKEMISKT OMRÅDE

Utför: ja / utvärderar: nej Ekonomi:

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION / NATIONELL MYNDIGHET FÖR VETENSKAP OCH TEKNIKFRÄMJANDE

Utför: nej / Utvärderar: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: PICT Identifikationskod: PICT-2006-01836 Regissörens namn: Néstor Jorge Delorenzi Pistelli Meddirektörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 02/2008 Slut: 02/ 2012Nyckelord: WHEY; MODIFIKATIONER I PROTEINER; EMULSIONER; SKUM

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (196)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 37 av

Kunskapsområde: Kemivetenskap Kunskapsdelområde: Kemivetenskap Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Nya analysverktyg lämpliga för kvalitetskontroll av aktiva farmaceutiska ingredienser och läkemedel Utveckling och validering Användningsområde: Qca., Petroqca. och Carboqca.-

Ind.FarmaceuticaFunction utförd:

Valuta: Pesos Belopp: 30 000,00 Datum från: 2011-01-01 till: 2012-01-06 Institution/er: SECRETARIAT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION Utför: nej / Utvärderar: ja Medel: 100%

NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET / SCIENTIFIC CENTER OF TECHNOL.CONICET - ROSARIO / ROSARIO DEQUIMICAL INSTITUTE

Utför: ja / utvärderar: nej Ekonomi:

Typ av FoU-aktivitet: Grundforskning Typ av projekt: Forskning Identifikationskod: 128 Regissörens namn: Teodoro Saul Kaufman Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2011 Slut: 06/2012 Ordnyckel: ANALYTISK VERKTYG; QA; AKTIVA FARMACEUTISKA INGREDIENSER; UTVECKLING OCH VALIDERING Kunskapsområde: Analytisk kemi Kunskapsdelområde: Analytisk kemi Specialitet: Farmaceutisk kvalitetskontroll

Typ av S&T-finansiering: FoU-projektTitel: PICT-2010-2643. Formulering av polyelektrolytkomplex för transport och kontroll av frisättningen av svampdödande läkemedel med topikal verkan Användningsområde: Qca., Petroqca. och Carboqca.-

Ind.FarmaceuticaRoll utförd: Regissör

Valuta: Pesos Belopp: 50 000,00 Datum från: 01/01/2011 till: 12/01/2012 Institution/er: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

NATIONELL BYRÅ FÖR VETENSKAP OCH TEKNISK FRÄMJNING / FOND FÖR VETENSKAP OCH TEKNISK FORSKNING

Utför: ja / utvärdera: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: Identifikationskod: PICT-2010-2643 Regissörens namn: Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01/2011 Slut: 12 /2012Nyckelord: ADHESIVE FILMS ; YTLIG MYKOS; KONTROLLERAD UTSLÄPP; OPTIMERING Kunskapsområde: Övriga hälsovetenskaper Underkunskapsområde: Övriga hälsovetenskaper Specialitet: Läkemedelsteknik

Typ av CyT-finansiering: Titel: Beredning av samlingar av halvsyntetiska föreningar i en blandning genom kemisk modifiering av växtextrakt Användningsområde: Kemi Utförd funktion: FoU-stipendiat Valuta: Pesos Belopp: 31 000,00 Datum från: 2010-03-30 till : 2013-03-30 Institution/er: NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA INVESTERINGAR Verkställer: nej / Utvärderar: nej Fonder: 100%

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Framställning av högfunktionaliserade tiazolidiner som utgångspunkt för utveckling av bibliotek av föreningar av biologiskt intresse. Tillämpning av reaktioner katalyserade av metaller för generering av molekylär mångfald Användningsområde: Kemi Utförd funktion: Forskare Valuta: Pesos Belopp: 50 000,00 Datum från: 2011-01-07 till: 2013-01-06

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (197)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 38 av

Institution/er: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100% Typ av FoU-verksamhet: Grundforskning Typ av projekt: Framställning av högfunktionaliserade tiazolidiner som utgångspunkt för utveckling av bibliotek av föreningar av biologiskt intresse. Tillämpning av metallkatalyserade reaktioner för generering av molekylär mångfald Identifikationskod: Regissörens namn: Carina Delpiccolo Medregissörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 07/2011 Slut: 06/2013 Nyckelord: MOLEKYLÄR MÅNGFALD ; SOLID STÖD; KATALYTISKA REAKTIONER Kunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemi Specialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Återvinning av slam från pappersindustrin för att erhålla produkter med högt förädlingsvärde Användningsområde: Massa- och pappersindustri

celulosicasFunktion utförd: Regissör

Valuta: Pesos Belopp: 30 000,00 Datum från: 2011-01-01 till: 2011-01-12 Institution/er: STATSSEKRETARIAT FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH

INNOVATION Utför: ja / utvärdera: ja Ekonomi: 100%

Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Typ av projekt: Identifikationskod: 112/21-130-10 Regissörens namn: Medledarens namn: Alejandra G. Suárez Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 01 /2011 slut: 12 /2011Nyckelord: CELLULOSISK MUD; PYROLYS; LEVOGLUCOSENONKunskapsområde: Organisk kemi Underkunskapsområde: Organisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: Targeting Anticancer Macromolecular Pro-drugs Användningsområde: Qca., Petroqca. och Carboqca.-

Ind.FarmaceuticaRoll utförd: Regissör

Valuta: Pesos Belopp: 3 300,00 Datum från: 12/01/2008 till: 12/01/2011 Institution/er: UNIV.NAC.DE ROSARIO Utför: ja / Utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet eller teknisk verksamhet: Experimentell utveckling Typ av projekt: Identifikationskod: Direktörens namn: Medregissörens namn: Projektsituation: Startdatum för deltagande i projektet: 12/2008 Slut: 12/2011 Nyckelord: ANTICANCER; PRO-DRUGSAKunskapsområde: Organisk kemiUnderområde för kunskap: Organisk kemiSpecialitet:

Typ av S&T-finansiering: Titel: Energiåtervinning av avfall och biprodukter från livsmedels- och skogsbrukskedjan i Italien och Argentina Användningsområde: Livsmedel Utförd funktion: Valuta: Euro Belopp: 114 000,00 Datum från: 2009-06-17 till : 28/02/2011Institution/er: Italienska universitetskonsortiet för Argentina (CUIA). Utför: nej / Utvärderar: nej Fonder: 50 %

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (198)

*10620120100117CO*10620120100117CO

Sida 39 av

Deltagande universitet Utför: nej / utvärderar: inga medel: 50 %

Typ av S&T-finansiering: FoU-projekt Titel: ?Utformning av pediatriska orala formuleringar för behandling av endemiska sjukdomar? Användningsområde: Människohälsa Funktion utförd: Direktör Valuta: Pesos Belopp: 30 000.00 Datum från: 11/01/2010 till: 03/ 01/2012 Institution/er: PROVINCE OF SANTA FE Verkställer: ja / utvärderar: ja Fonder: 100 % Typ av FoU-aktivitet: Tillämpad forskning Projekttyp: Forskning och utveckling Identifikationskod: Regissörens namn: Meddirektörens namn: Projektstatus: Startdatum för deltagande i projektet: 11/2010 Slut: 03/2012 Nyckelord: ENDEMIC DISEASES; ALBENDAZOL; BENSNIDAZOL; MIKROPARTIKLAR Kunskapsområde: Infektionssjukdomar Underområde för kunskap: Infektionssjukdomar Specialitet: Drug Transport Systems

ORIGINAL SIGNATER

PRESENTATION AV RAPPORTEN (**)

................................................................ .............. .................................. .......... ................................................................ ..........Plats och datum Direktörens underskrift

KAUFMAN, TEODORO SAUL

(**) Jag försäkrar härmed som en AFFIDAVIT att de uppgifter som tillhandahålls i både den tryckta och elektroniska versionen är identiska.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (199)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

1.1 Grunddata

(Institut, tekniskt vetenskapligt centrum eller program eller laboratorium)

Registrerad / korrigerad adress

Gatupostnummer:

Plats: Provins:

Telefoner: Fax:

E-post:

Webb:

Rättad adress

Gatupostnummer:

Plats: Provins:

Telefoner: Fax:

E-post:

Webb:

DIREKTÖR:

KVINNOR

E-post:[e-postskyddad]

VICE-DIREKTÖR (Efternamn och namn): çGreat Area of ​​Knowledge Code Andra områden

Cs. KAC för jordbruk, teknik och material. Biologisk och Hälsa KB Services

Cs. Exakta och naturliga KEC:er. Samhällsvetenskap och humaniora KSTechnology KT

1.2 Institutionell enhet

Relationstyp:

Sida 1

Institutionens namn

DAGAR

Namn

Typ av organism

20-12249147-2

Theodor Saul

AFIP-registrering

(0341) 437-0477 int. 112

Signorella, Sandra Rosanna

NEJ

OCH

Efternamn

Kaufman

S2002LRK

[e-postskyddad]

Santa Fe

Rosario Institute of Chemistry

(0341) 437-0477

Suipacha

Rosario

1. IDENTIFIKATION AV DEN UTFÖRANDE ENHETEN - VERIFIERA: Dessa kommer att vara de data dit formell kommunikation skickas

IQUIR

12.249.147

OCH

NEJ

UNR

OCH

b) Kontinuitetsavtal

RAPPORT ÖVER UTFÖRANDE ENHETER

Segla

Dokumentera

CUIL

Tekniska vetenskapscentra

3-Org. Publ. CyT

PR.

KONICET

NEJ

1-Universum. offentlig

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (200)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

FÖRKORTNING: IQUIR1.3 Administrativa data

ENHET(ER) SOM BETALAR(N) DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA SOM ÄR DETALJERADE

1.4 Byggande av infrastruktur

1.5 Totalt antal personalresurser:

Praktikant forskare Administration-

dragkraftig

34 0

14 0

0 0

48 0

Förtydliganden sid. 2

telefon

Gas

CONICETUNR

CCT Rosario

Under administration av ett regionalt centrum

UTFÖRANDE ENHETER

ADMINISTRATIV BEROENDE TYP

ENHET ÄGARE AV FASTIGHETEN

CONICETUNR

MINNE

Serv-GralesOficina

vi upprätthåller Byggnader----Säkerhet---

KONICET---- ----

Andra

Teknisk assistans-utbildning---UNR--- -------

Fastighetsägande Kvadratmeter

--------Internet

Elektricitet

VETENSKAPLIGT TEKNOLOGISKT CENTRUM UNDER VES ADMINISTRATION DET FINNS OCH/ELLER LISTA ÖVER UTFÖRANDE ENHETER SOM DET ÄR PARTNERSKAP

UNRUNR

UNR

Agua

181,00

---

Total mark (öppen + byggd)

837,00

KONICET

Oficinas de la U.E.

67,00

Laboratorier i E.U.

fri byggnadsmark

536,00

Library of the E.U.

EU:s uppbyggda yta.

Andra från E.U.

53,00

837,00

34

7

5

45

Ungefärligt värde på fastigheten där E.U. ($)

TOTAL

Personligt av

Stöd

CONICET Fast personal 4

Fast personal som inte är CONICET

Beroende av universitet

Fast personal som inte är CONICET

Beroende av andra enheter

4

UNR

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

34

033

Kamrater

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (201)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

2. UTRUSTNING Utrustning som ägs av Conicet

Lag nr.

Namn/typ Tekniska egenskaper Beräknad aktuell kostnad ($)

Tillverkningsår

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 3

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (202)

Sida 3

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (203)

FÖRKORTNING: IQUIR

År för införlivandet i E.U.

Sida 3

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (204)

Sida 3

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (205)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

3. Egendomsutrustning som inte kommer från Conicet som påverkas av den verkställande enheten FÖRKORTNING: IQUIR

Lag nr.

Namn/typ Tekniska egenskaper Beräknad aktuell kostnad ($)

Tillverkningsår

n

År för införlivandet i E.U.

1NCSCT Pharma ICH340L Stabilitetsugn

Utrustningskontroll: PLC mikrobehandlat styrsystem. Operatörsgränssnitt på en grafisk pekskärm i fullfärg. Temperatursensor (kontroll och registrering). Område som ska visas på skärmen är från 0ºC till 60ºC, med en upplösning på 0,1ºC. Stabilitetstemperatur mellan 5ºC och 55ºC. luftfuktighet mellan 30 och 80 %, larmgränser mellan 0ºC och 60ºC.

30.167 2011 2011

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 4

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (206)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

4. Organisationsschema FÖRKORTNING: IQUIR

Direktör*

Dr. A.S. Theodore S. Kaufman

biträdande direktör

Styrelse

6 medlemmar

divisioner

Kemisk analytisk kemi. Kemisk organisk. oorganisk

*Sedan 2011-10-17

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

sida 5

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (207)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

sida 5

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (208)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION 0

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

5. Styrelse/rådgivande eller kommitté. FÖRKORTNING: IQUIR

Direktör* Biträdande direktör

Dr. Teodoro S. KaufmanInv. Rektor

Området för organisk kemi

Dr. A.S. Ernesto G. Mata Dr William R. LabadieInv. Principal Inv. Adjunkt

Dr María I. Colombo Dra Mirta P. Mischne Inv. Oberoende docent

Analytisk kemiområde

Dr. A.S. Alexander OlivieriInv. Överlägsen

Område för oorganisk kemi

Dra.Sandra R. SignorellaInv. Oberoende

*Sedan 2011-10-17

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 6

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (209)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

6. Akronymavtal: IQUIR

Motpartens namn

Webbplats

Central

den med-

bruten

Avtalets mål Datum för

första avtalet

Senaste förnyelsedatum-

semester

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Avtal nr.

Typ av avtal

Sida 7

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (210)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

6. Akronymavtal: IQUIR

Motpartens namn

Webbplats

Central

den med-

bruten

Avtalets mål Datum för

första avtalet

Senaste förnyelsedatum-

semester

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Avtal nr.

Typ av avtal

Sida 7

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (211)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

6. Akronymavtal: IQUIR

Motpartens namn

Webbplats

Central

den med-

bruten

Avtalets mål Datum för

första avtalet

Senaste förnyelsedatum-

semester

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Avtal nr.

Typ av avtal

Sida 7

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (212)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

6. Akronymavtal: IQUIR

Motpartens namn

Webbplats

Central

den med-

bruten

Avtalets mål Datum för

första avtalet

Senaste förnyelsedatum-

semester

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Avtal nr.

Typ av avtal

Sida 7

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (213)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

6. Akronymavtal: IQUIR

Motpartens namn

Webbplats

Central

den med-

bruten

Avtalets mål Datum för

första avtalet

Senaste förnyelsedatum-

semester

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Avtal nr.

Typ av avtal

Sida 7

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (214)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

6. Akronymavtal: IQUIR

Motpartens namn

Webbplats

Central

den med-

bruten

Avtalets mål Datum för

första avtalet

Senaste förnyelsedatum-

semester

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Avtal nr.

Typ av avtal

Sida 7

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (215)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

7. PRESTANDA HOS UTFÖRANDE ENHET

Beskrivning av RESULTAT motsvarande året

FÖRKORTNING: IQUIR

1 LO

GR

O N

ro.

av

jorden

Beskrivning av RESULTAT - Mål motsvarande år 0

1 Offentliggörande av mål, syften och institutionella prestationer.

2 Inkorporering av nya stipendiater och forskare.

3 Utbildning av nya läkare.

4 Publicering av forskningsresultat i internationella tidskrifter. Kvalitetsförbättring.

5 Erhålla subventioner i nationell konkurrens.

6 Utbildning av unga studenter genom avhandlingsarbete.

7 Begäran om nya interna postdoktorer.

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 8

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (216)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

7. PRESTANDA HOS UTFÖRANDE ENHET

Beskrivning av RESULTAT motsvarande året

FÖRKORTNING: IQUIR

1 LO

GR

O N

ro.

av

jorden

Beskrivning av RESULTAT - Mål motsvarande år 0

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 8

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (217)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

FÖRKORTNING: IQUIR

8. ORSAKER SOM HJÄLPER till att uppnå RESULTATEN

Orsaksnummer

1

2

3

4

5

6

7

8.1 ORSAKER SOM GÖR SVÅRT att uppnå de PRESTATIONER som anges i 8

Svårighet nr.

12345

Aggressiv politik för spridning av institutionell verksamhet.

Uppnående av akademiska och vetenskapliga mål i tid av doktorander.

Kvalitet på forskningsplaner och projekt.

Attraktiva arbetslinjer. Bra arbetsmiljö.

Behov av teknisk koppling. Intresse för institutets verksamhet.

Kunskap om kollegor och intressegemenskap.

Intresse av att göra forskarutbildningar på intern nivå.

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

k) Otillräcklig fysisk plats

Beskrivning

b) Brist på andra ekonomiska källor a) Brist på ekonomiskt stöd. CONICETc) Brist på mänskliga resurser) Brist på utrustning

ORSAKER som bidrog till att uppnå prestationerna

Sida 9

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (218)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

FÖRKORTNING: IQUIR

Nr. Beskrivning Namnet på den enhet till vilken tjänsten tillhandahålls

Antal tjänster

tillhandahålls under året

c.1 NMR-spektroskopibestämningar Maprimed S. A. 35c.2 NMR-spektroskopibestämningar Wiener Labs SAIC 5c.3 Infrarödspektroskopibestämningar Wiener Labs SAIC 12c.4 Optiska rotationsbestämningar Wiener Labs SAIC 3c.5 Spektroskopibestämningar S.6 Roemmers SAICF NMR-spektroskopibestämningar 2c.7 Intertek Infrarödspektroskopibestämningar 14c.8 HAAS TCM Infrarödspektroskopibestämningar 7c.9 SGS Infrarödspektroskopibestämningar 66

c.10 NMR-spektroskopibestämningar Silvia Asis 4c.11 Infrarödspektroskopibestämningar UNITEC BIO 9

c.12 Infrarödspektroskopibestämningar Casa Garrone Bisio y Cia SRL 2

c.13 Infraröd spektroskopi bestämningar T6 Industrial SA 7c.14 NMR spektroskopi bestämningar Gleba 13c.15 Optiska rotations bestämningar Gleba 5c.16 NMR spektroskopi bestämningar Astrazeneca S. A 4c.17 Infraröd spektroskopi bestämningar Patagonia 8 Bioenergía 8 Bioenergía 8 Bioenergía 112c. 19 NMR-spektroskopibestämningar Genomma 2c.20 NMR-spektroskopibestämningar Investi Farma SA 2c.21 NMR-spektroskopibestämningar Laboratorios SAIBA SRL 1c.22 Optiska rotationsbestämningar Reagens SA 2c.23 Infrarödspektroskopibestämningar Explora24 SA 7cNL Industriell återstodsfiltratanalys Air Liquide S.A. 1c.26 Bestämning av högupplösta massor Maprimed S. A. 11c.27 Bestämning av högupplösta massor Roemmers SAICF 2SocPrivFL City BsAs SI C.11 Övriga serv.

SocPrivFL City BsAs JA C.11 Övriga serv.

YESUpca Santa Fe NEJ

Santa FeC.11 Övriga serv.

C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Santa Fe SI C.9 Serv.STAN

C.11 Övriga tjänster

C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Resten av Pcia Bs JA

SocPrivFL Santa Fe JA

SocPrivFL

C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Resten av Pcia Bs SI C.9 Serv.STANSocPrivFL GBA och La SI C.9 Serv.STAN

OCH

SocPrivFL GBA och La SI C.9 Serv.STAN

C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Santa Fe SI C.9 Serv.STANSocPrivFL Vila Pcia Bs SI

SocPrivFL City BsAs

C.9 Serv.STAN

SocPrivFL GBA och The SI C.9 Serv.STANSocPrivFL Santa Fe SI

C.9 Serv.STAN

Santa Fe SI C.9 Serv.STAN

C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Córdoba SI C.9 Serv.STAN

SocPrivFL City BsAs SISocPrivFL Santa Fe JA

SocPrivFL

SocPrivFL City BsAs SI C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Santa Fe SI C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Santa Fe SI C.9 Serv.STAN

SocPrivFL City BsAs SI C.9 Serv.STAN

C.9 Serv.STAN

SocPrivFL Santa Fe SI C.9 Serv.STANSocPrivFL Santa Fe SISocPrivFL Santa Fe SI C.9 Serv.STAN

SocPrivFL City BsAs SI C.9 Serv.STAN

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN9. Tjänster som enheten tillhandahåller till tredje part

Typ av organism

Organisationens högkvarter

Service Aran- inriktning

kategorisering

sid. 10

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (219)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

Akronym: JAG MINNE AV DEN UTFÖRANDE ENHETEN

9. Tjänster som enheten tillhandahåller till tredje part

sid. 10

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (220)

kategorisering

sid. 10

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (221)

sid. 10

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (222)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA FORSKNINGSRÅDET Akronym: IQUIR

10. TABELL ÖVER MEDELKÄLLA Intäkter för driftskostnader

Upplösningsnummer (MinCyT eller CONICET) BELOPP Nr 1 $ RAF 2011 Röd 406 (03/02/11) – (17/05/11) – (17/08/11) – (11/01/11) 127,000.002345678

ADMINISTRATION AV TREDJE PARTS SUBSIDIER TREDJE PARTS INTRESSER Fast löptid ränta 1 844,96

DELTOTAL FÖR RÖRELSEKOSTNADER 128 844,96

Inkomst för projekt

Typer av projekt AMOUNT $ AMOUNT u$s1. Aktuella forskningsprojekt i 0 finansierade endast av CONICET 329 025,00

2. Pågående forskningsprojekt i 0 medfinansierade av CONICET

3. Pågående forskningsprojekt i eller finansierade av andra nationella och utländska, offentliga och privata enheter 821 159,00 SUBTOTAL FÖR PROJEKT 1 150 184,00

Annan inkomst

Nº Beskrivning AMOUNT $ AMOUNT u$s1 Evenemang - Konferenser - Kongresser 2 000 002 Internationellt samarbete 98 000 003 Utrustning4 STAN Tjänster (Net of Commissions) Inkomst 2011 59 090 525 Övriga - Res 892 (04/08/09 och Res 892 (04/08/01) (04/08/09 och 5 $ 3101). 1/16 /11) 148 630,00 USD - 258 316,00 USD

SUMMA FÖR ANDRA 417 406,52

ENHETENS TOTALA INKOMST 1 696 435,48

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 11

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (223)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

11.- UTMÄRKELSER OCH OMMÄNNINGAR ERHÅLLADE AV FORSKARE VID UTFÖRANDE ENHETEN UNDER ÅRET 2011

Prisår

Namn / Identifiering av priset Tilldelande institution Land där priset är beläget

inst. bidragsgivare

Efternamn och namn på Conicet-forskare

tilldelats

2011 Dr José A. Catoggio. Bästa doktorsavhandling i Qca. Analytics

Argentinska föreningen för analytiska kemister

Argentina Gisela N. Piccirilli

2011 Metallomics. Poster Award utdelas

XXXVIIColloquium Spectroscopicum

Brasilien Alejandro Olivieri

2011 års invigningspris i kemi

National Academy of Cs. Noggrann, fysisk och

Argentina Alejandro Olivieri

2011 Unga kvinnliga forskare inom kemidisciplinen för Latinamerika och Västindien År 2011

Org. For Women in Science for the World i

Italien Silvina Pellegrinet

2011Kemiutbildning 2011

Argentinsk kemiförening

Argentina Marcela Rizzotto

2011 Bästa affisch från SAIQO Organic Synthesis-sektionen Argentina Sebastian O. Simonetti

2011 Omnämnande för det bästa arbetet inom kemometri AAQA Argentina Rubén M. Maggio

2011 Bästa muntliga presentation i kemi

XIX konferens för unga forskare

Paraguay Exequiel Carrier

2011 Josefina Prats Stimulus Award Josefina Prats Foundation Argentina Exequiel Porta

2011 Josefina Prats Stimulus Award Josefina Prats Foundation Argentina Sebastian O. Simonetti

2011 Josefina Prats Stimulus Award Josefina Prats Foundation Argentina Nicolás Grimblat

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 12

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (224)

MINISTERIET FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH PRODUKTIV INNOVATION

NATIONELLA RÅDET FÖR VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING

11.- UTMÄRKELSER OCH OMMÄNNINGAR ERHÅLLADE AV FORSKARE VID UTFÖRANDE ENHETEN UNDER ÅRET 2011

Prisår

Namn / Identifiering av priset Tilldelande institution Land där priset är beläget

inst. bidragsgivare

Efternamn och namn på Conicet-forskare

tilldelats

RAPPORT FRÅN DEN UTFÖRANDE ENHETEN

Sida 12

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (225)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

CENTRALT LABORATORIUM

Institutionen för klinisk biokemi

CENTENARY PROVINSSJUKHUS

Ledning av Bioq-laboratoriet. Stella C. Radcliffe Chef för labb vid sena skift och chef för Bioq Laboratory Duty. Ma. del C. Hourquescos Chef för labb. Morgonskift Bioq.Ma. Jose Svetaz

Bioq Automation Sektion. Stella Danielle Bioq Juan Rebagliatti*

Hematologisk sektion

Bioq. Spessot Graciela * Bioq. Adagio Ida Bioq. Ainsa Jorgelina * Bioq. Dasso Lucrecia *** Cristian Barrios **

Bioq Urologisektion. Yellow Ana ** Bioq. Alejandra Sanchez*

Bioq endokrinologisk sektion. Claudia Massoni

Bioq-proteinsektionen. Hourquescos María del Carmen (uppfyller två funktioner)

Bioq Gastroenterologisk sektion. Boggino Beatrice ●

Avsnitt Cell Immunitet Bioq. Bearzotti Mariela Bioq.Pelusa Fabian ***

Bioq immunserologisk sektion. patricia sciaratta

Nödvakt och intern mittsektion Bioq. Peacock Nancy Bioq. Cuis Nora****

Nattvakt och helgdagar

Invånare: Bioq. Carlos Santini Bioq. Gabriel Badino Bioq. Eliana Gonzalez Bioq. Luciano Veron Bioq. Barbara Santhia Bioq.Romina Diviani Bioq. Caroline Maga****

Administrativ personal

Ledningssekreterare Leandro Mauri ****

entrébord

Morgonpass: Gamez Palmyra ( Chef) Heredia Lysandro Valeria Parfait Eftermiddagspass Adet Sergio De Jesus E.*●

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (226)

Teknisk personal

MORGONSKIFT

Marinelli Beatriz ( chef ) Sánchez Ana María Toffi Alicia Biazzoni Vanesa * Alvarez Ma. Celeste*

EFTERMIDDSSKIFT Carnotta Enrique Bella Oscar*

Vårdpersonal

Gonzalez Claudia (Chief) Gonzalez Gabriela Pedraza Rebecca Perassi tysk

Allmän servicepersonal

MORGONSKIFT Morganti Julian (Boss) Cañete Verónica

SEN SKIFT Catanzzaro Juan Garcia Roxana

Vanessa Rodriguez

* Provinsiell personal ** Folkhälsa *** Licens för högre tjänst **** kontrakt *******

Timreduktion för funktionshindrade barn

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (227)

Nedan finns statistik över patienterna och tjänsterna som tillhandahålls av Central Laboratory, som ligger i Centennial Provincial Hospital.

STATISTISK DETALJ AV PATIENTER

Månad Vakt ambulerande praktik

TOTALA nödsituationer

4 115 januari 1 850 3 100 9 065

3,605 februari 2,094 2,887 8,586

4,057 mars 2,277 3,276 9,610

3.719 april 2.438 2.976 9.133

Mayo 4,351 2,939 3,271 10,561

4,148 juni 2,651 3,305 10,104

Julio 4,255 2,328 3,237 9,820

augusti 4,075 2,798 3,468 10,341

September 4,064 2,790 3,365 10,219

3.789 oktober 2.434 3.789 10.012

november 3,991 2,508 3,356 9,855

3.411 december 1.959 3.434 8.804

TOTALT 47 580 29 066 39 464 116 110

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (228)

STATISTISK DETALJ OM FÖRMÅNER

Månad sjukhusvistelse Ambulerande vakt och nödsituationer TOTALT

18 888 januari 17 830 20 413 57 131

16 736 februari 19 351 18 469 54 556

19 296 mars 20 149 17 795 57 240

19 350 april 21 508 19 631 60 489

Mayo 20,752 26,024 20,170 66,946

18 656 juni 22 876 18 754 60 286

Julio 21.869 19.841 22.454 64.164

24 953 augusti 24 113 23 225 72 291

21 021 september 26 937 20 723 68 681

20 312 oktober 24 101 20 638 65 051

21 059 november 25 041 21 933 68 033

18 477 december 19 770 25 957 64 204

TOTALT 241 369 267 541 250 162 759 072

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (229)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

STATISTISKT OMRÅDE OCH DATABEHANDLING

1.- UNDERVISNING

1.a.- EXAMEN UNDERVISNING

1.a.1.- STATISTIK (andra terminen)

Prof. Ansvarig: Prof. Mercedes Leiva Est. Assoc Lärare som berörs: Prof. Mercedes Leiva Est. Assoc. (till 01/12/11) Prof. Adj. Est. Graciela Furno (till 09/01/11) J.T.P. Bioq. Hebe Bottai J.T.P. Est. Liliana Racca J.T.P. Bioq. Juan J. Ivancovich Aux. av 1:a. Est. Liliana Cucciarelli Aux. av 1:a. Herr Lucas Daurelio

aux. av 2:a. Laura Piskulic (till 30/11/11). aux. av 2:a. Soledad Romero (till 08/31/11) Aux. av 2:a. Matías Musumeci (till 09/01/11) Aux. av 2:a. Aylén Ávila (sedan 09/01/11) Aux. av 2:a. Marcos Prunello (sedan 12/01/11) Antal inskrivna studenter: 319 Timmar: 6 timmar per vecka (3 timmar teoretiska lektioner och 3 timmar praktiskt arbete) Antal teorigrupper: 1 Antal praktiska arbetskommittéer: 10 Antal timmar veckovis konsultation timmar: 10 En valfri workshop med praktiskt arbete på datorn med hjälp av Microsoft Excel utvecklades också för studenter i ämnet. Den totala längden på workshopen var åtta veckor. Eleverna organiserades i små arbetsgrupper som var och en utförde tre praktiska uppgifter om 1:30 timmar vardera. Verkstaden ansvarade för 2:a assistenten. Lic Laura Piskulic, under överinseende av cheferna för praktiskt arbete Est. Liliana Racca och Bioq. Hebe Bottai.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (230)

1.a.2.- STATISTIK TILLÄMPAD FÖR KLINISK FORSKNING (Första terminen) Prof. Ansvarig: Prof. Mercedes Leiva Est. Assoc Lärare som berörs: Prof. Mercedes Leiva Est. Assoc. J.T.P. Bioq. Hebe Bottai J.T.P. Est. Liliana Racca Antal inskrivna studenter: 3 timmar: 3 timmar per vecka (teoretiska - praktiska lektioner) Antal uppdrag: 1 1.a.3.- STATISTIK. "Alternativt sätt att reglera den kompletterande terminen" (Res. C. D. Nº 122/06) Under första kvartalet hölls nio icke-obligatoriska workshops. Av de 34 inskrivna studenterna dök 28 (82,4%) upp för att ta minst en delkurs, och nådde regelbundenhet 12 av dem. Berörd lärare: Prof. Asoc Est. Mercedes Leiva Aux. 1:a År Liliana Cucciarelli 1.a.4.- DATOR

Prof. Ansvarig: Prof. Adj. Ing. Darío Weitz Lärare som berörs: Prof. Adj. Eng Dario Weitz JTP. Ing. Ricardo Brisighelli Aux. av 1:a. Ing. Diego Arévalo Aux. av 1:a. Ing. Hernán Tomé Catalá Antal inskrivna studenter: 120 per termin Arbetsbelastning: 3 timmar per vecka Antal kommittéer: 6 per termin Antal konsultationstimmar per vecka: 4 1.b.- FORSKARSUNDERVISNING

1.b.1.- BIOSTATISTIK

Ämne för specialiseringen inom:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (231)

Klinisk biokemi: Endokrinologi Berörda lärare: Prof. Adj. Est. Graciela Furno J.T.P. Bioq. Hebe Bottai J.T.P. Uppskattad Liliana Racca Undervisningsperiod: Första terminen. Antal inskrivna elever: 13 Timmar: 3 timmar per vecka (30 timmar totalt) 15/04 till 07/01 Farmacia Clínica Berörda lärare: Prof. Adj. Est. Graciela Furno J.T.P. Bioq. Hebe Bottai J.T.P. Uppskattad Liliana Racca Undervisningsperiod: Första terminen. Antal inskrivna studenter: 4 timmar: 3 timmar per vecka (30 timmar totalt) 15/04 till 07/01 1.b.2.- Tillämpade statistiska metoder – Tillämpad statistik. Ämnen som undervisas samtidigt för doktorsexamen i kemivetenskap och doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Berörda lärare: Prof. Asoc Est. Mercedes Leiva Prof. Adj. Est. Graciela Furno J.T.P. Bioq. Hebe Bottai J.T.P. Est. Liliana Racca J.T.P. Bioq. Juan José Ivancovich Undervisningsperiod: Första terminen Antal inskrivna studenter: 46 Timmar: 70 totalt timmar 05/16 till 06/10 1.b.3.- Slutprojekt för specialisering i immunhematologi. Berörd lärare: Liliana Racca

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (232)

Antal inskrivna studenter: 6 Period: årligen 1.c.- DELTAGANDE I RÅDGIVANDE KOMMITTÉER FÖR ATT BESLUTA UTVECKLING AV UNDERVISNINGSUTVECKLINGAR OCH I UNDERSÖKNINGSRÄTTAR FÖR ATT DOMSA OM SLUTFÖRANDE PROJEKT FÖR SPECIALISERINGAR OCH AVHANDLINGAR Medlemmar i rådgivande kommittéer för lediga anbud och evenemang JTP och 1:a kategori assistenter från statistik- och databehandlingsområdet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. Leiva, M.; Furno, G.; Bottai, H. och Racca, L. Ledamot av den slutliga specialdomstolen. Forskarutbildningsspecialist i immunhematologi: Bioq. Alicia Tomasa Nussbaum. Titel: "HLA-systemets deltagande vid HIV-infektion". Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. UNR (Liliana Racca). Specialisering i klinisk farmaci. Odla. Juliet Giordani. Titel: "Studie av effekterna av användningen av amikacin, gentamicin och vankomycin hos inlagda patienter vid Provincial Hospital del Centenario, Rosario". Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. (Hebbe Bottai). 1.d.- SPECIELLITET FÖR SLUTVERKENS RIKTNING

Co-direction Slutprojekt Specialitet i klinisk farmaci ”Förekomst och typer av biverkningar associerade med användningen av det monovalenta vaccinet mot influensa A i den västra subregionen av Rosario-noden. Studie i vårdpersonal och i barnbefolkningen under 5 år. Odla. Jorgelina Montemarani (Hebe Bottai). 2.- TRÄNING

"Statistisk processkontroll". Distansmodalitet genom FRBA Virtual Campus (National Technological University, Buenos Aires regionala fakultet). Varaktighet: från 16 november till 28 december; 42 klocktimmar. Slutprov godkänd. (Laura Piskulic)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (233)

"Introduktion till metodik och statistik orienterad mot hälsoforskning". Distanskurs genomförd genom den virtuella plattformen för Argentine Center for Scientific and Technological Information (CAICYT-CONICET). Varaktighet: från 23 mars till 11 maj; 96 timmar. Slutprov godkänd. (Laura Piskulic) "Introduktion till statistikpaketet SPSS". Distanskurs genomförd genom den virtuella plattformen för Argentine Center for Scientific and Technological Information (CAICYT-CONICET). Varaktighet: från 23 mars till 11 maj; 96 timmar. Slutprov godkänd. (Laura Piskulic)

Lärarutbildningsworkshop "Varför och hur man hanterar läsning och skrivning på universitetet." Fakulteten för ekonomi och statistik. A R. Rosario, 24 och 25 juni; 12 timmar. (Liliana Cucciarelli) XXXIX Argentine Colloquium on Statistics. Handelshögskolan. National University of the Coast. Santa Fe, 12-14 oktober. (Liliana Cucciarelli) 3.- FORSKNING

3.1.- PUBLICERADE VERK

Extrakt av Ascaris lumbricoides: förändring av erytrocytladdningen med Alcian Blue-metoden. Ponce de León P., Di Vita S., Racca L., Biondi C., Valverde J. Cuban Journal of Tropical Medicine. ISSN 0375-0760.Vol.63 (3): 263-267, 2011.

HLA-DRB1 som en risk- eller resistensfaktor vid autoimmun hepatit. Garcia Borras S., Moreno J., Abraham N., Tanno H., Garcia Laplaca M., Rossi M.C., Racca L., Racca A. Immunology (Spanien) Doyma, Barcelona. ISSN 0213–9626.30(4):115–118, 2011 .

Primära akrosyndrom Argentina Archives of Dermatology. ISSN 0066-6750 - 61:93-99, 2011 Leroux María Bibiana; Lashak Celina; Berbotto Guillermo, Marisa Jorfren; Bernardo Pons Estel, Hebe Bottai, Mercedes Leiva Jämförelse av inokuleringsmetoder för att karakterisera relativ aggressivitet hos två sojabönor plötslig dödssyndrom, Fusarium virguliforme och F. tucumaniae.

Scandiani Maria Mercedes, Ruberti Delma S., Giorda Laura M., Pioli, Rosanna N., Luque Alice G., Bottai Hebe, Ivancovich John J, Takayuki Aoki & Kerry O’Donnell Tropical Plant Pathology. Vol 36 (3) maj-juni (2011)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (234)

3.2.- PUBLICERADE ABSTRAKTER

Anti-fibronektin, anti-histonantikroppar vid autoimmun hepatit. Moreno, J.; Abraham, N.; Cotorruelo, C.; Biondi, C.; Racca, A.; Racca, L.; Garcia Borras, S. Biocell ISSN 0327-9545; 35(2): 97, A179, 2011 IgG i erytrocytsubpopulationer av olika ålder. Ensinck, M.A.; Rucci, A.; Cotorruelo, C.; Garcia Borras, S.; Racca, L.; Biondi, C.; Racca, A. Biocell ISSN 0327–9545; 35(2): 106, A181, 2011 3.3.- PRESENTATIONER PÅ KONGRESS

Bedömning av åldringsmarkörer på röda blodkroppar genom flödescytometrisk analys. XXI regionkongress. International Society of Blood Transfusion. Lissabon Portugal. 18-22 juni 2011. Ensinck, M.A., Fiorenza G., Rucci A., Biondi C., Racca L., Racca A. Sammanfattning publicerad i Vox Sanguinis ISSN 0042-9007, 101: 240, 2011. Immunoglobulinbestämning G i åldrande erytrocyter genom flödescytometri. VII kongress. Iberoamerican Group of Transfusion Medicine. XIII argentinska kongressen. Buenos Aires. 10-12 augusti 2011. Ensinck, M.A., Rucci A., Cotorruelo C., Racca L., Racca A. Association of HLA-DRB1 polymorphism and Autoimmune Hepatitis in Rosario, Argentina. VII kongress. Iberoamerican Group of Transfusion Medicine. XIII argentinska kongressen. Buenos Aires. 10-12 augusti 2011. García Borrás S., Tanno H., Cotorruelo C., Moreno J., Abraham N., Racca L., Racca A. Biomarkörer hos HIV+-patienter med immunrekonstitutionsinflammatoriskt syndrom (IRIS). III Nationella AIDS-kongressen. San Juan, 24-27 augusti 2011. Rateni, L.; Racca, L.; Marconi, L.F.; Callarami, G.; Palazzi, J.; Lupo, S. Modifiering av erytrocytbelastning genom extrakt av Ascaris Lumbricoides med Alcian Blue-metoden. Ponce de Leon, P.; DiVita, S.; Racca, L.; Biondi, C.; Valverde, J. VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet. Kliniska områden. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Rosario, 7, 8 och 9 september 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (235)

Jämförelse av metoder för biofilmbildning av Candida-arter. Preliminär uppsats. VI kongress och tionde biokemiska mötet. Kliniska områden. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Rosario, 7, 8 och 9 september 2011. Biasoli, M.; Tosello, M.E.; Luque, A.; Amigot, S.; Racca, L.; Magaró, H. Logistisk regression tillämpas på analys av recept på antacida-antiulcusmedel hos en grupp diabetespatienter. VI kongress och tionde biokemiska mötet. Kliniska områden. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Rosario, 7, 8 och 9 september 2011. Marzi, M.; Calvin, E.; Nunez, M.; Racca, L.; Quaglia, N. CD47-uttryck på senescenta erytrocyter. VI kongress och tionde biokemiska mötet. Kliniska områden. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Rosario, 7, 8 och 9 september 2011. Ensinck, M.A.; Rucci, A.; Florence, G.; Racca, L.; Ruzzini, M.; Racca, A. Närvaro av anti-fibronektin och anti-histoner hos patienter med autoimmun hepatit. VI kongress och tionde biokemiska mötet. Kliniska områden. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Rosario, 7, 8 och 9 september 2011. Moreno, J.; Abraham, N.; Rossi, M.C.; Racca, A.; Racca, L.; García Borrás, S. Identifiering av RHD-alleler ansvariga för variant D-fenotyper. VI kongress och tionde biokemiska mötet. Kliniska områden. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Rosario, 7, 8 och 9 september 2011. Luján Brajovich, M.; Trucco Boggione, C.; Larroque, C.; Racca, L.; Racca, A. Endocrine Response in Immune Reconstitution Syndrome. LIX årsmöte för Argentine Society of Immunology. San Miguel de Tucumán, 15 till 21 oktober 2011. Rateni, L.; Pelizari, A; Racca, L.; Palazzi, J.; Lupo S. Deltagande av HLA-alleler i det terapeutiska svaret på Pegylated Interferon Alpha och Ribavirin vid HCV-infektion. XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosario, 1 och 2 december 2011. Rossi, M.C.; Moreno, J.; Abraham, N.; Regiardo, M.V.; Tanno, H.; Racca, A.; Racca, L.; García Borrás, S. Utvärdering av mediatorer av fagocytos av senescenta erytrocyter. XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosario, 1 och 2 december 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (236)

Ensinck, M.A.; Rucci, A.; Racca, L.; Fiorenza, G.; Biondi, C.; Racca, A. Modifieringar i autolog immunglobulinbindning associerad med erytrocytåldring. XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosary Biology Society. Rosenkransen 1 och 2 december 2011. Silversmith, E.; Rucci, A.; Ensinck, M. A.; Racca, L.; Biondi, C.; Racca, A. Värdefull kollega antar en erytromelalgi XXIX årsmöte för latinamerikanska dermatologer 1 till 4 maj 2011. Guayaquil. Ecuador. Leroux MB, Lashak C, Barraza S, Rinaldi M, Squeff M, Carbo E, Bottai H, Leiva M, Estrella V, Bosch P.

Prognostiskt värde av periungual videokapillarroskopi. XXIX årsmöte för latinamerikanska hudläkare 1 till 4 maj 2011. Guayaquil. Ecuador Leroux MB, Lashak C, Berbotto G, Jofren M, Pons Estel B, Bottai H, Leiva M, Bosch P.

Yttrande från akademiker och lärare om kursplansändringen av biokemikarriären vid fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid National University of Rosario (UNR). XV Möte för utbildare i kemi 4 till 6 maj 2011. Buenos Aires. Drogo C, Leiva M, Bottai H, Fica R, Rizzotto M.

Betydelsen av innehållet i allmän och oorganisk kemi (QGI) för 4:e års farmacistudenter vid National University of Rosario. En första uppskattning. 4 till 6 maj 2011. Buenos Aires. Rizzotto M, Leiva M, Bottai H, Fica R, Drogo C.

HPV-prevalens hos sexuellt aktiva kvinnor i södra provinsen Santa Fe XXIX International Congress of Obstetrics and Gynecology. 2 till 4 juni 2011. Buenos Aires. Mamprín R, Chouhy D, Cerda B, Bottai H, Leiva M, Giri A.

Analys av det fysiska tillståndet för HPV-16 hos kvinnor med och utan cervikal patologi. XXIX internationella kongressen för obstetrik och gynekologi. 2 till 4 juni 2011. Buenos Aires. Mamprín R, Godeken A, Cavatorta A, Chouhy D, Bottai H, Leiva M, Giri A. Exponering av barn för miljötobaksrök: en väntande fråga.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (237)

XXXIV årliga kongressen för Argentina Association of Allergy and Clinical Immunology. 1 augusti 2011. Buenos Aires. Bandín G, Mindel E, Sarraquigne P, Colella M, Bottai H, Leiva M, Buljuvacich D. Erythromelalgia, an orphan disease? 20:e argentinska kongressen för dermatologi. 11 till 14 augusti 2011. Córdoba. Leroux MB, Lashak C, Barraza S, Rinaldi M, Squeff M, Carbo E, Bottai H, Leiva M, Star V, Bosch P. Periungual kutan mikrocirkulation. Nyckeln till differentialdiagnosen hos Raynaud. 20:e argentinska kongressen för dermatologi. 11 till 14 augusti 2011. Cordova Leroux MB, Lashak C, Berbotto G, Jofren M, Pons Estel B, Bottai H, Leiva M, Bosch P. 2011-2011.

Samband mellan anti-annexin-antikroppar och andra markörer för antifosfolipidaktivitet hos återkommande aborterande kvinnor med autoimmuna sjukdomar. 44:e argentinska kongressen för reumatologi. 12 till 15 oktober 2011. Rosenkrans. Musuruana J, Valdés M, Bearzotti M, Svetaz M, Daniele S, Sjoberg I, Fornasiero L, Bottai H, Almará A, Gersevich S, Pelusa H, Arriaga S. Analys av variabiliteten av urinalbumin/kreatininkvot som funktion av tiden och lagringstemperaturen. XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosary Biology Society. 1 och 2 december 2011. Rosenkrans. Pezzarini E, Carbonell M, Valdés M, Almará A, Daniele S, Zumoffen C, Bottai H, Arriaga S, Pelusa F.

Om bildandet av romanlärare i kemi (Projekt 1BIO245) V Science and Technology Conference. UNR. 16 november 2011. Rosenkrans. Rizzotto M, Drogo C, Demaría I, Trapé M, Ficac R, Leiva M, Bottai H. Kemisk-fysikaliska och/eller biologiska studier av biooorganiska system med farmakologiskt eller miljömässigt intresse (1BIO241) V Science and Technology Conference. UNR. 16 november 2011. Rosenkrans. Rizzotto M, Pontoriero A, Giulidori C, Mosconi N Hure E, Monti L, Drogo C, Leiva M, Bottai H.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (238)

3.4.- UTFÖRDA ARBETEN FÖR ANDRA OMRÅDEN

Analys av variablerna: isolerade celler, cellaggregat och ASP för olika koncentrationer. För Bioq. Alicia Fontana. Fysiskt område. 2011. (Liliana Racca). Studie av effekten av patologi och genotyp på koncentrationen av PADI1 för Felipe Zechinattis avhandling. Hematologiområdet. (Liliana Racca) Jämförelse av rottillväxt i arabidopsis thaliana-växter som motsvarar genotyperna m2p5 och wt. För Lic Rodrigo Gomez. Centrum för fotosyntetiska och biokemiska studier (Hebe Bottai). Studie av linjens och behandlingens effekt på assimileringen av CO2. Avhandling Luisina Palos. Direktör Dr. Analía Lodeyro (Hebe Bottai) Studie av lösligheten av albendazol. För Gisela Piccirilli- Pharmacotechnics Area (Juan José Ivancovich, Hebe Bottai). Jämförelse av sannolikheten för ett positivt resultat med RF-testet och med Acs a-CCP hos patienter med diagnosen reumatoid artrit och hos patienter med polyartrit. "Anti-citrullinerade peptidantikroppar: vår erfarenhet av deras diagnostiska användbarhet". För doktor María José Svetaz. Cellulär immunitetssektion (Hebe Bottai).

4.- FÖRLÄNGNING

Medlem av projektet "Multidisciplinär ledning för bidraget till människors och djurs hälsa av zoonoser i influensområdet för Fakulteten för veterinärvetenskap Casilda". Förlängningsprojekt. CS-upplösning Nº 1352/2010 UNR. (Liliana Racca) Statistisk analys av det slutliga arbetet med examen i näringslära från University of Concepción del Uruguay "Beskrivning av de barn som deltog i programmet för återhämtning av barn med nutritionell risk "NUTRIR MÁS" från augusti 2005 till december 2009 . Jaquelina Lujan. April 2011. (Hebe Bottai, Liliana Racca). Uppmärksamhet och råd till akademiker och lärare från andra fakulteter om statistikansökningar.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (239)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

BAKTERIOLOGISKT OMRÅDE

examensundervisning

Bakteriologi: Biokemiexamen (4:e år). Ansvarig professor: Dr Emma G. Sutich. Diktering av teoretiska klasser: Dr Emma Sutich, Dr Isabel Bogado, Dr Claudia Balagué, Dr Adriana Limansky. Lärare som ansvarar för uppdrag: Bioq. Silvia Larini, Bioq. Patricia Marchiaro, Bioq. Jorgelina Perez, Bioq. Roxana Sempio, Dr Claudia Abecasis, Bioq. Cecília Casabonne, Dr Virginia Aquili, Bioq. Guillermo Ebner, Dr Inés Toresani. Mikrobiologisk diagnos: Biokemi Karriär (5:e året). Lärare med ansvar för Bioq-uppdrag. Laura Colombo. Samverkande lärare vid förberedelse och avläggning av tentamen: Bioq. Patricia Marchiaro, Dr Inés Toresani. Obligatorisk yrkesutövning: Biokemi karriär (5:e år) Lärare ansvarig för Bioq uppdrag. Laura Colombo. Samverkande lärare vid förberedelse och avläggning av tentamen: Bioq. Patricia Marchiaro, Dr Inés Toresani. Introduktion till biokemiska problem: Biokemi Karriär (1:a året) Diktering av teoretiska klasser: Bqco. William Ebner.

Avhandlingsriktning

Examensarbete av kandidatexamen i bioteknik pågår.

Ämne: "Molekylär karakterisering och studie av stabilitetsförhållandena och aktiviteten hos bakteriofager på Shiga-toxigena Escherichia coli-stammar isolerade från mat". Student: Leonel Migliore (fil: M-0003/5) Godkänd med utmärkelse 2011. Regissör: Dra Aquili, Virginia Ämne: "Uttryck av virulensdeterminanter och bakteriell resistens i Escherichia coli

Shigatoxigen under påverkan av läkemedel och livsmedelstillsatser”. Student: Ignacio Bolognino Utvecklingsperiod: 2011 – 2012 Regissör: Bioq. Esp. Cecilia Casabonne

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (240)

2

Personalutbildning.

doktorsavhandlingar.

I aktion:

• Doktorsavhandlingsämne: "Biogenes och molekylär karakterisering av sekretionsproteiner involverade i antimikrobiell resistens hos gramnegativa bakterier". Regissör: Dr. A. Viale. Medrektor för doktorsavhandling: Dr Adriana Limansky Examensstudent: Lic Biotechnology Verónica Relling. Doktorsexamen i biologiska vetenskaper från Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Ackrediterad av CONEAU, som kategori A. Resol. Nackdelar. Topp 6/5/02. Resol. CONEAU: 4/8/99.

• Ämne för doktorsavhandlingen: "Resistens mot ββββ-laktamer förmedlad av enzymer i gramnegativa baciller". Regissör: Dr Adriana Limansky. Doktorsavhandling Medrektor: Dr. A. Viale. Examensstudent: Biokemist Patricia Marchiaro. Doktorsexamen i biologiska vetenskaper från Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Ackrediterad av CONEAU, som kategori A. Resol. Nackdelar. Topp 6/5/02. Resol. CONEAU: 4/8/99.

• Ämne för doktorsavhandlingen: ”Utveckling av en blandning av fager för biokontroll av virotyper av

Escherichia coli i den regionala livsmedelsindustrin” Examensstudent: Bioteknikexamen David Tomat. Adress: Dr Claudia Balagué. Medregi: Dr Andrea Quiberoni. PhD i biologiska vetenskaper. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R.

Inriktning av slutarbetet av Specialiseringskarriären i klinisk bakteriologi.

Slutverk försvarade och godkända:

• Titel: "Molecular epidemiology of nosocomial infections by Achromobacter xylosoxidans and Stenotrophomonas maltophilia". Bioq. Raquel Mari. Regissör: Dr Adriana Limansky. juni 2011.

Slutliga arbetsprojekt presenterade och godkända:

I aktion

• Titel: "Karakterisering av Escherichia coli-stammar som producerar hemolytiskt uremiskt syndrom

i staden Rosario. Student: Bioq. Luis Caprile. Regissör: Dr Claudia Balagué Medregissör: Dr Claudia Abecasis Utvecklingsperiod: 2008 - 2011.

• Titel: "Effekten av antibiotika och konserveringsmedel på aktiveringen av bakteriofagers lytiska cykel i

shigatoxigena stammar”. Student: Bioq. Ana Lía Redolfi Regissör: Dr Claudia Balagué Medregissör: Dr Luisa Fernández Utvecklingsperiod: 2008 - 2011.

• Titel: Studie av urovirulens av Proteus mirabilis hos patienter med och utan urologiska komplikationer. Student: Bioq. Marisa Musto

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (241)

3

Regissör: Dr Claudia Balagué Godkänd med utmärkelse 2011.

• Titel: In vitro-studie av olika kombinationer av antimikrobiella medel för att optimera valet av

behandling av multiresistenta bakterier Student: Bioq. tusensköna gomez

Direktör: Dr. Isabel Bogado Utvecklingsperiod: 2010 – 2012. Projektet godkänt.

• Titel: Studie av metoder för att isolera vankomycinresistenta enterokocker i ett intensivvårdsrum på ett Rosario Assistance Center – Student: Bioq. Carina Martinich Direktör: Dr Emma Sutich Utvecklingsperiod: 2008-2011

• Titel: Vikten av att detektera meticillinkänsliga Staphylococcus aureus-isolat som är hyperproducenter av β-laktamas.

Student: Bioq. Miriam García Direktör: Dr. Isabel Bogado Utvecklingsperiod: 2011 – 2013. Projektet godkänt.

• Titel: Undersökning av Mycoplasma hominis och Ureaplasma urealyticum hos gravida kvinnor under graviditetens sista trimester. Finjustering av diagnosmetoden på SAMCO-sjukhuset i Las Parejas. Student: Bioq. Araceli Depetris Direktör: Dr. Inés Toresani Utvecklingsperiod: 2009-2012

Forskarutbildning:

Centennial Provincial Hospital:

Utbildning av deltagare till assistanstjänsten inom bakteriologiområdet: Lärare: Dr. Isabel Bogado, Dr. Aquili Virginia, Bioq. Jorgelina Perez, Dr Claudia Abecasis, Bioq. Cecilia Casabonne, Bioq. Silvia Larini, Bioq. Patricia Marchiaro, Bioq. Roxana Sempio, Dr. Inés Toresani, Bioq. Guillermo Ebner och vårdpersonal: Bioq. Gabriela Cera, Bioq. Inés Demaría, Bioq. Maria Julia Spoleti. Utbildning av biokemiska invånare: Lärare: Dr Claudia Abecasis, Dr Inés Toresani, Dr Virginia Aquili, Bioq. Cecilia Casabonne, Bioq. Silvia Larini, Bioq. Jorgelina Perez, Bioq. Patricia Marchiaro, Bioq. Guillermo Ebner, Bioq. Roxana Sempio. Vårdpersonal: Bioq.Gabriela Cera, Bioq. Inés Demaría, Bioq. Maria Julia Spoleti. Mikrobiologilaboratoriet Eva Perón skolsjukhus:

Närvaro och bostäder. Bjöd in lärare att undervisa i ämnet pediatrik (examen, medicinkarriär) och medicinska specialkarriärer. Arrangörer och talare i tvärvetenskapliga seminarier på begäran av HEEP Teaching and Research Committee. Ansvarig professor: Bioq Laura Colombo. Biokemiska medarbetare: María del Carmen Dalman, Eduardo Gregorini, Mariángel Rinaudo, Juan Rebagliati.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (242)

4

Forskarutbildningskurser:

- Adriana Limansky, - Lärare i forskarutbildningen: "Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar. Samarbetande lärare: Bioq. Patricia Marchiaro. - Adriana Limansky - Forskarutbildning: "Molekylär epidemiologi". 5:e modulen i det kontinuerliga yrkesutbildningsprogrammet i klinisk biokemi. National University of the Northeast och Colleges of Biochemists i provinsen Chaco och Corrientes. 18 och 19 november 2011. Corrientes.

- Emma Sutich - Föreståndare och lärare för Teoretisk-Praktisk kurs: Antibiotikaresistens. Feno- och genotypdetektion. Klinisk betydelse av dess upptäckt - FCByF Graduate School, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar. - Emma Sutich - Samordnare för rundabordssamtal nr 4 "Resistens mot antimikrobiella medel" III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosario kommun, Biokemiska nätverk i provinsen Sta Fe och CNRL-ANLIS från Nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. - Emma Sutich - Paneldeltagare vid det runda bordet: Perinatala sjukdomar. XIV argentinsk konferens om mikrobiologi och III konferens om mikrobiologi och infektionssjukdomar i NEA – MINEA 2011, i Resistencia, Chaco, från 29 september till 1 oktober 2011 – Isabel Bogado – Lärare i forskarutbildningen: “Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar. - Isabel Bogado – Koordinator för kursen "Concurrence in bacteriology", forskarutbildning, anordnad av Secretary of Graduates vid Faculty of Biochemical and Pharmaceutical Sciences, U.N.R., från 4 april till 28 oktober 2011.- Längd: 600 timmar - Inés Toresani - Lärare i forskarutbildningen: ”Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar. - Jorgelina Pérez - Lärare i forskarutbildningen: "Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar - Silvia Larini - Lärare i forskarutbildningen: ”Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar. - Roxana Sempio - Lärare i forskarutbildningen: ”Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar - Colombo, Laura - Rinaudo Mariángel- Koordinatorer och föreläsare: Kurs: "Urininfektioner hos människor och små djur, vanligaste felen vid diagnos" Sekreterare för förlängnings- och samhällsservice vid Odontologiska fakulteten - Argentina föreningen of Microbiology - Rosario Branch - Praktisk Teoretisk 30 timmar med slutvärdering. Rosenkransen november 2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (243)

5

- Juan Rebagliati - Gästföreläsare för forskarkursen: "Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar. - Cecilia Casabonne - Lärare i forskarutbildningen: ”Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar - Lärare i forskarutbildningen: "Food Microbiology": Regissör: Dr Claudia Balagué. Kurs ackrediterad till doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Oktober 2011. - Virginia Aquili - Lärare i forskarutbildningen: “Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar - Lärare i forskarutbildningen: "Food Microbiology": Regissör: Dr Claudia Balagué. Kurs ackrediterad till doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Oktober 2011. - Guillermo Ebner - Lärare i forskarutbildningen: "Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar - Lärare i forskarutbildningen: "Food Microbiology": Regissör: Dr Claudia Balagué. Kurs ackrediterad till doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Oktober 2011. - Livsmedelsmikrobiologi: Regissör: Dr Claudia Balagué. Lärare: Guillermo Ebner, Virginia Aquili, Cecilia Casabonne, Isabel Bogado. Kurs ackrediterad till doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Oktober 2011. - Inés Demaría - Lärare i forskarutbildningen: "Antibiotikaresistens. Feno- och genotypstudie. Den kliniska betydelsen av dess upptäckt”. Regissör: Dr Emma Sutich. Forskarskola vid FCByF, UNR. Juni 2011. Timmar: 60 timmar Forskningsprojekt under utveckling:

• Molekylär epidemiologi av resistens mot karbapenemer medierad av B-laktamaser i icke-fermenterande gramnegativa bakterier. Regissör: Adriana Limansky. Medlemmar: Bioq. Patricia Marchiaro, Bioq. Gabriela Cera. Program för främjande av vetenskaplig och teknisk forskning, sekretariatet för vetenskap och teknik. A R. Perioden 2010-2013.

• ”Epidemiologisk övervakning och antimikrobiell resistens av icke-fermenterande baciller

multiresistenta kausala infektioner av nosokomiala infektioner på offentliga sjukhus i Rosario”. Ansvarig: Dr Adriana Limansky. Medlemmar: Bioq. Patricia Marchiaro. Projekt instiftat enligt ett särskilt avtal mellan FCByF, UNR och avdelningen. Kommunal biokemist, folkhälsominister, Rosario kommun. Sedan 2003-.

• "Molekylär epidemiologi och antimikrobiell resistens i gramnegativa bakterier

Multiresistent." Avtal upprättat mellan Bakteriologi, FCByF, UNR; IBR (CONICET); och avd. Kommunal biokemist, hälsoministeriet Santa Fe-provinsen Ansvarig: Dr Adriana Limansky. Medlemmar: Bioq. Patricia Marchiaro. Från 2009-2011.

• BIO183-projekt ackrediterat av National University of Rosario. Upplösning CS 1041/2008.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (244)

6

Titel: Uttryck av virulensdeterminanter och bakteriell resistens i Escherichia coli under påverkan av läkemedel och livsmedelstillsatser. Regissör: Dr Claudia Balagué. Medregissör: Dr Luisa Fernández. Ackrediterat som ett forskningsprojekt inom programmet för främjande av vetenskaplig och teknisk forskning. Sekretariatet för vetenskap och teknik. U. N. R. Medlemmar: Aquili Virginia, Casabonne Cecilia Utvecklingsperiod: 2008-01-01 - 2011-12-31.

• Avtal med regionalt läkemedelsbolag. Studie av effekterna av vismuthydroxid på virulensen av Escherichia coli-stammar.

• "Streptococcus agalactiae: studie av dess resistens mot antimikrobiella medel" – Regissör: Dr Emma

G Sutich – Medregissör: A. Limansky – Medlemmar: G Ebner, J Pérez, I Toresani, I Bogado. Assistent: P Grasso, deltagare: M M Romero – januari 2009- december 2012 - Ackrediterat som forskningsprojekt inom programmet för främjande av vetenskaplig och teknisk forskning. Sekretariatet för vetenskap och teknik. U.N.R. BIO 215 – Resol. CS nr 544/2009.

• 2010-2013 PID: BIO 247 EFFEKTEN AV DEN CELLULÄRA OCH HUMORALISKA IMMUNSVARET HOS PAR

INFERILITET OCH DESS RELATION TILL GENITALA INFEKTIONER. Regi: Adriana Brufman. Medlemmar: Garcia Rosasco, Marcela; Chaingam, Chanthana; Colombo, Laura Gracie. Hjälpanställda: Zilli, Mary Paula; Perona, mamma. jul; Zattara, Romina Paola. Rådgivare: Orellano, Elena Graciela. Deltagare: Streiger, Stephen. C.S. resolution: nr 786/2

publicerade verk

Med domare.

- Balagué C., Perez J., Rinaudo M., Fernandez L. Hämning av vidhäftningen till katetrar av uropatogena Escherichia coli genom sub-inhiberande koncentrationer av cefotaxim. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. 155, 150-156. 2011. - Tomat, D., Aquili V., Quiberoni A., Balagué C. Effekten av fagbiokontroll på Escherichia coli-stammar

Shigatoxinproducenter i köttprodukter. Medical Journal of Rosario. 77, 16-23. 2011. - Tomat, D., Migliore L., Aquili V., Quiberoni A., Balagué C. Phage biokontroll av enteropatogena och Shigatoxin-producerande Escherichia coli i köttprodukter. Godkänd för publicering i Food Microbiology. 2011.

- Casabonne, C., Pérez J., Balagué C., Fernández L. Fenotypisk och genotypisk karakterisering av ESBL i kliniska isolat av Enterobacteria. Godkänd för publicering i Latin American Clinical Biochemical Act. 2011. - Subils, T., Aquili V., Ebner G., Balagué C. Effekt av konserveringsmedel på Shiga-toxigena fager och Shiga-toxin från Escherichia coli O157: H7. Godkänd för publicering i Journal of Food Protection. - Pérez, L., Aquili V., Balagué C., Verdini R. Biocidegenskaper hos vassleprotein/glyceroländbara filmer inkorporerade med kaliumsorbat för att kontrollera icke-O157 Shigatoxin-producerande Escherichia coli. Inlämnad för publicering till Journal of Food Sciences. - Ravasi P, Limansky A, Rodriguez RE, Viale AM, Mussi MA. ISAba825, en funktionell insättningssekvens som modulerar genomisk plasticitet och blaOXA-58-uttryck i Acinetobacter baumannii. antimikrobiellt Agenter Chemother. 55:917-20. 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (245)

7

- Ramírez MS, Stietz MS, Vilacoba E, Jeric P, Limansky A, Catalano M, Centrón D. Ökande frekvens av klass 1 och 2 integroner i multiresistenta kloner av Acinetobacter baumannii avslöjar behovet av kontinuerlig molekylär. Int J antimikrobiska medel. 37:175-7. 2011. - Mussi MA, Limansky AS, Relling V, Ravasi P, Arakaki A, Actis LA, Viale AM. Horisontell genöverföring och assortativ rekombination inom den kliniska populationen av Acinetobacter baumannii ger genetisk mångfald vid den enda carO-genen, som kodar för en viktig yttre membranproteinkanal. J. Bacteriol. 193:4736-48. 2011. - Radice M, Marín M, Giovanakis M, Vay C, Almuzara M, Limansky A, Casellas JM, Famiglietti A, Quinteros M, Bantar C, Galas M, Kovensky Pupko J, Nicola F, Pasterán F, Soloaga R, Gutkind G. Antimikrobiell känslighetstestning i kliniskt relevanta icke-fermenterande gramnegativa baciller: rekommendationer från underkommittén för antimikrobiella medel i Sociedad Argentina de Microbiología. Rev Argent Microbiol. 43:136-53. 2011 -Susana Córdoba, Walter Vivot, María Eugenia Bosco, Laboratorio de Microbiología HEEP como miembro Red Nacional de Laboratorios de Micología. Artfördelning och mottaglighetsprofil för jästsvampar isolerade från blodkulturer: resultat av en multicenter aktiv laboratoriebaserad övervakningsstudie i Argentina. (Colombo Laura ansvarig för Programa Control de Calidad en Micología). Rev. Argent. Microbiol. 43:178-185.2011 -Características de la angina debida a Estreptococos beta hemolíticos no grupo A – Borda N, Gambendé T, Sutich E, Ponessa A, Notario R. Rev. Med. Rosario 77; 138-141, 2011

Kapitel i böcker:

- Verdini, R., Balagué, C., Aquili, V., Alarcón, S. Instrumentos för bästa kvalitet och konkurrenskraft i kedjan av ost framställd med komjölk i Argentina. Sv "Verktyg för kvalitetssäkring av jordbruksprodukter i Italien och Argentina: teknisk-ekonomisk analys för leveranskedjorna för mejeri, olivolja och vin" (ISBN: 978-88-86993-29-6) Utgivare: Institutionen för ekonomi -Uppskattning och livsmedelsvetenskap - University of Perugia (Italien). 2011.

- Paggi, F., Balagué, C., Verdini, R., Castagna, A., Woelflin, M. Energiförsörjning av rester och biprodukter från agro-livsmedels- och skogsbrukskedjan. Biobränslen i provinsen Santa Fe. En vision om sojabiodiesel. Utgivare: University of Bari (Italien). 2011.

Presentationer till kongresser:

Cera G, Perez J, Marchiaro P, Ballerini V, Demaria I, Spoleti M, Ombrella A, Cordoba L, Sutich E, Bogado I, Viale A, Limansky A. Epidemiologisk studie av vankomycinresistenta Enterococcus faecium-isolater. Kustens första biokemiska kongress. Santa Fe. Juni 2011. Marchiaro P, Ballerini V, Cera G, Díaz S, Guardati C, Rossignol G, Ernst A, Vila A, Viale A, Limansky A. Mångfald av genetiska plattformar som reservoarer av blaVIM-2 i Pseudomonas putida. Kustens första biokemiska kongress. Santa Fe. Juni 2011. Molecular Biology of Microorganisms Area Award. Marchiaro P, Ballerini V, Cera G, Perez J, Demaria I, Spoleti M, Ombrella A, Sutich E, Bogado I, Viale A, Limansky A. Utbrott orsakat av Klebsiella pneumoniae-bärare av KPC-typ karbapenemas vid Hospital Provincial del Centenario . VI kongress och 10:e biokemiska mötet 2011. September 2011, och i den första vetenskapliga konferensen på Provincial Hospital of Centenario. november 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (246)

8

Toresani I, Romero M, Sutich E, Grasso P, Pérez J, Bogado I, Ebner G, Limansky A- Klonal mångfald bland isolat av S. agalactiae som är resistenta mot makrolider och clindamycin. VI kongress och 10 biokemiskt möte 2011. September 2011 , organiserad av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7-9 september 2011 Rebagliati J, Perez J, Sutich E, Bogado I. "Antimikrobiell resistens hos uropatogener på sjukhus isolerade under en period av två år" , presenterad vid XI argentinska kongressen SADI 2011, organiserad av Argentine Society of Infectious Diseases, i staden Mar del Plata, 19 och 20 maj 2011. Gómez M, Marzi M, Marchiaro P, Bogado I. “ Jämförande studie av metoder för att bestämma in vitro synergi i multiresistenta Pseudomonas aeruginosa isolat”, presenteras vid den 1:a Litoral Biochemical Congress, organiserad av College of Biochemists i provinsen Santa Fe 1st Circumscription, i Santa Fe, från 9 till 11 juni 2011. Rebagliati J. , Pérez J, Sutich E, Bogado I. "Urinkulturer hos gravida kvinnor: frekvens av mikrobiologiska isolat och resistens mot antimikrobiella ämnen", presenterad vid 1st Coastal Biochemical Congress, organiserad av College of Biochemists i provinsen Santa Fe 1st Circumscription, i Santa Fe, från 9 till 11 juni 2011. Pérez J, Larini S, Cera G, Demaría I, Spoleti MJ, Sutich E, Bogado I. "Övervakning av antimikrobiell resistens i urinisolat av Escherichia coli med WHONET-programmet", presenteras vid den tredje nationella kongressen och den XVIII årsmötet för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserade av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL -ANLIS vid ministeriet för hälsovård, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. Perez J, Larini S, Cera G, Demaría I, Spoleti MJ, Bogado I, Sutich E, "Urinary tract infection in patients probed", presenterad vid VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet, anordnad av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7-9 september 2011. Perez J, Larini S, Bogado I, Sutich E. "Bacteremia associated with Aerococcus viridans", presenterad vid VI-kongressen och 10th Biochemical Möte, anordnat av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7-9 september 2011. Gómez M, Marzi M, Marchiaro P, Bogado I "Utvärdering av det synergistiska svaret in vitro av två kombinationer av antimikrobiella medel av olika methodologies in multiresistant Pseudomonas aeruginosa", presenterad vid VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet, organiserat av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7 till 9 september 2011. Pérez J, Limansky A, Toresani I, Bogado I , Sutich E. "Streptococcus agalactiae as a urinary pathogen", presenterad vid den XIV argentinska konferensen om mikrobiologi och III-konferensen om mikrobiologi och infektionssjukdomar av NEA - MINEA 2011, i Resistencia, Chaco, från 29 september till 1 oktober 2011 och presenterades vid Hosp:s första vetenskapliga konferens. Prov. del Centenario - 21 november 2011 - CD Pérez J, Orive M, Bértola D, Cera G, Sutich E - "Bakteremi av Streptococcus pyogenes sekundärt till munsår" XIV argentinsk konferens om mikrobiologi och III konferens om mikrobiologi och infektionssjukdomar av NEA – MINEA 2011, i Resistencia, Chaco, från 29 september till 1 oktober 2011. Arbete. BACC9- CD Pérez J., Aquili V., Fernández L., Balagué C. "Fenotypisk utvärdering av multiresistens i kliniska isolat av Klebsiella pneumoniae" Konferens om förebyggande av infektioner av resistenta mikroorganismer. Rosenkransen 2011-04-07

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (247)

9

Rebagliati J, Spoleti MJ, Demaría I, Cera G, Bogado I, Sutich E, Pérez J. "Studie av antibiotikaresistens i ambulatoriska urinisolat av Escherichia coli" Konferens om förebyggande av infektioner av resistenta mikroorganismer. Rosario 4/7/2011 Tomat, D., Quiberoni A., Balagué C. Isolering av mutanter som är okänsliga för bakteriofager under biokontrollen av Escherichia coli i mat. VI kongress och 10:e biokemiska mötet vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid UNR. Rosario, 7 till 9 september 2011. Bolognino, I., Balagué C., Aquili V., Casabonne C. Validering av RT-PCRq-metoden och 2-metoden

∆∆ct för analys av förändringar i uttrycket av gener associerade med multiresistens. Accepterat som originalverk på Rosario Biology Society Congress. December 2011. ”Högre utbildning och integrerad utveckling av människor. En erfarenhet inom området hälsofrämjande”, (affischläge), II International University-Society-State Seminar of AUGM:

Universitetsreformen. Latinamerikanska universitet och utveckling, University of the Republic, Montevideo, Uruguay, 16 och 17 november 2011. Medförfattare: Dr Claudia Balagué.

"Training devices for professional practice: training professionals with social commitment", (Poster Mode), V Conference on Science and Technology, National University of Rosario, Rosario, 16 november 2011. Medförfattare: Dr Claudia Balagué.

Gregorini Edward, Colombo Laura, Dalman Maria, Rebagliati John, Rinaudo Mariangel, Peacock Maciel Jimena, Barreto Carolina, Theiler Nicholas. Laboratoriediagnos utvärderad med mikroskopi och molekylära tekniker av en blandad malariainfektion-III National Congress, 18th Annual Meeting of Laboratory and Epidemiology Networks-Rosario 5 till 7 september 2011.

Colombo L, Gregorini E, Dalman M, Rinaudo M, Rebagliati J. Karakteristika för urinvägsinfektioner hos manliga polikliniska patienter på ett allmänt sjukhus under perioden juni 2009-december 2010 - VI kongress 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 7-9 september 2011.

Dalman M, Gregorini E, Colombo L, Rinaudo Mariángel - Antimikrobiell känslighet hos Streptococcus agalactiae i vår miljö - Konferens om förebyggande av infektioner av resistenta mikroorganismer. Rosenkransen 2011-04-07

Colombo, L.; Rinaudo, M; Dalman, M; Gregorini, E; Nicolet, C; Marchiaro, P; Limansky, A: "Utbrott av lunginflammation i samband med mekanisk ventilation av Acinetobacter baumanii (Aba) producent av indigopigment på ett allmänt sjukhus". Konferens om förebyggande av infektioner av resistenta mikroorganismer. Rosenkransen 2011-04-07

Colombo, L.; Rinaudo, M; Dalman, M; Gregorini, E -Epidemiologisk övervakning av Vibrio cholerae. Bekräftade fall i HEEP- 1st Biochemical Congress av Litoral Biochemical College, Santa Fe 1st

Circumscription S. Fe 9-11 juni 2011-

Larini S; Chiisonne, AM; Badano, A; Ensinck, G; Ernst, A; Infektologi och bakteriologi Dto Bioq.H.V.J.Vilela. – Övervakning av invasiv sjukdom på grund av Haemophilus influenzae (HI) vid V.J.Vilela de Rosario Children’s Hospital (S.FE) efter införandet av vaccinet för serotyp B (HIB) i den nationella kalendern som angavs vid årsmötet III och XVIII National Congress of Laboratorie- och epidemiologiska nätverk, organiserade av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i Prov. av Sta. Faith och CNRL-ANLIS vid Nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september

Larini S; Degiuseppe, J; Stupka, J; "Rotavirusövervakning i Argentina: period 2009-2010". Medlemmar av V.J.Vilela Children's Hospital Laboratory of Viral Gastroenterit INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán. Presenterad som affisch vid den X argentinska kongressen för virologi, som hölls i den autonoma staden Buenos Aires från 26 till 29 september 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (248)

10

Casellas, J.M; Lovesio, C; Solá, C; Benetti, S; Notarie, R.; Borda, N.; Casabonne, C; Cocconi, E; Alcacer, L; Schumuck, O; Lovesio, L.; Misto, C; Morettin, A; Truscello, M; Tome, G; Flynn, L. CA- MRSA: Importance in Obstetrics-Gynecology." Konferens om förebyggande av infektioner av resistenta mikroorganismer. April 2011. Typ av deltagande: poster.

Aquili, V; Casabonne, C, Balagué, C. "Åtta icke-antibiotiska läkemedel inducerar multipel resistens i Escherichia coli AG100". Konferens om förebyggande av infektioner av resistenta mikroorganismer. April 2011. Typ av deltagande: poster.

Aquili, V; Casabonne, C, Balagué, C. "Två livsmedelstillsatser inducerar multipel resistens mot antimikrobiella ämnen i Escherichia coli-isolat av kliniskt ursprung och livsmedelsursprung". Konferens om förebyggande av infektioner av resistenta mikroorganismer. April 2011. Typ av deltagande: poster.

Casabonne, C; Aquili, V; Subils, T, Fernandez, L; Balagué, C. "Analys av genomiska profiler i isolat av Klebsiella pneumoniae som är resistenta mot -laktamantibiotika". 1:a dagen av Centennial Hospital 2011. Fakulteten för medicinska vetenskaper vid UNR. Rosenkrans pärlor. Santa Fe. november 2011. Typ av deltagande: affisch.

Konferenser, paneler, presentationer:

• Introduktion till molekylär diagnostik. Tillämpningar inom hematologi och bakteriologi. Intrakongresskurs-1:a Coastal Biochemical Congress. Santa Fe juni 2011. Talare: Adriana Limansky Biokemists roll vid sjukhusinfektioner VI kongress och 10:e biokemiska mötet. September 2011. Talare: Adriana Limansky

• Föreläsare: Bioq. Patricia Marchiaro. Paneldeltagare i det runda bordet ”Motstånd mot

antimikrobiella medel, om ämnet Detektion, tolkning, rapportering och påverkan av resistens mot antimikrobiella medel av hög klinisk betydelse”. III National Congress, XVIII årsmöte, Laboratory Networks and Epidemiology, september 2011, Rosario.

• Föreläsare: Bioq. Patricia Marchiaro. Ämne: Resistenser med störst klinisk påverkan på gramnegativa bakterier. 22 oktober 2011. Föredrag anordnade av College of Biochemists i Santa Fe. Cullen Hospital, Santa Fe.

• Föreläsare: Bioq. Laura Colombo. Ämne: Kunskapskonstruktionen på Universitetssjukhuset: Erfarenhet av sjukhuset Escuela Eva Perón. II Forum för universitetssjukhus. Fakulteten för Cs. Biochem. och Farm-Fac.Cs. Medicinsk UNR Rosario 2011-11-24

• Samordnare: Seminarium "Campylobacteriosis" hölls den 10 november med en varaktighet av 2 timmar, inom ramen för 2011 års utbildningscykel, organiserat av biokemiska direktoratet i kommunen Rosario och samordningen av biokemiska nätverk i provinsen Santa Fe.

Deltagande i utvärderingskommittéer av tidskrifter, kongresser, vetenskapliga kommissioner och direktiv m.m. Dr Claudia Balagué

Inbjuden recensent av Ethnopharmacology Editor. Ed Elsevier. År 2011. Inbjuden recensent av redaktören för European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. Ed Elsevier. År 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011. Medlem av granskningskommittén för sammanfattningar av originaldokument, årsmöte för Rosario Biology Society 2011.

Bioq.Laura Colombo

Titulär ledamot HEEP-infektionskommittén. Sekreterare HEEP Undervisnings- och forskningskommitté. Protesor VI-kongressen och tionde biokemiska mötet. september 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (249)

11

Bioq. Eduardo Gregorini Fullständig medlem HEEP-infektionskommittén.

Dr. Adriana Limansky

Medlem av det vetenskapliga sekretariatet VI-kongressen och tionde biokemiska mötet. September 2011. Medlem av granskningskommittén för sammanfattningar av originaldokument, årsmöte i Rosario Biology Society 2011. Första sammanfattningsutvärderaren. Kustens biokemiska kongress. juni 2011.

Granskare av manuskript av nationella och internationella publikationer:

- Argentine Journal of Microbiology, sedan 2005.

- Indian Journal of Medical Sciences av 2007.

- Klinisk mikrobiologi och infektion, av 2010.

Dr Emma Sutich

Granskare av manuskript till publikationer av:

- Argentine Journal of Microbiology

- Latin American Journal of Pharmacy

Medlem av den rådgivande kommissionen för den kliniska bakteriologiska specialiteten vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper Utvärderare medlem av doktorsavhandling vid odontologiska fakulteten - UNR utvärderare medlem av slutprojekt av examen i bioteknologi - UNR utvärderare medlem av FONCYT Projects Evaluator of Abstracts 1:a. Kustens biokemiska kongress. juni 2011.

Medlem av den vetenskapliga kommittén för VI-kongressen och tionde biokemiska mötet. september 2011.

Dr. Inés Toresani

Titelmedlem i forskarutbildningskommissionen för specialiseringskursen i klinisk bakteriologi vid fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid National University of Rosario, från 29 april 2010 och fortsätter. Upplösning C.D. nr 161/2010.

Bioq. Mariángel Rinaudo Ersättande medlem Argentina Association of Microbiology Rosario Branch.

Bioq. Cecilia Casabonne Titulär ledamot av examensnämnden för slutarbetet av kandidatexamen i bioteknik av studenten Leonel Migliori. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. 2011. Medlem av den argentinska föreningen för mikrobiologi, Rosario Branch.

Bioq. Gabriela Cera

Pro-kassör för Argentina Association of Microbiology Rosario Branch

Bistånd till vetenskaplig verksamhet (workshops, konferenser, kurser): Bioq. Laura Colombo

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (250)

12

- Runda bord: Uppdatering om malassezios och candidiasis. Talare: Bioq. Silvana Ramadan. Argentina Association of Microbiology Rosario Branch. Odontologiska fakulteten UNR 15.11.2011 Oric 2 timmar) -Uppdateringsworkshop om infektionssjukdomar, kontroll av dengue och leptospiros, latinamerikanskt perspektiv. Sekretariatet för folkhälsokommunen Rosario 13 april 2011. - "Dagarna för femtioårsjubileet Hospital Escuela Eva Perón" "Sjukhusets profil integrerad i vårdnätverket" Granadero Baigorria 8 och 9 april 2011-Assistent VI kongress och 10:e biokemiska mötet, anordnat av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7-9 september 2011 Pro-kassör - Assistans med arbetspresentation. -"III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. Rosario 5 till 7 september 2011. Assistent -1st Biochemical Congress of the Coast, organiserad av College of Biochemists of the 1st. Circ., i staden Santa Fe, 9 till 11 maj 2011. Assistans med arbetspresentation. -XIV Nationell uppdateringskonferens om förebyggande och kontroll av sjukhusinfektioner. IV VIDHA National Workshop för epidemiologisk analys av sjukhusinfektioner.” Multiresistens. Bättre att förebygga än att behandla...” INE Dr J.H. Jara. Mar del Plata 15 till 17 december 2011-ASSISTENT -Kurs Introduktion till bioetik Teoretisk bioetikkommitté UNR Rosario 2011-06-14 "Kurs bioetik i forskning" Fac Cs Bioq. y Farmacéuticas UNR 20-24 november 2011” Praktisk teori. ”Teoretisk kurs med slutvärdering: Infektioner i samband med implantat. Argentina Association of Microbiology Bs Som april. november 2011"

Bioq. M. del Carmen Dalman - Runda bord: Uppdatering om malassezios och candidiasis. Talare: Bioq. Silvana Ramadan. Argentina Association of Microbiology Rosario Branch. Odontologiska fakulteten UNR 11.15.2011 (Teoretisk 2 timmar) - "Seminarier för femtioårsjubileet Hospital Escuela Eva Perón" "Profilen för sjukhuset integrerat i vårdnätverket" XVIII årsmöte för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. Rosario 5 till 7 september 2011 -Konferens: "Gamla antimikrobiella medel för behandling av extremt resistenta bakterier vid allvarliga infektioner" Talare: Dr José María Casellas Rosario 8.12.2011 -Konferens: XIV argentinsk konferens om mikrobiologi. III konferens om mikrobiologi och infektion i NEA. MINEA 2011.Resistencia 9/29 till 10/01 2011 -Kurs: "Urinvägsinfektioner hos människor och smådjur, vanligaste felen vid diagnos" Argentina Association of Microbiology branch- Fac. Dentistry UNR Rosario 30 timmar med slututvärdering. Bioq Eduardo Gregorini -"Konferenser av femtioårsdagen av sjukhuset Escuela Eva Peron" "Sjukhusets profil integrerad i vårdnätverket" .Granadero Baigorria 8 och 9 april 2011-Assistent.Deltagare i rundabordssamtal. -"III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. ” Rosario 5 till 7 september 2011 - Workshop: Leptospirosis .1 Gemensamma provinsiella möten för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. "III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. ” .Rosario 6 september -Workshop: Antimikrobiella medel - Red Whonet. 1 Gemensamma provinsiella möten för laboratorienätverk och

Epidemiologi. "III National Congress och XVIII Annual Meeting of Laboratory and Epidemiology Networks."

.Rosenkrans 6 september

Konferens: "Gamla antimikrobiella medel för behandling av extremt resistenta bakterier i

allvarliga infektioner” Talare: Dr. José María Casellas Rosario 8.12.2011

-Konferenser: XIV argentinska konferensen om mikrobiologi. III konferens om mikrobiologi och infektion i NEA. MINEA 2011. Resistens 9/29 till 10/01 2011 -Workshop: Provincial Network of Enteroparasitosis. Assistent. 24 november 2011. Rosario.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (251)

13

Bioq. Silvia Larini -"Diarré och bakteriella patogener" Med en varaktighet av 2 timmar, inom ramen för de 1:a gemensamma provinsmötena för laboratorie- och epidemiologiska nätverk, som hölls i staden Rosario inom III National Congress of Laboratory and Epidemiology Networks. 6 september 2011. "Tuberkulos" Med en varaktighet av 2 timmar, inom ramen för de 1:a gemensamma provinsmötena för laboratorie- och epidemiologiska nätverk, som hölls i staden Rosario inom III National Congress of Laboratory and Epidemiology Networks. 7 september 2011. Dr Isabel Bogado - XI argentinska kongressen för Argentina Society of Infectious Diseases - SADI 2011, organiserad av Argentine Society of Infectious Diseases, i staden Mar del Plata, 19-20 maj 2011. - 1:a Biochemical Congress of the Coast, organiserad av College of Biochemists of the 1st. Circ., i staden Santa Fe, 9 till 11 maj 2011. - III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, Biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid Nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. - VI kongress och 10:e biokemiska möte, organiserat av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7 september till 9, 2011, hjälp med arbetspresentation. Bioq. Patricia Marchiaro (år 2011) -. Kustens första biokemiska kongress. 9 till 11 juni 2011, Santa Fe. Bioq. Patricia Marchiaro. -. III National Congress, XVIII årsmöte, Laboratory Networks and Epidemiology, 5-7 september 2011, Rosario. -. Kongressen 10:e biokemiska mötet, 7 till 9 september 2011, Rosario. Bioq. Patricia Marchiaro. - Ämnet för doktorsexamen i Cs. Biologisk, FCByF, UNR. "Mykobakterier: från genetik till behandling". Varaktighet 45 timmar, 2:a. termin 2011. Regissör: Dr Héctor R. Morbidoni. Student: Bioq. Patricia Marchiaro.

Dra Claudia Abecasis - III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid Nationens hälsoministerium , i Rosario, från 5 till 7 september 2011. Dra Inés Toresani - 1st Coastal Biochemical Congress, organiserad av College of Biochemists of the 1st. Circ., i staden Santa Fe, 9 till 11 maj 2011. - III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, Biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid Nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. - VI kongress och 10:e biokemiska möte, organiserat av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7 september till 9, 2011, hjälp med arbetspresentation.

Bioq. Jorgelina Perez - III nationell kongress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. - Workshop "DIARRE OCH BAKTERIEPATOGENER" -1º gemensamma provinsiella möten för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. Rosario, september 2011 – Assistent - VI kongress och 10:e biokemiska mötet, organiserat av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, 7-9 september 2011, assistans med presentation av uppsatser.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (252)

14

Bioq. Mariángel Reinaudo - Workshop "Coqueluche" - Första gemensamma provinsmöten för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. Rosario, september 2011 – Assistent - Konferens: Gamla antimikrobiella medel för behandling av extremt resistenta bakterier vid allvarliga infektioner” Talare: Dr. José María Casellas Rosario 8.12.2011 -"III National Congress and XVIII Annual Meeting of Laboratory and Epidemiology Networks". Rosario 5 till 7 september 2011-Assistent -XII argentinska mykologikongressen -XXII argentinska konferensen om mykologi Posadas Misiones 15-17 juni 2011-Assistent "Seminarier för femtioårsjubileet Hospital Escuela Eva Perón" "Profilen för sjukhusets integrerade in i vårdnätverket.” Granadero Baigorria 8 och 9 april 2011-Assistent Bioq. Juan Rebagliati - XI argentinska kongressen för Argentina Society of Infectious Diseases - SADI 2011, organiserad av Argentine Society of Infectious Diseases, i staden Mar del Plata, 19-20 maj 2011. -"Dagarna för femtioårsjubileet Hospital Escuela Eva Peron" "Sjukhusets profil integrerad i vårdnätverket". Granadero Baigorria 8 och 9 april 2011 -"III National Congress and XVIII Annual Meeting of Laboratory and Epidemiology Networks. ” Rosario 5 till 7 september 2011 – “SIVILA” Workshop -1º Gemensamma provinsiella möten för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. Rosario, september 2011 -Assistent -Kurs: "Urininfektioner hos människor och smådjur, vanligaste felen vid diagnos" Argentine Association of Microbiology branch-Fac. Tandvård UNR Rosario 30 timmar med slututvärdering.

Bioq. Roxana Sempio - III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid Nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. -VI kongress och 10:e biokemiska mötet, anordnat av Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR, i Rosario, från 7 till 9 september 2011. Bioq. María Julia Spoleti -III nationell kongress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. -"Coqueluche" Med en varaktighet på 2 timmar, inom ramen för de 1:a gemensamma provinsmötena för laboratorie- och epidemiologiska nätverk, som hölls i staden Rosario inom den tredje nationella laboratoriekongressen Nätverk och epidemiologi. 5 september 2011 - "Diarré och bakteriella patogener" Med en varaktighet av 2 timmar, inom ramen för de 1:a gemensamma provinsmötena för laboratorie- och epidemiologiska nätverk, som hölls i staden Rosario inom III National Congress of Laboratory Networks and Epidemiology. 6 september 2011. "Tuberkulos" Med en varaktighet av 2 timmar, inom ramen för de 1:a gemensamma provinsmötena för laboratorie- och epidemiologiska nätverk, som hölls i staden Rosario inom III National Congress of Laboratory and Epidemiology Networks. 7 september 2011

Bioqca. Inés Demaría -III nationell kongress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid nationens hälsoministerium, i Rosario, från 5 till 7 september 2011. Bqca Cecilia Casabonne

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (253)

15

- Workshop om "Hemolytiskt uremiskt syndrom: kliniska aspekter och diagnostiska verktyg." Laboratorieuppdateringar. Cykel 2011. Stamboulian Laboratory. Buenos Aires, september 2011.

Bioq. Gabriela Cera. -Konferens "De tio grundläggande lagarna för rationell användning av antibiotika i klinisk praxis". Talare Dr. Stambulian och Dr. Adriana Sucari. Rosario, 16 juni 2011. -Konferens: Gamla antimikrobiella medel för behandling av extremt resistenta bakterier vid allvarliga infektioner” Talare: Dr José María Casellas. Rosario 8.12.2011 - III nationell kongress och XVIII årsmöte för laboratorienätverk och epidemiologi, organiserat av biokemiska direktoratet i Rosarios kommun, biokemiska nätverk i provinsen Sta. Fe och CNRL-ANLIS vid nationens hälsoministerium , i Rosario, från 5 till 7 september 2011.

Assistance Service Centennial Provincial Hospital Coordinator: Dr Isabel Bogado. Vårdpersonal: Bioq. Gabriela Cera, Bioq. Inés Demaría, Bioq. Jorgelina Perez, Bioq. María Julia Spoleti, Samarbetande lärare: Bioq. Patricia Marchiaro, Bioq. Guillermo Ebner, Dr Inés Toresani, Dr Claudia Abecasis, Dr Virginia Aquili, Bioq. Cecilia Casabonne, Bioq. Roxana Sempio, Bioq. Silvia Larini Assistanstjänst Provinsjukhuset Eva Peron: Servicechef: Bioq. Eduardo Gregorini. Specialist i vårdpersonal inom klinisk bakteriologi: Bioq. Laura Colombo, specialist i klinisk bakteriologi. Bioq. Maria del Carmen Dalman, specialist i klinisk bakteriologi. Bioq. Mariangel Rinaudo. Specialist i klinisk bakteriologi Bioq Rebagliati Juan Daniel. Ansvarig professor: Bioq. Laura Colombo. På båda sjukhusen behandlades polikliniska och inlagda patienter och provinsiella perifera centra.

Förvaltning

Dr. Claudia Balagué:

���� PRESIDENT FÖR ECUAFyB

Koordinerande enhet för akademiska enheter för farmaci och biokemi. Invald för perioden 2009 – 2011.

���� DEAN. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper vid National University of Rosario. Invald för perioden 2003 - 2007. Resolution CD 48/03. Omvald för perioden 2007 – 2011.

Dr. Emma Sutich: ���� Akademisk chef för bakteriologiområdet. Resol. 383/10- ���� Titulär ledamot av den akademiska kommittén för magisterexamen i biosäkerhet vid naturvetenskapliga fakulteten

Veterinär – UNR – Resol. 041/10- Direktör: Dr Juan Carlos Fain Binda ���� Akademisk chef för bakteriologiområdet, avd. för mikrobiologi- Fakulteten för biokemiska vetenskaper och

Läkemedel – UNR- ���� Medlem av den rådgivande kommissionen för att utvärdera sökande för att fylla tjänsten som chef för praktiskt arbete

Avd. för mikrobiologi – bakteriologiskt område. Resol. CD. 753/2011. 2011. ���� Medlem av den rådgivande kommissionen för att utvärdera sökande för att fylla tjänsten som adjungerad professor – engagemang

exklusiv- Avd. för mikrobiologi – bakteriologiskt område. Resol. CD. 752/2011. 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (254)

16

Medlemsrådgivande kommitté för att utvärdera aspiranter för att täcka befattningen som deptoassistenter. för mikrobiologi – områdesbakteriologi. Upplösning. CD. 753/2 2011.

Dr Adriana Limansky - chef för specialiseringskursen i klinisk bakteriologi

- Titulär rådgivare för kandidaternas senat, FCByF, UNR:s styrelse. Sedan 2011.

- Suppleant ledamot av fakulteten inför ad hoc-kommissionen för granskning av självutvärderingar av forskarkarriärer. Resol C.D. 028/2011. - Ledamot av den rådgivande kommissionen för att utvärdera sökande för att fylla tjänsten som chef för praktikavdelningen. för mikrobiologi – bakteriologiskt område. Resol. CD. 753/2011. 2011. - Medlem av den rådgivande kommissionen för att utvärdera sökande för att fylla tjänsten som adjungerad professor -exklusiv dedikation- Avd. för mikrobiologi – bakteriologiskt område. Resol. CD. 752/2011. 2011. - Vice akademisk chef för institutionsstyrelsen för bakteriologiområdet, avd. för mikrobiologi (Resolution 685/11). Sedan 2011. - Invald representant i institutionsrådet, för bakteriologiskt område (resol. 685/11). Sedan 2011. Dra Inés Toresani - Medlem av den rådgivande kommissionen för att utvärdera sökande för att fylla tjänsten som assistentavdelning för mikrobiologi - bakteriologiskt område. Resol. CD. 753/2011. 2011. Bioq. Laura Colombo Koordinator vid Hospital Escuela Eva Perón Bioq. Esp Eduardo Gregorini Chef för Microbiology Service Hospital Escuela Eva Perón Bioq. María Julia Spoleti: Invald representant till institutionsrådet vid institutionen för mikrobiologi

Deltagande i program: Arrangerat av A.N.L.I.S. National Administration of Laboratories and Health Institutes Carlos Malbran Institute.

1. Epidemiologisk övervakning av bakteriell resistens. Whonet-programmet. lärare

Ansvarig: Dr Emma Guillermina Sutich, Dr Isabel Bogado. Ansvarig HEEP Professional: Bioq. Eduardo Gregorini (servicechef) (Provincial Laboratory Network Program)

Ansvarig lärare på H. Eva Perón: Bioq. Laura Colombo (Provincial Laboratory Network Program).

2. Epidemiologisk övervakning av meningit.

Ansvarig professionell: Bioq. Gabriela Cera Ansvarig professionell på HEEP: Bioq. Eduardo Gregorini (servicechef)

(Provincial Laboratory Network Program) I Hosp. Eva Perón, Bioq. Laura Colombo (Provincial Laboratory Network Program)

3. Diarréepidemiologisk övervakning. Ansvariga lärare: Bioq. Esp. Jorgelina Pérez – Bioq. Guillermo Ebner Professional Ansvarig för HEEP: Bioq. Esp. Eduardo Gregorini (servicechef)

(Provincial Laboratory Network Program). I H. Eva Perón Bioq. Laura Colombo (Provincial Laboratory Network Program).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (255)

17

4. Epidemiologisk övervakning av tuberkulos. Ansvariga lärare: Bioq. Silvia Larini. Ansvariga proffs inom HEEP: Bioq. Esp. Gregorini Eduardo (servicechef) och Bioq.

Mariangel Rinaudo.

5. Epidemiologisk övervakningsnätverk av virala luftvägsinfektioner. Ansvariga proffs: Bioq. Esp. Gregorini Eduardo (servicechef) och Bioq. Mariangel Rinaudo.

Deltagande i kvalitetskontrollprogram - Microbiology Service Hospital Escuela Eva Perón Laboratory Ackrediterat av den argentinska biokemiska stiftelsen inom mikrobiologispecialiteten (bakteriologiområdet, mykologiområdet och parasitologiområdet). Gäller från 01/01/2010 till 31/12/11. Nº 22077 - Microbiology Service Hospital Escuela Eva Perón, deltagande i det externa kvalitetskontrollprogrammet vid National Institute of Microbiology: ANLIS, sedan 1994. (Bakteriologi och mykologiområden) Deltagande i Provincial Laboratory Networks Program. - Bakteriologitjänst vid Hospital Provincial del Centenario (ordförande för bakteriologi – fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper), deltagande i det externa kvalitetskontrollprogrammet för National Institute of Microbiology: ANLIS (Whonet-programmet), sedan 1994. (Bakteriologiskt område) - Mikrobiologi Service Hospital Escuela Eva Perón, deltagande i kvalitetskontrollprogrammet för den argentinska biokemiska stiftelsen (PEEC) sedan 2006. - Bakteriologisk tjänst vid Hospital Provincial del Centenario (ordförande för bakteriologi - fakulteten för biokemiska vetenskaper och läkemedel), deltagande i kvalitetskontrollprogrammet av Argentine Biochemical Foundation (PEEC) sedan 2006.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (256)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

OMRÅDET MOLEKYLÄR BIOLOGI AV PATOOGENA MIKROORGANISMER AVDELNING. AV MIKROBIOLOGI

OMRÅDES MEDLEMMAR

Dr Eleonora García Véscovi

Adjungerad professor i området Molecular Biology of Patogenic Microorganisms Area, genom konkurrens, ded. exklusiv. Avd. för mikrobiologi, FCByF, UNR. 08/09/01- aktuell.

Oberoende forskare, National Council for Scientific and Technological Research (CONICET). Institutet för molekylär och cellulär biologi i Rosario (IBR-CONICET) 01/01/05-nu.

Akademisk chef för området Molecular Biology of Pathogenic Microorganisms, Institutionen för mikrobiologi, FCByF, UNR. 2006-03-31– aktuell.

Medlem av den rådgivande kommissionen för medicinska vetenskaper CONICET- 2011-2012.

Direktör för examen i bioteknik-maj 2011-nu.

Dr Fernando C. Soncini

Klass B-forskare (motsvarande professor), forskningsråd vid National University of Rosario (CIUNR). 2008-.

Ansvarig utredare, National Council for Scientific and Technical Research (CONICET). Institutet för molekylär och cellulär biologi i Rosario (2008-).

Adjungerad professor enstaka dedikation genom förlängning av funktionerna i ställningen som CIUNR-forskare inom området Molecular Biology of Pathogenic Microorganisms, Institutionen för mikrobiologi, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. 2006-.

Vice direktör för Institute of Molecular and Cellular Biology of Rosario (IBR-CONICET) – oktober 2011

Dr Maria Eugenia Castelli

Första kategorin lärarassistent, betald, engång. Molecular Biology of Patogenic Microorganisms Area. Institutionen för mikrobiologi. Biträdande forskare, Nationella rådet för vetenskaplig och teknisk forskning (CONICET). Direktör. E.G.V.

bioq. Mariela Sciara

Första kategorin lärarassistent, betald, engång. Molecular Biology of Patogenic Microorganisms Area. Institutionen för mikrobiologi. Doktorand, National Council for Scientific and Technical Research (IBR-CONICET).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (257)

Område Molecular Biology of Patogenic Microorganisms 2

Kandidat i bioteknik Julieta Barchiesi

Andra kategorin lärarassistent, ad-honorem, enstaka dedikation. Molecular Biology of Patogenic Microorganisms Area. Institutionen för mikrobiologi. Doktorand, National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCyT-SEPCyT).

Kandidat i bioteknik María Marta Ibáñez

Andra kategorin lärarassistent, ad-honorem, enstaka dedikation. Molecular Biology of Patogenic Microorganisms Area. Institutionen för mikrobiologi. Doktorand, National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCyT-SEPCyT).

UNDERVISNINGSAKTIVITET

examenslärarverksamhet

Kandidatexamen i bioteknik:

Avhandlingar:

Evangelina Almada. "Roll av gol- och cue-reguloner i resistens mot övergångsmetaller i Salmonella enterica". 2009-nutid. Regissör: Dr Fernando C. Soncini.

Robert Bruna. "Proteomics in Serratia marcescens". 2009-nutid. Regissör: Dr Eleonora García Véscovi.

forskarutbildningsverksamhet

Karriär för doktorsexamen i biologiska vetenskaper:

Examensarbete avslutat:

Bioq. Mariela Sciara. "Signaltransduktionssystem i bakteriella patogener: Salmonella enterica PhoP/PhoQ-systemet", 2011. Betyg: Enastående. Regissör: Dr Eleonora García Véscovi.

Examensarbete pågår:

Herr Alejandro Pezza. "Zinkhomeostas och virulens i Salmonella: ZntR-regulonens roll". CONICET-stipendium (Typ I Internt forskarstipendium 2010-2013). Regissör: Dr Fernando C. Soncini.

Lic Maria Victoria Humbert. "Selektiv sensor/operatörigenkänning som svarsregulatorer på monovalenta metaller i Salmonella enterica". CONICET-stipendium (Typ I Internt forskarstipendium 2009-2012). Regissör: Dr Fernando C. Soncini.

Lic María Marta Ibáñez. "Analys av övergångsmetallregulatorer i Salmonella enterica". CONICET-stipendium (Typ I Internt forskarstipendium 2007-2009). Regissör: Dr Fernando C. Soncini.

Lic Gisela Di Venanzio "Mekanismer för patogenes av den opportunistiska patogenen Serratia

Marcecsens". PICT-anslagsutlysning 2007 ANPCyT, 2009-aktuell. Regissör: Dr. Eleonora García Véscovi.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (258)

Område Molecular Biology of Patogenic Microorganisms 3

Lic Gaston Viarengo. "Screening och karakterisering av föreningar som modulerar PhoP/PhoQ virulenssystemet i Salmonella". CONICET Typ I-stipendium, 2010-aktuell. Regissör: Dr Eleonora García Véscovi.

Lic Tatiana Stepanenko. "Virulensfaktorer i den opportunistiska patogenen Serratia marcescens". CONICET Typ I-stipendium, 2010-aktuell. Regissör: Dr Eleonora García Véscovi.

Direktoratet för forskarstuderande:

Dr. Lucas B. Pontel. "Zinkhomeostas och virulens i Salmonella". CONICET Postdoktorsstipendium, 2010-2012. Regissör: Dr Fernando C. Soncini.

Grund- och forskarutbildningskurser:

A. Examen i bioteknik. Diktat för det fyra månader långa valbara ämnet: "Molecular Biology of Bacterial Pathogenesis" (andra terminen).

B. Karriär inom biokemi. Diktat för det valfria fyramånadersämnet: "Bakteriell patogenes: genetik och molekylär diagnos" (andra terminen).

Undervisningsaktiviteter utanför fakultetens räckvidd:

García Véscovi, E.- Forskarutbildning.

"Interaktion mellan patogena mikroorganismer och värdcellen" Doktorsexamen i biologiska vetenskaper, UNCuyo-International Network Institute Pasteur, 22/08 till 2011/09/03. Gästprofessor.

"Molekylär mikrobiologi". Doktorskurs vid kemivetenskapliga fakulteten. National University of Córdoba., 9/03 till 17/03/2011. Gästprofessor.

UNDERSÖKNING

Verk publicerade under 2011:

Federigo, G.V., Campoy, E., Di Venanzio, G., Colombo, M.I. och Garcia Vescovi, E*. "Serratia

marcescens kan överleva och föröka sig i autofagiska vakuoler inuti icke-fagocytiska celler” (2011) PLoS ONE, 6 (8) e24054.

Carrica M.C., Craig P.O., Garcia-Angulo V.A., Aguirre A., García Véscovi E., Goldbaum F.A., Cravero S.L. "YqiC av Salmonella enterica serovar Typhimurium är ett membranfusogent protein som krävs för kolonisering av möss". BMC Microbiol. (2011) 11 (1):95.

Castelli, M.E. och García Véscovi, E.* "Rcs-signaltransduktionsvägen utlöses av ECA-strukturförändringar i Serratia marcescens" (2011) Journal of Bacteriology 193(1):63-74.

Campagna, M.N., Ratti, M.S., Sciara, M., García Véscovi, E., Gattuso, M. och Martínez, M. L. “Biologiska aktiviteter av Castela coccinea Griseb. Utdrag”. (2011) Latin American Journal of Pharmacy 30 (1): 39-44.

Alzogaray, V, Danquah W, Aguirre, A., Urrutia, M., Berguer, P., Garcia Vescovi, E., Haag F, Koch-Nolte, F, och Goldbaum, F.A. "Enkeldomän-flamantikroppar som specifika intracellulära hämmare av SpvB, det aktin-ADP-ribosylerande toxinet från Salmonella typhimurium" (2011) FASEB

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (259)

Område Molecular Biology of Patogenic Microorganisms 4

Journal 25(2):526-34.

Cerminati, S., Soncini, F. C. och Checa, S. K. (2011) Selektiv detektering av guld med hjälp av genetiskt modifierade bakteriella reportrar. Biotechnology and Bioengineering 108, 2553-2560.

Checa, S. K. och Soncini, F. C. (2011) Bakteriell guldavkänning och motstånd (Review). BioMetals 24, 419-427.

Verk som presenterades på kongresser under 2011:

Viarengo, G.; Furlan, R.; García-Véscovi, E. Identifiering av ett växtextrakt med hämmande aktivitet mot S. typhimurium PhoP/PhoQ-system. XLVII årsmöte för Argentine Society for Research in Biochemistry and Molecular Biology, Potrero de los Funes, San Luis, Argentina, 30 oktober till 2 november 2011.

Stepanenko T.M., Di Venanzio G.A., Castelli M.E., García Véscovi E. Karakterisering av regulatoriska mekanismer för ShlA-hemolysinuttryck i Serratia marcescens. XLVII årsmöte för Argentine Society for Research in Biochemistry and Molecular Biology, Potrero de los Funes, San Luis, Argentina, 30 oktober till 2 november 2011.

Cerminati, S., Soncini, F. C. och Checa, S. K. Design och konstruktion av guld-selektiva bakteriella biosensorer. VII Argentine Congress of General Microbiology, SAMIGE of the Bicentennial, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, 18-20 maj 2011. Särskilt omnämnande för muntlig kommunikation.

Pezza, A., Pontel, L. B. och Soncini, F. C. Transkriptionskontroll av kopparresistensregulonet i Salmonella enterica. XLVII årsmöte för Argentine Society for Research in Biochemistry and Molecular Biology, Potrero de los Funes, San Luis, Argentina, 30 oktober till 2 november 2011.

Humbert, M. V., Checa, S. K. och Soncini, F. C. Insikter i samutvecklingen av regulator-/operatörselektivitet bland MerR-transkriptionsfaktorer. XLVII årsmöte för Argentine Society for Research in Biochemistry and Molecular Biology, Potrero de los Funes, San Luis, Argentina, 30 oktober till 2 november 2011.

Samtal och konferenser:

F. Soncini: "Analys av kopparresistens i Salmonella: du kan inte alltid få vad du vill, istället får du vad du behöver". Inbjuden som talare vid veckoseminarieserien vid Institutionen för biokemi, Institutet för kemi, University of Sao Paulo, Brasilien, 2 juni 2011.

F. Soncini: "Reglering av resistens mot monovalenta metaller i Salmonella". Seminarium på CIBICI, National University of Córdoba, 11 maj 2011.

Utmärkelser och utmärkelser

F. Soncini: Årets internationella ambassadör för American Society for Microbiology (ASM) 2011.

F. Soncini: Distinguido como Medlem av "Moselio Schaechter Distinguished Service Award Selection Committee", American Academy of Microbiology. 2011-2014.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (260)

Område Molecular Biology of Patogenic Microorganisms 5

F. Soncini: Vald ordförande för American Society for Microbiology (ASM) Ambassadors Caucus. 2011-2013.

Provincial Award för doktorsavhandlingen av bioteknikutexaminerade Lucas B. Pontel. Program för att stärka kapaciteten hos forsknings- och utvecklingssystemet i provinsen Santa Fe, 2010. Filnr. 02201-0000703-7- S.I.E. -Subs. Vetenskaplig och teknisk marknadsföring, 2011.

Pris med särskilt omnämnande vid VII argentinska kongressen för allmän mikrobiologi, SAMIGE del Bicentenario, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, 18-20 maj 2011. Cerminati, S., Soncini, F. C., och Checa, S. K. “Design och konstruktion av guld-selektiva bakteriella biosensorer”.

ÖVERFÖRINGSAKTIVITETER

Avtal upprättat mellan fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper och Wiener Lab SA Company. Mål: Konstruktion av vektorer för produktion av rekombinanta antigener av diagnostiskt intresse. Ansvariga: Dr Eleonora García Véscovi, Dr Esteban Serra, Dr Fernado C. Soncini. 2003-nutid.

ANDRA FUNKTIONER

Dr Fernando C. Soncini:

A. Ledamot av den rådgivande kommissionen för biokemi och molekylärbiologi, National Council for Scientific and Technical Research (CONICET). 2011-2012.

B. Ordförande för American Society for Microbiology Ambassadors Caucus. American Society for Microbiology, 2011-2013; och ambassadör i Argentina, Chile, Paraguay och Uruguay. 2009-.

C. Vocal, Foundation för vetenskapligt och tekniskt främjande av Rosario och dess region (RosCyTec); september 2009-.

D. Pro-kassör, ​​Foundation of Institute of Molecular and Cellular Biology of Rosario (IBR Foundation). 12/5/2007-.

E. Ledamot av den rådgivande kommissionen för doktorandsekretariatet vid fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. 2007-.

F. Medlem av Moselio Schaechter Distinguished Service Award Selection Committee. American Academy of Microbiology. 2011-.

G. Medlem av betygsnämnden för att utse tjänster som lärarassistenter inom området Molecular Biology of Pathogenic Microorganisms, Institutionen för mikrobiologi, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario.

Dr Eleonora García Véscovi:

H. Ad-hoc projektgranskare för subventioner beviljade av ANPCyT (2001-nuvarande).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (261)

Område Molecular Biology of Patogenic Microorganisms 6

I. Ad-hoc granskningsprojekt för subventioner beviljade av CONICET (2001-nuvarande).

J. Ad-hoc granskare (peer-konsult) antagning och befordran i CONICET Forskarkarriär. (2001-nuvarande).

K. Avhandling och avhandling Jurykarriär för doktorsexamen i biologiska vetenskaper och examen i bioteknik. FCByF, UNR. 1998-nutid.

L. Medlem av handledningskommissioner för studenter av doktorsexamen i biologiska vetenskaper. FCByF, UNR.2000-aktuell.

M. Medlem av Career Advisory Commission in Biotechnological Entrepreneurship Management Specialization. FCByF, UNR. 2006–nutid.

N. Ad-hoc granskare, I˚ UPPLYSNING AV ANLIS TÄVLINGSFONDER, ÅR 2009, National Administration of Laboratories and Health Institutes, “Dr. Carlos G. Malbrán”

O. Ad hoc-recensent för Biochemical Journal.

P. Ad hoc-recensent för PloS One-tidskriften.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (262)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

OMRÅDE MYKOLOGI AVDELNING. MIKROBIOLOGI

UNDERVISNING

EXAMENSUNDERVISNING:

Lärarna i området deltog i dikteringen av 5 ämnen som studeras i vår fakultet. Nämnda ämnen, utom Bioteknologi av svampar, undervisas delade med andra områden av institutionen för mikrobiologi och motsvarar tre av de karriärer som studeras vid denna fakultet, som ett steg till detalj: 1:a terminen: Allmän mikrobiologi (Bioq.- Plan 06) ) Mikrobiologi (Apotek- Plan 06) Mykologi (Bioq.- Plan 06) Andra terminen: Mikrobiologisk diagnostik (Bioq.- Plan 97)

Svampbioteknik (bioteknikexamen) Akademisk chef för mykologiområdet: Dr. Alicia G. Luque. Lärare: Dr. Laura Ramos, Dr. M. Biasoli, Dr. Clara López, Dr. Cecilia Fulgueira, Dr. ME. Tosello, Bioq. Silvana Ramadan, Bioq. Carlos Gomez, Bioq. Hernán Dalmaso, Dr Susana Amigot, Dr Maximiliano Sortino, Mg. Lucía Bulacio, Bioq. Eduardo Codino, Bioq. Ma Laura Marozzi, Bioq. Mirta Tartabini. - Dra Susana Amigot: Ämne: Ta mikrobiologiska prover Inbjuden professor i ämnet "Professional Problems Workshop II. av biokemikarriären för Fac Cs. Bioq. Och Farm. A R. 3-4 maj 2011. - Dr Laura Ramos, Bioq. Silvana Ramadán, Dr Marisa Biasoli, Dr Alicia Luque: Allergilärare inom primärvården. Tillvalsämne vid medicinska fakulteten 18-22 juli 2011. - Bioq. S. Ramadán: Gästlärare i valbart ämne inom biokemikarriären. Dikterad teori: "Allergi och anemofila svampar"; 11 november 2011.

- Bioq. Carlos Gómez: Talare: i läroplansaktiviteterna för Ämnesproblematiska workshop II, tillhörande det tredje studieåret i biokemikarriären. Ämne: "Från provtagning till slutrapport". Den 17 och 18 maj 2011.

FORSKAFFANDE UNDERVISNING:

- Utbildning om: Ytliga mykoser – Provtagning, transport och konservering”. Anordnat av Provincial Network of Mycology, Directorate of Biochemistry, Pharmacy and Central Drug Store och Directorate of Health Promotion and Prevention av hälsoministeriet i provinsen Santa Fe. Utförs på CEREMIC och Org. Röd prov av mykologi. 31/10/10 till 04/01/2011. Tidsviktning: kl. 12 Dr. Susana Amigot: Direktör och lärare. Lärare: Dr. M. Biasoli, Bioq. Hernán Dalmaso, Dr ME Tosello och Bioq. Carlos Gomez. - Utbildningspraktik i mykologi för läkare som studerar dermatologispecialiteten, mellan 14 oktober och 2 november 2011 C.E.R.E.M.I.C. Koordinator: Dr. M. Biasoli, Lärare: Bioq. silvana

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (263)

2

Ramadan Bioq. C. Gomez, Bioq.H. Dalmaso, Dr. S. Amigot, Dr. ME. Tosello, Dr. A. Luque, Dr. M. Sortino, Mg. Bulacio L. - Praktik på ämnet: Patogenicitet, isolering och identifiering av Fusarium-arter som producerar Sudden Death Syndrome i sojabönor, från 14 till 17 mars 2011. Praktikanter: Agronomerna Valeria Martinez och Maria Emilia Reinhold tillhörande fytopatologiska sektionen i Obispo Colombres Agroindustrial Experimental Station i Tucumán och biologen Kedma da Silva Matos från Federal University of Lavras, Brasilien. Regissör och lärare Dr Alicia Luque. Samarbetspartner: Bioq. Mirta Tartabini. -"Workshop för Provincial Network of Enteroparasitosis". 2011-11-24, som koordinator: Bioq. Carlos Gomez. Timlast 3 timmar.

DOKTORSAVHANDLING

- "Studie av stammar av släktet Malassezia isolerade från olika kliniska former. Epidemiologi och svampdödande känslighet” Bioq. Silvana Sandra Ana Ramadan. Regissör: Dr L. Ramos. Medledare: Dr. Clara López doktorsexamen i biomedicinska vetenskaper från naturvetenskapliga fakulteten. UNR-läkare. (pågår) - "Isolering och biotypning av jästliknande svampar hos patienter med strålbehandling för huvud- och halscancer. Patogenicitetsfaktorer och resistensprofil mot svampdödande medel." Bioq. Lucía Bulacio Regissör: Dr L. Ramos. Doktorandkarriär vid odontologiska fakulteten vid UNR (pågår).

RIKTNING FÖR SLUTA VERK I SPECIALISERINGSKARRIÄREN I MYKOLOGI OCH

PARASITOLOGI: - ¨Uppdatering av släktet Malassezia i sjukdomar associerade med hundar och katter ¨Veterinär Gustavo P. Tártara. Regissör: Dr Laura Ramos. - "Oral candidiasis" Biokemi María Elena Nardín Regissör: Dr Marisa Biasoli. Karriärspecialitet i mykologi och parasitologi (pågår). Fakulteten för Cs. Biokemiska och farmaceutiska. 2008. - "Emerging and Reemerging Mycotoxicosis" Dr Rubén Edgardo D'Esposito. Regissör: Dr Clara López. Pågående. - "De vanligaste ytliga mykoserna inom Pediatric Dermatology" Bioq. Liliana Gattino. Regissör: Dr Clara López Pågår. - "Utvärdering av mykoser på ett allmänt sjukhus i provinsen Buenos Aires" Bioq. Gladys Posse. Regissör: Dr. Tosello. - "Isolering av Cryptococcus neoformans och Cryptococcus gattii från prover från miljön i staden San Luis och dess omgivningar" Lic Luis Ernesto González Cristófano Co-director Dr ME Tosello. - Diagnos, prognos och övervakning av histoplasmosbehandling hos patienter med HIV/AIDS Bioq. E. Codino Regissör A. Luque: - Karakterisering av patogena Fusarium-isolat Bioq. M. Tartabini Regissör A. Luque.

KURS GENOMFÖRS AV OMRÅDSLÄRARE

- Dra Susana Amigot: Kurs: Campylobacter enterit. CIBICs undervisnings- och forskningskommitté. Rosario, 2011-09-14. 4 timmars viktning. - Dr. M. Biasoli och Dr. A. Luque: "Identifiering och upptäckt av opportunistiska svampar av medicinsk betydelse med molekylära metoder". Undervisas av S. Arunmozhi Balajee, PhD. (Mycotic Diseases Branch, CDC, Atlanta USA.) och organiseras av Department of Mycology (koordinator: Lic. Nicolás Refojo, direktör Lic. Graciela Davel) vid National Nursing Institute. Infec.-ANLIS ”Dr. C. Malbrán”. Buenos Aires, 26-29 juli 2011. Teoretisk kurs på 10 timmar med slutvärdering.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (264)

3

- Bioq. Mirta Tartabini: Workshop om "PUNCTURE LIQUIDS" som hölls på centrallaboratoriet vid FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH FARMACEUTISKA VETENSKAPER. 13-14 maj 2011. Antal timmar: 12. Kvalifikation: DISTINGUSHED(9) - Bioq. Carlos Gómez: "Omfattande workshop om celiaki i provinsen Santa Fe". 2011-08-26. Som assistent. - Bioq. Carlos Gómez: "Workshop: Användning av information tillgänglig i National Laboratory Surveillance System SIVILA-SNVS" HÅLLS 2011-06-10. Timladdning 6 timmar. - Bioq. Carlos Gómez: "PPE INFO 3.5 BASIC LEVEL COURS". Utförd vid National Institute of Respiratory Diseases Dr Emilio Coni. 30 maj till 2 juni 2011. Timlast 25 timmar. Med slutprov - Bioq. Carlos Gómez: "VIII Course on Opportunistic Enteric Protozoa" hölls på ANLIS Dr Carlos Malbrán National Institute. Från 19 till 23 september 2011. Timbelastning 68 timmar. Med slutprov - Bioq. Carlos Gómez: "VIII malariakurs" hölls på ANLIS Dr Carlos Malbrán National Institute. Från 24 till 28 oktober 2011. Timbelastning 68 timmar. Med slutprov - Bioq. Carlos Gómez: "DYNAMISKT TALANDE OCH GESTER I KOMMUNIKATION": hölls 2011-12-16.

FORSKNING: FORSKNINGSPROJEKT - Projekt Patogenicitetsfaktorer och mottaglighet för svampdödande medel hos nya och återkommande jästsvampar, isolerade från immunförsvagade och immunkompetenta patienter, BIO-kod 209, Medlemmar: Direktör: Dr Marisa S. Biasoli. Medregissör: Dr Hortensia Magaró. Medlemmar: Dr. Alicia Luque, Dr. Ma. Elena Tosello, Dr. Susana Amigot. Medarbetare: Ad-honorem assistent: María Virginia Podestá. - Projekt: Karakterisering av patogena Fusarium-isolat Resolution C. S. 139/2011. BIO 276. Medlemmar: Regissör: Alicia Luque. Medlemmar: Mirta Tartabini, Ma Elena Tosello, Susana Amigot, Silvana Ramadán, MM Scandiani, M Sortino, S Zacchino. Överste: M. LoPiccolo. - Projekt Skapande av en stambank, underhåll och genomförande av bevarandestudier, morfologisk och molekylär karakterisering av Cercospora sojina isolat. Medlemmar: Ansvariga: Dr. Alicia Luque, Dr. María Mercedes Scandiani, M Carmona och Dr. Pedro Balatti. Medlemmar: Dr Marisa Biasoli, Agronom Mónica Ferri, Bioq. Silvana Ramadan och Bioq. Mirta Tartabini. Samarbetspartner: Melina Lo Piccolo - Projektnärvaro av jästliknande svampar hos tandpatienter. Taxonomiska, immunologiska och svampdödande känslighetsstudier. ODO Code 91. Medlemmar: Regissör: Bulacio L, Co-director: Ramadán S. Medlemmar: Ramos L, Sortino M. - Projekt: Epidemiology of ytliga mykoser. Studie av patogenicitetsfaktorer och känslighet för svampdödande läkemedel. MED 295 Medlemmar: Regissör: Dr Laura Ramos. Medledare: Bulacio L. Medlemmar: Ramadán S, Sortino M, Lopez C. - Projekt: Spannmålshantering efter skörd. Bio 288 Medlemmar: Regissör: López, Clara. Medlemmar: Bulacio L, Ramadán S. - Projekt: Att stärka akademisk och vetenskaplig kapacitet inom hållbar jordbruksproduktion, läkemedelsproduktion, informationsteknologi, IKT och integrerad förvaltning av vattenresurser. Kod 24. Medlemmar: Ansvariga: Lopez C - Projekt: "Onychomycosis in patients with human immunodeficiency virusinfektion i staden Rosario och influensområdet: 2011-2014". M. Sortino, S. Ramadán, L. Bulacio, L. Ramos.1MED 303. Regissör: Dr Ramón Fernandez Bussy - Projekt: "Polymera system för inkorporering av svampdödande läkemedel som är dåligt lösliga i vatten. Design av aktuella läkemedelsformer”. UNR Bio 257 Regissör: Dr. Renee Calafato. Medlemmar: Mag. L. Bulacio, Dr. M. Sortino, Bioq. S. Ramadan. Rådgivare Dr L. Ramos.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (265)

4

- PAE-PID- 2007-00057 "Design och implementering av ett kvalitetsledningsprogram i spannmålsstadierna efter skörd. Perioden 2007-2010. Medlem av den ansvariga gruppen Dra Clara López:. Medlemmar: Dr. L. Ramos, Mg. L. Bulacio, Bioq. S. Ramadan. Godkänd av Myndigheten för vetenskaplig och teknisk forskning inom den allmänna ramen för Teknologisk moderniseringsprogram III nr 1728/OC-AR, daterad 9 oktober 2009. - Projekt: BIOSPAS Markbiologi och hållbar jordbruksproduktion. BIOSPAS är ett forskningsprojekt organiserat inom ramen för Strategic Area Projects (PAE) av ministeriet för vetenskap, teknologi och produktiv innovation i den argentinska republiken. Medlem Dr. A. Luque. - Projekt: Nya strategier för sökning av naturliga bioaktiva föreningar och analoger. Regissör: Zacchino Susana A.S. Medregissör: Furlán Ricardo L. Medlemmar: Fulgueira Cecilia L. UNR. - Projekt: Bioprospektering av endofytiska mikroorganismer i argentinska växter. Kemiska, biologiska aspekter och biosyntetiska implikationer. Regissör: López Silvia N. Medlemmar: Fulgueira Cecilia L. APCyT.

PUBLIKATIONER: 5 PUBLICERING AV BÖCKER: 6 DELTAGANDE I VETENSKAPLIGA EVENEMANG: Deltagande i konferenser och rundabordssamtal: Dr Susana Amigot: - Talare för uppsatsen: "Mykologi i Argentina: NEA, NOA, CENTRO OCH PATAGONIEN. NATIONAL NETWORK OF MYCOLOGY LABORATORIES” vid symposiet: “Conservation of fungal species” vid XII Argentine Congress of Mycology”, Posadas, 15-17 juni 2011. - Medlem av den vetenskapliga kommittén för III National Congress och XVIII Annual Meeting of Laboratorienätverk och epidemiologi. Rosario, 5 till 7 september 2011. Rundabordssamordnare: "Ytliga och djupa mykoser" vid III National Congress och XVIII Annual Meeting of Laboratory and Epidemiology Networks. Rosario, 5 till 7 september 2011. - Koordinator för workshopen: "Mykologi". Inom ramen för de första gemensamma provinsiella mötena för nätverk av laboratorier och epidemiologi. i III National Congress och XVIII Annual Meeting of Laboratory and Epidemiology Networks. Rosario, 5 till 7 september 2011. - Talare vid ett rundabordssamtal: Nosokomiala mykoser inom ramen för VI-kongressen och biokemiskt möte 10. Rosario, 09/07-09/11 Dra Marisa S. Biasoli: - Talare för tidningen: "Candidiasis: nya patogena jästsvampar" i det runda bordet: "Nya aspekter i opportunistiska mykoser" i den XII argentinska mykologiska kongressen ", Posadas, 15-17 juni 2011. - Talare för tidningen: "Fermenting and non-fermenting yeasts" vid symposiet: "Conservation of fungal species" på XII Argentine Congress of Mycology", Posadas, 15-17 juni 2011 - Samordnare för workshopen: "MICOLOGÏA", inom ramen för de första gemensamma provinsmötena för laboratorienätverk, inom ramen för den tredje nationella kongressen för laboratorienätverk och epidemiologi, (längd: 2 timmar). Rosario, 6 september 2011. Mg. Lucía Bulacio: - Paneldeltagare vid det runda bordet: "Mykotoxiner: betydelsen av mykotoxiner i konsumentlivsmedel". Samordnare: Mg. Patricia Silvina Knass". XII argentinska mykologiska kongressen. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011. - Symposiumkoordinator "ANEMOFIL FUNGI AND ATOPY" Samordnare: Dr. Laura L. Ramos och Dr. Lucía Bulacio. XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (266)

5

- Rundabordssamordnare: "Roll som biokemist vid sjukhusinfektioner. VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet 2011. 7-9 september 2011 - Talare vid rundabordssamtal: "Uppdatering om malassezios och candidiasis" organiserad av den argentinska föreningen för mikrobiologi Filial Rosario. 15 november 2011

Dr Ma Elena Tosello: - Talare vid det runda bordet "Ytliga och djupa mykoser" Ämne: Systemiska och endemiska kliniska fall. III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. Rosario, 5 till 7 september 2011. Bioq. Silvana Ramadán - Talare vid symposiet "Anemophilous fungi and atopy". Ämne: "Aerobiologi tillämpad på svampar". XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011 - Talare i "Prata med experter" Ämne: Mykologisk diagnos. Inom ramen för VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 7-9 september 2011. - Medlem av spridningskommissionen för VI-kongressen och 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 7-9 september 2011. - Talare i Rundabord: "Uppdatering om malassezios och candidiasis" organiserat av den argentinska föreningen för mikrobiologi Filial Rosario. 15 november 2011 Dr. Laura Ramos: - Symposiumkoordinator "ANEMOFIL FUNGI AND ATOPY" Samordnare: Dr. Laura L. Ramos och Dr. Lucía Bulacio. XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011 - Rundabordssamordnare: "Update on Malasseziosis and candidiasis" organiserad av Argentine Association of Microbiology Filial Rosario. 15 november 2011. - Talare vid Runda bordet: "Undervisning i mykologi." XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011. Dr Clara López .- Paneldeltagare i ämnet: Lediga områden och prioriterade ämnen: återverkningar på vetenskaplig forskning”. V Spridningskonferens om vetenskaplig forskning vid UNR, Rosario, 15 april 2011. .-Talare vid "Mötet mellan den socio-produktiva sektorn för spannmål i Argentina och det integrerade nationella systemet för förebyggande och kontroll av mykotoxiner i livsmedelskedjor (korn). )". Ämne: "Utformning och implementering av ett kvalitetsledningsprogram i spannmålsstadierna efter skörd." Grain Exchange, Buenos Aires, 19 april 2011. - Paneldeltagare vid "First National Science and Technology Workshop." Ämne: "Mätning av mänskliga resurser inom FoU". Arrangeras av ministeriet för vetenskap, teknik och produktiv innovation. Buenos Aires, 4, 5 och 6 maj 2011. - Föreläsare vid workshopen om "Crop Collections and Strain Conservation." XIV argentinsk konferens om mikrobiologi. 29 september till 1 oktober 2011, Resistencia-Chaco-Argentina. - Paneldeltagare i "First National Workshop on Science and Technology Indicators". 4, 5 och 6 maj 2011. Staden Buenos Aires-Argentina. - Samordnare vid Round Table: "Mykotoxiner och animalieproduktion". XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011. - Konferens: "Strategisk plan för forskning och utveckling av vetenskap vid nationella universitet." Vetenskaps- och teknikveckan i Rosario. Rosario 15 september 2011. - Sekreterare vid sessionen "Internationell konferens om folkhälsa och globala förändringar" av den tredje internationella kongressen om klimatförändringar och hållbar utveckling. La Plata-Argentina, 8 till 11 augusti 2011. - Konferens: "Review of the Scientific Activities of the Argentine Association of Mycology". XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (267)

6

- Föreläsare: "Forskarutbildning i mykologi" vid rundabordssamtal: "Undervisning i mykologi". XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011. - Talare: "Lagstiftning och ekonomiska effekter av kontaminering med mykotoxiner i livsmedelshandeln" vid rundabordssamtalen: "Betydningen av mykotoxiner i konsumtionsmat". XII argentinska kongressen för mykologi. Posadas, Misiones, Argentina, 15, 16 och 17 juni 2011. Dra Alicia Luque: - Talare vid runda bordet nr 11: Ytliga och djupa mykoser III National Congress och XVIII årsmöte Laboratorienätverk och epidemiologi. 5 till 7 september 2011, Rosario. - Moderator för modul IV: Kunskapsbyggandet på Akademiska sjukhuset i 2:an. Forum of University Hospitals, 24 november 2011. Bioq. Carlos Gómez: "III National Congress of Laboratory Networks and Epidemiology- XVIII Annual Meeting 2011" 5 till 7 september 2011, i egenskap av COORDINATOR OF AMESA ROUND Nº 9: "Protozoer överförda av vektorer: Chagas, Leishmania och Malaria" 5 -09-2011 Presentationer av vetenskapliga artiklar: 41 presentationer. Närvaro vid vetenskapliga evenemang: - XII argentinska mykologikongressen, Posadas, 15-17 juni 2011. Assistent, talare och talare. Dr Susana Amigot, Dr Marisa S. Biasoli, Dr Maximiliano Sortino, Mg. Lucía Bulacio, Bioq. Silvana Ramadán, Dr Cecilia Fulgueira. - III National Congress och XVIII årsmöte för laboratorie- och epidemiologiska nätverk. Rosario, 5 till 7 september 2011. Assistent och talare. Dr Susana Amigot, Dr Marisa S. Biasoli, Dr Maximiliano Sortino, Dr Ma Elena Tosello, Bioq. Silvana Ramadan, Dr Alicia Luque, Dr Cecilia Fulgueira, Bioq. Mirta Tartabini, Bioq. Carlos Gomez. - VI kongress och 10:e biokemiska mötet 2011. Rosario, 7 till 9 september 2011. Assistent och talare. Dr Susana Amigot, Dr Marisa S. Biasoli, Bioq. Hernán Dalmaso, Mg. Lucía Bulacio, Dr Ma Elena Tosello, Bioq. Silvana Ramadán, Dra Alicia Luque - V Konferens om vetenskap och teknik vid National University of Rosario. Rosario den 16 november 2011. Talare. Dr Susana Amigot, Dr Marisa S. Biasoli, Dr Maximiliano Sortino, Mg. Lucía Bulacio, Dr Ma Elena Tosello, Bioq. Silvana Ramadán - Första vetenskapliga sessionerna på Centennial Provincial Hospital. Lärarkommittén. Rosario, 21 november 2011. Talare Dr Susana Amigot, Dr Marisa S. Biasoli - 2:a forumet för UNIVERSITETSSJUKHUS. Org vid medicinska fakulteten. A R. Rosario, 2011-11-24. Dr Susana Amigot, Bioq. Mirta Tartabini, Dr Alicia Luque, Bioq. Eduardo Codino. - XIII kongress och XXXI årsmöte för Rosario Biology Society. Rosario, 1 och 2 december 2011. Dr Susana Amigot, Dr Marisa S. Biasoli, Dr Cecilia Fulgueira. - XVIII Nationellt symposium för organisk kemi. 13 till 16 november 2011. Villa Carlos Paz, Argentina. Dr Maximiliano Sortino, Bioq. Silvana Ramadán - IV-konferens om personlig bioetik. Kyrkans personliga bioetik och social undervisning. Påvliga katolska universitetet i Argentina, Institutet för bioetik. Rosario, 1-3 juni 2011. Bioq. Silvana Ramadan - Biotech Forum. Rosario, 23 och 24 juni 2011. Bioq. Silvana Ramadan, Dr Alicia Luque, Dr Susana Amigot, Dr Cecilia Fulgueira. - XIX Aapresid Collaborative Intelligence Congress Rosario 17 till 19 augusti 2011. Dra Alicia - Femte Mercosur Soybean Congress / Första Asia-Mercosur Soy Forum Mercosoja 2011. Rosario, 14 till 16 september, Rosario. Dr Alicia Luque

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (268)

7

FÖRLÄNGNING Assistanstjänsterna utförs genom CEREMIC (Mycology Reference Center) som en del av undervisningsuppgiften och tjänster tillhandahålls även till tredje part såsom:

• Tillgång av stammar: 34

• Räkning av svampkolonier, isolering och identifiering av svampar från olika material: 3.

• Identifiering av svampstammar: 17 • Mykologisk analys av kliniska prover: 16

• Serologier för svampar: 15

• Bestämning av svampdödande känslighet hos jästsvampar: 1.

• Mykologisk informationstjänst: Permanent till hälsoområdets yrkesverksamma: läkare, tandläkare, veterinärläkare m.fl.

• Tillhandahållande av odlingsmedier, reagens och färgämnen för mykologiskt bruk: Permanent. Antal sjukvårdstjänster: Antal sjukvårdstjänster 2011: (poliklinik, intern klinik på Hospital Provincial del Centenario och andra sjukhus i staden Rosario och dess område: 2301. Lärare som deltog: Dr. Laura L. Ramos, Dr. Marisa Biasoli, Dr Cecilia Fulgueira, Dr Susana Amigot, Dr María Elena Tosello, Bioq Silvana Ramadán, Dr Maximiliano Sortino, Bioq. Eduardo Codino, Bioq. Hernán Dalmaso, Bioq. Mirta Tartabini, Mg. Lucía Bulacio, Bioq. Carlos Gomez och Dr. Alicia Luque.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (269)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

GRUNDLÄGGANDE MIKROBIOLOGIOMRÅDE

LÄRARE SOM BERÖRAS AV DIKTATEN FÖR OMRÅDETS ÄMNEN

Dr. A.S. Dr Diego de Mendoza Dr Alexander Viale Dr Hugo Gramajo Dr Christian Magni Dr Robert Grau Dr Mary Cecilia Mansilla Dr Susana Czech Dr Silvia Altabe Dr Larisa Cybulski Dr Alexander Mussi Dr Daniela Albanesi Dr Gustavo Schujman Edward Rodriguez Dr. Dr Jorgelina Moran Neighborhood Dr Victor Blancato Dr Lautaro Diacovich Dr Luciana Paoletti Dr. Ana Arabolaza Frälsare Peru Lic. Dr Georgina Reh William Repizo Lic. Dr Valentina Salzman Natalia Martin Lic. Paola Vacciner Lic. Laura Butigliero ÄMNEN: Allmän mikrobiologi, bakteriefysiologi, apoteksmikrobiologi, bakteriell genetik

A. Doktorsavhandlingar

färdiga

Doktorandens namn: Natalia Martin

Regi: Maria Cecilia Mansilla

Medregissör: Diego de Mendoza

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (270)

Pågår 1) Doktorandens namn: Lucía Porrini

Regissör: Diego de Mendoza

2) Doktorandens namn: María Eugenia Inda

Regissör: Larisa Cybulski

Medregissör: Diego de Mendoza

3) Doktorandens namn: Mariana Doprado

Regissör: Larisa Cybulski

Medregissör: Ricardo Softoni

4) Doktorandens namn: Lorena Chazarreta

Regissör: Silvia Altabe

5) Doktorandens namn: Emilio Saita

Regissör: Diego de Mendoza

Medregissör: Daniela Albanesi

6) Doktorandens namn: Verónica Diez

Regissör: Gustavo Schujman

7) Doktorandens namn: Georgina Reh

Regissör: Gustavo Schujman

8) Doktorandens namn: Lic Sebastián Cerminati

Regissör: Dr Susana K. Checa

9) Doktorandens namn: Lic. María Marta Ibañez.

Regissör: Dr Fernando Soncini/Dra. Susana K. Tjeckiska

10) Examen i bioteknik Santiago Comba. Ämne: "Reglering av lipidmetabolism i

Streptomyces coelicolor

Regissör: Hugo Gramajo

Medregissör: Ana Arabolaza

11) Examen i bioteknik Bernardo Bazzet Lyonnet.

Tema: Karakterisering av acyl-CoA-karboxylaser från mykobakterier.

Regissör: Hugo Gramajo

Medregissör: Lautaro Diacovich.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (271)

12) Lic Laura Navone. Ämne: Metabolism av acetyl-CoA i Streptomyces coelicolor: samband mellan

primär och sekundär metabolism

Regissör: Eduardo Rodriguez

Medregissör: Hugo Gramajo

13) Lic Simon Menendez Bravo. Ämne: B-oxidation i Streptomyces coelicolor: interaktion mellan

primär och sekundär metabolism.

Regissör: Hugo Gramajo

Medregissör: Ana Arabolaza

14) Lic i bioteknik Julia Lara. Ämne: Ämne: Biokemiska och strukturella studier av FasR a

global regulator av fettsyrasyntes i mykobakterier.

Regissör: Gabriela Gago

Medregissör: Hugo Gramajo

15) Kandidat i bioteknik Valentina Salzman. Ämne: Reglering av syntesen av mykolsyror i

mykobakterier.

Regissör: Hugo Gramajo

Medregissör: Gabriela Gago

16) Bioteknologisk kandidat Mariana Useglio. Ämne: Reglering av syntesen av mykolsyror i

mykobakterier.

Regissör: Eduardo Rodriguez

Medregissör: Hugo Gramajo.

17) Lic Biotechnology Luciano Brambilla, Ämne: Biogenes av sekretionsproteiner i bakterier

Gram-negativ.

Regissör: Alejandro Viale

Medregissör: Diego de Mendoza

18) Doktorandens namn: Laura Buttigliero. Ämne: Molekylära chaperoner och proteaser i

bakteriell resistens mot stresssituationer

Regissör: Alejandro Viale

Medregissör: Diego de Mendoza

19) Doktorandens namn: Cristian Suarez

Regissör: Christian Magni

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (272)

B. Examensarbete

färdiga

Studerande. Mariana Tyskland. Regissör: Dr Silvia G. Altabe

Elev: Leandro Nakamatsu Regi: Gustavo Schujman

Alumn: Yi Ting Tsai Regissör: Dra. Daniela Albanese

Pågående

Elev: Ainelén Piazza

Regissörer: Drs. M. Alejandra Mussi-Adriana Limansky

Elev: Adrian Golic

Regissör: Dr. M. Alejandra Mussi

C- Undervisade i forskarutbildningskurser

D- Forskningsbidrag

- PICT-2008-1258 Funktionell karakterisering av acyllipiddesaturaser från Bacillus sp. Baser

desaturationsreaktion. Institutet för molekylär och cellulär biologi i Rosario, IBR-CONICET och fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. Handledare: Dr. Silvia G. Altabe - PICT-2006-01310 Signaleringsmekanismer som kontrollerar membranfluiditet i bakterier. Biologiska vetenskaper om celler och molekyler Diego de Mendoza CONICET IBR-Institute of Molecular and Cellular Biology of Rosario. Alejandro Buschiazzo Pasteur Institute of Montevideo 299 982 $. 2008-2011. - PICT-2011-1775 (ANPCyT). Molekylära och fysikalisk-kemiska baser för driften av en termosensor. Hur uppfattar sensorproteiner fysiska förändringar? Regissör: Dr Larisa Cybulski - PICT-2008-0948. Myndigheten för vetenskapligt och tekniskt främjande. (2010-2012) "Mekanismer för proteinlipoylering och dess samband med syntesen av fettsyror och patogenes i grampositiva bakterier". $112700 - PICT-2010-2678. "Mekanistisk och strukturell grund för termosensing i bakterier". Myndigheten för vetenskapligt och tekniskt främjande. (2011-2014) 1 200 000 USD.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (273)

- FoU-avtal Conicet - IDEN Biotechnology S.L. "Tillverkning av biodiesel i Bacillus subtilis från glycerin" Resolution 2010-2162. Period 2010-2011 (förnybar). Belopp 101 000 USD.

PICT 2006-01326 (ANCyPT) Reglering av lipidsyntes i grampositiva bakterier period

2008-2011. Belopp $280 000

PIP 114-200801-00137 KONICET. "Design och konstruktion av specifika bakteriella biosensorer för detektion av monovalenta metalljoner".2009-2011. Ägare: Susana K. Checa PICT 2008-0310 ANPCyT. Nyligen bildade lag. "Karakterisering av Salmonella enterica gol-systemet och dess manipulation för utveckling av bakteriella biosensorer". Ägare: Susana K. Checa. PICT-2008-2012-1640. Reglering av lipidmetabolism i Streptomyces coelicolor. Regissör: Hugo Gramajo NIH Grant 2011-2015: 1R01AI095183-01. Transkriptionell reglering av lipidhomeostas i mykobakterier. Regissör: Hugo Gramajo. PIP 2009-2011 (CONICET): 114-200801-00469 "Molekylära chaperoner i underhållet av

proteinhomeostas och livsduglighet hos bakterier”. Regissör: Dr Alejandro Viale

PICT-2007-731 (ANPCyT). Karakterisering av komponenter i familjen av membranproteiner

externa CarO av Acinetobacter baumannii associerad med resistens mot betalaktamer. Regissör: Dr.

M. Alejandra Mussi.

- Internationellt samarbetsprojekt Eco-SUD Mincyt (Argentina) - (Frankrike) 2010-2012.

"Molekylära mekanismer för katabolisk repression i grampositiva bakterier". Regissörer: Dr.

Christian Magni, Dr. J. Deutscher.

- PICT2010 Bicentennial ANPCyT (National Agency for Scientific and Technological Promotion) - Projekt

nummer 1828, öppna ämnen: Studier om mångfalden av Enterococcus och mekanismerna för

resistens mot sur stress som finns i isolat från olika ekosystem Regissör: Dr Christian

Magni

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (274)

- PIP2012-2014 CONICET-kod 112 201 101 00718: Identifiering av inhemska stammar och utveckling

av startkulturer (förrätter) avsedda att förbättra den slutliga kvaliteten på regionala ostar.

Regissör: Dr Christian Magni

E. Presentationer vid vetenskapliga kongresser

-"Funktionell karaktärisering av Bacillus cereus Acyil-lipid desaturaser". Chazarreta, L., Alemany M. och Altabe, S.XLVII Reunión Anual SAIB. San Luis. Argentina, .publicado en BIOCELL Vol 35.(suppl).pag. 99. Noviembre 2011 - Hur känner membransensorer fysiska förändringar? Molekylär och fysikalisk-kemisk mekanism för en konstruerad termosensor. Membran Protein Enzymology Meeting. Institutet för biomembran. Kemiska institutionen. Universitetet i Utrecht. Nederländerna. Juni 2011. - Identifiera molekylära och biofysiska komponenter i switchen som tillåter en membrantermosensor att växla mellan Kinas- och fosfatastillstånd. Cybulski Larisa, Ballering Joost, Killian Antoinette, de Mendoza Diego. Årligt holländskt möte om molekylär och cellulär biofysik, Veldhoven, Nederländerna. 3-4 oktober 2011 - XLVII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Bioquímica y Biología Molecular (SAIB). San Luis,

Argentina, Noviembre 2011. Doprado, Mariana; Cybulski, Larisa E.; Morbidoni, Héctor R. En desA3-knock-out-mutant av Mycobacterium smegmatis kan inte syntetisera palmitoleinsyra.

- N. Martin, Q. Christensen, J. E. Cronan, D. de Mendoza och María C. Mansilla. "En ny väg för liponsyrasyntes i grampositiva bakterier. "6:e konferensen om funktionell genomik av grampositiva mikroorganismer - 16:e internationella konferensen om baciller. Montecatini Terme, Italien, juni 2011. - Diaz Alejandra R, Mansilla M C, de Mendoza D. Rollen av Staphylococcus aureus tvåkomponentsystem SA1158-SA1159 i membranfluiditetsuppfattning. XLVII årsmöte för det argentinska samhället för forskning inom biokemi och molekylärbiologi. San Luis, oktober 2011. BIOCELL. ISSN 0327-9545 - Porrini, Lucía, M. C. Mansilla, Diego de Mendoza. Hämning av des-transkription av cerulenin förmedlas av längden på fosfolipiders acylkedjor. XLVII årsmöte för det argentinska samhället för forskning inom biokemi och molekylärbiologi. San Luis, oktober 2011. BIOCELL. ISSN 0327-9545

-Cerminati, S.; Soncini, F.C.; Checa, S. K. "Design och konstruktion av guld-selektiva bakteriella biosensorer" VII Argentina Congress of General Microbiology "SAMIGE del Bicentenario". San Miguel de Tucuman. Argentina. maj 2011

- Humbert, Maria V.; Checa, Susana K. och Soncini, Fernando C. "Insikter i samutvecklingen av regulator-/operatörselektivitet bland MerR-transkriptionsfaktorer" XLVII Årsmöte för samhället

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (275)

Argentina för forskning inom biokemi och molekylärbiologi. Potrero de los Funes, San Luis. Argentina. Oktober 2011. Biocell 35 (Suppl.), s. 53.

- Kemobiosyntes av nya antimalariamakrolider. Useglio, Mariana; Peirú, Salvador; Goodman, Dean; Rodriguez, Eduardo och Gramajo, Hugo. XLVII Annual Meeting of the Argentine Society of Researchers in Biochemistry and Molecular Biology (SAIB), San Luis, december 2011. - Distinkta egenskaper hos ADP-glukospyrofosforylaser från grampositiva bakterier. M.D. Asención Diez, A.M. Demonte, S. Peirú, H. Gramajo, S.A. Guerrero och A.A. Iglesias. VII argentinska kongressen för allmän mikrobiologi SAMIGE av tvåhundraårsjubileet. San Miguel de Tucumán, maj 2011.

-.Felipe Trajtenberg, Daniela Albanesi, Nicole Larrieux, Pedro Alzari, Diego de Mendoza Alejandro Buschiazzo. _Symposium_: "Signaltransduktion medierad av tvåkomponentsystem: allosteriska proteiner i rörelse". XL årsmöte, Argentine Society of Biophysics. Buenos Aires, Argentina. 5 till 7 december 2011. - Daniela Albanesi, Yi Ting Tsai, Felipe Trajtenberg, Pedro Alzari, Alejandro Buschiazzo och Diego de Mendoza. _Poster_: "Validering av avgörande strukturella element för signaltransduktionsmekanismen för termosensorns histidinkinas DesK". 16:e internationella konferensen om baciller. 6:e konferensen om funktionell genomik av grampositiva mikroorganismer. Montecatini Terme, Toscana, Italien. 19 till 23 juni 2011. -Fosfatidylkolin: strukturell och signalerande roll i neuronal differentiering. Luciana Paoletti, Claudia Elena och Claudia Banchio XLVII Congress of the Argentine Society of Biochemical Researchers (SAIB), Potrero de los Funes, San Luis, (2011). - Gordon forskningskonferens om utveckling av tuberkulosläkemedel. Regulatoriskt nätverk av lipidbiosyntes i mykobakterier: möjliga nya mål för läkemedelsupptäckt. Mondino, S., Salzman, V., Gago, G. och H. Gramajo. 3-7 juli. Lucca, Italien. -Hugo Gramajo. Inbjuden talare. Reglering av lipidhomeostas i Mycobacterium tuberculosis.. 27 juni. Microbial Physiology, University of Groningen, NL. - Hugo Gramajo. Inbjuden talare. Reglering av lipidbiosyntes i aktinomyceter. Mikrobiell fysiologi, GBB, University of Groningen. 29 juni. -Hugo Gramajo. Inbjuden talare. Transkriptionell reglering av lipidhomeostas i mykobakterier. ISBA 16. 11-15 december, Puerto Vallarta, Mexiko. - Buttigliero L, Morán Barrio J, Viale AM. Mekanokänsliga kanaler krävs för bakteriell överlevnad från svår värmestress. XLVII SAIB-47:e ASBMBS. Potrero de los Funes-San Luis.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (276)

- Suárez, C.A., Espariz M., Blancato V.S., Magni C. "Transcriptional Regulation of Agmatine Deiminase Pathway in Enterococcus faecalis". 47th Annual Meeting Argentine Society for Biochemistry and Molecular Biology och XLVII Annual Meeting Argentine Society for Research in Biochemistry and Molecular Biology. Potrero de los Funes, San Luis, Argentina. Oktober - november 2011. -Repizo G.D., Suarez C.A., Espariz M., Blancato V.S., Espeche C., Sesma F., Esteban L., Magni C. ”Draft Genome Sequence of Enterococcus mundtii CRL1656”. 47th Annual Meeting Argentine Society for Biochemistry and Molecular Biology och XLVII Annual Meeting Argentine Society for Research in Biochemistry and Molecular Biology. Potrero de los Funes, San Luis, Argentina. Oktober - november 2011 Suárez C., Repizo G., Blancato V., Espariz M., Magni Ch. och Alarcón S.- "Genetisk karaktärisering av mjölksyrabakterier isolerade från kommersiella ostar: jämförande studie av diacetylproduktionsvägar och biogena aminer ”. XIII CYTAL kongress. Argentinas kongress för livsmedelsvetenskap och -teknik. Fjärde internationella symposiet om ny teknik. II Latinamerikasymposium om livsmedelshygien och kvalitet. Buenos Aires, Argentina. oktober 2011.

F. Publikationer

-Paoletti L., Elena C., Domizi P. och Banchio C. (2011) "Roll av fosfatidylkolin under neuronal differentiering". IUBMB Life Vol. 63, nr 9, sid. 714-720. (2011). - Chazarreta-Cifre L, Martiarena L, de Mendoza D, Altabe SG. Roll av Ferredoxin och Flavodoxiner i Bacillus subtilis fettsyradesaturation. J Bacteriol. 2011 aug; 193(16):4043-8 - Larisa E. Cybulski och Diego de Mendoza (2011). Leker med transmembrana signaler. Communicative and Integrative Biology 4(1):69-71. - Larisa E. Cybulski och Diego de Mendoza (2011). Effekt av membrantjocklek på integrerade membranproteiners aktivitet. Current Proteins and Peptide Science 12, 2011, 25 oktober) - Martin N, Christensen QH, Mansilla MC*, Cronan JE, de Mendoza D. A Novel Two-Gene Requirement for the Octanoyltransfer Reaction of Bacillus subtilis Lipoic Acid Biosynthesis (2011) Mol Microbiol. 80(2):335-49. - Christensen QH, Martin N, Mansilla MC, de Mendoza D, Cronan JE.(2011) A Novel Amidotransferase Required for Lipoic Acid Cofactor Assembly in Bacillus subtilis. Mol Microbiol. 80(2):350-63 "Serin/treoninproteinkinas PrkA från den humana patogenen Listeria monocytogenes: biokemisk karakterisering och identifiering av interagerande partners genom proteomiska tillvägagångssätt". Lima A, Durán R, Schujman GE, Marchissio MJ, Portela MM, Obal G, Pritsch O, de Mendoza D, Cerveñansky C. Journal of Proteomics. 2011 74(9):1720-34. ISSN: 1874-3919.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (277)

"Vektoriell signalmekanism som krävs för cell-cellkommunikation under sporulering i Bacillus

subtilis”. Diez V, Schujman GE, Gueiros-Filho F, Mendoza D. 2011. Molecular Microbiology. 2012 83(2):261-274 (E-Pub, 2011/12/7). ISSN: 0950-382X.

- Checa, S. K. och Soncini, F. C. (2011) "Bakteriell guldavkänning och motstånd." Biometaller 24:419–427

- Cerminati, S., Soncini, F. C. och Checa, S. K. (2011) "Selektiv detektion av guld med hjälp av genetiskt modifierade bakteriella reportrar" Biotechnol. Bioeng. 108:2553-2560. - Bredeston, L.M., Marciano, D., *Albanesi, D.*, de Mendoza, D., Delfino, J.M. (2011). Termisk reglering av membranlipidfluiditet genom ett tvåkomponentsystem i /Bacillus subtilis/. Biochem. Mol. Biol. Utbildning.. *39* (5): 362-6. ISSN: 1470-8175. -Gago G, Diacovich L, Arabolaza A, Tsai SC, Gramajo H. Fettsyrabiosíntes i aktinomyceter. FEMS Microbiol Rev. 2011. 35(3):475-97. - Ravasi P, Limansky AS, Rodriguez RE, Viale AM, Mussi MA (2011) ISAba825, en funktionell insättningssekvens som modulerar genomisk plasticitet och bla(OXA-58)-expression i Acinetobacter baumannii. Antimikrobiska medel Kemother. 55:917-920. - Mussi MA, Limansky AS, Relling V, Ravasi P, Arakaki A, Actis LA, Viale AM. (2011) Horisontell genöverföring och assortativ rekombination inom den kliniska populationen av Acinetobacter baumannii ger genetisk mångfald vid den enda carO-genen, som kodar för en stor yttre membranproteinkanal. J Bacteriol. 193:4736-4748. -Montero M, Almagro G, Eydallin G, Viale AM, Muñoz FJ, Bahaji A, Li J, Rahimpour M, Baroja-Fernández E, Pozueta-Romero J. (2011) Escherichia coli glykogengener är organiserade i en enda glgBXCAP transkriptionsenhet som har en alternativ suboperonisk promotor inom glgC som styr glgAP-uttryck. Biochem J. 433:107-117. - Marelli B, Perez AR, Banchio C, de Mendoza D, Magni C. Oral immunisering med levande Lactococcus lactis-uttryckande rotavirus VP8-subenhet inducerar specifikt immunsvar hos möss. J Virol Methods. 2011, 175:28-37 - Martín Espariz, Guillermo Repizo, Victor Blancato, Pablo Mortera, Sergio Alarcón och Christian Magni (2011) Identifiering av äppelsyra och lösliga oxaloacetatdekarboxylasenzymer i Enterococcus faecalis. FEBS Journal 278:2140-2151. - Repizo, GD, Mortera, P och Magni, C. (2011) Störning av alsSD-operonen hos Enterococcus faecalis försämrar tillväxten på pyruvat vid lågt pH. Microbiol. 157:2708-19 -C Suárez, V Blancato, S Poncet, J Deutscher och C Magni. (2011) CcpA undertrycker uttrycket av det divergerande cit-operonet av Enterococcus faecalis genom flera cre-ställen. BMC Microbiology 11:227.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (278)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

PARASITOLOGISKT OMRÅDE

Akademisk chef för fakulteten: Dr Antonio Uttaro. Prof. Adj. tillägnad exklusiv. Dr Hortencia Magaró. Prof. Associate Dedikerad exklusiv. Dr Esteban Serra. Prof. Adj. tillägnad exklusiv. Bioq. Maria Delia Vasconi. JTP Dedic. semi-exklusiv. Bioq. Isabel Nocito. JTP Dedic. semi-exklusiv. Dr Claudia Echenique. aux. av 1º Dedic. exklusiv. Bioq. Patricia Ponce de Leon. JTP Dedic. semi-exklusiv. Bioq. Beatriz Bogino. JTP. tillägnad Enkel. Bioq. Griselda Bertorini. aux. av 1º Dedic. semi-exklusiv. Bioq. Paula Indelmann. Två Aux. av 1º Dedic. Enkel. Dr Pamela Cribb. aux. av 1º Dedic. Enkel doktor Damian Lermann. JTP dec Enkel. Lic. Victoria Lucia Alonso. aux. av 1º ad-honorem Lic. Virgina Perdomo. aux. av 1º ad-honorem Gabriel López Murua. Ad-honorem studentassistent

Icke-lärare Personal Care Biochemistry Griselda Bertorini, Kategori III - Undergrupp A. Vårdbiokemi María del Carmen Grondona, Kategori IV- Undergrupp A.

Lärarexamen Undervisningsaktiviteter 1:a terminen ”Mikrobiologi”. Parasitologiområdet. Apotekskarriär. Antal veckor: 3 Antal studenter: Antal uppdrag: 6 Totalt antal timmar praktiskt arbete: Antal timmar teoretiska lektioner: Lärare: Vasconi, María Delia; Nocito Isabel; Ponce de Leon Patricia; Bertorini, Griselda; Bogino, Beatriz; Indelman Paula; Echenique Claudia. Diktat av teoretiska klasser och delvis skriftlig utvärdering: Prof. Dr. Esteban Serra.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (279)

"Parasitologi". Parasitologiområdet. Biokemi karriär. Antal veckor: 14 Antal studenter: Antal kommittéer: Totalt antal timmar praktiskt arbete: Lärare: Vasconi, María Delia; Nocito Isabel; Ponce de Leon Patricia; Bertorini, Griselda. Bogino, Beatriz, Indelman Paula; Echenique Claudia; Cribb Pamela Diktering av teoretiska klasser: Prof. Dr. Esteban Serra, Prof. Dr. Antonio Uttaro. Teoretisk-praktisk utvärdering. De teoretiska kunskaper, färdigheter och attityder hos de studenter som utför det praktiska arbetet i ämnet Mykologi och parasitologi (Parasitologiområdet) utvärderas genom upplösning av ett kliniskt prov som presenterar tarmparasiter (protozoer och helminter). Teoretisk-praktisk utvärdering: av lärare och professorer: Dr Esteban Serra och Dr Antonio Uttaro. Aktiviteter 2:a terminen Mikrobiologisk diagnostik Antal veckor per kommitté: 1 Totalt antal veckor som det praktiska arbetet utfördes: 3 Antal studenter: 18 Antal nämnder: 3 Totalt antal timmar praktiskt arbete per kommitté: 15 Lärare: Vasconi, María Delia; Nocito Isabel; Ponce de Leon Patricia; Bertorini, Griselda; Bogino, Beatriz; Indelman, Paula; Echenique, Claudia; Cribb, Pamela; Alonso, Victoria Utvärdering: Dr. Hortensia M. Magaró. YRKESPRAKTIK: Antal veckor per uppdrag: 2 Totalt antal veckor som det praktiska arbetet utfördes: 2 Antal studenter: 6 Antal uppdrag: 1 Totalt antal timmar praktiskt arbete per uppdrag: 45 Lärare: Vasconi, María Delia; Nocito Isabel; Ponce de Leon Patricia; Bertorini, Griselda; Bogino, Beatriz; Indelman, Paula; Echenique, Claudia; Cribb, Pamela; Alonso, Victoria Utvärdering: Dr Claudia Echenique y Bioq. Griselda Bertorini

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (280)

Forskarutbildning Doktorskurs i biologiska vetenskaper Kultur av eukaryota djurceller Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. (Grundkurs). Regissör: Claudia Gabriela Echenique. Lärare: Isabel Nocito. Längd: 90 timmar Fördjupningskurs. "Validering i medicinalväxter". Regissör: Dr. S. Zachino. Assisterande lärare: Claudia Echenique, Isabel Nocito. Biokemiska bostäder 1 och 2 kvartal: 4 studenter. Ansvarig lärare: Claudia Echenique

Forskningsprojekt:

"Tillämpning av postgenomisk teknologi och utveckling av molekylära verktyg för identifiering av

möjliga mål för nya trypanocidala läkemedel”. PIP 2010-2012 GI – 11220090100685, Dr Claudio A. Pereira

(regissör) Dr. Esteban Serra. Nationella rådet för vetenskaplig och teknisk forskning - CONICET. triennal:

2010-2012.

"Bromdomän och acetylerade proteiner i Trypanosoma cruzi." PICT-2007-01032. Ansvarig utredare:

Dr Esteban Serra. Vetenskapliga och tekniska forskningsprojekt. Nationella marknadsföringsbyrån

Vetenskaplig och teknisk (ANPCyT). Triennal: 2009-2012.

National Agency for Scientific and Technological Promotions, FONCyT, PICT-2008 Nº 1258 Ämne:

Funktionell karakterisering av desaturasaktiviteter hos Bacillus-arter. Dr Silvia Altabe (regissör)

Dr. Antonio Uttaro.

"High Mobility Group" familjeproteiner i Trypanosoma cruzi." PICT-2008-1871. Riksverket för

Vetenskaplig och teknisk marknadsföring (ANPCyT). Ansvarig utredare: Dr. Pamela Cribb.

"Argentinas flora som en resurs för naturprodukter: morfoanatomiska studier, isolering

bioguidning av aktiva föreningar och sökning efter bioaktivitet hos arter av familjen picramniaceae”. Direktör:

Dr Cortadi. Medlem: Isabel Adriana Nocito. Verkställande enhet: Ordförande för farmakobotanik. Biologiskt område

Grönsak. Kod: BIO200.

Analys av resistens/mottaglighet för utmaningen med Trichinella spiralis hos möss med olika genotyper.

Regissör: Dr Lucila Hinrichsen. Medlemmar: Vasconi María Delia, Valenti José Luis, Bertorini Griselda, Indelman

Paula. Projektkod: 1MED 199 (C.S. resolution 1045/2008)

Analys av svaret på återinfektion med Trichinella spiralis i linjer av möss med mottaglig fenotyp och

resistenta och deras ömsesidiga korsningar. Regissör: Dr Lucila Hinrichsen. Medlemmar: Vasconi María Delia, Indelman

Paula. Projektkod: 1MED344

Analys av resistens/mottaglighet för utmaning med Trichinella spiralis hos möss av olika genotyper.

Studie av Th1/Th2-profilen i det akuta skedet av infektionen. Regissör: Dr Lucila Hinrichsen. Medlemmar:

Vasconi Maria Delia, Gorosito Mario, Valenti Jose Louis, Bertorini Griselda. Projektkod: MED 275

(C.S. resolution nr 1103/2010)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (281)

Studie av Th1/Th2-profilen under primär infektion med Trichinella spiralis i två linjer av CBi/IGE-möss

med olika känslighet och deras ömsesidiga korsningar. Regissör: Dr Lucila Hinrichsen. Medlemmar: Vasconi María

Delia, Bertorini Griselda. Projektkod: 1MED322

"Morfologisk, funktionell och molekylär studie av cellinteraktioner. kliniska implikationer i

vaskulopatier." BIO 192 Patricia Ponce de Leon (medlem).

”Insamling, analys och tolkning av biosignaler. Tillämpningar inom bioreologi”. 1BIO270 Patricia Ponce de

Leon (medlem).

Projekt: Modulering av uttryck av P-glykoprotein med bensnidazol. Implikationer i behandlingen av Mal

av Chagas. Finansierande enhet: ANPCYT (National Agency for Scientific and Technological Promotion. Namn

från regissören: Dr. Viviana Catania. Startdatum: 2009-02-16. Medlem:

Projekt: "Mångdisciplinär förvaltning för bidraget till människors och djurs hälsa av zoonoser inom området

inflytande från Veterinärvetenskapliga fakulteten, Casilda”, Utlysning: 2009. Finansieringsenhet: Sekretariatet

av University Extension, UNR. Regissör: Claudia Echenique.

Projekt: ”Samhällshälsoarbete för att förebygga zoonotiska sjukdomar. Universitetets roll i

inflytandeområde för fakulteten för veterinärvetenskap, UNR, Casilda, Argentina" Finansieringsenhet:

Roemmers Foundation-bidrag, kategorin utbildad forskare, Hälsomedicin och epidemiologiområde,

samtal 2010. Huvudutredare: Claudia Echenique.

Projekt: "Främja utbildning och utveckling av hälsoaktörer" Finansieringsenhet: Ministeriet för

Nationens utbildning. Sekretariat för universitetspolitik Nationellt volontärprogram

Akademisk. År 2010. Uppmaning till tvåhundraårsjubileet. Regissör: MV. Laura Schiaffino. Medlem: Claudia

Echenique.

Deltagande av områdeslärare i andra projekt

Främjande av barns hälsa relaterat till förekomsten av diarré och vattenkvalitet. Inbjudan till Bicentennial, National University Volontär Program, Sekretariatet för universitetspolitik, Ministeriet för utbildning av Nation Bertorini, Griselda National University Volontär Program "Hälsosam skola". Sekretariat för universitetspolitik, Nationens utbildningsministerium. Koordinator för teamet av lärare, forskare, universitetsstudenter inom parasitologiområdet: Indelman Paula Medlemmar: Bertorini Griselda, Nocito Isabel, Ponce de León Patricia Doktorsavhandlingar pågår

Lic. Victoria L. Alonso, "Bromdomän och acetylering av icke-nukleära proteiner i Trypanosoma

cruzi”. Regissör: Dr. Esteban C. Serra.

Lic. Carla Ritagliati, "Karakterisering av Trypanosoma cruzi BDF1 bromodomain-innehållande protein (TcBDF1) och dess inblandning i acetyleringen av glykosomala proteiner". Regissör: Dr. Stephen C. Serra. Medregissör: Drs. Pamela Cribb.

Herr Sebastián Najle. Ämne: Sterolmetabolism i den cilierade protozoen Tetrahymena thermophila. Regissör: Antonio Uttaro.

Lic Paola Vacchina. Ämne: Funktionell karakterisering av desaturating aktiviteter av sfingolipider i trypanosomatider. Regissör: Antonio Uttaro

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (282)

Herr Daniel Lambruschi. Ämne: Biosyntes av liponsyra och lipoylerade proteiner i parasitiska och frilevande protozoer. Regissör: Antonio Uttaro.

Biokemist Maria Delia Vasconi. Ämne: Analys av resistens/mottaglighet för utmaningen med Trichinella spiralis hos möss med olika genotyper. Regissör: Dr Lucila Hinrichsen

Biokemist Patricia Ponce de León: Ämne: "Ascaris lumbricoides: Relation med kolhydratmolekyler uttryckta eller associerade med erytrocytmembranet (antigener av ABO-, P- och GLOB-systemen-Hyaluronsyra-Sialsyra)". Regissör: Dr Claudia Biondi

Biokemist Isabel Nocito. Examensprojekt: "Studie av föreningar med antiproliferativ aktivitet på parasiten Trypanosoma cruzi".

Regissör: Dr. Esteban Serra

Kandidat i bioteknik. Virginia Perdomo. Avhandlingsämne: "Modulation of p-glykoprotein expression by

Bensnidazol. Implikationer i behandlingen av Chagas sjukdom"

Regissör: Viviana Catania, medregissör, ​​Claudia Echenique. doktor i biologiska vetenskaper,

avhandlingar på gång

Mauricio R. Ganuza, "Validering av en DNA-mikroarray genom realtids-PCR för mutanter av TcBDF 2-proteinet från Trypanosoma cruzi." Regissör: Dr. Esteban Serra.

Sofia Naranjo, "Studie av Trypanosoma cruzi TcHMGB-proteinet." Regissör: Dr. Pamela Cribb.

Melisa Gerard, Regissör: Antonio Uttaro

Ana Victoria Codena. Studie av Th1/Th2-profilen under primär infektion med Trichinella spiralis i två linjer av CBi/IGE-möss med olika känslighet och deras ömsesidiga korsningar. Regissör: Dr Lucila Hinrichsen. Medregissör: Bioq. Maria Delia Vasconi

Specialisering Karriärer på gång

Biokemist Paula Indelman. Slutarbetsprojekt för att välja titeln specialist i mykologi och parasitologi, fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. Ämne: "Analys av svaret på återinfektion med Trichinella spiralis i linjer av möss med känsliga och resistenta fenotyper och deras ömsesidiga korsningar". Regissör: Dr Lucila I. Hinrichsen

Bioq. Bertorini, G Projektets namn: "Prevalens av enteroparasitos i början av XXI-talet hos patienter på Centennial Provincial Hospital och dess hälsocentraler". I aktion. Karaktär: Student på specialiseringskursen i mykologi och parasitologi vid Fakulteten för biokemi och läkemedel - UNR. Regissör: Dr. Stella M. Pezzotto. Godkänd av Career Advisory Commission i december 2011

avslutade avhandlingar

Carla Ritagliati, "Karakterisering av proteinet med Bromodomain BDF1 från Trypanosoma cruzi" (2011). Regissör: Dr. Stephen Serra.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (283)

Personalutbildning

Vasconi MD. Medrektor för medicinstudenten Natalia Panero (filnr. P-2872/0), praktik i utbildnings- och förbättringsprogrammet för mänskliga resurser i forskning, på ämnet: Analys av variabler associerade med resistens i den enteriska fasen av infektion med Trichinella spiralis, hos möss av olika genotyper", Fac. de Cs. Médicas, UNR, 2010-2011 (Resolution nr. 5810/2010). Slutrapport godkänd (Resolution nr. 7303/2011).

Vasconi MD. Meddirektör för medicinstudenten María Florencia Londra (aktnr L-19009/7), praktik i utbildningsprogrammet för utbildning och förbättring av mänskliga resurser i forskningsprogrammet, i ämnet: Variation av serumnivåer av muskelenzymer i CBi-möss /IGE av olika genotyp, under infektionen med Trichinella spiralis, Fac. de Cs. Medical, UNR, 2010-2011 (Resolution nr 5810/2010). Slutrapport godkänd (Resolution nr 7303/2011)

Vasconi MD. Meddirektör för bioteknikstudenten Ana V. Codina (filnummer C-A127/0) i ämnet Studie av Th1/Th2-profilen vid primär infektion med Trichinella spiralis i två linjer av CBi/IGE-möss med olika känslighet och deras korsningar ömsesidigt, att välja titeln Bachelor of Biotechnology, Faculty of Cs. Biokemisk och farmaceutisk, UNR, pågår.

Vasconi MD. Meddirektör för medicinstudenten Kisluk Boris, initieringsstipendiat i Human Resources Training and Improvement Program in Research, i ämnet: Studie av värdgenotypens inflytande på reproduktionsförmågan hos Trichinella spiralis. Fakulteten för Cs. Medicinsk, UNR, 2011-2012.

Vasconi MD. Medrektor för läkarstudenten Kopp Guillermo, initieringsstipendiat i utbildnings- och förbättringsprogrammet för mänskliga resurser inom forskning, i ämnet: Studie av variabler associerade med resistens/mottaglighet hos värden i de akuta och kroniska stadierna av primär infektion med Trichinella spiralis, i CBi-IGE möss. Fakulteten för Cs. Medicinsk, UNR, 2011-2012.

Vasconi MD. Meddirektör för medicinstudenten Di Martino Antonella, initieringsstipendiat i utbildnings- och förbättringsprogrammet för mänskliga resurser i forskning, i ämnet: Studie av resistens/mottaglighet för utmaning med Trichinella spiralis i CBi-IGE-muslinjer erhållna genom selektionsantagonistiska . Samband mellan Th1/Th2-interleukiner och muskelparasitbelastning. Fakulteten för Cs. Medicinsk, UNR, 2011-2012.

Ponce de Leon Patricia. Direktör för studenten av medicinkarriären Manuel Jose Menendez, i projektet: "Effect of Ascaris lumbricoides on the erytrocyte surface charge" (Initiation Scholarship), inramad inom ramen för utbildningsprogrammet och förbättring av mänskliga resurser inom forskning Fac. Cs. Medicinsk, UNR. (Resolution 5810/2010)

Ponce de Leon Patricia. Direktör för medicinstudenten Manuela Herrera, i projektet: "Influence of Ascaris lumbricoides on the morfology and distribution of erytrocyte aggregates" (Initiation Scholarship), inramat inom ramen för Human Resources Training and Improvement Program in research Faculty of Cs. Medicinsk, UNR. (Resolution 5810/2011).

Indelman Paula. Meddirektör för medicinstudenten Iván Ruani, initieringsstipendiat inom ramen för utbildnings- och förbättringsprogrammet för mänskliga resurser inom forskning. Medicinska fakulteten. A R. 2011-2012, resolution nr 477/2011. Projekt: Modifieringar av eosinofili

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (284)

CBi/L-, CBi/C- och CBi-möss utmanade med en enda dos av Trichinella spiralis. Regissör: Dr Lucila Hinrichsen

Direktör för det slutliga arbetet (Claudia Echenique) för att välja titeln specialist i mykologi och parasitologi.

Biokemist: Rodrigo Ramírez. Ämne: "Cryptosporidios i programområdet på sjukhuset Mira y López.

Kliniska och epidemiologiska aspekter”

Claudia Echenique Co Director: Program för utbildning och utveckling av mänskliga resurser i

forskning, Biologisk professor, Medicinska fakulteten, UNR. Regissör: Maria del Carmen Gayol.

Studenter: Santiago Gutierrez, Ämne: Omättade fettsyror: påverkan på cellulär immunitet och steatos

hepatica hos överviktiga och diabetiska råttor. Javier Ogosuki, Ämne: Utvärdering av en kost rik på fettsyror

fleromättade och deras inverkan på glykolipidprofilen och cellulär immunitet hos råttor av IIMb-linjen.

Gelsomina Alle: Ämne: Effekter av mättade fettsyror på biomassa, glykolipidprofil och immunitet hos

dysmetaboliska djurmodeller. Direktör (Claudia Echenique): Utbildnings- och förbättringsprogram

av mänskliga resurser inom forskning, ordförande för sällskapsdjur. Veterinärvetenskapliga fakulteten.

A R. 2 Ansvariga forskare: Studenter: Mariana Sdrigotti: genotypning av Giardia lamblia isolerad från avföring av

hundar från kommuner inom Veterinärvetenskapliga fakultetens inflytandeområde. Grupp I:

hundvalpar. Natalia Alarcon; Giardia lamblia genotypning isolerad från hundavföring från

av kommuner inom Veterinärvetenskapliga fakultetens inflytandeområde. Grupp II: vuxna hundar

Publikationer

Cribb P., Perozzi M., Villanova G.V., Trochine A., Serra E. (2011). "Trypanosoma cruzi High Mobility Group B (TcHMGB) är en kromatinarkitektonisk faktor". International Journal for Parasitology 41(11):1149-56.

Stearoyl-CoA-desaturas är ett viktigt enzym för den parasitära protisten Trypanosoma brucei (2011) Andrew Alloatti, Shredhara Gupta, Melissa Gualdron-Lopez, Paul A. Nguewa, Silvia G. Altabe, Gladys Deumer, Pierre Wallemacq, Paul AM Michels, Antonio D. Uttaro. Biochem. Biophys. Res. Commun. 412, 286–290. ISSN 0006-291X.

Ett nytt steroldesaturasliknande protein som främjar dealkylering av fytosteroler i tetrahymena

thermophila (2011) Mariela L. Tomazic, Sebastian R. Najle, Alexander D. Nusblat, Antonio D. Uttaro och Clara B. Nudel. Eukaryotic Cell 10:423–434. American Society for Microbiology. ISSN 1535-9778.

Mycket specifika metyl-änd-fettsyradesaturaser av trypanosomatider (2011) Andrés Alloatti och Antonio D. Uttaro. Mol. Biochem. Parasitol. 175: 126-132. Elsevier Science B.V. ISSN 0166-6851.

"Förändring av den anjoniska ytladdningen av röda blodkroppar och desialyserade röda blodkroppar av Ascaris

lumbricoides”. Ponce de León P, Juarez Matamoros K, Biondi C, Valverde J. Cuban Journal of Tropical Medicine 2011; 63(1): 87-90.

"Ascaris lumbricoides-extrakt: förändring av erytrocytbelastningen med Alcian Blue-metoden". Ponce de León P, Di Vita S, Racca L, Biondi C, Valverde J. Cuban Journal of Tropical Medicine 2011; 63(3): 263-267. Tillgänglig på: http://bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol63_3_11/mtr11311.htm

"Sialinsyraupptag av Ascaris lumbricoides larver under inkubation in vivo" Ponce de León P, Di Vita S, Biondi C, Valverde J. Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 2011; 45(3):455-461.

"Tarmparasiter i en pediatrisk befolkning i staden Rosario," Santa fe, Argentina. Indelman P, Echenique C, Bertorini G, Racca L, Gomez C, Luque A, Magaro H. Acta Clinical Biochem

Latinamerika 45 (2):329-34. 2011

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (285)

"Synteser och in vitro trypanocidaktiviteter av en ny klass av aminer härledda från fenyl-butyraldehdes" Plano, M. F.; Cravero, R.M.; Nocito, I.; Serra, E.; Warrior, S.; Arias, D. Godkänd för publicering i tidskriften "Medicinal Chemistry Communications". RSC Publishing - EFMC i oktober 2011.

Presentationer till kongresser: 29

Publicerade konferenssammandrag:

Kisluk B; Vasconi MD; Bertorini G; Di Masso R; Hinrichsen L. (2011) Effekten av värdgenotypen på

reproduktionsförmåga hos Trichinella spiralis hos CBi-IGE-möss infekterade med ökande doser. Tidning för

Basic & Applied Genetics Vol XLI: S-222 ISSN:BAG 1666-0390

Indelman Paula, Vasconi Maria Delia, Bertorini Griselda, Di Masso Ricardo, Hinrichsen Lucila (2011) Variation in

blodeosinofiler i två muslinjer av CBi/IGE-stammen som skiljer sig i motståndskraft mot utmaning med trikiner

spiralis. Biocell, 35(2) sid A170. ISSN 0327-9545 (tryckt), ISSN 1667-5746 (elektroniskt)

Gorosito Mario, Valenti Jose Luis, Vasconi Maria Delia, Di Masso Ricardo, Hinrichsen L (2011) Histopathologic

fynd i två muslinjer från CBi/IGE-kolonin som skiljer sig i resistens mot Trichinella spiralis (Ts), Biocell, 35 (2)

p A170. ISSN 0327-9545 (tryckt), ISSN 1667-5746 (elektroniskt)

London Maria Florence, Vasconi Maria Delia, Bertorini Griselda, Di Masso Ricardo, Hinrichsen Lucila (2011)

Modifieringar i serumnivåerna av kreatinkinas och laktatdehydrogenas i två muslinjer CBi/IGE

skiljer sig i resistens mot infektion med Trichinella spiralis, Biocell, 35 (2) pág A170. ISSN 0327-9545 (tryckt),

ISSN 1667-5746 (elektronisk)

Codina AV, Di Martino A, Vasconi MD, Bertorini G, Di Masso R, Hinrichsen L (2011) Serumnivåer av

Interleukiner i de akuta och kroniska stadierna av Trichinella spiralis (Ts)-infektion hos CBi-IGE-möss

mottagliga eller resistenta. Medicin 71(SIII): 122.

Vasconi MD, Kopp G, Bertorini G, Indelman P, Di Masso R, Hinrichsen L (2011) Variabelanalys associerad med

resistensen/mottagligheten hos värden i de akuta och kroniska stadierna av den primära infektionen med trikiner

spiralis (Ts), i CBi-IGE möss med olika genotyper. Medicin 71(SIII): 90-91.

Ruani I, Kisluk B, Vasconi MD, Indelman P, Bertorini G, Di Masso R, Hinrichsen L (2011) Värdens effekt

genotyp och kön på smittsamheten hos Trichinella spiralis. Biocell, en prensa.

Ponce de León P, Menendez M, Biondi C, Valverde J. Ascaris lumbricoides extrakt (AE): Sialic Acid (SA) fångst

(CAP) från röda blodkroppar (RC) och desylerade röda blodkroppar (RCB). Biocell 2011; 35(2): A178.

Assistansuppgiftsförlängning. Parasitologiska bestämningar utförda i området (Inkluderat med berörd personal) Bertorini, G. Råd till yrkesverksamma inom den offentliga och/eller privata sfären. (Ingår med den personal som tilldelats dessa uppgifter) Bertorini, G.

Administrativa vårduppgifter

Utarbetande av månadsstatistiken över de parasitologiska bestämningarna som utförs i Områdestjänsten.; de levereras till avdelningen för statistik vid Hospital Provincial del Centenario och till avdelningen för assistanstjänster vid avdelningen för förlängning av fakulteten. Bertorini, G.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (286)

ÅR 2011 FÖRLÄNGNING

DIAGNOS AV:

Antal patienter

Antal bestämningar

Enteroparasiter: Protozoer och Helminths

925 2.500

Chagas (IFI-teknik.)

174 174

Hydatidos: (Arc 5 Double Diffusion Technique (DD5)

10 10

Pneunocystis jiroveci (specifika färgningstekniker)

11 22

Cryptosporidium parvum:(specifika färgningstekniker)

27 140

Parasiter i andra biologiska material: (direkta och specifika färgningar)

5 5

Identifiering av leddjur

7 8

Helminth identifiering

5 6

TOTALT

1,164

2,865

Totalt inlagda patienter: 62 Totalt polikliniska patienter: 1 102 Från och med 2012 löses proverna för identifiering av Pneumocystis jiroveci av Mykologitjänsten.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (287)

1

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011 BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAPSFAKULTETET. A R

OMRÅDE VIROLOGI 1. UNDERVISNING.

1.1. Examensämnen:

1.1.1 VIROLOGI: Valbart ämne av kandidatexamen i bioteknik. Antal elever 1. Antal timmar klasser: teoretiska 33, praktiskt-teoretiska praktiska 11. Antal kommittéer: 1. Antal dikterade timmar: 44. Berörda lärare Lärare: Drs. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Michael Taborda, Dr. Mary Rose Marano. 1:a kategori och JTP-assistenter: Bioq. Tysken R. Perez, Dr. Diego Chouhy, Dr. Hannah Laura Cavatorta, Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq. Claudia Elena, Bioq. Silvia Marchiaro, Bioq. Maria Alexandra Sanchez. Assistenter av 1:a kategori ad honorem: Bioq. Florence Facciuto, Lic. Roxanne Roeschlin, Lic. Marina Bugnon Valdano. Andra kategorin ad-honorem assistenter: William Thin, Bioq. Matthias Maiocco, Bioq. Micaela Campora.

1.1.2 VIROLOGI: Biokemiexamen. Antal elever: 51. Antal klasstimmar: teoretiskt: 22, klassrumsarbete: 34, laboratorier: 16. Antal uppdrag: 6. Antal timmar dikterat av kommissionen: 72. Ansvarig ämne: Dra. Adriana A. Giri Fakulteten påverkade professorer: Dra. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Michael Taborda, Dr. Mary Rose Marano. 1:a kategori och JTP-assistenter: Bioq. Tysken R. Perez, Dr. Diego Chouhy, Dr. Hannah Laura Cavatorta, Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq. Claudia Elena, Bioq. Silvia Marchiaro, Bioq. Maria Alexandra Sanchez. Assistenter av 1:a kategori ad honorem: Bioq. Florence Facciuto, Lic. Roxanne Roeschlin, Lic. Marina Bugnon Valdano. Andra kategorin ad-honorem assistenter: William Thin, Bioq. Matthias Maiocco, Bioq. Micaela Campora.

1.1.3 MIKROBIOLOGISK DIAGNOS: Biokemiexamen. Antal elever: 21. Antal lektionstimmar: laborationer: 20 per elev. Antal uppdrag: 3. Berörd fakultet: Professorer: Dra. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Michael Taborda, Dr. Mary Rose Marano. Första kategorin hjälpmedel: Bioq. tyska R. Perez, Lic. Diego Chouhy, Bioq. Hannah Laura Cavatorta, Lic. Ramon Henry. Ad honorem förstaklassassistenter: Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Florence Facciuto. Ad-honrem andra klass assistenter: Bioq. Augustine Marine, Sr. William Thin, Sr. Matthias Maiocco, Bioq. Silvia Marchiaro.

1.1.4 MIKROBIOLOGI: Apotekskarriär. Antal elever: 69. Antal lektioner: teoretiska: 4, Workshops 10 timmar. provisioner: 5.

Berörd fakultet: Professorer: Dra. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Michael Taborda, Dr. Mary Rose Marano. Första kategorin hjälpmedel: Bioq. tyska R. Perez, Lic. Diego Chouhy, Bioq. Hannah Laura Cavatorta, Lic. Ramon Henry. Ad honorem förstaklassassistenter: Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Florence Facciuto. Andra klass ad-honrem assistenter: Sr. William Thin, Sr. Matthias Maiocco, Bioq. Silvia Marchiaro.

1.1.5- PROFESSIONELL ÖVNING. Biokemi examen. Antal elever: 6. Antal timmar laborationer. 40 hs. Berörd fakultet: Professorer: Dra. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Michael Taborda, Dr. Mary Rose Marano. Första kategorin hjälpmedel: Bioq. tyska R. Perez, Lic. Diego Chouhy, Bioq. Hannah Laura Cavatorta, Lic. Ramon Henry. Ad honorem förstaklassassistenter: Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Florence Facciuto. Ad-honrem andra klass assistenter: Bioq. Augustine Marine, Sr. William Thin, Sr. Matthias Maiocco, Bioq. Silvia Marchiaro.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (288)

2

1.1.6. Introduktionsseminarium om biokemiska problem. Biokemi karriär. Teoretiska lektionstimmar: 2. Forskning som biokemistens ansvar. 2011-08-23. Manager Mg. Sandra Pittet. Gästföreläsare: Dr Daniela Gardiol

1.2. Kandidatuppsats i bioteknik:

Elev: Andrés Alvarez Gödeken. Kandidatexamen i genetik, fakulteten för exakta, kemi- och naturvetenskaper, National University of Misiones. Ämne: "Analys av det fysiska tillståndet av DNA från papillomvirus typ 16 genom PCR i realtid". Regissör: Dr Adriana A. Giri. Status för förlopp: Slutförd. Posadas (Missiones), 2011-05-05. Betyg: 10+.

Elev: Federico Emmanuel Marzali. Regissör: Daniela Gardiol. Ämne: "Analys av vikten av alternativ splitsning av den 5' icke-translaterbara regionen av Drosophila large disc i regleringen av deras uttrycksnivåer". Förlopp Status: pågår

Elev: Sergio Simonsini. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: "Studie av försvarssvaret mot PVX i Solanum tuberosum - Rollen för mikroRNA i resistenta och mottagliga potatisgenotyper". Framsteg Status: Antagning 09/01/2010 – Pågår.

1.3. Forskarutbildningsämnen: 1.3.1 MOLEKYLÄR VIROLOGI

Tvåårig uppdateringskurs, ackrediterad för doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Antal studenter: 5. Antal timmar: 40. Antal uppdrag: 1. Andra terminen. Regissör: Dr. Adriana A. Giri Berörda lärare Professorer: Dr. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Dr. María Rosa Marano. 1st Category Assistants och JTP: Bioq. Germán R. Perez, Dr Diego Chouhy, Dr Ana Laura Cavatorta, Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Silvia Marchiaro, Bioq. Maria Alejandra Sanchez. Medhjälpare av 1:a kategori ad honorem: Bioq. Florencia Facciuto, Lic Roxana Roeschlin, Lic Marina Bugnon Valdano.

1.3.2. VIRALA INFEKTIONER MED HÖG KLINISK PÅVERKAN. UPPKOMANDE OCH ÅTERUPPKOMANDE VIRUS. Tvåårig uppdateringskurs, ackrediterad för doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Antal studenter: 11. Antal timmar: Teoretisk 40 timmar. Övningar (valfritt): 8 timmar. Antal provisioner: 1. Datum: 2011-04-28 till 2011-04-04. REGISSÖR: Drs. Daniela Gardiol och Miguel Taborda LÄRARE: Dr. Adriana Giri, Dr. Ana Laura Cavatorta, Bioq. Germán Perez, Lic Diego Chouhy GÄSTLÄRARE: Dr Elsa Damonte, Dr Elsa Baumaster, Dr Mario Lozano, Dr Damian Lerman

1.3.3- KARRIÄRSPECIALITET INOM KLINISK FARMAKOLOGI. Regissör: Dr Adriana Torres. Ämnen: ”Applicering av antivirala medel. Vaccin mot virus. Tillvägagångssättet från Laboratoriet”. Antal elever 3. Antal timmar teoretiska lektioner: 4. Berörd lärare: Bioq. Miguel A. Taborda. 1.3.4- SPECIALKARRIÄR I HEMATOLOGI Regissör: Dr. Angela Milani. Ämne: Lymfotropa virus. Antal teoretiskt-praktiska klasstimmar: 2. Berörd lärare: Bioq. Miguel A. Taborda

1.3.5- IMMUNOLOGI FÖR INFEKTIONER. Arrangeras av ordföranden för mikrobiologi, fakulteten för medicinska vetenskaper, UNR. Regissör: Diana G. Dlugovitzky. Ämnen: Viral hepatit; HIV och AIDS. Antal lektioner: teoretiska 6. Berörd lärare: Bioq. Miguel A. Taborda. Rosenkransen, juni 2011

1.3.6- DISTANSUPPDATERINGSKURS I HEMATOLOGI OCH IMMUNOHEMATOLOGI. Arrangerad av det italienska universitetsinstitutet i Rosario.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (289)

3

Berörd lärare som handledare: Bioq. Michael A. Styrelse. 1.3.7- MOLEKYLÄR ANALYS AV VÄXT-PATOGEN INTERAKTION. Regissör: Dr. Maria Rosa Marano Lärare som berörs: Drs. Maria Rose Marano, Cecilia Fulgueira, Javier Palatnik och Maria Amalia Chiesa. Hjälpmedel: Bioq. Nadia Gerhardt, Eng. Alexandra Favaro. Gästföreläsare: Dres. Sebastian Asurmendi (INTA Castelar, Buenos Aires), Atilio Castagnaro (UNT/EEAOC, Tucuman), Juan Carlos Diaz Ricci (UNT/INSIBIO-CONICET), Silvina Pessino (lantbruksfakulteten, UNR), Rosanna Pioli (lantbruksfakulteten, UNR ). ), Mariana del Vas (INTA Castelar, Buenos Aires), Adrian Vojnov (Pablo Cassará Foundation, Inst. of Science and Technology "Dr. Cesar Milstein“-CONICET). Ackrediterad för doktorsexamen i biologiska vetenskaper och uppdateringskurs. Längd 40 h. Första terminen Antal elever: 23 .

1.4. Scholars adress:

• Kandidat i bioteknik Diego Chouhy. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Studie av sambandet mellan humant papillomvirusinfektioner och hudcancer." Postgraduate Scholar Type II (CONICET).

• Biokemist Germán R. Perez. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Utveckling av en analys för molekylär screening i blodbanker av de cirkulerande stammarna av humant immunbristvirus typ 1 i Argentina." ANPCyT-stipendiat (PICT 2008-0420).

• Doktor Rubén Mamprín D'Andrea. Doktorsexamen i biomedicinska vetenskaper, medicinska fakulteten, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Studie av virologiska och kliniska faktorer i utvecklingen av livmoderhalscancer hos kvinnor från södra provinsen Santa Fe".

• Biolog María Elisa Bolatti. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Identifiering och molekylär karakterisering av humana papillomvirus med olika tropism". Postgraduate Scholarship Type I (CONICET).

• Dr. Ana Laura Cavatorta: Ämne: Analys av uttrycket och regleringen av Disc Large-tumörsuppressorn under karcinogenesprocesser associerade med humant papillomvirusinfektioner. Regissör: Daniela Gardiol. CONICET postdoktorala stipendium april 2009-december 2011.

• Bioq. Florence Natalia Facciuto: Ämne: Interaktion mellan celladhesionsproteiner med högrisk-humant papillomvirus-härlett E6-protein och dess relation till onkogenes. Regissör: Daniela Gardiol. CONICET Typ I-stipendium april 2009-april 2011.

• Lic Marina Bugnon Valdano: Ämne: Studie av cellulära och virala faktorers bidrag till de onkogena processer som är förknippade med papillomavirusinfektioner. Direktör: Daniela Gardiol AGENCY Initieringsstipendium. 2011-2013.

• Bioq. Nadia Gerhardt. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: ”Identifiering och utvärdering av naturliga produkter med antiviral aktivitet. Biologisk karakterisering av verkningsmekanismen”. CONICET Typ I-stipendium, perioden 2008-01-04 – 2011-03-31. CONICET Typ II-stipendium, period 2011-01-04 – Pågår.

• Dr. María Amalia Chiesa. Regissörer: Drs María Rosa Marano och Atilio P. Castagnaro. Tema "Funktionell genomik av Citrus limon som svar på interaktion med Xanthomonas axonopodis". Postdoktorsstipendium – CONICET, period 04/01/09 – Pågående.

• Agronom Alejandra Favaro. Regissörer: Drs María Rosa Marano och Norberto Gariglio. Ämne: "Studie av försvarsresponsen hos citrustolerant mot bakteriecanker". CONICET Typ I-stipendium- CONICET Typ I-stipendium, period 04/01/09 – Pågående.

• Kandidat i bioteknik Roxana Roeschlin. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: "Funktionell genomik i citrus för studien av svaret på Xanthomonas och andra

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (290)

4

patogener". Stipendium National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCyT-PICT 2007-00469, period 05/01/2010 – Pågående.

• Dr Pablo Torres. Regissör: Dra. María Rosa Marano. Tema ”Tillhandahålla verktyg för att hantera HLB och andra utmaningar. Florida Citrus Advanced Technology Program - Kontroll av citrusgrönning, cancer och nya sjukdomar hos citrusfrukter”. Beca Pos doktorand, period 2011 – 2012.

• Eleven Sergio Simonsini. Regissörer: Dr. María Rosa Marano och Norberto Gariglio. Ämne "Induktion av försvarssvaret mot virala patogener i Solanum tuberosum och andra Solanaceae-arter genom att applicera bioaktiva växtföreningar". Stipendium för studenter på kandidatexamen i bioteknik, Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, Project for Technological Innovation. Period 2011.

1.5. Avhandlingsriktning:

• Bioteknolog Diego Chouhy. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Tema: Studie av sambandet mellan humana papillomvirusinfektioner och hudcancer. Förloppsstatus: pågår.

• Biokemist Germán R. Perez. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Utveckling av en analys för molekylär screening i blodbanker av de cirkulerande stammarna av humant immunbristvirus typ 1 i Argentina." Förloppsstatus: pågår.

• Doktor Rubén Mamprín D'Andrea. Doktorsexamen i biomedicinska vetenskaper, medicinska fakulteten, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Studie av virologiska och kliniska faktorer i utvecklingen av livmoderhalscancer hos kvinnor från södra provinsen Santa Fe". Förloppsstatus: pågår.

• Biolog María Elisa Bolatti. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Identifiering och molekylär karakterisering av humana papillomvirus med olika tropism". Advance Status: Start

• Bioq. Florencia Facciuto: Ämne: Interaktion av celladhesionsproteiner med E6-proteinet som härrör från humana papillomvirus med hög risk och dess samband med onkogenes. Regissör: Daniela Gardiol. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. 2009 - nutid.

• Lic Marina Bugnon Valdano: Ämne: Studie av cellulära och virala faktorers bidrag till de onkogena processer som är förknippade med papillomavirusinfektioner. Direktör: Daniela Gardiol. Doktor i biologiska vetenskaper, Cs. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. 2011-nutid

• Bioq. Nadia Gerhardt. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: ”Identifiering och utvärdering av naturliga produkter med antiviral aktivitet. Biologisk karakterisering av verkningsmekanismen”. CONICET Typ I-stipendium, perioden 2008-01-04 – 2011-03-31. CONICET Typ II-stipendium, period 2011-01-04 – Pågår.

• Agronom Alejandra Favaro. Regissörer: Drs María Rosa Marano och Norberto Gariglio. Ämne: "Studie av försvarsresponsen hos citrustolerant mot bakteriecanker". CONICET Typ II-stipendium- CONICET Typ I-stipendium, period 04/01/12 – Pågående.

• Kandidat i bioteknik Roxana Roeschlin. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: "Funktionell genomik i citrus för studien av svaret på Xanthomonas och andra patogener". Stipendium National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCyT-PICT 2007-00469, period 05/01/2010 – Pågående.

1.6. Interns Management: Praktikant professionell:

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (291)

5

• Biokemisten Carlos Gerardo Ford från immunologitjänsten vid "Dr. Julio C. Perrando” från Resistencia (Chaco). Ämne: ”Teoretisk-praktisk utbildning i virala nukleinsyrareningstekniker, kvalitativa och kvantitativa molekylära metoder för detektion av HIV-1 (DNA och RNA) och hepatit C-virus (RNA) samt användning av bioinformatiska verktyg för analys av sekvenser och design av primers”. Ansvarig: Biokemist Germán Perez och Dr. Adriana A. Giri Period: 9 till 18 mars 2011

• Lantbruksingenjör specialiserad på bioteknik Laura Campos Beneyto. Regissörer: Drs María Rosa Marano (Argentina) och José Gadea Vacas (Spanien). Program för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Argentinas regering (MINCyT) och Spaniens regering (MICINN). Kod: ES/09/08. Ämne: "Analys av uttrycket av miRNA involverade i svaret på Xanthomonas i Citrus limon". Period: 3 till 31/10 2011. Praktikantstudent

• Herr Pablo Casal, student på kandidatexamen i bioteknik, fakulteten för Cs. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. Ämne: ”Teoretisk-praktisk utbildning i tekniker för bearbetning av kliniska prover och i molekylära tekniker för diagnos och epidemiologisk karakterisering av HIV-1 och HCV. Ansvarig: Biokemist Germán Perez och Dr. Adriana A. Giri Period: 10/1 till 31/12, 2011

1.7. REFERENSER Gardiol DN, Giri AA, Marano MR, Taborda MA, Perez GR, Cavatorta AL, Chouhy D, Gerhardt N, Elena C, Enrique R, Facciuto F, Marchiaro S, Campora M. Författare. "Diagnos i virologi". UNR Publishers, Rosenkransen, 2011; 260.

2. UNDERSÖKNING. 2.1. Titel: "Vikten av infektioner med humant papillomvirus (HPV) i processerna av

malign transformation." Regissör: Dr Adriana Giri. Deltagare: Dr Daniela Gardiol, Bioq. Ana Laura Cavatorta. Diego Chouhy, Rubén Mamprín D'Andrea, Biolog María Elisa Bolatti, Dr Ana Lía Nocito. Finansieringskälla: UNR (BIO 211), ANPCyT (PICT 2008-0421) Presentationer till kongresser:

1. Messina A, Iglesias M, Mamprín D'Andrea R, Chouhy D, Bottai H, Leiva M, Galimberti D, GIRI AA. "Förekomst av HPV hos sexuellt aktiva kvinnor i staden Buenos Aires". XXIX International Congress of Obstetrics and Gynecology SOGIBA 2011. Buenos Aires, 06/2-4/2011. Sammanfattning 17:3. Affisch

2. Mamprín D'Andrea R, Chouhy D, Cerda B, Bottai H, Leiva M, GIRI AA. "Förekomst av HPV hos sexuellt aktiva kvinnor från södra provinsen Santa Fe". XXIX International Congress of Obstetrics and Gynecology SOGIBA 2011. Buenos Aires, 06/2-4/2011. Sammanfattning 19:4. Affisch.

3. Mamprín D'Andrea R, Alvarez Godeken A, Cavatorta AL, Chouhy D, Bottai H, Leiva M, GIRI AA. "Analys av det fysiska tillståndet för HPV-16 hos kvinnor med och utan livmoderhalspatologi". XXIX International Congress of Obstetrics and Gynecology SOGIBA 2011. Buenos Aires, 06/2-4/2011. Sammanfattning 48:10. Affisch.

4. Piccirilli G, Squeff M, Gorosito M, Sánchez A, Chouhy D, Bergero A, GIRI AA, Fernández Bussy R. "Studie av humant papillomvirus i hudskador. Identifiering av en ny typ av HPV”. XXIX årsmöte för latinamerikanska dermatologer (RADLA). Guayaquil (Ecuador), 05/1-4/2011. Muntlig presentation.

5. Chouhy D, Paolini F, Bolatti EM, GIRI AA, Venuti A. HPV i munhålan: olika metoder för detektion av ett stort antal Alpha-PV- och Beta-PV-släkten. ICGEB DNA-tumörvirusmöte. Trieste (Italien), 19-24/07/2011, s. 182.

6. Nocito A, Montenegro S, Bolatti E, Rathge J, Rulloni G, Chouhy D, GIRI A. Anatomopatologisk och molekylär korrelation av humant papillomvirusinfektion i larynxslemhinnan. Organiserad internationell kurs

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (292)

6

av Argentine Society of Pathology (SAP) 2011. Mendoza, 11/6-7/2011. Affisch. Pris för bästa uppsats som presenterades på SAP International Course 2011.

7. Bolatti EM, Chouhy D, Paolini F, Venuti A, GIRI AA. "HPV i munhålan: tillämpning av olika metoder för detektering av ett stort antal HPV-släkten". X Argentine Congress of Virology, III Symposium on Clinical Virology och I Symposium on Veterinary Virology anordnad av AAM. Buenos Aires, 2011-09-26-29. Affisch. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology (ISSN 0325-7541) 2011;Supl. 1(43):41. Sammanfattning P031.

8. Chouhy D, Mamprín D'Andrea R, Cerda MB, Bottai H, Leiva M, GIRI AA. "Pre-vaccinationsepidemiologi av HPV-infektion hos sexuellt aktiva kvinnor som går på sjukhuset Escuela "Eva Peron" (Santa Fe)". X Argentine Congress of Virology, III Symposium on Clinical Virology och I Symposium on Veterinary Virology anordnad av AAM. Buenos Aires, 2011-09-26-29. Affisch. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology (ISSN 0325-7541) 2011;Supl. 1(43): 59. Sammanfattning P079.

9. Iglesias M, Messina A, Chouhy D, Mamprín D'Andrea R, Bottai H, Leiva M, Galimberti D, GIRI AA. "Pre-vaccinationsepidemiologi av HPV-infektion hos sexuellt aktiva kvinnor som går på Alvarez-sjukhuset i staden Buenos Aires". X Argentine Congress of Virology, III Symposium on Clinical Virology och I Symposium on Veterinary Virology anordnad av AAM. Buenos Aires, 2011-09-26-29. Affisch. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology (ISSN 0325-7541) 2011;Supl. 1(43):58-59. Sammanfattning P078.

10. Cavatorta AL, Alvarez Gödeken A, Mamprin D´Andrea R, Chouhy D, Bottai H, Leiva M, GIRI AA. "Analys av det fysiska tillståndet för HPV-16 hos kvinnor med och utan cervikal patologi". ”. X Argentine Congress of Virology, III Symposium on Clinical Virology och I Symposium on Veterinary Virology anordnad av AAM. Buenos Aires, 2011-09-26-29. Affisch. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology (ISSN 0325-7541) 2011;Supl. 1(43):67-68. Sammanfattning Q101.

11. Nocito A, Montenegro S, Bolatti E, Rathge J, Rulloni G, Chouhy D, GIRI A. "Anatomopatologisk och molekylär korrelation av humant papillomvirusinfektion i larynxslemhinnan". II Forum för Universitetssjukhuset - I Vetenskaplig konferens för Centennial-provinsens sjukhus. Rosario, 2011-11-21.

2.2. Titel: "Tidig upptäckt av infektioner orsakade av humant immunbristvirus och

Hepatit C-virus: Utveckling av molekylära diagnostiska verktyg för donatorscreening och epidemiologisk karakterisering”. Regissör: Dr Adriana Giri. Deltagare: Dr Daniela Gardiol, Bioq. Miguel A. Taborda, Bioq. tysken R. Perez. Finansieringskälla: ANPCyT (PICT 2008-0420), COFECyT (SF 005), Presentationer till kongresser

1. Perez GR, Taborda MA, Bortolozzi R, Gardiol DN, GIRI AA. "Strategi för screening av subtyper och rekombinanter av HIV-1 som cirkulerar i Argentina". III National AIDS Congress anordnad av Argentine Interdisciplinary AIDS Society (SAISIDA). San Juan (San Juan), 24–27/08/2011. Sammanfattning 0121 av enastående affischer. Publicerad i AIDS Updates (ISSN 1852-4001) 2011;Suppl. I(19):39.

2. Perez GR, Maidana FV, Taborda MA, Gardiol DN, Ruzzini M, GIRI AA. "Utvärdering av en HCV-RNA-detektionsanalys för molekylär screening av donatorer". X Argentine Congress of Virology, III Symposium on Clinical Virology och I Symposium on Veterinary Virology anordnad av AAM. Buenos Aires, 2011-09-26-29. Affisch. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology (ISSN 0325-7541) 2011;Supl. 1(43):39. Sammanfattning P027.

3. Perez GR, Taborda MA, Bortolozzi R, Gardiol DN, GIRI AA. "Strategi för screening av subtyper och rekombinanter av HIV-1 som cirkulerar i Argentina". X Argentine Congress of Virology, III Symposium on Clinical Virology och I Symposium on Veterinary Virology anordnad av AAM. Buenos Aires, 2011-09-26-29. Affisch. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology (ISSN 0325-7541) 2011;Supl. 1(43):34-35. Sammanfattning P014.

4. GIRI AA. "Nya interaktioner: HPV och HIV" Paneldeltagare i rundabordskonferensen "Molekylär patogenes av HIV". III National AIDS Congress (SAISIDA). San Juan (San Juan), 2011-08-26. Föreläsare.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (293)

7

23. Titel: "Identifiering och utvärdering av naturliga produkter med antiviral aktivitet. Biologisk karakterisering av verkningsmekanismen”. Regissör: Dr Maria Rosa Marano. Deltagare: Bioq. Nadia Gerhardt, student Sergio Simonsini, Dr Adrian A. Vojnov (Pablo Cassará Foundation, Buenos Aires), Dr Norberto Gariglio (Fakulteten för jordbruksvetenskap, National University of the Coast).

Finansierat av: Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, Technological Innovation Project. Publikationer:

Simonsini S., Gerhardt N., Vojnov A., Gariglio N. och Marano M.R. Appliceringen av växtbioaktiva föreningar inducerar försvarssvaret på attacken av virala patogener i Solanum tuberosum. V Konferens om vetenskap och teknik. Rosario, Santa Fe, Argentina. 11/16/11. Affisch.

Simonsini S., Gerhardt N., Vojnov A., Alemano S. och Marano M.R. Induktion av försvarssvaret mot virala patogener i Solanaceae-arter med användning av naturliga rosmarinextrakt. VIII Nationellt symposium om bioteknik REDBIO. Buenos Aires, Argentina. 13-15/11/11. Affisch.

Marano M.R., Siciliano F., Simonsini S., Sanchéz G. och Gerhardt N. Salicylsyras roll i försvarssvaret mot PVX i Solanum tuberosum. X argentinska kongressen för virologi. Buenos Aires, Argentina. 26-29/09 2011. Exponering. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology, Supl. 1, 43, 2011.

Gerhardt N., Simonsini S., Vojnov A., Alemano S. och Marano M.R. Naturliga rosmarinextrakt inducerar ett försvarssvar mot viruspatogener i Solanaceae-arter. X argentinska kongressen för virologi. Buenos Aires, Argentina. 26-29/09 2011. Affisch. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology, Supl. 1, 43, 2011.

2.4 Projekttitel: "Functional Genomics in Citrus: Analysis of the response against pathogens of great

förekomst i argentinsk citruskultur”. Forskningsprojekt, ackrediterat av Sekretariatet för vetenskap och teknik vid UNR, resolution C.S. nr 546/2009. Regissör: Dr. Maria Rosa Marano Deltagare: Avhandlingar: Eng. Alexandra Favaro, Lic. Roxana Roeschlin, forskare Drs. Mary Amalia Chiesa, Dr. Paul Torres, Dr. Dr Adrian A. Vojnov (Paul Cassará Foundation, Buenos Aires); Dr. Atilio Castagnaro (Biskop Columbres Agro-industriella experimentstation, Tucuman); Norberto Gariglio (Fakulteten för jordbruksvetenskap, National University of the Coastal); Dr José Gadea Vacas (Institutet för växtmolekylär och cellulär biologi, polytekniska universitetet i Valencia, Spanien); Frederick G. Gmitter Jr., Citrus Education and Research Center (CREC), University of Florida, USA)

Finansierat av: National Agency for Scientific and Technological Promotion (PICT2006 – 2082, PME-2006-01471, PICT 2007-00469, PICT2007 – 00477). Program för vetenskapligt-tekniskt samarbete mellan MINCYT och MICINN (Spanien) ES/09/08. International Citrus Genome Consortium (ICGC), University of Florida, USA.

Publikationer: Sendín L., Filippone M.P., Orce I.G., Enrique R., Rigano L., Peña L., Vojnov A.A., Marano M.R. och Castagnaro A.P.

(2011) Övergående uttryck av Capsicum chacoense Bs2-genen i Citrus limon som ett tillvägagångssätt för hantering av citruscankersjukdom. Växtpatologi (en prensa).

Malamud F., Torres P.S., Roeschlin R., Rigano L.A., Enrique R., Bonomi H.R., Castagnaro A.P., Marano M.R., Vojnov A.A. (2011) Xanthomonas axonopodis pv. citri flagellum krävs för mogen biofilm och cancerutveckling. Microbiology, 157, 819-829. DOI 10.1099/mic.0.044255-0.

Enrique R., Siciliano F., Favaro M.A., Gerhardt N., Roeschlin R., Rigano L., Sendin L., Castagnaro A., Vojnov A. och Marano M.R. (2011) Ny demonstration av RNAi i citrus avslöjar betydelsen av citrus kallossyntas som försvar mot Xanthomonas citri subsp. citri. Plant Biotech. J., 9, 394-407.

Castagnaro A., Perera M.F., Racedo J., Pardo E.M., Sendin L.N., Rocha C.M.L., Orce G.I., Siciliano M.F., Garcia M.G., del V. Gonzalez V., Fogliata G.M., Salazar S.M., Ontivero M.. , Ploper L.D., Marano M.R., Vojnov A.A. och Díaz Ricci J. Identitetsbestämning inom jordbruket och bieffekter. Fröanalys – På jakt efter det bästa fröet (ISSN 1851-1678). 2011, volym 5, vol. 2, nr 18, sid 43-46.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (294)

8

Malamud F., Comforte V.P., Rigano L., Torres P.S., Roeschlin R., Do Amaral A.M., Castagnaro A.P., Marano M.R. och Vojnov A.A. Biofilm och virulens av Xanthomonas citri subsp. citri och dess upptäckt vid cancersjukdom. Workshop om Xanthomonas citri/Citruscanker. Ribeirão Preto, Brasilien. 17-18/11/2 Exponering. Publicerad i boken med sammanfattningar WXC2011 (ISBN: 978-85-64947-04-7). Exponering.

Roeschlin R.A., Chiesa M.A., Favaro M.A., Herrero D. Filippone P., Vojnov A., Castagnaro A., Gadea Vacas J. och Marano M.R. Aktivering av det medfödda immunsvaret under interaktionen av ett nytt isolat av Xanthomonas citri subsp. citrus med citron VIII Nationellt symposium om bioteknik REDBIO. Buenos Aires, Argentina. 13-15/11/11. Affisch.

Favaro M.A., Roeschlin R.A., Amsler A., ​​Rista L.M., Gadea Vacas J., Gariglio N.F. och Marano M.R. Nagelbandets roll i motståndet mot citruscanker som finns i sorten 'Okitsu' mandarin. VIII Nationellt symposium om bioteknik REDBIO. Buenos Aires, Argentina. 13-15/11/11. Affisch.

Favaro M.A., Roeschlin R.A., Chiesa M.A., Rougier F., Amsler A., ​​Vegetti A., Rista L.M., Gariglio .F, Marano M.R. Histologisk och biokemisk karakterisering av blad av mandarinsorter som är resistenta och mottagliga för citruscanker. II argentinska kongressen för fytopatologi. Mar del Plata, Buenos Aires. 1-3/06/11. Book of Abstracts publicerad.

Priser och utmärkelser: VIII National Symposium on Biotechnology REDBIO Argentina 2011. Särskilt omnämnande för arbetet: "Aktivering av

det medfödda immunsvaret under interaktionen av ett nytt isolat av Xanthomonas citri subsp. citri med citron". Författare: Roeschlin R.A., Chiesa M.A., Favaro M.A., Herrero D., Filippone P., Vojnov A., Castagnaro A., Gadea Vacas J. och Marano M.R.

2.5- Titel: Studie av bidraget från cellulära och virala faktorer i de onkogena processerna associerade med humant papillomvirusinfektioner.

Regissör: Daniela Gardiol Medverkande: Dr. Adriana Giri, Dr. Ana Laura CAvatorta, Bioq. Florencia Facciuto, Lic Marina Bugnon Valdano, Est Federico Marziali, Dr Ana Lía Nocito Finansieringskällor: Scientific and Technological Promotion Agency. PICT-2008-0421. Bidrag från provinsen Santa Fe, UNR.

Presentationer till kongresser

• Ana Laura Cavatorta, Marina Bugnon Valdano, Federico Marziali, Florence Facciuto, Lawrence Banks och Daniela Gardiol. "Olika mekanismer bidrar till att reglera uttrycket av Disc Large 1 Oncosuppressor, ett mål för högrisk HPV E6-proteiner". ICGEB DNA-tumörvirusmöte 2011. Trieste, Italien, 19 till 24 juli 2011. Presentation av affischtyp (129).

• Florence Facciuto, Marina Bugnon Valdano, Ana Laura Cavatorta och Daniela Gardiol. Uttryck av humant papillomvirus E6-onkoproteiner inducerar förändringar i den cellulära fördelningen av polaritetsrelaterade fosfoinositidlipider. ICGEB DNA Tumor Virus Meeting 2011. Trieste, Italien, 19 till 24 juli 2011. Presentation av affischtyp.

• Facciuto F, Bugnon Valdano M, Cavatorta AL, Gardiol, D. Humant papillomvirus E6 onkoproteiner stör funktionen hos cellulära komponenter som är involverade i regleringen av cellpolaritet. Argentina kongressen för virologi. Buenos Aires, 26-28 september 2011. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology, 2011, 43(1): 70.

• Bugnon Valdano M, Cavatorta AL, Marziali F, Facciuto F, Banks L, Gardiol D. Mekanismer som bidrar till regleringen av oncosuppressor Disc large, måluttryck av onkogena humana papillomvirus E6 onkoproteiner. Argentina kongressen för virologi. Buenos Aires, 26-28 september 2011. Publicerad i Argentine Journal of Microbiology, 2011, 43(1):70.

• Marziali, F, Cavatorta. AL, Valdano, M, Facciuto, F och Gardiol, D. Studie av de mekanismer som bidrar till regleringen av onkogena HPV E6 onkoproteiner stora, mål oncosuppressor uttryck. XIX unga forskare konferenser. Östra staden, Paraguay. 25-27 oktober 2011. Publicerad i Book of abstracts. Publishing House National University of the East, Ciudad del Este, Paraguay. ISBN-978-99967-1-7. sid 635. 33.VM.115.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (295)

9

• ”HPV och livmoderhalscancer. HPV-vaccin”. Prata med experter. VI kongress, IX biokemiskt möte. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. A R. 8 september 2011.

Publikationer

Cavatorta, AL, Facciuto, F, Bugnon Valdano, M, Giri, A, Banks, L och Gardiol, D*. Reglering av translationseffektivitet genom olika skarvvarianter av DLG1 5'-UTR. (2011). FEBS Journal. FEBS Journal. 278(14):2596–6

2.6- Titel: Främjande av barns hälsa relaterat till förekomsten av diarré och vattenkvalitet

Regissör: Dr. Luis Maria Veggi Deltagare: Bioq. Miguel Taborda Finansieringskälla. UNIVERSITETS FRIVILLIGHETSPROJEKT, år 2011.

3. FÖRLÄNGNING 3.1. Tillhandahållande av assistanstjänster. 3.1.1. Virologiskt diagnostiskt laboratorium.

Ansvariga proffs: Bioq. Miguel Angel Taborda och Dr Adriana A. Giri. Deltagare: Bioq. Germán R. Perez, Lic Diego Chouhy, Bioq.- Silvia Marchiaro, Mr Guillermo Delgado, Bioq. Micaela Campora. Vår fakultets virologiska diagnostiska laboratorium deltar för sjätte året i rad i provinsprogrammet "Laboratory Network" och i det nationella programmet för samarbetsgruppen för epidemiologisk övervakning av influensa och andra luftvägsvirus i Argentina (GROG). Sentinel Unit for Epidemiological Surveillance of Influenza Viruses i den södra zonen av provinsen Santa Fe konsoliderades. År 2011 beslutade Virological Diagnostic Laboratory: Virologiska bestämningar 2011: 4 076, varav 2 500 motsvarar detektion av antikroppar IgG14, IgG14 och IgG14. virala antigener och 86 kvalitativa detektioner av viralt DNA. Respiratorisk virusscreening (sökning efter virala antigener) löses inom 24 timmar efter mottagandet av provet, medan serologiska bestämningar och sökning efter virala antigener löses inom 48 timmar efter mottagandet av provet. Molekylära bestämningar löses inom 72 timmar från mottagandet av provet i tjänsten. Dessutom, i händelse av något behov av att diagnostisera virus som inte anges i denna lista, förväntas kommunikation från tjänsten för råd eller möjlighet att lösa problemet.

Under detta år uppnåddes följande mål: a- Stärka det aktiva deltagandet i ministeriets nationella hälsoövervakningssystem (SNVS)

Nationens hälsa genom kontinuitet som en övervakningsenhet för epidemiologisk övervakning av influensavirus och laboratorienätverk. b- Listan erbjöds olika tjänster som kommunicerades med hjälp av en skriftlig anteckning och besöktes. Informativa seminarier anordnades om provinsamling, lagring och frakt, samt om olika ämnen av intresse för tjänsten som involverade de virologiska bestämningarna som genomfördes. De deltagande tjänsterna var:

Tjänster inom pediatrik, neonatologi, medicinsk klinik, gastroenterologi, dermatologi, nefrologi, patologi, intensivvårdsavdelning och neurologi vid Hospital Provincial del Centenario.

c. Vi samarbetade med CEMAR-laboratoriet i den kontinuerliga utbildningen av biokemisk personal genom möten i vårt laboratorium för diagnos av virus av kliniskt intresse

d. Deltagande i SIVILA anmälanssystem för luftvägsvirus

4. LEDNING

4.1. Vävnadskulturrummet i FCByF. Medlemmar av den ansvariga kommissionen: Drs. Daniela Gardiol och Maria Rosa Marano. Resolution 178/2009.

4.2. Ansvariga medlemmar av Molecular Virology Core, Association of Universities Montevideo Group (AUGM). Klänning. Daniela Gardiol Adriana Giri Maria Rosa Marano, Miguel Taborda.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (296)

10

4.3. Medlem av organisationskommittén för VIII International Symposium on Biotechnology REDBIO-Argentina 2013: Dr. María Rosa Marano.

4.4. Medlem av organisationskommittén för den argentinska kongressen för virologi: Dr Daniela Gardiol

4.5. Medlem av organisationskommittén för den biokemiska expo-kongressen som anordnas av Santa Fe Second District Biochemical College: Bioq. Miguel Taborda

4.6. Akademisk ledning av Institutionen för mikrobiologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR (Akt. nr. 6174/375 – Res. 685/11). Från 10/01/2011 till 10/01/2013. Dr Adriana Giri.

4.7. Ledamot av styrelsen för Argentine Society of Virology 2009-nu. Dr Daniela Gardiol.

4.8. Ledamot av rådgivande kommittén för forskarutbildningssekretariatet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. National University of Rosario. 2011-06-16. Resol. nr 173/2011. Dr Daniela Gardiol

4.9. Representant för Akademiska rådet vid University School of Biochemistry, professor i yrkescykeln. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. National University of Rosario. 10/16/2011-nu. Dr Daniela Gardiol

4.10. Styrelseledamot, Institute of Molecular and Cellular Biology i Rosario. oktober 2011 - nu. Dr Daniela Gardiol

5. ÖVRIGA AKTIVITETER. 5.1. Prestanda i examens- och forskarexamensdomstolar: Drs. Daniela Gardiol Adriana A. Giri,

María Rosa Marano, Bioq. Miguel Taborda, Bioq. tyska Perez.

5.2. Projektutvärderare av Scientific and Technological Promotion Agency och CONICET: Drs. Maria Rosa Marano, Adriana A. Giri och Daniela Gardiol.

5.3 Recensent av tidningen "AIDS Updates" (ISSN 0327-9227): Dr. Adriana A. Giri

5.4. Ad-hoc-granskare av vetenskapliga artiklar som lämnats in för publicering i internationella tidskrifter: Journal of Phytopathology and Environmental Microbiology: Dra María Rosa Marano.

5.5. Utvärderare av forskningsprojekt, stipendier, antagning till karriär och marknadsföring vid National University of Rosario, University of Buenos Aires, National University of Córdoba, CONICET, SECYT och Fundación Nuevo Banco de Santa Fe: Dr. María Rosa Marano.

5.6. Granskare- Utvärderare. Vetenskapliga artiklar för publicering. Utgivare av International Scientific Journals. Dr Daniela Gardiol.

5.7. Delegerad representant för SAV inför Rosario-avdelningen av Argentina Association of Microbiology. 2010. Dr Daniela Gardiol

5.8. CONICET Karriärinträdesutvärderare och kampanjer. Dr Daniela Gardiol och Adriana Giri

5.9. Utvärderare av sammanfattningar skickade till III National AIDS Congress (SAISIDA). San Juan. 2011. Dr Adriana A. Giri.

5.10. Evaluator of Abstracts and Rounds of "Clinical Virology" Posters skickade till III Symposium of Clinical Virology och I Symposium of Veterinary Virology som anordnades av AAM. Buenos Aires. 2011. Dr Adriana A. Giri.

5.11. Medlem av den rådgivande kommissionen för att utvärdera den akademiska aktiviteten för Docent Exclusive Dedication, Virologiämnet, Mikrobiologidisciplinen. Fakulteten för biokemi, kemi och farmaci. Tucuman National University. 2011. Resolution 2148 2010 UNT (2010-12-1). Dr Daniela Gardiol

5.12 Granskare-Utvärderare Sammanfattningar och vetenskapliga artiklar skickade till den argentinska kongressen för virologi. Buenos Aires. 2011. Dr Daniela Gardiol

5.13. Josefina Prats-IBR Awards Jury. Pris till framstående studenter vid fakulteten och forskare. 2011. Dr Daniela Gardiol

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (297)

11

VIROLOGY AREA PROJEKT

akademiskt år 2012

1. UNDERVISNING. 1.1. Examensämnen:

1.1.1. VIROLOGI: Kandidatexamen i bioteknik valbart ämne. Antal elever 1. Antal timmar klasser: teoretiska 33, praktiskt-teoretiska praktiska 11. Antal kommittéer: 1. Antal timmar dikterade: 44. Professorer: Dra. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Michael Taborda, Dr. Mary Rose Marano. 1:a kategori och JTP-assistenter: Bioq. Tysken R. Perez, Dr. Diego Chouhy, Dr. Hannah Laura Cavatorta, Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Silvia Marchiaro, Bioq. Maria Alexandra Sanchez. Assistenter av 1:a kategori ad honorem: Bioq. Florence Facciuto, Lic. Roxanne Roeschlin, Lic. Marina Bugnon Valdano. Andra kategorin ad-honorem assistenter: William Thin, Bioq. Matthias Maiocco, Bioq. Micaela Campora.

1.1.2 VIROLOGI: Biokemisk karriär. Antal timmar klasser: teori: 22, läxor i klassrummet: 34, laboratorier: 16. Antal timmar dikterat av kommissionen: 72. Ämnesansvarig: Dr. Adriana A. Giri Berörda lärare Professorer: Dr. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Miguel Taborda, Dr María Rosa Marano. 1st Category Assistants och JTP: Bioq. Germán R. Perez, Dr Diego Chouhy, Dr Ana Laura Cavatorta, Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Silvia Marchiaro, Bioq. Maria Alejandra Sanchez. Medhjälpare av 1:a kategori ad honorem: Bioq. Florencia Facciuto, Lic Roxana Roeschlin, Lic Marina Bugnon Valdano. Ad-honorem assistenter i andra kategorin: Mr. Guillermo Delgado, Bioq. Matias Maiocco, Bioq. Micaela Campora. 1.1.3 YRKESÖKNING (PLAN 2006). Biokemi Karriär Antal lektionstimmar: 40 per student. Deltagande i diktamen motsvarande Virologiområdet för lärare vid Centrum för teknik i folkhälsa förväntas. Berörda lärare: Lärare: Dr Daniela Gardiol, Dr Adriana Giri, Bioq. Miguel Taborda, Dr María Rosa Marano. Första kategorin hjälpmedel: Bioq. Germán R. Perez, Lic Diego Chouhy, Bioq. Ana Laura Cavatorta, Bioq. Silvia Marchiaro. First Category Assistants ad honorem: Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Florencia Facciuto, Lic Roxana Roeschlin. Ad-honrem assistenter i andra kategorin: Mr Guillermo Delgado, Mr Matias Maiocco, Lic Marina Bugnon Valdano, Ms Micaela Cámpora.

1.1.4. MIKROBIOLOGI: Karriärapotek. Berörd fakultet: Professorer: Dra. Daniela Gardiol, Dr. Adriana Giri, Bioq. Michael Taborda, Dr. Mary Rose Marano. Första kategorin hjälpmedel: Bioq. tyska R. Perez, Lic. Diego Chouhy, Bioq. Hannah Laura Cavatorta, Bioq. Silvia Marchiaro. Ad honorem förstaklassassistenter: Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Florence Facciuto, Lic. Roxanne Roeschlin. Andra klass ad-honrem assistenter: Sr. William Thin, Sr. Matthias Maiocco, Lic. Marina Bugnon Valdano, Sr. Micaela Campora.

1.2. Kandidatuppsats i bioteknik:

• Elev: Sergio Simonsini. Ämne: "Studie av försvarssvaret mot PVX i Solanum tuberosum - Rollen för mikroRNA i resistenta och mottagliga potatisgenotyper". Status för förlopp: Slutförande.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (298)

12

• Elev: Federico Emmanuel Marzali. Regissör: Daniela Gardiol. Ämne: "Analys av vikten av alternativ splitsning av den 5' icke-translaterbara regionen av Drosophila large disc i regleringen av deras uttrycksnivåer". Slut

1.3. Forskarutbildningsämnen:

1.3.1 UTVECKLING AV LABORATORIET I STUDIE AV BLODVIRALA INFEKTIONER: HBV, HCV OCH HIV-1

Tvåårig uppdateringskurs, ackrediterad för doktorsexamen i biologiska vetenskaper. Varaktighet 40 timmar. Andra terminens regissörer: Dr. Adriana Giri och Bioq. Miguel Taborda Berörda lärare Professorer: Dr Daniela Gardiol, Dr Adriana Giri och Bioq. Miguel Taborda. 1st Category Assistants och JTP: Bioq. Germán R. Perez, Dr Diego Chouhy, Dr Ana Laura Cavatorta, Bioq. Nadia Gerhardt, Bioq.Claudia Elena, Bioq. Silvia Marchiaro, Bioq. Maria Alejandra Sanchez. Medhjälpare av 1:a kategori ad honorem: Bioq. Florencia Facciuto, Lic Roxana Roeschlin, Lic Marina Bugnon Valdano. 1.3.2 - ONKOGENA VIRUS. Forskarutbildning, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Ackrediterad för doktorandkarriären. Första terminen Direktör: Dr Daniela Gardiol. Berörda lärare: Dr Adriana Giri, Dr Ana Laura Cavatorta, Bioq. Tyska Perez, Lic Diego Chouhy. Gästföreläsare: DrDra. María Victoria Preciado (Muñiz sjukhus, Buenos Aires), Dr Andrea Mangano (Garrahan sjukhus, Buenos Aires), Dr María Alejandra Picconi. Nätverk av HPV-laboratorier PAHO/WHO, INEI-ANLIS “C.G. Malbran").

1.3.3- UPPDATERING I HIV-LABORATORIET. Arrangerad av Wiener Foundation. Lärare: Bioq. Miguel Taborda. Bioqu. Germán Pérez Río Grande - Usuhaia 1.3.4- UPPDATERING I VIRAL HEPATITLABORATORIET Arrangerat av Wiener Foundation. Lärare:, Bioq. Germán Perez, Dr. Diego Chouhy San Juan och Neuquén 1.3.5- DESIGN, IMPLEMENTATION OCH RAPPORTERING AV RETRO-TRANSKRIPTIONSEXPERIMENT FÖLJT AV REALTIDS KVANTITATIV POLYMERASKEDJEREAKTION (RT qPCR), en repetitionskurs i biologisk vetenskap och doktorsexamen . Regissör: Dr. Luis Veggi Berörda lärare: Dr. Adriana A. Giri och Bioq. Germán R. Perez Plats och datum: Rosario, 07/30 till 08/03, 2012.

1.4. Fellows-Researchers adress:

• Dr. María Amalia Chiesa. Regissörer: Drs María Rosa Marano och Atilio P. Castagnaro. Tema "Funktionell genomik av Citrus limon som svar på interaktion med Xanthomonas axonopodis". Postdoktorsstipendium – CONICET, period 04/01/09 – Pågående.

• Dr Pablo Torres. Regissör: Dra. María Rosa Marano. Tema ”Tillhandahålla verktyg för att hantera HLB och andra utmaningar. Florida Citrus Advanced Technology Program - Kontroll av citrusgrönning, cancer och nya sjukdomar hos citrusfrukter”. Beca Pos doktorand, period 2011 – 2012.

• Bioq. Nadia Gerhardt. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: ”Identifiering och utvärdering av naturliga produkter med antiviral aktivitet. Biologisk karakterisering av verkningsmekanismen”. CONICET Typ I-stipendium, perioden 2008-01-04 – 2011-03-31. CONICET Typ II-stipendium, perioden 2011-01-04 – 2013.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (299)

13

• Agronom Alejandra Favaro. Regissörer: Drs María Rosa Marano och Norberto Gariglio. Ämne: "Studie av försvarsresponsen hos citrustolerant mot bakteriecanker". CONICET Typ I-stipendium- CONICET Typ II-stipendium, period 04/01/12 – Pågår.

• Kandidat i bioteknik Roxana Roeschlin. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: "Funktionell genomik i citrus för studien av svaret på Xanthomonas och andra patogener". Stipendium National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCyT-PICT 2007-00469, period 05/01/2010 – Pågående.

• Dr. Diego Chouhy. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Tema: Studie av sambandet mellan humana papillomvirusinfektioner och hudcancer. Postdoktoralt stipendium (CONICET).

• Biokemist Germán R. Perez. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Utveckling av en analys för molekylär screening i blodbanker av de cirkulerande stammarna av humant immunbristvirus typ 1 i Argentina." Stipendium från ANPCyT (PICT 2008-0420).

• Biolog María Elisa Bolatti. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Identifiering och molekylär karakterisering av humana papillomvirus med olika tropism". Postgraduate Scholarship Type I (CONICET).

• Dr. Ana Laura Cavatorta: Analys av uttrycket och regleringen av Disc Large-tumörsuppressorn under karcinogenesprocesser associerade med virusinfektioner. Biträdande forskare, CIC, CONICET. 2012, väntar på utnämning. Regissör: Daniela Gardiol

• Bioq. Florence Natalia Facciuto: Ämne: Interaktion mellan celladhesionsproteiner med högrisk-humant papillomvirus-härlett E6-protein och dess relation till onkogenes. Regissör: Daniela Gardiol. Stipendium Typ II CONICET april 2011-nu.

• Lic. Marina Bugnon Valdano: Studie av bidraget från cellulära och virala faktorer i de onkogena processerna associerade med papillomvirusinfektioner. Regissör: Daniela Gardiol. ANPC yT-initieringsstipendium. 2011 - nutid. v

• Lic Federico Emanuel Marziali Analys av molekylära mekanismer som bidrar till utvecklingen av patologier associerade med HTLV-1-infektioner. Stipendium Typ I CONICET. Direktör. April 2012-mars 2015. Regi: Daniela Gardiol

1.5. Uppsatsinriktning: • Bioq. Nadia Gerhardt. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: "Identifiering och utvärdering av produkter

naturlig med antiviral aktivitet. Biologisk karakterisering av verkningsmekanismen”. CONICET Typ I-stipendium, perioden 2008-01-04 – 2011-03-31. CONICET Typ II-stipendium, perioden 2011-01-04 – 2013.

• Agronom Alejandra Favaro. Regissörer: Drs María Rosa Marano och Norberto Gariglio. Ämne: "Studie av försvarsresponsen hos citrustolerant mot bakteriecanker". CONICET Typ I-stipendium- CONICET Typ II-stipendium, period 04/01/12 – Pågår.

• Kandidat i bioteknik Roxana Roeschlin. Regissör: Dr María Rosa Marano. Ämne: "Funktionell genomik i citrus för studien av svaret på Xanthomonas och andra patogener". Stipendium National Agency for Scientific and Technological Promotion (ANPCyT-PICT 2007-00469, period 05/01/2010 – Pågående.

• Bioteknolog Diego Chouhy. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Tema: Studie av sambandet mellan humana papillomvirusinfektioner och hudcancer. Status för framsteg: slutförd 2012-03-26. Betyg: Enastående.

• Biokemist Germán R. Perez. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (300)

14

Ämne: "Utveckling av en analys för molekylär screening i blodbanker av de cirkulerande stammarna av humant immunbristvirus typ 1 i Argentina." Förloppsstatus: pågår.

• Doktor Rubén Mamprín D'Andrea. Doktorsexamen i biomedicinska vetenskaper, medicinska fakulteten, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Studie av virologiska och kliniska faktorer i utvecklingen av livmoderhalscancer hos kvinnor från södra provinsen Santa Fe". Förloppsstatus: pågår.

• Biolog María Elisa Bolatti. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR. Regissör: Dr Adriana A. Giri. Ämne: "Identifiering och molekylär karakterisering av humana papillomvirus med olika tropism". Förloppsstatus: pågår.

• Bioq. Florencia Facciuto: Interaktion av celladhesionsproteiner med E6-proteinet som härrör från humana papillomvirus med hög risk och dess samband med onkogenes. Direktör. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. 2009 - nutid. Regissör: Daniela Gardiol

• Lic. Marina Bugnon Valdano: Studie av bidraget från cellulära och virala faktorer i de onkogena processerna associerade med papillomvirusinfektioner. Direktör. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. 2011 - nutid. Regissör: Daniela Gardiol

• Lic Federico Emanuel Marziali Analys av molekylära mekanismer som bidrar till utvecklingen av patologier associerade med HTLV-1-infektioner. Direktör. Doktorandkarriär i biologiska vetenskaper, Cs-fakulteten. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. I registreringsstadiet. Regissör: Daniela Gardiol

1.6. Inriktning för praktikanter: Student Intern

• Herr Pablo Casal, student på kandidatexamen i bioteknik, fakulteten för Cs. Biokemiska och farmaceutiska, UNR. Ämne: ”Teoretisk-praktisk utbildning i tekniker för bearbetning av kliniska prover och i molekylära tekniker för diagnos och epidemiologisk karakterisering av HBV, HIV-1 och HCV. Ansvarig: Biokemist Germán Perez och Dr Adriana A. Giri Period: 1/2 till 31/06, 2012

2. UNDERSÖKNING. 2.1. Titel: "Vikten av infektioner med humant papillomvirus (HPV) i processerna av

malign transformation”. Regissör: Dr. Adriana Giri. Deltagare: Drs. Daniela Gardiol, Bioq. Hannah Laura Cavatorta. Diego Chouhy, Ruben Mamprin D ́Andrea, Biolog Maria Elisa Bolatti, Dr. Anna Lia Nocito. Finansieringskälla: ANPCyT (PICT 2008-0421), UNR (BIO 211),

2.2. Titel: "Tidig upptäckt av infektioner orsakade av humant immunbristvirus och viruset

av hepatit C: Utveckling av molekylära diagnostiska verktyg för donatorscreening och epidemiologisk karakterisering”. Regissör: Dr Adriana Giri. Deltagare: Dr Daniela Gardiol, Bioq. Miguel A. Taborda, Bioq. tysken R. Perez. Finansieringskälla: ANPCyT (PICT 2008-0420), COFECyT (PFIP SF 005).

23. Titel: "Functional Genomics in Citrus: Analysis of the response against pathogens of high incidence in Argentine Citrus". Projekt ackrediterat av vetenskaps- och tekniksekreteraren vid UNR, resolution C.S. nr 546/2009. Regissör: Dr María Rosa Marano Medverkande: Eng. Alejandra Favaro, Lic. Roxana Roeschlin, Dr. María Amalia Chiesa, Dr. Pablo Torres, Dr. Adrian A. Vojnov (Pablo Cassará Foundation, Buenos Aires), Dr. Atilio Castagnaro ( experimentstation

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (301)

15

Agro-industriell biskop Columbres, Tucuman), Dr. Norberto Gariglio (Fakulteten för jordbruksvetenskap, National University of the Coastal); Dr José Gadea Vacas (Institutet för växtmolekylär och cellulär biologi, polytekniska universitetet i Valencia, Spanien); Frederick G. Gmitter Jr., Citrus Education and Research Center (CREC), University of Florida, USA)

Finansierat av: National Agency for Scientific and Technological Promotion (PICT 2011-1833, PICT 2007-00469). International Citrus Genome Consortium (ICGC), University of Florida, USA.

2.4. Titel: "Identifiering och utvärdering av naturliga produkter med antiviral aktivitet. Biologisk karakterisering av verkningsmekanismen”. Regissör: Dr. María Rosa Marano Medverkande: Bioq. Nadia Gerhardt, student Sergio Simonsini, Dr Adrian A. Vojnov (Pablo Cassará Foundation, Buenos Aires), Dr Norberto Gariglio (Fakulteten för jordbruksvetenskap, National University of the Coast). Finansierat av: Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, Technological Innovation Project.

2.5 Titel: Studie av bidraget från cellulära och virala faktorer i de onkogena processerna associerade med humant papillomvirusinfektioner.

Regissör: Daniela Gardiol Medverkande: Dr. Adriana Giri, Dr. Ana Laura CAvatorta, Bioq. Florencia Facciuto, Lic Marina Bugnon Valdano, Est Federico Marziali, Dr Ana Lía Nocito Finansieringskällor: Scientific and Technological Promotion Agency. PICT-2008-0421. Bidrag från provinsen Santa Fe, UNR.

2.6 Titel: Främjande av barns hälsa relaterat till förekomsten av diarré och vattenkvalitet Regissör: Dr. Luis María Veggi Deltagare: Bioq. Miguel Taborda Finansieringskälla. UNIVERSITETS FRIVILLIGHETSPROJEKT, år 2011.

3. FÖRLÄNGNING 3.1. Tillhandahållande av assistanstjänster. 3.1.1. Virologiskt diagnostiskt laboratorium.

Ansvariga proffs: Bioq. Miguel Angel Taborda och Dr Adriana A. Giri. Deltagare: Bioq. Germán R. Perez, Lic Diego Chouhy, Bioq. Silvia Marchiaro, Aux. Guillermo Delgado, Micaela Campora Följande mål är satta för detta år:

till. Listan över bifogade beslut kommer att fortsätta. b. Inom ramen för Influenza Virus Sentinel Unit kommer programmet att fortsätta med införlivandet av

nya läkare från olika provinssjukhus. Provinsens inköp av insatser för att enhetens medicinska och laboratoriekomponenter skulle fungera korrekt slutfördes.

c. Hanteringen av betalningen av de molekylära bestämningarna som utförs av den virologiska diagnostiktjänsten inför de nya myndigheterna på Centennial Provincial Hospital fortsätter. Dessutom hanteras inköp av reagenser för driften av tjänsten, efter leverans av den månatliga statistiken över de beslut som gjorts till patienter på Centennial Hospital som behandlas i tjänsten.

d- Deltagande av SIVILA-anmälningssystemet för alla virusbestämningar som ingår i nationella program (eruptiv, respiratorisk, viral diarré, etc.)

4. LEDNING

4.1. Vävnadskulturrummet i FCByF. Medlemmar av den ansvariga kommissionen: Drs. Daniela Gardiol Maria Rosa Marano. Resolution 178/2009.

4.2. Projektutvärdering och medlem av Buenos Aires utvärderingskonsortium för AIDS International Training Research Program finansierat av Fogarty International Center, National Institutes of Health (NIH): Dr. Adriana Giri.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (302)

16

4.3. Ansvariga medlemmar av Molecular Virology Nucleus, Association of Montevideo Group Universities (AUGM). dras. Adriana Giri, Daniela Gardiol, Maria Rosa Marano, Miguel Taborda.

4.4. Pro-kassör och medlem av distansutbildningskommissionen för biokemiska högskolan, 2nd Circumscription. Bioq. Miguel Taborda.

4.5. Medlem av organisationskommittén för VIII International Symposium on Biotechnology REDBIO-Argentina 2013: Dr. María Rosa Marano.

4.6. Utvärderare och jury för affischer VI Expo Inter-American Congress of Biochemistry. Bioq. Miguel Taborda.

4.7 Medlem av den vetenskapliga kommittén VI Expo Inter-American Congress of Biochemistry. Bioq. Miguel Taborda.

4.8. Akademisk ledning av Institutionen för mikrobiologi. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, UNR (Akt. nr. 6174/375 – Res. 685/11). Från 10/01/2011 till 10/01/2013. Dr Adriana Giri.

4.9. Ledamot av styrelsen för Argentine Society of Virology 2009-nu. Dr Daniela Gardiol.

4.10. Ledamot av rådgivande kommittén för forskarutbildningssekretariatet. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. National University of Rosario. 2011-06-16. Resol. nr 173/2011. Dr Daniela Gardiol

4.11. Representant för Akademiska rådet vid University School of Biochemistry, professor i yrkescykeln. Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. National University of Rosario. 10/16/2011-nu. Dr Daniela Gardiol

4.12. Styrelseledamot, Institute of Molecular and Cellular Biology i Rosario. oktober 2011 - nu. Dr Daniela Gardiol

5. ÖVRIGA AKTIVITETER. 5.1. Prestanda i examens- och forskarexamensdomstolar: Drs. Adriana A. Giri, Maria Rosa

Marano, Daniela Gardiol och Bioq. Miguel A Taborda.

5.2. Projektutvärderare av Scientific and Technological Promotion Agency och CONICET: Drs. Adriana A. Giri, Maria Rosa Marano och Daniela Gardiol.

5.3. Inkomstutvärderare, befordran till den vetenskapliga och tekniska forskarkarriären – CONICET: Drs. Daniela Gardiol, Adriana Giri, Maria Rosa Marano.

5.4. Recensent av tidningen "AIDS Updates" (ISSN 0327-9227): Dr Adriana A. Giri.

5.5. Avhandlingsjury för Lic. Natalia Altamirano: "Inflytande av genvariabilitet på immunsystemets molekyler på HIV-1-infektion och utvecklingen till AIDS hos barn infekterade av vertikal överföring." PhD från Fakulteten för biokemi och farmaci, Virology Area (UBA). Buenos Aires, 2012-10-04. Dr Adriana Giri

5.6. Titulär ledamot av den rådgivande kommissionen för doktorsavhandlingen av Ing. Agr. Nicolas Esteban Bejerman. Ämne: "Molekylära bestämningsfaktorer för solrosviruset med klorotiska fläckar som är involverade i induktionen av olika symtom hos solros. PhD i biologiska vetenskaper, fakulteten för exakta, fysikaliska och naturvetenskapliga vetenskaper, National University of Córdoba: Dr. María Rosa Marano. Upplösning nr 0165-T-2008.

5.7. Titulär ledamot av den rådgivande kommissionen för doktorsavhandlingen. Studenter på doktorandkursen vid fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper, National University of Rosario. dras. Daniela Gardiol, Adriana Giri, Maria Rosa Marano.

5.8. Ad-hoc granskare av vetenskapliga artiklar som lämnats in för publicering i Journal of Phytopathology, Environmental Microbiology, Plant Pathology och Plant Biotech. J. Dr Maria Rosa Marano.

5.9. Delegerad representant för SAV inför Rosario-avdelningen av Argentina Association of Microbiology. 2010. Dr Daniela Gardiol

Dr Daniela Gardiol / Akademisk chef för virologiområdet

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. …200.3.126.130/memoriasfbioyf/2011/Fbioyf2011dtosareasserv.pdf· memoria anual – aÑo 2011 facultad de ciencias bioquÍmicas - [PDF Document] (303)

ÅRSREDOVISNING – ÅR 2011

FAKULTETET FÖR BIOKEMISKA OCH LÄKEMEDELSVETENSKAP. A R

Högskolepedagogisk tjänst

Ansvarig: Lic Esp. Prof. María Alejandra Pardal Teammedlemmar: Lic. Prof. Amelia R. Reinoso Ps. Berenise Fratti Prof. Racca Maria Eugenia

Årsredovisningen representerar den uppsättning aktiviteter som Universitetspedagogiken har utvecklat, med hänvisning till införandet, beständigheten och engagemanget med de olika aktörer som är involverade i utvecklingen av institutionslivet vid Fakulteten för biokemiska och farmaceutiska vetenskaper. Exempel på möten, träning och/eller artikulation med utrymmen från andra utbildningsområden nämns också.

Undervisning / Utbildningsaktiviteter

A) Med studenter:

A.1) Med inkommande studenter:

-Deltagande i möten anordnade av antagningskommittén och i konferenser speciellt utformade för att omarbeta val och orientering, för antagning av studenter till universitetslivet.

-Arbeta i workshops, i samordning med invånare i den psykologiska fakulteten UNR i Days of Incoming, Tjänsten och dess medlemmar genomför aktiviteter med initiering och stängning av densamma under utbildningsmodulen i det första semi-face-to-face-stadiet 2010.

-Modifiering av häftet: reformer av verksamhet och teoretiska förtydliganden utifrån arbetsmaterialet för studenter: Läsa och skriva vid universitetet. Från inträdeskursen som ges i februari-mars 2011.

A.2) Med studenter på grundnivå:

-Arbetsmöten för planering av klassrumsarbete. Urval och uppläggning av bibliografiskt material för ämnet.

-Utveckling av ämnet "Professional Teaching Problems Workshop I", tillhörande 1:a året på Prof. i kemi (har levererats under 2:a terminen 2011).

-Uppmärksamhet på frågor och uppföljning för att genomföra det slutliga integrerande arbetet med "institutionellt närmande". Krav på att studenter ska ackreditera nämnda ämne.

- Valfritt ämne: "Utbildning för hållbar utveckling av mänsklig utveckling" har dikterats under 1:a terminen 2011.

Från nära håll Pedagogisk-psykologisk artikulation utvecklades individuella och gruppsessioner, föreslog för att möta kraven från studenter som studerar de olika karriärerna som erbjuds vid fakulte